Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmalarına Çok Rastlanır Mı?   Jinekomasti   Sıtmanın Teşhisi Nasıl Yapılır?   Ayak Bakımı Ayak Sağlığı   Genç Psikiyatrisi   Dezintegratif Bozukluk   Halitozis   Sinirsel Gerginlik   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Kulak Ameliyatı   Adale Çekilmesi Belirtileri   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Cüzzam   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Mukoza-altı Düzeltme Ameliyatı Tehlikeli Olabilir Mi?   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Tifo Hastalığında Kesin Teşhis Nasıl Elde Edilir?   Diabetik Diyabetik Retinopati   Vajen Kanseri   Ektoderm Nedir?   Kulak Sağlığı İşitme   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Kontakt Lensler   Barsak Parazitleri   Antenatal Bakım   Beyin Cerrahisi   Bebeklerde Yemek Seçme   Hepatit B Tedavisi   Omuz Çıkığı   Göbek Fıtığı Nedir?   Epilepsi Hastası İçin Yapılması Gerekenler   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Sıcak Çarpması Tedavisi   Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar   Anosmi   Göz Ağrısı   Kaonjestij Kalp Hastalığı   9 Aylık Bebeğin Beslenmesi   B1 Vitamin Eksikliği   Kronik Bronşit   Safra Koliği   Bruelloz   Çocuklarda Bronşit Nedir?   Kabakulak   Zayıflama Kilo Verme Diyet   Spastik Kolit Nedir?   Baş Dönmesi Bayilma Fenalik   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Uyku Bozukluğu   Varis Ülseri   Taş Devri Diyeti   Göz Altı Torbaları   Üveit   Kalp Krizi   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Menopozda Kanser Riski   Çocuklarda Kafatası Travma   Ateşli Romatizma   Tokluk Kemeri Tok Tutan Kemer   Guatr Belirtileri   Akciğer Kanserinin Gelişmekte Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?   Psöriasis Sedef Hastalığı   Ülseratif Kolit Kolit Tedavisi Kolit Belirtileri   Mani Manik Hastalar Maninin Tedavisi   Effüzyon Nedir?   Hemoroid Tedavisi   Kemik Erimesi   Gaz Gaita Kaçırma   Apandisitte Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar   Kranioplasti   İnme Tedavisi   Tularemi Nedir?   Ddh Belirtileri   Karın Hastalığı Tekrarlar Mı?   Empati Nedir?   Bebeklerde ve Çocuklarda Aşı Planı   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Bebeklerde Soğuk Algınlığı   Karbondioksit Zehirlenmesi   Sıtma Nedir?   Parkinsondan Korunma Yolları   Boyun Ağrıları   Periferik Sinir Sıkışmaları   Yeni Doğan Sünneti   Kulak Estetiği Otoplasti   Fitizi   Sarkoidoz Nedir?   Akciğer Kanseri   Ektropion Nedir?   Bel Ağrısında Eğitim   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Alerji Testi, Alerji Testleri, Rast Alerjik Test   Bademciklerin Büyümesi   Akustik Tümör Cerrahisi   Alerji Hastaları İçin Tedavi Önerileri, Alerji Nasıl Engellenir?   Düz Taban   Aşılama   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Akustik Nörinom   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Kist Dermoid Kist Ben Nevüs   Ergenlik Dönemi Sivilceleri   Karaciğer Tümörü   Gebelikte Sigara   Çocuklarda Kızamık Hastalığı   Aort Anevrizma   Damar Tıkanması   Bebeklerde Emzirme   Green Light Lazer Tedavisi   Enfeksiyöz Mononükleozun Gelişme Süresi   Katarakt Nedir?   Servikal Disk   Gut ve romatoit artrit   Doğum Kontrol İğneleri   Yutma Güçlüğü   Alkol ve Madde Bağımlılığı İle İlgili Bilgiler   Diz Protezi Ameliyatı   Kısırlık Tedavisi   Silikon Nedir?   İskemik İnme Belirtileri   Kadın Hastalıkları   İskemik İnme   İntragastrik Balon Nedir?   Ekstrasistol Nedir?   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Hamilelikte Aşı   Demans   Bunama Nedir?   Kepçe Kulak Kulak Kepçesi Estetiği   Yapay Solunum Suni Solunum   Menisküs Yırtığı   Kansızlık Anemi Nedenleri   Diabetes İnsipidus   Akciğer Apsesi Ameliyatı   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi   Lenf Kanseri   Astım   Düzgün oturma ne demektir?   Adale Krampları   Zehirlenmelere Karşı Önlemler   Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir?   Bel Omurları Bel Omuru   Ekoensefalogram   Besin Zehirlenmesi   Bebek Emzirme Saatleri   Depresif Bozukluklar   Şeker Eksikliği Koması   Ağız ve Diş Bakımı   Göz Şişmesi   İnfertilite Kısırlık Tedavisi   Diş Kırılması Tedavisi   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Braın Infarctıon   Miyop Cerrahisi   Romatizmal Ağrılar   Hepatit C Ve Testler   Kolera Hastalığı   Melanoma Kanseri Nedir?   Eklem İnflamasyonu   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   Gastrit   Küme Baş Ağrısı   Gece Korkuları   Erken Boşalma   Burger   Sinüzit Bağlı Baş Ağrısı   Mikrovasküler Dekompresyon   Akupunkturla Ağrı Tedavisi   Şişmanlık Nedir?   Artrit Nedir?   Ateşli Havale   Safra Kesesi Polip   Uyuz   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Şakak Kemiği ? Temporal