Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Endometriosis   Çocuk Ortopedisi   Koroner Arterlerin Anatomisi   4 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Burun Estetiği Fiyatları   Su Çiçeği   Pektus Karinatum   Çiçek Hastalığı   Kabızlıkta Müshil ve Laksetif İlaçlar   Göz Kapağı Tümörü   Kansızlık Nedir?   Karın Ağrısı Çocuklarda Karın Ağrıları   Diş Bakımı İmplant Tedavisi   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 4   Eeg Elektroenselografi   Kolon Kanseri Belirtileri   Hamilelik Riski Riskli Gebelik Nedir   Hamilelik Lekesi   Epididimis Nedir?   İnfluenza Aşısı Aşılama   Televizyon ve Çocuk Üzerindeki Etkileri   Çocuk İhmali ve İstismarı Nedir?   Kasık Fıtıkları İnguinal Herniler   Osteoartrit Tedavi Edilebilir Mi?   Penis Kırılabilir Mi ?   Alkol Bagimliligi - Alkolizm Nedir?   Yüksek ve Düşük Ateş   Baş Ağrıları, Başağrısı Nedir   Üfürüm   Reflüde Teşhis Ve Tedavi   Beyin Damarı Kökenli Hastalıklar   Boyun Ağrısı Nedir?   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Saman Nezlesi İnsan Vücuduna Nasıl Girer?   Krikotiroidotomi Açılması   Cinsel Gücün Düşmanları   Beyin Felci Nedir?   Bebek Emzirme Süresi Emzirme Süreleri   Solunum Yollarının Açılması   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar   Retrogasserian Radyofrekans Termokoagulasyonu   Menisküs Yırtığı   Antraksın İyileşme Oranları Nedir?   Zührevi Hastalıklar   Anestezi   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Apandisit Ameliyatı   Deri Alerjisi Nasıl Oluşur?   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Ağız Kanseri Nedir   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Miyom   Menenjit Tüberküloz   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Spondyliti Nedir?   Ezik Tedavisi   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Varislerin Tedavisi   Spina Bifida   Rahim Sarkması   Makat Kanamaları   Ense Ağrısı Tedavisi   Baş-boyun Kanseri   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Üretra Darlığı Nedir?   Kist Hidatik Karaciğer Kisti   Periton Diyaliz   Kan Tükürmek   Evlilikte İlk Gece   Sigarayı Bıraktırma   Çocuk Aşıları   Rem Uykusu Nedir   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Ekolali Nedir?   Göz Kapağı Şişliği   AİDS Taşıyıcıları ve AİDS Hastaları ile Yaşam   Kulak İltihabı ve Tedavisi   Balın Faydaları   Cilt Kanseri Nedir?   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Az Görme Görmenin Azalması   Emosyonel Yoksunluk   Osteoartritin Belirtileri Nelerdir?   Bronşektazi   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Carpal Tünel Sendromu   Beyin Anjiyografisi   Diz Protezi Tedavisi   Conn Sendromu   Hava Basıncı Travması Teşhisi   Aşılanma ve Hodgkin hastalığı   İnme Cerrahi Tedavisi   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Loeffler Sendromu   Gömülü Dişler   Gebe Kalamama   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Beyin Kanaması Riskini Azaltma   Şeker Eksikliği Koması   Ektoderm Nedir?   Kolera   Kan Çıbanı   Kalp Yetmezliği   Dinlenme Ruhen Dinlenme   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Enfeksiyöz Mononükleoz Hastalığının Komplikasyonları Nedir?   Silo İşçisi Hastalığı Nedir?   Erkek Ureme Sistemi Organlari Hucreleri   Hepatit E   Göğüs Ağrısı   Saç Gençleştirme   Üremi Nedir?   Kron İk Venöz Yetmezlik   Sınırlı Karın Zarı İltihabı   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Akciğer Enfeksiyonları   Kontakt Lensler Hangi Amaçlarla Kullanılırlar   Lenf Kanseri   Varis Belirtileri   En Yakın Hastane   Amyotrofik Lateral Skleroz   Ameliyatsız Estetik   Tansiyon Aletleri Özellikleri   Gebelikte Meydana Gelen Kazalar   Kalp Durması   Hamile Gebe Kalma Tarihleri   Sıtma   Akut Bronşiolit Tedavisi Obstrüktif Akciğer Hastalığı   Alın Kemiği Sinüsü Ameliyatı   Erektil İşlev Bozukluğu Nedenleri   Yürüme Analizi   Ateşli Havale   Anoreksi   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Böbrek Kanserinde Tedavi   Barotravma Belirtileri   Zehirlenme Çeşitleri nelerdir?   Kemoterapi Nasıl Uygulanır?   Beyin Kanaması Beyin Kanamaları   Koma Tedavisi ve Tehlikeleri   Fıtığın Belirtileri   Besin Alerjisi Nedir?   Verem   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   Başağrısı Ve Migren   Antraks Yaygın Bir Hastalık Mıdır?   Koroner Bypass   Hangi Besin Maddeleri Alerjiye Neden Olur?   Hıçkırık Nedenleri   Zehirlenme Tedavisi   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Şeker Şişmanlatır Mı?   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Anevrizma Tedavisi   Aids Teşhisi, Aids Tedavisi, Aids Korunma   Kısırlık Tedavisi   Kanser Aşıları Aşılama   Nefes Darlığı   Ağrısız doğum nasıl olur?   Larenjit Farenjit   Damar Bozuklukları Tansiyon   Ayak Protezi   Uyku Apnesi Nedir?   Zatürre Nedir?   Böbrek İltihabı   Kedi Isırması   Endometriosis Ameliyatı Cerrahi Tedavi   Akciğer Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Bebeklerde Salgın İshal Nedir?   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   Şarbon Nedir?   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Cinsellik Psikolojisi Ve Cinsel Sağlık   Anestezi ve Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi   Guatr Nedenleri   Şarbon Nedir (Antraks)   Sosyal Fobiler