Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Vajen Kanseri   Saç Bitleri Uyuz Hastalığı ve Tedavisi   Anestezi İndüksiyonunun Anlamı Nedir?   Sınırlı Karın Zarı İltihabı   Kolonoskopi   Diz Ağrısı   Deli Dana Hastalığı Bovine Spongioforme   Akciğer Enfeksiyonu   Konstipasyon Kabızlık Kolesistit   Kasık Fıtığı   Karotis   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Glomus Tümörleri   Servikal Artroz Boyun Kireçlenmesi   Gözaltı Torbası Sorunu Nedir?   Göğüs Asimetrisi   Yüz Kemikleri Üstçene Kemiği   Günümüzde Bakteriyel Artrite Ne Kadar Rastlanmakdır?   Seks Sorunları   Çapraz Bağ Cerrahisi   Aids?te Kuluçka Dönemi   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   İdrar Kaçırma Hastalıkları   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Kalça Çıkığı   Romatizmal Artritin Tedavileri Ne Derece Tesirlidir?   Zayıf Kişilerde Beslenme   Dudak Estetiği   Koroner Anjiografi   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Sosyal Fobiler   Papağan Hastalığı (Pisitakoz)   Karaciğer Tümörleri   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Pnömokok Aşısı Nedir?   Yürüme Analizi   Miyom Türleri   Trachetomy Nedir?   Kurşun Zehirlenmesi   Fibromiyalji Boyun Fıtığı   İstenmeyen Doğumlar   Ayak Terlemesi   İşçilerin Beslenmesi   Meme Filmi Röntgeni Mammografi   Ağrı   Şarbon Nedir (Antraks)   Psikojenik Ereksiyon Kaybı Empotans   Ddh Belirtileri   Birincil Kemik Tümörleri   Göz Kapağı Tümörleri   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Aşılanma ve nörolojik hastalıklar   Paslı Dil   Şişmanlık Şişmanlık Cerrahisi   Apandisitin Kesin Tedavisi   Nörobehçet Hastalığı   Zekâ Geriliği   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Akut Farenjit Boğaz Ağrısı   Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı   Kontakt Lenslerle Uyunur Mu   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon   Böbrek Yetmezliği   Saç Mantarı   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Öksürükle Ağızdan Kan Gelmesinin Sebebi Nedir?   Pineal   Hamilelikte Aşı   Bel Kayması   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Alkol Bağımlılığı Tedavisi, Alkolizmin Tedavisi, Alkol Tedavi   Allerjik Nezle Sık Görülen Bir Hastalık Mıdır?   Kısırlık Nedenleri   Kuduz Nedir?   Nörosonoloji   Gebe Kalamama   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   İşitme Kayıpları   Baş Dönmesi Nedir?   Şeker Hastalığı Belirtileri Diyabet Hastalığı   Çocuklarda Evde İshal Tedavisi Diyeti   Endokrinolog   Yüz Ağrısı   Alerjik Nezle   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Endovasküler Gdc Embolizasyon   Cüzzam   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Bebek Odası Hazırlama   Safra Taşı Belirtileri   Beyin Tümörleri   Şeker Hastalığı Diyabet   Umbilikal Herni Göbek Fıtığı   Beyin İltihabı Ensefalit   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Bebeklerde Göz Bozukluğu   Panik Tedavisi   Viagra Nedir?   Böbrek Kanserinde Cerrahi Tedavi   Miyokart Enfarktüsü Nedir   Asperger Sendromu ve Bozukluğu   Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı   Hepatit B   Septum Deviasyonu Nedir?   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Bademcik İltihapları   Nefes Darlığı   Burun Bakımı Burun Sağlığı   Kolonoskopi Bağırsak Kanseri   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Kas Eklem Ağrıları   Eeg Nedir?   Yanık ve Yanık Tedavisi   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Göğüs Ağrıları   Hangi İlaçlar Alerjik Tepki Gösterebilir   Bademcik İltihabı Tonsillittonsillektomi   Tularemi Nasıl Bulaşır?   Reaktif Artrit Steril   Solunum ve Solunum Çeşitleri   İyi Kolesterol   Çocuklarda Alerji   Sinüzit   Devic Hastalığı   Göz Sulanması   Bütün Akciğer Tümörleri Kanserli Midir?   İlâca Karşı Alerji Teşhisi Nasıl Konabilir?   Akut Sinüzit Sinüzit Belirtileri   Somatizasyon Nedir?   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Günlük Kalori İhtiyacı   İntraserebral Hematom   Yumuşak Şankır Şankroid Ulcus Mollei   Sınav Kaygısı   Servikal Disk   Zehirlenme nedir?   Hemipleji   Diş Bakımı İmplant Tedavisi   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Göğüs Ağrısı Nedenleri   Kalça Osteoartriti   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemi   Göğüs Büyütme   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Ameliyattan Sonra Cinsellik   Gece İşemeleri ve Altına Kaçırma   Lenf Kanseri   Romatoid Akciğer Hastalığı   Hava Basıncı Travması Teşhisi   Kordotomi   Hamilelikte Seks Hayatı Cinsel İlişki   Tükürük Salgısı ve Önemi   Pediatrik Ve Alerjik Kbb   Ağız ve Diş Bakımı   Çocuk Egzaması Siyah Melena Nedir?   Çocuklarda Zehirlenme   Panik Atak Nedir?   Şişmanlığın Önlenmesi   Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?   Taş Hastalığı Nedir?   Kolesterol   Karaciğer Nakli Nedir?   Parkinson Parkinson Hastalığı   Baep İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller   Boyun Ağrıları   Gaz Zehirlenmesi Hava Kirliliği   Salisilatlar Nedir?   Tiroid Hastalıkları Tedavisi   Kemik Kanseri Tedavisi   Tıp Anestezileri Hangileridir?   Hemikranyektomi   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   Beyaz Akıntı   Zehirlenmelere Karşı Önlemler   Egzamanın Nedenleri   Göz İçi Kanaması Kırmızı Göz   Protein Diyeti   Cinsel Kimliğin Gelişmesi