Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Rh Faktörünün Anlamı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Rh faktörü
Bütün insanlar ya Rh pozitif veya Rh negatif dirler. Bunun anlamı şudur: Rh pozitif insanların kanında bir madde (Rh maddesi) vardır ki bu Rh negatif insanlarda bulunmamaktadır.

Eritroblastoz nedir ?
Aynı zamanda Rh faktörü olarak da adlandırılmış olan eritroblastoz anne ve çocuğun kanlarının birbirine uymayışından dolayı yeni doğan çocuğun kırmızı kan hücrelerinin harap olmasıdır.

Eritroblastoz başka hangi isimlerle adlandırılır ?
a. Rh faktörü hastalığı.
b. Eritroblastoz fetalis.
c. Yeni doğan çocuklarda had sarılık.
d. Yeni doğan çocuklarda had anemi (kansızlık).
e. Yeni doğan çocuklarda hemolyfic hastalık.

İnsanların ne kadarı Rh pozitifdirler ?
Yüzde 85′i. Geriye kalan yüzde 15′i Rh negatif dirler.

Bu kan faktörleri irsî midir ?
Evet.

Hangi şartlar “altında bir ceninin veya yeni doğan “çocuğun Rh problemi olmaz ?
a. Anne Rh pozitifse.
b. Baba ve anne de Rh negatif ise.
Bir Rh negatif anneden ve Rh pozitif babadan doğacak bütün çocuklarda eritroblastoz gelişir mi ?
Hayır. Bu hastalık çok az bir oranında gelişir.

Bu durum neden ileri gelmektedir ?
Rh negatif bir anne rahminde Rh pozitif bir bebek taşımaktadır. Rh pozitif bebeğin kanından bir kısmı annesinin kanına karışarak Rh pozitif antikorların gelişmesine yol açmaktadır. Sırayla bu antikorlar bu sefer çocuğun kan dolaşımına girecekler ve bebeğin kendi kan hücrelerini harap edeceklerdir.

Bu durum yeni doğan çocuğa nasıl tesir eder ?
Çocuğun kırmızı kan hücreleri harap olduğundan çocukta önce anemi yani kansızlık ve bunun sonucunda da sarılık görülür.

Sarılık neden ileri gelmektedir ?
Bebeğin karaciğeri kan dolaşımı ile gelen bütün harap olmuş hücreleri atamadığından bu durum kan dolaşımına büyük miktarda safra boyasının girmesine yol açmaktadır.

Bu durum nasıl anlaşılıyor ?
Çocuğun hayatının ilk yirmi dört saatinde rengi solarak sarımtırak bir renk alır. Bundan başka çocuğun karaciğeri ve dalağının fazla şişmiş olduğu görülür. Kan testleri çocuğun kanında antikorların bulunduğunu gösterir.

Rh faktörü hastalığından ileri gelen sarılık yeni doğumlarda rastlanan normal sarılıktan nasıl ayrılır ?
Çok had safhada olmasından ve doğumdan sonra çok erken (ilk yirmi dört saat içinde) belirmesinden.

Hamilelik esnasında rahimdeki çocukta bu hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir mi ?
Evet Her anne doğumdan önce Rh pozitif mi veya Rh negatif mi olduğunu öğrenmelidir. Eğer kanı Rh negatif ise hamileliğinin son aylarında ve haftalarında kanı sık sık muayene olmalı ve kanında antikor bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Eğer antikorlar mevcutsa çocuğun bu hastalığa yakalanması ihtimali vardır.

Eritroblastozun tedavisi nedir ?
Doğumdan hemen sonra bebeğin kanı değiştirilmelidir.

Kan değiştirilmesinin anlamı nedir ?
Bebeğin bütün, veya bütüne yakın, kanı alınır ve bunun yerine bir vericinin kanı nakledilir. Vericinin kanında bu tehlikeli antikorlar bulunmadığı önceden tespit edilmelidir. Bu ameliyat ancak bir uzmanın nezaretinde ve kontrolü altında yapılmalıdır.

