Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Rh Faktörünün Anlamı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Rh faktörü
Bütün insanlar ya Rh pozitif veya Rh negatif dirler. Bunun anlamı şudur: Rh pozitif insanların kanında bir madde (Rh maddesi) vardır ki bu Rh negatif insanlarda bulunmamaktadır.

Eritroblastoz nedir ?
Aynı zamanda Rh faktörü olarak da adlandırılmış olan eritroblastoz anne ve çocuğun kanlarının birbirine uymayışından dolayı yeni doğan çocuğun kırmızı kan hücrelerinin harap olmasıdır.

Eritroblastoz başka hangi isimlerle adlandırılır ?
a. Rh faktörü hastalığı.
b. Eritroblastoz fetalis.
c. Yeni doğan çocuklarda had sarılık.
d. Yeni doğan çocuklarda had anemi (kansızlık).
e. Yeni doğan çocuklarda hemolyfic hastalık.

İnsanların ne kadarı Rh pozitifdirler ?
Yüzde 85′i. Geriye kalan yüzde 15′i Rh negatif dirler.

Bu kan faktörleri irsî midir ?
Evet.

Hangi şartlar “altında bir ceninin veya yeni doğan “çocuğun Rh problemi olmaz ?
a. Anne Rh pozitifse.
b. Baba ve anne de Rh negatif ise.
Bir Rh negatif anneden ve Rh pozitif babadan doğacak bütün çocuklarda eritroblastoz gelişir mi ?
Hayır. Bu hastalık çok az bir oranında gelişir.

Bu durum neden ileri gelmektedir ?
Rh negatif bir anne rahminde Rh pozitif bir bebek taşımaktadır. Rh pozitif bebeğin kanından bir kısmı annesinin kanına karışarak Rh pozitif antikorların gelişmesine yol açmaktadır. Sırayla bu antikorlar bu sefer çocuğun kan dolaşımına girecekler ve bebeğin kendi kan hücrelerini harap edeceklerdir.

Bu durum yeni doğan çocuğa nasıl tesir eder ?
Çocuğun kırmızı kan hücreleri harap olduğundan çocukta önce anemi yani kansızlık ve bunun sonucunda da sarılık görülür.

Sarılık neden ileri gelmektedir ?
Bebeğin karaciğeri kan dolaşımı ile gelen bütün harap olmuş hücreleri atamadığından bu durum kan dolaşımına büyük miktarda safra boyasının girmesine yol açmaktadır.

Bu durum nasıl anlaşılıyor ?
Çocuğun hayatının ilk yirmi dört saatinde rengi solarak sarımtırak bir renk alır. Bundan başka çocuğun karaciğeri ve dalağının fazla şişmiş olduğu görülür. Kan testleri çocuğun kanında antikorların bulunduğunu gösterir.

Rh faktörü hastalığından ileri gelen sarılık yeni doğumlarda rastlanan normal sarılıktan nasıl ayrılır ?
Çok had safhada olmasından ve doğumdan sonra çok erken (ilk yirmi dört saat içinde) belirmesinden.

Hamilelik esnasında rahimdeki çocukta bu hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir mi ?
Evet Her anne doğumdan önce Rh pozitif mi veya Rh negatif mi olduğunu öğrenmelidir. Eğer kanı Rh negatif ise hamileliğinin son aylarında ve haftalarında kanı sık sık muayene olmalı ve kanında antikor bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Eğer antikorlar mevcutsa çocuğun bu hastalığa yakalanması ihtimali vardır.

Eritroblastozun tedavisi nedir ?
Doğumdan hemen sonra bebeğin kanı değiştirilmelidir.

Kan değiştirilmesinin anlamı nedir ?
Bebeğin bütün, veya bütüne yakın, kanı alınır ve bunun yerine bir vericinin kanı nakledilir. Vericinin kanında bu tehlikeli antikorlar bulunmadığı önceden tespit edilmelidir. Bu ameliyat ancak bir uzmanın nezaretinde ve kontrolü altında yapılmalıdır.

Kan değiştirilmesinde fazla kan verilmesi gerekebilir mi ?
Evet. Bazı hallerde sarılık iki veya üç gün sonra yeniden kendisini gösterebilir. Bu durumda ikinci bir kan değişimi ve bazı nadir hallerde bir üçüncü değişim bile gerekebilir.

Kan değiştirmeyle eritroblastoz tedavi edilebilir mi ?
Evet. Çok erken yapıldığı takdirde yaklaşık olarak her vaka tedavi edilebilir.

Eritroblastoz tedavi görmediği takdirde ne meydana gelebilir ?
Doğan çocuk kanının fazlasıyla harap olmasından birkaç gün içerisinde ölebilir veya had sarılık beynin bazı kısımlarını tedavi edilemeyecek ölçüde zedeleyebilir.

Beyinde ne gibi arızalar meydana gelebilir ?
Çocukta izpazmos (spacticity) ve had uyuşukluk meydana getirebilir. Bunlar daha sonra geri zekâlılığa, ihtilâçlara ve beyin felcine dönüşebilir.

