Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kronik Rekürren Tonsillit   Bel ve Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir   Cinsel Performans Anksiyetesi   Stres Kırıkları   Yaşlılarda Beslenme   Diyafrağma Evantrasyonu   Adale Romatizması Tedavisi   Makula Dejeneresansı Nedir?   Gözde arpacık tedavisi   Siroza Bağlı Gelişen Karaciğer Yetmezliğinin Semptomları   Romatizmal polimiyalji Nedir?   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Hepatit B   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Dezintegratif Bozukluk   Mukoza-altı Düzeltme Ameliyatı Tehlikeli Olabilir Mi?   Hamilelikte Kemoterapi   Pnömokok Aşısı Streptokok Pnömoni   Pallidotomi   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Saçkıran Nedir?   Bebekte Beslenme Problemleri   Parkinson Hastalığı Nedir?   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Perthes Nedir?   Renalkolik Böbrek Ağrısı   İşitme Kayıpları   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   Byssinosis Nedir?   Çocuklarda Boğmaca Öksürük   Histerosalpingografi   Hemanjioblastoma   Sindirim Aksaklıkları   Yaşlılarda Katarakt   Kaka Kaçırma   Sisteskopi   Hypostatic Zatürree Nedir?   Erkek Üreme Organları   Menapoz Tedavisi   Septisemi (Kan Zehirlenmesi)   Diyabetlilerde Bağışıklık   Mide Duodenum Grafisi   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Erkeklerde Cilt Bakımı   Bebeklere Sedasyon İle Göz Muayenesi   Sivilce Tedavisi Nedir?   Tansiyon   Kalça Çıkığı   Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Alkol Madde Kullanım Bozuklukları   Katarakt   Bel Okulu Nedir?   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Astigmatizma   Endokrin Hastalıklar   Egzama Nedir?   İlk Yardım Nedir Amaçları   Obsesif Kompulsif Bozukluk   Çocuklarda Alt Islatma   Hemoperitoneum Travma Kanama   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Fallot Tetralojisi Mavi Bebek Hastalığı   Açık Yara   Göz Ağrısı Nedir?   Anal Fissürler Anüste Çatlak   Boyunda Sinir Sıkışması   Penis Anatomisi Ve Fizyolojisi   Pineal   Dalak Ağrısı   Empotans İktidarsızlık   Çocuklarda Astım   Karaciğer Metastaz Nedir?   Akut Ve Kronik Kolit   Kulak Zarı Onarımı   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Bebeklerde Atelektazi   Şişmanlık Obezite   Devic Hastalığı   Yuvarlak Kurt (Ascaris)   Akciğer Kanseri   Worm Kemikleri Worm Kemiği   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Doğum Belirtileri Gebelik   Penis Kırılması   Prostat İltihabı   Bebeklerde Reflü   Şok Geçiren Hastanın Tedavisi   Dudak Estetiği Nedir?   Enflamasyon   Mastürbasyon Anal Masturbasyon   Rem Uykusu Nedir   Papiller Tiroid Kanseri   Epididimis Nedir?   Pankreas Kanseri Belirtileri   Kronik Farenjit   Cinsel Dürtünün Az Olması   Böbrek Üstü Bezi   Antraks   Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Yaşlılık Ve Cinsel Fonksiyonlar   Kalp Romatizması   Kaş Estetiği   Mezotelyoma   Alın Kemiği - Frontal   Bakır Zehirlenmesi   Tüberküloz Verem Hastalığı   Apandist   Kulak Bakımı Kulak Ağrısı   Enfeksiyöz Mononükleoz Hastalığının Komplikasyonları Nedir?   Morton Sendromu   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Bebek Aşı Takvimi   20 Yaş Dişleri   Hangi Tip Akciğer Enfeksiyonları Ameliyatı Gerektirebilir?   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Bilgisayar kullanımı ve Bel Ağrısı   Kısırlık   Boğmaca Hastalığı   Tansiyon Nasıl Ölçülür   Otoloji   Efervesan Nedir?   Weil hastalığı (Leptospiroz)   Saman Nezlesi   Serebral Lenfoma   Bel Fıtığı Ağrıları Teşhisi Tedavisi   Anestezi Öncesi Kullanılması Sakıncalı İlaçlar   Çöliak Hastalığı   Karaciğer Kanseri   Toz Hastalıkları   İdrar Yolu Taş Hastalığı Nedir?   Lenfosit Nedir?   Diabetik Retinopati Nedir?   Dolama Nedir?   Enfeksiyöz Mononükleoz Öpüşmeyle Bulaşıır Mı?   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar   Troid-guatr Kanseri   Aşılanma ve hemofili hastalığı   Bebeğe Süt Verme   Kemik Kanseri   Böbrek Kanserinde Radyoterapi   Meme Asimetrisi   Göz Tembelliği   Cüzzam   Ameliyatsız Prostat Tedavisi   Göğüste Su Toplaması Nedir?   Kene Isırması   Dalış Kazaları Denizaltı Dalış   Anestezide Karar Verme   Viagra Nedir?   Omurilik Tümörleri   Beyin Felci Nedir?   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Nevralji   Kolesterol Ve Beslenme   Çocuklarda Soğuk Algınlığı   Mide Ağrısı   Hamilelikte Beyin Kanaması   Abdominal Aort Anevrizmaları   Lenf Kanseri Tanısı   Ekoloji Nedir?   Beyin Hastalıkları Beyin Sağlığı   Akut Ve Kronik Gastrit   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Ülserle İlgili Merak Ettikleriniz   Beriberi Hastalığı Tedavisi   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Periferik Nöropati Hastalığı   Diş Estetiği Tedavisi   Çiçek Enfeksiyonu   Kızamık Hastalığından Korunma   Bronşektazi   Romatizmal Artrit   Bağırsak Parazitleri   Dış Gebelik Nedir Dış Gebelik Belirtileri