Kan değiştirilmesinde fazla kan verilmesi gerekebilir mi ?
Evet. Bazı hallerde sarılık iki veya üç gün sonra yeniden kendisini gösterebilir. Bu durumda ikinci bir kan değişimi ve bazı nadir hallerde bir üçüncü değişim bile gerekebilir.

Kan değiştirmeyle eritroblastoz tedavi edilebilir mi ?
Evet. Çok erken yapıldığı takdirde yaklaşık olarak her vaka tedavi edilebilir.

Eritroblastoz tedavi görmediği takdirde ne meydana gelebilir ?
Doğan çocuk kanının fazlasıyla harap olmasından birkaç gün içerisinde ölebilir veya had sarılık beynin bazı kısımlarını tedavi edilemeyecek ölçüde zedeleyebilir.

Beyinde ne gibi arızalar meydana gelebilir ?
Çocukta izpazmos (spacticity) ve had uyuşukluk meydana getirebilir. Bunlar daha sonra geri zekâlılığa, ihtilâçlara ve beyin felcine dönüşebilir.

Kan değişimleri beyin zedelenmelerini önleyebilir mi ?
Evet. Kandan antikorları ve sarılığa neden olan maddeleri çıkarmakla beynin zedelenmesi önlenmektedir. Ancak bu kan değişimi çok erken yapılmalıdır ve sarılık tekrarladığı takdirde yenilenmelidir.

Rh faktörü hastalığı ölü doğumlara neden olabilir mi ?
Evet. Bazı hallerde bu hastalık çocuğun daha rahimdeyken ölmesine, veya doğumdan hemen önce ölmesine neden olmaktadır. Bazı Rh negatif kadınlarda bu hastalıktan dolayısıyla ile birkaç ölü doğum olduğu görülmüştür. Doktorlar şimdi bu gibi ölü doğumları önlemek için doğumdan önce annenin karnını açarak rahimdeki çocuğa kan değişimi yapmaktadırlar.

Bu hastalığı olan çocukların canlı olarak doğması gerçekleşebiliyor mu ?
Evet. Hastalık doğumdan önce tespit edilebilinmişse çocuk, zamanından önce sezaryenle veya erken doğum yaptırmakla, canlı olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu gibi hallerde çocuk doğar doğmaz kanı değiştirilmektedir veya bu çocuğun da ölü doğacağı korkusu mevcutsa o zaman kan değişimi doğumdan önce yukarıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.

ilk doğan çocuklarda eritroblastoza rastlanmakta mıdır ?
Genellikle hayır. Çok vakalarda bu hastalık ilk çocuktan sonra doğacak çocuklarda .görülmektedir. Eğer anneye Rh pozitif kan ihtiva eden bir kan nakli veya enjeksiyonu ilk doğumundan önce yapılmışsa o zaman hastalık ilk dünyaya gelecek çocukta da görülebilecektir. Bunun nedeni de doğumdan önce annenin kanma yapılan Rh pozitif kan nakli veya enjeksiyonu ile kanında tehlikeli antikorların gelişmiş olabileceğidir.

Rh faktöründen başka eritroblastoz getirebilecek mekanizmalar var mıdır ?
Evet. Çok hallerde «ABO uyuşmazlığı» faktörü bu hastalığa neden olabilmektedir. Bu halde annenin kanı «O» grubundayken, çocuğun kanı «A» veya «B» grubundandır. Böylece bu hastalık başka bir nedenle meydana gelmiş olur.

Bu hastalığın ABO uyuşmazlığından ileri gelme oranı nedir ?
% 5 ile 10 arası.

Kan değişimi yapıldıktan sonra bebeğin ne kadar süre hastanede kalması gereklidir ?
Bir hafta kadar. Böylece anemi veya sarılığın tekrarlamaması garanti altına alınmış olacaktır. Başka özel tedavi usullerine neden yoktur.