Kan değişimleri beyin zedelenmelerini önleyebilir mi ?
Evet. Kandan antikorları ve sarılığa neden olan maddeleri çıkarmakla beynin zedelenmesi önlenmektedir. Ancak bu kan değişimi çok erken yapılmalıdır ve sarılık tekrarladığı takdirde yenilenmelidir.

Rh faktörü hastalığı ölü doğumlara neden olabilir mi ?
Evet. Bazı hallerde bu hastalık çocuğun daha rahimdeyken ölmesine, veya doğumdan hemen önce ölmesine neden olmaktadır. Bazı Rh negatif kadınlarda bu hastalıktan dolayısıyla ile birkaç ölü doğum olduğu görülmüştür. Doktorlar şimdi bu gibi ölü doğumları önlemek için doğumdan önce annenin karnını açarak rahimdeki çocuğa kan değişimi yapmaktadırlar.

Bu hastalığı olan çocukların canlı olarak doğması gerçekleşebiliyor mu ?
Evet. Hastalık doğumdan önce tespit edilebilinmişse çocuk, zamanından önce sezaryenle veya erken doğum yaptırmakla, canlı olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu gibi hallerde çocuk doğar doğmaz kanı değiştirilmektedir veya bu çocuğun da ölü doğacağı korkusu mevcutsa o zaman kan değişimi doğumdan önce yukarıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.

ilk doğan çocuklarda eritroblastoza rastlanmakta mıdır ?
Genellikle hayır. Çok vakalarda bu hastalık ilk çocuktan sonra doğacak çocuklarda .görülmektedir. Eğer anneye Rh pozitif kan ihtiva eden bir kan nakli veya enjeksiyonu ilk doğumundan önce yapılmışsa o zaman hastalık ilk dünyaya gelecek çocukta da görülebilecektir. Bunun nedeni de doğumdan önce annenin kanma yapılan Rh pozitif kan nakli veya enjeksiyonu ile kanında tehlikeli antikorların gelişmiş olabileceğidir.

Rh faktöründen başka eritroblastoz getirebilecek mekanizmalar var mıdır ?
Evet. Çok hallerde «ABO uyuşmazlığı» faktörü bu hastalığa neden olabilmektedir. Bu halde annenin kanı «O» grubundayken, çocuğun kanı «A» veya «B» grubundandır. Böylece bu hastalık başka bir nedenle meydana gelmiş olur.

Bu hastalığın ABO uyuşmazlığından ileri gelme oranı nedir ?
% 5 ile 10 arası.

Kan değişimi yapıldıktan sonra bebeğin ne kadar süre hastanede kalması gereklidir ?
Bir hafta kadar. Böylece anemi veya sarılığın tekrarlamaması garanti altına alınmış olacaktır. Başka özel tedavi usullerine neden yoktur.

Eritroblastoz hastalığından iyileşen bir çocuğa annesi süt verebilir mi ?
Evet. Eskiden bu antikorların (bunların bir kısmı anne sütünde bulunabilir) memeden emzirme yoluyle çocuğun kanma ulaşmalından korkulmaktaydı. Şimdi bu yolda çocuğa bulaşsalar bile, bu antikorların herhangi bir zarar vermeyeceğini tespit .edilmiştir.

Rh negatif kanı olan” bir annenin rahminde bulunan ve büyük bir ihtimalle Rh faktörü hastalıkla doğabilecek bir çocuğun tedavi usulü var mıdır ?
Evet, bu çocuk annesinin rahmindeyken kendisine kan nakli yapma yöntemleri mevcuttur.

Rh’e hassas olan bir annenin daha sonraki hamileliklerinin eritroblastoz ile sonuçlanmasını önleyebilmek için hassasiyet getiren antikorların gelişmesini önlemenin çareleri var mıdır ?
Evet. Günümüzde mevcut metotlarla bir Rh negatif anneyi ceninin Rh pozitif faktörüne karşı muaf kılmak için usuller vardır. İlk çocuk doğduktan 72 saat sonra Rh negatif, anneye Rhogam olarak adlandırılan bir madde enjeksiyon yoluyla verilmektedir.İkinci bir hamilelikten önce bu enjeksiyon yapılan annelerin, bundan sonra doğacak çocuklarında Rh faktörü hastalığı bulunmayacaktır.


