Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Uyluk Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Uyluk iskeleti, Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletinde yalnız bir tek kemik, uyluk kemiği bulunur.

Uyluk Kemik, Femur Kemiği

İskeletin en uzun ve en kuvvetli kemiği olup, bundan evvel gördü­ğümüz kalça kemiği ile bacak kemiklerinden tibia, arasındadır. Her uzun kemik gibi, bir cismi, iki ucu gözden geçirilecektir.
Femur cismi; Yukarıdan aşağıya ve dışyandan yana eğik durumda olduğu gibi, açıklığı arkaya bakan hafif bir konkavlık ile dikine olan ekseni üzerine bir bükülme gösterir. Bu hafif bükülme cismin yarı alt bölümünde ve içyana doğrudur.

Üçgen prizmaya benzeyen cismin, bir ön ve iki de yan olarak ü ç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ön yüzü konveksdir. Yan yüzler yukarı ve aşağıda konveks; ortada ise, yukarıdan aşağıya, oluk şeklinde hafif bir konkavlık gösterir.

Kenarlar; Üç yüzü ayıran iki yan ve bir arka kenarı vardır.
Yan kenarlar yuvarlak olup yüzlerle karışırlar.
Arka kenar, kalın pürtüklü ve çıkıntılı olup, femur ibiği adı alır. Bu ibiğin orta bölümünde üzerlerine femur kaslarının yapıştığı içyan ve dışyan dudaklar vardır.

Femur ibiği yukarıda üç kola ayrılır. Bu üç kol da, üzerine kasların yapıştığı pürtükler gösterir. Bunlardan en dış yandaki, pürtüklülük bakımından en genişi olup tuberositas glutaea adı alır ve büyük trokanter'e kadar uzanır. Ortadaki küçük trokanter'e kadar gitmekte olup linea pectinea adı alır. İçyandaki küçük trokanter'in altından kemik cisminin yan yüzünü dolanarak, üst uçta göreceğimiz trokanterlerarası çizgisi ile uzanır. Bu sonuncu pürtük labium mediale crista femoris-'in uzantısıdır.

Aşağıda crista femoris iki kola ayrılarak, iç ve dış kondillere doğru uzanırlar. Her iki uzantı arasında tabanı aşağıda meydana gelen üçgen, dizardı düzlüğü adı alır.
Kemiğin esas besleyici deliği crista femoris-'in ortalarına doğru, ona yakın veya onun üzerinde olarak bir veya iki tane bulunur.

Üst uç; Femurun üst ucu; bir baş, büyük ve küçük trokanterler ve bir boyun gösterir.

Femur başı; 4-5 santimetre çapında bir kürrenin 2/3 ü kadar olan bir çıkıntıdır. Doğrultusu yukarı, içe ve öne olan başın, boyunla birleşme çizgisi düz olmayıp, yukarıdan aşağıya ve içyandan dışyana eğik bir düzlem üzerinde ve girintili çıkıntılıdır.

Femur başı, tepesinin biraz alt ve arkasında pürtüklü bir çıkıntı gösterir; baş çukurcuğu adı alan bu çukur ve üzeri delikli pürtüğe, kalça ekleminin yuvarlak bağı yapışır.

Büyük trokanter; Üst ucun dışyanında üzeri pürtüklü, dörtgen biçiminde, konveksliği dışyana bakan bir çıkıntıdır. Serbest olan dışyan yüzündeki pürtüklerin kabarık olan ortasına, orta ilye kası yapışır. İçyan yüzünün büyük bir bölümü kemiğin cisim ve boynu ile birleşik olup, yukarıda ve arkada kalan üçgen şeklinde küçük bir kısmı parmak izine benzeyen bir çukurluk, trokanter çukuru, gösterir. Dörtgenin alt, üst ve ön kenarları, üzerine birçok kasların yapıştığı, pürtüklülük gösterir. Arka kenarı çıkıntılı ve yuvarlak olup, trokanter çukurunun arkasını sınırlatır ve aşağıda küçük trokanter'e kadar uzanan bir pürtüklülük gösterir. Bu iki trokanter arasındaki pürtüklü ibik, trokanterlerarası ibiği adı alır.

Büyük trokanter'in ön kenarı ile üst kenarın birleştiği açıdan bağlıyarak yukarıdan aşağıya, dışyandan içyana eğik bir durumda olarak küçük trokanter'e doğru uzan napürtüklü ve enli çizgiye, trokanterlerarası çizgisi denir.
Küçük trokanter; Cismin üst ucunda, arkada içyanda aşağıda birbirine yaklaşan iki trokanterlerarası çizgisi île ibiğinin arasında konik bir çıkıntıdır. Üzeri pürtüklü olan bu çıkıntıya Oiopsoas kası yapışır.

Femur boynu; Femur boynu, femur başı ile trokanter'ler arasında olup, arkada; trokanterlerarası ibiği, ön trokan­terlerarası çizgisi, femur boynunu femur cisminden ayırır.

