Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Rh Faktörünün Anlamı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Rh faktörü
Bütün insanlar ya Rh pozitif veya Rh negatif dirler. Bunun anlamı şudur: Rh pozitif insanların kanında bir madde (Rh maddesi) vardır ki bu Rh negatif insanlarda bulunmamaktadır.

Eritroblastoz nedir ?
Aynı zamanda Rh faktörü olarak da adlandırılmış olan eritroblastoz anne ve çocuğun kanlarının birbirine uymayışından dolayı yeni doğan çocuğun kırmızı kan hücrelerinin harap olmasıdır.

Eritroblastoz başka hangi isimlerle adlandırılır ?
a. Rh faktörü hastalığı.
b. Eritroblastoz fetalis.
c. Yeni doğan çocuklarda had sarılık.
d. Yeni doğan çocuklarda had anemi (kansızlık).
e. Yeni doğan çocuklarda hemolyfic hastalık.

İnsanların ne kadarı Rh pozitifdirler ?
Yüzde 85′i. Geriye kalan yüzde 15′i Rh negatif dirler.

Bu kan faktörleri irsî midir ?
Evet.

Hangi şartlar “altında bir ceninin veya yeni doğan “çocuğun Rh problemi olmaz ?
a. Anne Rh pozitifse.
b. Baba ve anne de Rh negatif ise.
Bir Rh negatif anneden ve Rh pozitif babadan doğacak bütün çocuklarda eritroblastoz gelişir mi ?
Hayır. Bu hastalık çok az bir oranında gelişir.

Bu durum neden ileri gelmektedir ?
Rh negatif bir anne rahminde Rh pozitif bir bebek taşımaktadır. Rh pozitif bebeğin kanından bir kısmı annesinin kanına karışarak Rh pozitif antikorların gelişmesine yol açmaktadır. Sırayla bu antikorlar bu sefer çocuğun kan dolaşımına girecekler ve bebeğin kendi kan hücrelerini harap edeceklerdir.

Bu durum yeni doğan çocuğa nasıl tesir eder ?
Çocuğun kırmızı kan hücreleri harap olduğundan çocukta önce anemi yani kansızlık ve bunun sonucunda da sarılık görülür.

Sarılık neden ileri gelmektedir ?
Bebeğin karaciğeri kan dolaşımı ile gelen bütün harap olmuş hücreleri atamadığından bu durum kan dolaşımına büyük miktarda safra boyasının girmesine yol açmaktadır.

Bu durum nasıl anlaşılıyor ?
Çocuğun hayatının ilk yirmi dört saatinde rengi solarak sarımtırak bir renk alır. Bundan başka çocuğun karaciğeri ve dalağının fazla şişmiş olduğu görülür. Kan testleri çocuğun kanında antikorların bulunduğunu gösterir.

Rh faktörü hastalığından ileri gelen sarılık yeni doğumlarda rastlanan normal sarılıktan nasıl ayrılır ?
Çok had safhada olmasından ve doğumdan sonra çok erken (ilk yirmi dört saat içinde) belirmesinden.

Hamilelik esnasında rahimdeki çocukta bu hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir mi ?
Evet Her anne doğumdan önce Rh pozitif mi veya Rh negatif mi olduğunu öğrenmelidir. Eğer kanı Rh negatif ise hamileliğinin son aylarında ve haftalarında kanı sık sık muayene olmalı ve kanında antikor bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Eğer antikorlar mevcutsa çocuğun bu hastalığa yakalanması ihtimali vardır.

Eritroblastozun tedavisi nedir ?
Doğumdan hemen sonra bebeğin kanı değiştirilmelidir.

Kan değiştirilmesinin anlamı nedir ?
Bebeğin bütün, veya bütüne yakın, kanı alınır ve bunun yerine bir vericinin kanı nakledilir. Vericinin kanında bu tehlikeli antikorlar bulunmadığı önceden tespit edilmelidir. Bu ameliyat ancak bir uzmanın nezaretinde ve kontrolü altında yapılmalıdır.

