Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Burun Sinüsleri   Fibromiyalji Nedir?   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Mikrotese   Katarakt Nedenleri   Gebelikte Sigara   Yabancı Cisim Yutmak ve Çıkarma   Reaktif Artrit Steril   Kabızlık Dışkı Yapamama   Karında Şişlik   Ses Kaybı Nedir?   Mide Hastalıkları   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Efor Sendromu Nedir?   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Soluk Borusu İçinde Anestezi Ne Demektir?   Zatürre Pnömoni   Çiçek Hastalığı   Bağışıklık Sistemi Nedir?   Gut Artriti   Sıcak Çarpması Tedavisi   Bel Soğukluğu Nasıl Tedavi Edilir?   Doğuştan Kalça Çıkığı Nedir?   Yaşlı Kadın Ve Cinsellik   Akciğer Apseleri Nedir?   B1 Vitamin Eksikliği   Şeker Şişmanlatır Mı?   Osteoartritin Sonuçları Ne Olabilir?   Panik Atak Panik Bozukluk   Aort Anevrizma   Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi   Gut Tedavisi   Barbitüratlarda Zehirlenme   Epilepsi   Hepatit   Kansızlık Tedavisi   İlk Yardım Nedir Amaçları   Bebeklerde Susuz Kalma   Penis Büyütme Teknik Ve Ameliyatları   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Ateşli Romatizma   Embriyoloji Nedir?   Boyun Kireçlenmesi   Brusellozun Belirtileri Nelerdir?   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Katarakt Tedavisi   Meme Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Varikosel Nedir?   Ülserle İlgili Merak Ettikleriniz   Hirschsprung Hastalığının Sebebi Nedir?   İstenmeyen Doğumlar   Bakır Zehirlenmesi   Akustik Nörinom Nedir?   Meme Asimetrisi   Carpal Tünel Sendromu   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Kordosentez Nedir   G Noktası Nedir?   Sarı Humma   Böcek ilaçları ile zehirlenme   İşçilerin Beslenmesi   Melanoma Kanseri   Edward Sendromu (trisomi E)   Boşaltım Sistemi Hastalıkları   Kızamık Tedavisi Nedir?   Çocuklarda İshalin Nedeni   Sezeryanlı Doğumda Anestezi Gerekli Midir?   Yenidoğanda Sarılık Hakkında Merak Ettikleriniz   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Karın Germe   Karın Hastalığı Sebepleri   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Kadınlarda İdrar Kaçırma   Premedikasyon Nedir?   Aort Cerrahisi   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Romatizmal Ağrılar   Kızamık Hastalığı   Skar El Yanığı Yüz Yanığı   Bel Ağrısı Kas Ağrıları Siyatik Ağrısı   Ülseratif Kolit Hastalığı   Kalp Atım Sayısı Ve Ritim Özellikleri   Üveit   Böbrek Kanserinin Tanısı   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Dengesiz Beslenmenin   Kalınbağırsak İltihabı   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Servikal Rahim Boynu Kanseri   Prostat Büyümesi Tedavisi   Böbrek Ağrısı   Renalkolik Böbrek Ağrısı   Göz Yaşı Yolları Tıkanıklığı   Spinal Kord Stimülasyonu   Çocuklarda Su Çiçeği   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Pnömotoraks ve Göğüs Ağrısı   Elektra Kompleksi Nedir?   Reflüde Teşhis Ve Tedavi   Aşırı Terleme   Depresif Bozukluklar Nelerdir?   İdrar Kaçırma Dışkı Tutamama   Tüp Bebek Mikroenjeksiyon Icsı   Allerjik Kulak Hastalıkları   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Posalı Yiyeceklerin Önemi   İnek Yüzü Duruşu   Beyin Anjiyografisi   Boyun Tutulması Tedavisi   Kas Hastalıkları Nelerdir?   Zehirler   Anemi   Bronkoskopi   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Sıtmanın Teşhisi Nasıl Yapılır?   Boyun Ağrılarının Tedavisi   Zihinsel Engellilik   Vagal Stimülasyon   Grip   Safra Taşı Tedavisi   Menisektomi   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Echo Virüsü Hastalığında Nasıl İlaçlar Kullanılır?   Dissosiyatif Bozukluklar   Hangi Anneler Bebek Emziremez?   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Tüp Bebek   Travmatik Artrit   Endometriosis Ameliyatı Cerrahi Tedavi   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Kalça Kemiği   Kemoterapi Nasıl Uygulanır?   Yaygın Anksiyete Bozukluğu   Bel Fıtığı Ameliyatı   Cinsel İstek Kaybı   Stereotaktik Biyopsi   Aids Hastalığının Etkeni   Şaşılık Tedavisi   Asellüler Boğmaca Aşısı   Kol Damarlarının Hastalıkları   Bronşektazi   Meme Kanserinde Radyoterapinin Yan Etkileri   Blumia Nevroza Kilo Alma Verme   Pankreas Kanseri Tedavisi   Bruelloz   Bronşiyal Astım Nedir?   Papilloma Virüsü   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Aşılama Çalışmaları   Koroner BT Anjiyografisi   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Kronik Yorgunluk Sendromu   Ergenlik Sivilceleri   Kuduz Aşısı ve Kuduz Tedavisi   Diş Fırçalama Teknikleri   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Ürtiker Birkez Tedavi Edildikten Sonra Yeniden Tekrarlar Mı?   Ekokardiyografi Nedir?   Akupunktur   Akupunkturda Uygulama   İlk Cinsel Birleşme   Mukoza-altı Ameliyatı Hangi Yaşta Yapılmalıdır?   Glokom Nedir?   Baş Ağrısı   Zar Kemiği ve Ayak Sandal Kemiği   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   İltihabi Barsak Hastalık Cerrahisi   Sıtma Nedir?   Öfke Yönetimi   Aşılama   Yüz Felci   Aşılanma ve Prematürite   Burkulma   Akciğer Kanseri Belirtileri