Eritroblastoz hastalığından iyileşen bir çocuğa annesi süt verebilir mi ?
Evet. Eskiden bu antikorların (bunların bir kısmı anne sütünde bulunabilir) memeden emzirme yoluyle çocuğun kanma ulaşmalından korkulmaktaydı. Şimdi bu yolda çocuğa bulaşsalar bile, bu antikorların herhangi bir zarar vermeyeceğini tespit .edilmiştir.

Rh negatif kanı olan” bir annenin rahminde bulunan ve büyük bir ihtimalle Rh faktörü hastalıkla doğabilecek bir çocuğun tedavi usulü var mıdır ?
Evet, bu çocuk annesinin rahmindeyken kendisine kan nakli yapma yöntemleri mevcuttur.

Rh’e hassas olan bir annenin daha sonraki hamileliklerinin eritroblastoz ile sonuçlanmasını önleyebilmek için hassasiyet getiren antikorların gelişmesini önlemenin çareleri var mıdır ?
Evet. Günümüzde mevcut metotlarla bir Rh negatif anneyi ceninin Rh pozitif faktörüne karşı muaf kılmak için usuller vardır. İlk çocuk doğduktan 72 saat sonra Rh negatif, anneye Rhogam olarak adlandırılan bir madde enjeksiyon yoluyla verilmektedir.İkinci bir hamilelikten önce bu enjeksiyon yapılan annelerin, bundan sonra doğacak çocuklarında Rh faktörü hastalığı bulunmayacaktır.


