Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Anestezi Riskli Midir?   Deri Alerjisi Nasıl Oluşur?   Ortapedik Ayakkabı Nereden Alınır   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Omuz Kol Ağrısı   Piercing İltihapları Dövme İltihapları   Yaralanma Tedavisi   Çiftçi Bronşiti   Aşılanma ve hemofili hastalığı   Menenjit Hastalığı   Ülseratif Kolit   Dil Ülseri   Çocukların Tik Sorunu   Safra Kesesi Taşlarının Belirtileri   Endokrin Bez   Penisilin Steroid   Lpg İle Sellülit Tedavisi   İris İltihabı İritis   Verem   Buerger Hastalığı   Alkol Zehirlenmesi   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Kemik Metastaz   Kalp Atım Sayısı Ve Ritim Özellikleri   Eritroblastozun Tedavisi Nedir?   Kansızlık Nedir?   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Omuz Çıkıkları İncilmesi   Ağrısız Doğum   Kramp Girme   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Reflüde Teşhis Ve Tedavi   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Yukarı bakan köpek duruşu   Burun Polipleri   Lenfödem   Çocuklarda Kızamıkcık Kızamık Hastalığı   Akciger Absesi Akciğer Apsesi Tedavisi   Böbrek Yetmezliği Diyaliz   Bebek ve Çocuklarda İshal Tedavisi   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Mide Duodenum Grafisi   Hipoparatiroidizm   Akut Bronşit   Botulizm   Akraba Evliliği   Penis Eğriliği   Kadınsal Ağrılar   Bronş Nedir, Akciğer İltihabı (Bronkopnömoni) Nedir?   Tonsil   Psikolojik Ağrılar   Parazit Aşıları Aşılama   Rinoplasti   Dogumsal Kalp Hastalıkları   Meme Kanseri Taraması   Göz Bozuklukları Nedir?   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   Bebek ve Çocuklarda Boğaz İltihabı   Efor Sendromu Nedir?   Ayak El Tırnak Bakımı   Astım Kalp Hastalıklarına Yol Açabilir Mi?   Rahim Dışı Gebelik Sonlanması   Tuvalet Alışkanlığı Tuvalet Eğitimi   Tüp Bebek Nedir?   Yutma Güçlüğü   Antraks Nedir Ve Nasıl Gelişir?   Tifo Paratifo İshal Ateş   Kanamalarda İlkyardım   Kistik Fibroz   Göz Altı Torbalarını Aldırma   Omuz Anatomisi   Akciğer Kanserinin Yerleşim Yerleri   Karaciğer Tümörleri   Altçene Kemiği   Amipli Dizanteri   Hipertrofik Nedbe Keloid   Saman Nezlesi Nedir?   Skleroderma Hastalığı Nedir (Sistemik Sklerosis)   Worm Kemikleri Worm Kemiği   Enfantil Spazmlar Nedir?   Bel Fıtığında Fizik Tedavisi   Öksürük   Ağrı Kesici Kullanımı ve Analjezikler   Romatizmal polimiyalji Nedir?   Kornea   Gözün Yapısı Göz Anatomisi   Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Tedavisi   İlk Organ Nakli   Doğumdan Sonra Cinsellik   İntragastrik Balon Nedir?   Beyin Tümörü   Yanık ve Yanık Tedavisi   Aids Hastalığı Belirtileri   Fistül Fissür Tedavisi Anal Fistül Fissür   Gut Artritinin Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?   Eşeyli Üreme Nedir?   Esansiyel Tremor Nedir?   Yüzde Ödem Tedavisi   Ağrı Cerrahisi   Dijital Mamografi   Cinsel gücü arttıran baharatlar   Engellilere Ağız-Diş Sağlığı   Omuz Distosisi   Beyin kanamasına bağlı baş ağrıları   Artroplasti   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Koryoid Pleksus Kisti   Trigeminal Nevralji   Çocuklarda Su Çiçeği   Apandist   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Akciğer Veremi   Günde 8 Bardak Su İçmek Neden Önemli?   Deniz Kestanesi Batması   Diş Bakımı   Guatr Sebepleri   Tetanos Tedavisi Nasıl Yapılır?   Çürük Nedir?   Göz İçi Kanaması Kırmızı Göz   Tinnitus   Dirsek Kemiği   Konuşma ve Ses Bozuklukları   Çocuklarda Solucan   Karotis (şahdamar) Hastalığı   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Testis Kanseri   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Kronik Otit Cerrahisi   Kol Damarlarının Hastalıkları   Akciğer Hastalıklarına Bağlı Göğüs Ağrıları   Kırık Belirtileri   Zayıflama Kilo Verme Diyet   Haşimato Hasimato Hastalığı   Kulak Ameliyatı   Mongolizm   Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Myom   Ürik Asit Kristalleri   Kuduz Nedir?   Peritonit   Kan Basıncı Tansiyon Nedir   Bronşial Astım Nöbeti Astma   Lenfoma Belirtileri   Burun Sinüsleri Nedir?   Romatoit Artrit Belirtileri   Alzheimer Belirtileri   Trofoblastik Tümörler   Ağız Temizliği Nasıl Olmalıdır?   Anal Yetmezlik Anal İnkontinans   Uyku Problemleri Uykusuzluk   Çocuklarda Sinüzit Enfeksiyonu   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Bağ Yaralanmaları   Envazyon Nedir?   Siyatik   Din ve Diş Tedavisi   Emboli   Spastisite   1 Aylık Bebek Beslenmesi   Brucella Bruselloz Malta Humması   Adale Romatizması Tedavisi   Kronik Farenjit   İntihar Girişimleri Özkıyım Girişimi   Osteoartrit Tedavisi   Pnömokok   Servikal Torakal Ve Lomber Disk Cerrahisi   Endokrinoloji Nedir?   Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi   Bebeklerde İshal Nasıl Teşhis Edilir?   Açık Kırıklar   Çukur Tabanlık   Medulloblastoma   Bayılma Koma İlk Yardım   Encephalitis Lethargica   Dikkat Eksikliği