Kan değiştirilmesinde fazla kan verilmesi gerekebilir mi ?
Evet. Bazı hallerde sarılık iki veya üç gün sonra yeniden kendisini gösterebilir. Bu durumda ikinci bir kan değişimi ve bazı nadir hallerde bir üçüncü değişim bile gerekebilir.

Kan değiştirmeyle eritroblastoz tedavi edilebilir mi ?
Evet. Çok erken yapıldığı takdirde yaklaşık olarak her vaka tedavi edilebilir.

Eritroblastoz tedavi görmediği takdirde ne meydana gelebilir ?
Doğan çocuk kanının fazlasıyla harap olmasından birkaç gün içerisinde ölebilir veya had sarılık beynin bazı kısımlarını tedavi edilemeyecek ölçüde zedeleyebilir.

Beyinde ne gibi arızalar meydana gelebilir ?
Çocukta izpazmos (spacticity) ve had uyuşukluk meydana getirebilir. Bunlar daha sonra geri zekâlılığa, ihtilâçlara ve beyin felcine dönüşebilir.

Kan değişimleri beyin zedelenmelerini önleyebilir mi ?
Evet. Kandan antikorları ve sarılığa neden olan maddeleri çıkarmakla beynin zedelenmesi önlenmektedir. Ancak bu kan değişimi çok erken yapılmalıdır ve sarılık tekrarladığı takdirde yenilenmelidir.

Rh faktörü hastalığı ölü doğumlara neden olabilir mi ?
Evet. Bazı hallerde bu hastalık çocuğun daha rahimdeyken ölmesine, veya doğumdan hemen önce ölmesine neden olmaktadır. Bazı Rh negatif kadınlarda bu hastalıktan dolayısıyla ile birkaç ölü doğum olduğu görülmüştür. Doktorlar şimdi bu gibi ölü doğumları önlemek için doğumdan önce annenin karnını açarak rahimdeki çocuğa kan değişimi yapmaktadırlar.

Bu hastalığı olan çocukların canlı olarak doğması gerçekleşebiliyor mu ?
Evet. Hastalık doğumdan önce tespit edilebilinmişse çocuk, zamanından önce sezaryenle veya erken doğum yaptırmakla, canlı olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu gibi hallerde çocuk doğar doğmaz kanı değiştirilmektedir veya bu çocuğun da ölü doğacağı korkusu mevcutsa o zaman kan değişimi doğumdan önce yukarıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.

ilk doğan çocuklarda eritroblastoza rastlanmakta mıdır ?
Genellikle hayır. Çok vakalarda bu hastalık ilk çocuktan sonra doğacak çocuklarda .görülmektedir. Eğer anneye Rh pozitif kan ihtiva eden bir kan nakli veya enjeksiyonu ilk doğumundan önce yapılmışsa o zaman hastalık ilk dünyaya gelecek çocukta da görülebilecektir. Bunun nedeni de doğumdan önce annenin kanma yapılan Rh pozitif kan nakli veya enjeksiyonu ile kanında tehlikeli antikorların gelişmiş olabileceğidir.

Rh faktöründen başka eritroblastoz getirebilecek mekanizmalar var mıdır ?
Evet. Çok hallerde «ABO uyuşmazlığı» faktörü bu hastalığa neden olabilmektedir. Bu halde annenin kanı «O» grubundayken, çocuğun kanı «A» veya «B» grubundandır. Böylece bu hastalık başka bir nedenle meydana gelmiş olur.

Bu hastalığın ABO uyuşmazlığından ileri gelme oranı nedir ?
% 5 ile 10 arası.

Kan değişimi yapıldıktan sonra bebeğin ne kadar süre hastanede kalması gereklidir ?
Bir hafta kadar. Böylece anemi veya sarılığın tekrarlamaması garanti altına alınmış olacaktır. Başka özel tedavi usullerine neden yoktur.