Önden arkaya basık, dışyanı içyanından geniş olan boynun ekseni ile cismin arasındaki açı 130 derecedir.
Femur boynunun, ön arka iki yüzü, alt iki kenarı okunur.

Ön yüzü; enine düz, yukarıdan aşağıya konveks olup, öne ve hafif aşağıya bakar. Arka yüzü, yukarıdan aşağıya konveks, enine konkav olup, arkaya ve hafif yukarıya bakar.

Boynun her iki yüzü üzerinde görülen birçok delikler, damarların geçtiği ikincil besleyici deliklerdir.

Üst ve alt kenarlar, konkav ve yukarıdan aşağıya içden dışa eğik olup, üst kenarınkinin açıklığı yukarıya ve dışa; alt kenarınkinin açıklığı aşağıya ve içe bakar Bu kenarlardan alttakinin uzunluğu fazla konkavlığı az, üsttekinin uzunluğu az konkavlığı fazladır.

Alt uç; Bu uç üsttekinden daha geniş olup enine çapı önden arkaya çapından daha büyük olan kübik biçimdedir. Bu ucun iki yanında, lokma - kondil adı alan iki kabartı ile aralarında bir çukur gösterir.

Femur lokmaları; Biri içyan öbürü dışyan adı alan bu iki lokmadan içdeki biraz daha büyük olup, arkaya, aşağıya ve içyana doğru uzanmış olarak görülmektedir.

Her iki kondil birden; biri üst ve cisimle birleşik, öbürleri ön, arka, alt ve iki yan olmak üzere serbest beş yüzü vardır.
Ön, arka ve alt yüzler, bir makara ortasına benzemekte olup, üzeri düz ve pürtüksüz ise de makaranın alt ve arka yüze ait çentik bir çukur gösteren bölümü, damarların geçmesine mahusus deliklerle, her iki yanda, diz eklemine ait çapraz bağların yapıştığı oval biçimde, pürtüklülük gösterir.

Ön yüz, iskelette dizkapağı kemiği ile eklemleştiği için facies patellaris adı alır. Alt ve arka yüzdeki kondillere ait yüzeyler iskelette tibianın kondillerindeki yüzeylerle eklemleşir.
Ön ve alt yüzdeki, makara boynuna rastlayan bölüm, patellanın arka yüzü ve tibianın erninentia intercondylica'sı ile iskelette komşudur.

İçyan kondile ait makara yüzü, dışyan kondile ait olandan iki santimetre kadar fazladır.
Yan yüzlerden içyandaki üzerinde hemen ortada, görülen kabartı iç epikondil ve bunun üst ve arkasında diz eklemi bağlarının yapışmasına mahsus pürtüklü bir çukurcukla onun üzerinde büyük yaklaştırıcı kasın yapışmasına mahsus pürtüklülük gösterir.

Dışyan yüzün orta bölümünün arkasında, dış epikondil adı alan çıkıntı ile onun üstünde ve arkasında yine diz ekleminin yan bağının yapıştığı pürtülü bir çukurluk görülür.

Kemikleşme; Femur biri ilkel, dördü ikincil beş kemikleşme noktası gösterir. Cisme ait olan ilkel nokta fetal hayatın ikinci ayında görülür. İkincil noktalar, femur başına, büyük ve küçük trokanter ve alt uca ait olup, başınki 6 ncı ayda; büyük trokanterinki 8 inci yaşta görülürler.

Kemikleşmenin sonu, üst epifizde 16 - 18, alt epifizde 18 - 24 yaşında olur.