Not: "Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Böbrek Yetmezliği Nedir?   Orgazma Ulaşamamanın Nedenleri   Glioblastoma Multiforme   Bel Ağrısında Eğitim   Apandisit Sebebi Nedir?   Derin Disparoni   Arpacık Nedir?   Gömülü Dişler   İştahsız Bebeklerde Beslenme   Gastroözefageal Reflü Hastalığı   Bebeklerde İshal   Akut Skrotum Sebepleri   İhtilaç Krizleri ve Tedavisi   Hıçkırık Nedenleri   Sinir Bozukluğu Nedir?   Anoreksi   Çıkık   Uyluk Kemiği   Şekersiz Diyet Diabet   Migrene Alışmak Migren Tedavisi   Alerjiler Önlenebilir Mi?   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Yüz Kızarması   Sara Hastalığı   Kürtaj   Trigeminal Nevralji Nedir?   Saman Nezlesi   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Nedir?   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Müshil Almak Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Burkulma Nedir?   Kaygı bozukluğu tedavisi   Kondom Prezervatif Gebelikten Korunma   Zona Nedir?   Diş ve Ağız Sağlığını Bozan Nedenler   Baharatlı Yiyecekler Ülser Yapar Mı?   İdrar Tutamama   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Elmacık Kemiği   Bel Ve Boyun Fıtığı   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Yanık Yanık Şoku Yanık Merkezi Yanık Ünitesi   Spastik Kolit   Papilloma Virüsü   Sarkoidoz   Göğüste Su Toplaması Nedir?   Ayak Mantarı   Zehirlenme Belirtileri   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Üveit Nedir?   Penis Büyütme   Poliomyelit Çocuk Felci Çocukfelci   Frengi Hastalığı ve Tedavisi   Gece Körlüğü Göz Tembelliği   Eeg Çekimi   Konstipasyon Kabızlık Kolesistit   Diskin iltihabı   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Dalak   Thermal Welding   Hepatit E   Yenidoğan Sarılığı   Başağrısı Ve Migren   Santral Retinit Göz Nezlesi   Bel Fıtığı Tedavisi   Böbrek Kanallarında Genişleme   Katarakt Nedenleri   Bel Fıtığı ve Omurilik pilleri   Menstruasyon (Adet Görme)   Status Astmatikus Belirtileri Tedavisi   Blepharoplasty   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Mide Bulantısı Nedir?   Diz Protezi Tedavisi   İskorpit Isırması   Bebek Emziren Annelerde Aşılanma   Disk Hamisi Bel Fıtığı   Ayak Bileği Protezi   Kulak Ameliyatı Nedir?   Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Endişe)   Çocuklarda Zeka Geriliği   Osteoartrit Belirtileri   Diyafrağma Felci   Psikojenik Ereksiyon Kaybı Empotans   Diş Gıcırdatma   Bilgisayar Sırt Çantası ve Bel Ağrısı   Karaciğer ve Böbrek Koliği   Diş Granülomu   Karaciğer Testleri   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Retrolental Fibroplazi   Şişmanlık   Profiloplasti   Karaciğer Primer Habis Tümörleri   Burun Ameliyatı   Barbitüratlarda Zehirlenme   Boğulmalar Nasıl Önlenir   Şeker Hastalığı Diyabet   Pontoserebellar Köşe Tümörleri   Guatr Tedavisi   Sütün Faydaları   Safra Taşı Tedavisi   Gastrit Tedavisi Nedir?   Akciğer Amibiasis Akciğer Askariasis   Bunama   Karaciğer Nakli Ameliyatı   Osteoartrit   Dalak Yaralanması Splenik Travma   Penis Küçülmesi   Endometriyozis   Böbrek Nakli Kimlere Yapılır?   El Yüz Koltukaltı Boyun Temizliği   Kalın Bağırsak Hastalıkları   Sinir Blokları   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Arı Sokması   Bronsiolitis Obliterans Bronsiyolitis BOOP   Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?   Gut Artriti Nedir?   Gut hastaları için beslenme   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Penis Doppler Ultrasonografisi   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Amipli Dizanterinin Nedenleri   Burun Nezlesi   Makrofaj Nedir?   Parasetamol Zehirlenmesi   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Parkinson Hastalığı Tedavisi   Mikrotese   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Kalın Bağırsak Kanseri   Menapoz Tedavisi   Kulak Kiri Nedir?   Alerjik Konjunktivit Göz Nezlesi   Eklem Romatizması   Doğar Doğmaz Sünnet   Anosmi   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Hipermetrop   Fibromiyalji Boyun Fıtığı   Trigliserid Nedir?   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 4   Sara Hastalığı Nedir?   Pankreas Nakli   İdrar Yolları Hastalıkları   Çocuklarda Tik Kas Körelmesi   Aşılanma ve indometasin   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Boyun Ağrısı Nedir?   Kalça Osteoartriti   Amipli Dizanteriden Korunma   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Bel Ağrısı   Antraks Nasıl Gelişir?   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Yüz Felci Trigeminal Nevralji Tedavisi   Egzama Nedir?   Doğum Kontrolü Yöntemleri   Tularemi Nasıl Bulaşır?   Posalı Yiyeceklerin Önemi   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Sindirim Aksaklıkları   Tetanoz Tedavisi   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Kafa Travmaları   Akut Glomerülonefrit   Kırık Çıkık Tedavisi   Migren Nedir Migren Baş Ağrısı Hastalığı   Çıkıkta İlkyardım   Akdeniz Tipi Beslenme Diyet   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Boyun Ağrılarının Tedavisi   Lenf Kanseri Belirtileri   Salisilat Zehirlenmesi   Emg Eeg   Kadınlarda Miyomlar   Menopozda Kanser Riski