Eritroblastoz hastalığından iyileşen bir çocuğa annesi süt verebilir mi ?
Evet. Eskiden bu antikorların (bunların bir kısmı anne sütünde bulunabilir) memeden emzirme yoluyle çocuğun kanma ulaşmalından korkulmaktaydı. Şimdi bu yolda çocuğa bulaşsalar bile, bu antikorların herhangi bir zarar vermeyeceğini tespit .edilmiştir.

Rh negatif kanı olan” bir annenin rahminde bulunan ve büyük bir ihtimalle Rh faktörü hastalıkla doğabilecek bir çocuğun tedavi usulü var mıdır ?
Evet, bu çocuk annesinin rahmindeyken kendisine kan nakli yapma yöntemleri mevcuttur.

Rh’e hassas olan bir annenin daha sonraki hamileliklerinin eritroblastoz ile sonuçlanmasını önleyebilmek için hassasiyet getiren antikorların gelişmesini önlemenin çareleri var mıdır ?
Evet. Günümüzde mevcut metotlarla bir Rh negatif anneyi ceninin Rh pozitif faktörüne karşı muaf kılmak için usuller vardır. İlk çocuk doğduktan 72 saat sonra Rh negatif, anneye Rhogam olarak adlandırılan bir madde enjeksiyon yoluyla verilmektedir.İkinci bir hamilelikten önce bu enjeksiyon yapılan annelerin, bundan sonra doğacak çocuklarında Rh faktörü hastalığı bulunmayacaktır.