Not: "Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Tonsilit   Dissosiyatif Bozukluklar   Hipertrofik Nedbe Keloid   Kanser Tedavisi Nedir?   Özefagus Hastalıkları   Gut Tedavisi   Kronik Farenjit   Veba Nedir?   1 Aylık Bebek Beslenmesi   Erkek Ve Kadın Cinselliği   Disk Kayması Nedir?   Deri Kanseri   Tuzak Nöropatisi   Raşitizm   Zehirlenmeler   Konjektal Cerrahi   Kolera Hastalığı   Tonsillektomi   Blefaroplasti   Saç Mantarı   Akut Kan Kanseri Tedavisi   Distimik Bozukluk   Mantar Nedir?   Gut hastaları için beslenme   Solunum yolu ile zehirlenmeler   Diyabet Hastalığı   Testis Kanseri Tedavisi   Kırık Burnun İyileşmesi Ne Kadar Sürer ?   Hemoroid Basur   Kadınsal Ağrılar   Bel Soğukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?   İdrar Tıkanıklığı   Mide Yanması Nedir?   Tonsil   Çocuklarda Altına Kaçırma   Tarsal Tünel Sendromu   Kanser   Guatr   Kasık Ağrısı   Tularemi Nasıl Bulaşır?   Bel Kayması   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Burun Estetiği Ücretleri   Kan Çıbanı ve Tedavisi   Kemik Tümörü Tedavisi   Anal Fistül   Travmatik Artrit Nedir?   Dudak Yarigi Damak Yariği   İyot Zehirlenmesi   Hepatit C Ve Testler   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Oksijen Tedavisi Oksijen Tüpü Kullanımı   Alkol Zehirlenmesi Belirtileri   Ense Ağrısı Teşhisi   Yaşlılık Hastaları Nedir?   Katarakt Hakkında Doğru Ve Yanlışlar   Anne Sütü Sarılığı   Periton Diyaliz   Tiroid Bezi Anatomisi   Hasta Çocuk Bakımı Beslenme   Empotans Sertleşme Bozukluğu İktidarsızlık   Eritroblastoz Nedir ?   Bebeklerde Egzama Ekzama   İdrar Yolu Taş Hastalığı Nedir?   Zeka Geriliği Nedir?   Dişler için Ozon Tedavisi ve Lazer   Ülser Çeşitleri   Trachetomy Nedir?   Pnömokok Aşısı Nedir?   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Reflü Belirtileri   Anaplastik Astrositom   Tozaklamalar Nedir?   Liposuction Nedir?   Sınav Taktikleri   Zatürree Nedir?   Tiroid Nodülleri   Osteoartrit Belirtileri   Ağrı Cerrahisi   Alzheimer Hastalığı Evreleri ve Süreci   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Serebrovasküler Hastalıklar   Diabetes İnsipidus   Meme Büyültme Ameliyatı   Botulismus Zehirlenmesi Konserve Zehirlenmesi   İskemik İnme   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Diyabet (Şeker Hastalığı) Ve Diş Tedavisi   Ruam Hastalığı   Çocuklarda Testis Anatomisi   Halluks Valgus   Zihinsel Engellilik   Bebek Bakımı   Asd Tanı Nasıl Konulabilir?   Mikroplardan Korunma Yolları   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Sinüs Pilonidal Kıl Kisti   Boyun Egzersizleri   Pişik Ve Tedavisi   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Aşılanma ve Aids Aşısı   Yerel Kompresyon Noktaları   Çocuk İhmali ve İstismarı Nedir?   Bruselloz Brusella Tedavisi   Panik Bozukluğun Nedenleri   Sarılıklar İlgili Bitkisel Çözümler   Adet Görme   Tethered Cord Sendromu   Vajina estetigi Vajina Daraltma Vajinoplasti   Efektör Nedir?   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Nefroz Nedir?   Anjinal Pektoris (Vitrin Hastalığı)   Kemiklerin Mikroskobik Görünüşü Kemik Terkibi   Uyuşturucu Bağımlıları ve Aids   Ekokardiyografi Nedir?   Elektroansefalografi Nedir?   Effüzyon Nedir?   Solunum ve Solunum Çeşitleri   Hemoroid Tedavisi   Safra Yolları Tıkanıklığı   Kalça Osteoartriti   Manyetik Rezonans Görüntüleme Mrı   Karın Hastalıkları Apandisit   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Bebeklerde Şaşılık Tedavisi   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Antraks Yaygın Bir Hastalık Mıdır?   Pülmoner Enfarktüs Neden İleri Gelir?   İnme Ve Nedenleri   Katarakt Nedir?   Dalak   Pediatrik Odioloji   Pnömokok   Hıçkırığın Tedavisi   Damar Sertliği Tedavisi   Apse Nedir?   Karın Zarı Hastalıkları   Anne Sütü İle Bulaşan Sarılık   Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi Nedir?   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Jigantizm   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Şok Geçiren Hastanın Tedavisi   Glokom Nedir?   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Gebelik Toksemisi Hiperemesis Nedir   Gebelikte Beslenme Nedir?   Atrial Septal Defekt Asd Çocukta   Mikrotese   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Kaygı bozukluğu tedavisi   El Bileği Burkulması   Sterilizasyon ve Dezenfekte   Testis Kanseri   Hamilelikte Seks Hayatı Cinsel İlişki   Besin Alerjisi ve Karın Ağrısı   Endoskopik Yüz Germe   Burun Kanaması Tedavisi   Normal Penis Gelişimi   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Selim Karaciğer Tümörleri   Tansiyon Aletleri Çeşitleri   Deri Alerjisi Nasıl Oluşur?   Kranioplasti   Adale Çekilmesinin Nedenleri   Teofilin Zehirlenmesi   Burkulmada İlkyardım   Akciğer Apsesi Nedir?   Omurilik Pilleri   Böbrek İltihabı   Astigmat   Ağrı   4 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Fraxel Lazer İle Yarasız Yüz Gençleştirme   Yaşlılık Dönemi Olgunluk   Bulaşıcı Sarılık Nerelerde Bulunur?   Barotravma (Hava Basıncı Travması)   Virüs Zatürreesi Nedir?