Not: "Uyluk Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Uyluk Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Çocuklarda Sarılık   Üfürüm   Piyelektazi   Kron İk Venöz Yetmezlik   İdrar Yolu Ve Mesane Kanseri Nedir   Bebek Aşı Takvimi   Sınav Kaygısı İle Baş Etme   Kadın Hastalıkları   Hipotiroid Tiroid Tedavisi Hipertiroid Hipotiroidizm   Kanserden Korunma Yolları   Ülseratif Kolit Kolit Tedavisi Kolit Belirtileri   Deri Tahrişi Nedir?   Ülseratif Kolit   Radiofrekans İle Burun Cerrahisi   Virüs Hastalıklarına Karşı Bağışıklık   Saç Gençleştirme   Gırtlak Kanseri Nedir   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Aids   Gut Artritinin Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?   Kurdeşenin Sebepleri Nelerdir?   Gebe Kalamama   Biyonik Kulak Takılması   Bebeklerde Emzirme Sonrası   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Basilli Dizanteri İshal Tedavisi   Meningioma   Sinüslerin Fonksiyonları Nedir?   Bebeklerde Yalancı Emzik   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Elektroansefalografi Nedir?   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   Omuz Anatomisi   Kemik Tümörü Tedavisi   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Böbrek Genişlemesi   Normal Penis Gelişimi   Erkek Üreme Organları   Ülseratif Kolit İltihabi Barsak Hastalığı   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   Şekersiz Diyet Diabet   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Kan Çıbanı   Aşıların Tarihçesi   Effüzyon Nedir?   Ağıziçi Tümör Cerrahisi   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri   Derm Abrazyon Cilt Soyma Dolgu Botoks   Kızıl Boğaz Ağrısı Ateş   Ayak Bileği Burkulması   Eritroblastoz   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Topikal Fluorid   Çocuklarda Tarama Testleri   Deri Alerjisi Nedenleri   Basit Migren Migrensel Nevarji Abdomen   Amebik Karaciğer Absesi   Septum Deviasyonu   Tifo Nedir?   Tuzak Nöropati   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Yenidoğanda Sarılık Tedavisi   Kene Isırması   Karaciğer Sirozu Nedir?   Migren   Menopozda Kanser Riski   Kemik Kanseri   Çocuklarda Bebeklerde Bademcik Boğaz Ağrısı   Akciğer Kanserinin Yerleşim Yerleri   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Çene Protez Ameliyatları   Asd Tedavisi   Kistik Fibrozun Tedavisi Nedir?   Dudak Kanseri Lipom   Alkol Bağımlılığı Tedavisi, Alkolizmin Tedavisi, Alkol Tedavi   El Ayak Mantarı   Kırıkta İlkyardım   Bruselloz Brusella Tedavisi   Çocuklarda Rota Virüsü   Omuz Ağrısının Sebepleri   Multipl Subpial Transseksiyon   Hıv Virüsü Aşısı   Hepatit ( Sarılık )   Alerji Nedenleri, Alerji Neden Oluşur, Alerji Hastalıkları   Anne Sütü Yetersizse, Anne Sütünün Az Olması   Ektropion Nedir?   Elasyon Nedir?   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Lens Kullanımı   Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar   Abo Kan Uyuşmazlığı   Osteomyelit Kemik İliği İltihabı   Çocuklarda Konuşma Gecikmesi   Mevsimsel Alerjik Rinit   Yumuşak Şankır   Tromboflebit   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Faset Eklem Denervasyonu   Sistit İdrar Yolu İltihabı   Gebelik Testi   Epandimoma   Böbrek Nakli Nedir?   Doğum Kontrolü Yöntemleri   İnme Felç Tedavisi   Bebek Bakımı   Prostat Kanseri Belirtileri   Burun Polipleri   Lenfosit Nedir?   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Adet Görme   Rinoplasti   Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?   Cinsel İşlev Bozuklukları   Paslı Dil   Burun Estetiği Ameliyatı   Ercp   Yerel Kompresyon Noktaları   Diyabet (Şeker Hastalığı) Ve Diş Tedavisi   Empotans İktidarsızlık   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   Kulak Çınlamasında Akupunktur   Kalp Hastalıkları Beslenme Diyet   Tetanos Nasıl Önlenebilinir?   Osteoartrit Nedenleri   Bağırsak Parazitleri   Hipofiz Tümörü   Omuz Distosisi   Çıkıkta İlkyardım   Atelektazi Nasıl Meydana Gelir?   Sınav Kaygısı   Ses Kısıklığı   Saplantı Bozukluğu   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   HIV Enfeksiyonuyla İlgili Tümörler   Çocuklarda Kızamıkcık Kızamık Hastalığı   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Keratokonus   Zatürreeyi Hazırlayıcı Sebepler Hangileridir?   Kaş Estetiği   Kan Uyuşmazlığı   Sistemik lupus eritematozus   Kürek Kemiği   Uyku Apnesi   Doğum Ağrısı   Kolon Kanseri Belirtileri   Akut Romatizmal Ateş Nedir?   Vajinal kuruluğun tedavisi   Menisküs Yırtıkları   Hemodiyaliz Nedir?   Lenfoma Belirtileri Nelerdir?   Bronşektazi Belirtileri   Sinus Kanseri   Örümcek Isırması   Böbrek Hastalıkları   Diyabetlilerde Bağışıklık   Nevralji   Apandist   Anosmi   Fıtığın Belirtileri   Soluk Tıkanmaları ve Tedavisi   AİDS Virüsü Bulaştığında Yapılacaklar   Kaşıntı   Saman Nezlesinin Yaygınlığı Ne Ölçüdedir?   Astigmat   Pülmoner Enfarktüs Neden İleri Gelir?   Baş Ağrısı   Deri Kanseri   Boşaltım Sistemi   Akciğer Amfizemi   Bebeklerde Sarılık   Pankreas Başı Kanseri   Alzheimer Hastalığı Evreleri ve Süreci   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Şişmanlık Şişmanlık Cerrahisi   Cüzzamın Tedavi Yolları   Alerjik Nezle   Yaz İshali