Not: "Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Ayak Terlemesi   Diabet Hastalığı Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Omurga Nedir Omurga Kemikleri   Eksizyon Nedir?   Engellilere Ağız-Diş Sağlığı   Glokom   Beyin İltihabı Ensefalit   Kor Pulmonale Solunum Yetersizliği   Veba   Tromboflebit   Anestezide Kullanılan Aletler   Sigara Bağımlıları İçin Kanserden Korunma Yolları   Üveit   Bebek İçin Vitamin Önemi   Tamponsuz Butun Ameliyatı   Anestezi Riskli Midir?   Düz Tabanlık Tedavisi   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Cinsel Dürtünün Az Olması   Şah Damarı   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Burun Polipleri Neden Kaynaklanır?   Saplantı Zorlantı   Böbreğin Ömür Ne Kadardır?   Kübital Tünel Sendromu   El Yüz Koltukaltı Boyun Temizliği   Beyin Sarsıntısı   Sarkoidozun Önlenmesi Ve Tedavisi   Klamidya Enfeksiyonu   Eeg Çekimi   Yüksek ve Düşük Ateş   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Bebeklerde Emzirme   Uyku Bozuklukları Tedavisi   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Bebeklerde Beslenmenin Önemi   Miyom Nedir?   Klipsli Ets   Apse Nedir?   Panik Bozukluğun Tedavisi   Romatizmal Artritin Sebebi Nedir?   Aids   Embriyopati Nedir?   Diskin iltihabı   Dalak Absesi   Ağız Kokusu   Bebek Mamaları   Bulaşıcı Hastalık Enfeksiyonları   İnme Ve Nedenleri   Selülitten kurtulmanın yolları   Kanser   Liver Transplant Turkey   Rahim Sarkması   Migrende Akupunktur   Stres Kırıkları   Endouroloji   Bacakta Varis Tedavisi   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Migren Neden Oluşur Migrenin Nedenleri   Depresif Bozukluklar   Gözaltı Morlukları Nasıl Giderilir?   Ülser Nedir?   Anestezi Yapılırken Hangi Gazlar Kullanılır?   Disparoni Kadında Ağrılı Cinsel İlişki   Derin Disparoni   Bipolar Bozukluklar   Beyin Pili   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Bebeklerde Anne Sütü ve Önemi   Vajinal Kaşıntı Vajinal Akıntı   Halitozis   Bel Fıtığı Nedir?   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Böbrek Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Amipli Dizanteri Teşhisi   Kulak Hastalıkları   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   Diabetik Retinopati   Amipli Dizanteri   Amyotrofik Lateral Skleroz   Kolon Kanseri   Anestezide Karar Verme   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Koroner Bypass   Obezite Sıklığının Artmasının Nedenleri   Eklem Romatizması   Karaciğer İltihabı Hepatit   Göz Kepeği Kirpik Kepeği   Hiper Aktivite   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Tansiyon Nasıl Ölçülür   Emg Eeg   Endometriosis Ameliyatı Cerrahi Tedavi   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Fallot Tetralojisi Mavi Bebek Hastalığı   Kolit Tedavisi Nedir?   Anksiyete Bozuklukları   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Behçet Hastalığı   Göz Kapağı Estetiği   Diyabet Hastalığı   Ayak Mantarı   Besin Alerjileri Ölüme Neden Olabilir Mi ?   Gözlük İle Şasılık Tedavisi   Alerjik Hastalıklar Hangileridir?   Akciğer Kanserinin Yerleşim Yerleri   Bronşial Astım Nöbeti Astma   Tükürük Salgısı ve Önemi   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Kalça Kireçlenmesi Osteoartriti   Migrenin Belirtileri   Boyun Tutulması   Dejeneratif Disk Hastalığı   Göz Kapağı Kisti   Ankilozan spondilit ve Artrit hastalığı   Makula Dejeneresansı   Enfantil Spazmlar Nedir?   Tifo ve Paratifo Hastalığı   Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir?   Kol Kırıkları Kol Kırığı Tedavisi   Perthes Nedir?   Eklampsi Nedir?   Hipermetrop Belirtileri Göz Tansiyonu   Çocuk Fıtığı   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Homopati Nedir?   Piyelonefrit Nedir   Kavernoma Cerrahisi   Günümüzde Bakteriyel Artrite Ne Kadar Rastlanmakdır?   Ankilozan Spondilitin Nedenleri   Pnömotoraks Nedir   Anne Sütü Kesilmesi   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Akut Bronşiolit Tedavisi Obstrüktif Akciğer Hastalığı   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Tularemi Hastalığı   Yumurtalık Kanserleri   Ameliyattan Sonra Cinsellik   Sempatektomi   Behçet Hastalığı Tedavisi   Berna Atıcı   Tetanosun Gelişme Süresi Ne Kadardır?   Kemik Tümörü   Göğüs Omurları Göğüs Omuru   Sırt Tutulması Sırt Ağrısı   Mide Ülseri Nedir?   Burun Polipleri Nasıl Tedavi Edilir?   Veba Ciddi Bir Hastalık Mıdır?   Horlama   Mantar Nedir?   Osteoporoz Hastalığı   Verem Nedir?   Mevsimsel Olmayan Alerji Nedenleri   Meme Büyütme Nedir?   Herpes Zoster Virüsü   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Tüp Bebek Tedavisi   Lazerle Akupunktur   Akupunkturda Kulağın Önemi   Zona Nedir?   Kadınsal Ağrılar   Anne Sütü Yetersizse, Anne Sütünün Az Olması   Mezotelyoma   Atelektazi Çeşitleri Nelerdir?   Bebeklerde Göbek İltihabı Hastalıkları   Vulva-vajen Kanseri   Kan Transfüzyonları   Cinsel İlişki Sırasında Ağrının Nedenleri   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Kronik Subdural Hematom   Aşk ve Cinsel Hayatta Aids   Uyurgezerlik Belirtileri Nelerdir?   Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir Aids Hastasi   Burun Kanaması Tedavisi   Kron İk Venöz Yetmezlik   Miyop   Böbrek Kanserinde Kemoterapi   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?