Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Rh Faktörünün Anlamı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Rh faktörü
Bütün insanlar ya Rh pozitif veya Rh negatif dirler. Bunun anlamı şudur: Rh pozitif insanların kanında bir madde (Rh maddesi) vardır ki bu Rh negatif insanlarda bulunmamaktadır.

Eritroblastoz nedir ?
Aynı zamanda Rh faktörü olarak da adlandırılmış olan eritroblastoz anne ve çocuğun kanlarının birbirine uymayışından dolayı yeni doğan çocuğun kırmızı kan hücrelerinin harap olmasıdır.

Eritroblastoz başka hangi isimlerle adlandırılır ?
a. Rh faktörü hastalığı.
b. Eritroblastoz fetalis.
c. Yeni doğan çocuklarda had sarılık.
d. Yeni doğan çocuklarda had anemi (kansızlık).
e. Yeni doğan çocuklarda hemolyfic hastalık.

İnsanların ne kadarı Rh pozitifdirler ?
Yüzde 85′i. Geriye kalan yüzde 15′i Rh negatif dirler.

Bu kan faktörleri irsî midir ?
Evet.

Hangi şartlar “altında bir ceninin veya yeni doğan “çocuğun Rh problemi olmaz ?
a. Anne Rh pozitifse.
b. Baba ve anne de Rh negatif ise.
Bir Rh negatif anneden ve Rh pozitif babadan doğacak bütün çocuklarda eritroblastoz gelişir mi ?
Hayır. Bu hastalık çok az bir oranında gelişir.

Bu durum neden ileri gelmektedir ?
Rh negatif bir anne rahminde Rh pozitif bir bebek taşımaktadır. Rh pozitif bebeğin kanından bir kısmı annesinin kanına karışarak Rh pozitif antikorların gelişmesine yol açmaktadır. Sırayla bu antikorlar bu sefer çocuğun kan dolaşımına girecekler ve bebeğin kendi kan hücrelerini harap edeceklerdir.

Bu durum yeni doğan çocuğa nasıl tesir eder ?
Çocuğun kırmızı kan hücreleri harap olduğundan çocukta önce anemi yani kansızlık ve bunun sonucunda da sarılık görülür.

Sarılık neden ileri gelmektedir ?
Bebeğin karaciğeri kan dolaşımı ile gelen bütün harap olmuş hücreleri atamadığından bu durum kan dolaşımına büyük miktarda safra boyasının girmesine yol açmaktadır.

Bu durum nasıl anlaşılıyor ?
Çocuğun hayatının ilk yirmi dört saatinde rengi solarak sarımtırak bir renk alır. Bundan başka çocuğun karaciğeri ve dalağının fazla şişmiş olduğu görülür. Kan testleri çocuğun kanında antikorların bulunduğunu gösterir.

Rh faktörü hastalığından ileri gelen sarılık yeni doğumlarda rastlanan normal sarılıktan nasıl ayrılır ?
Çok had safhada olmasından ve doğumdan sonra çok erken (ilk yirmi dört saat içinde) belirmesinden.

Hamilelik esnasında rahimdeki çocukta bu hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir mi ?
Evet Her anne doğumdan önce Rh pozitif mi veya Rh negatif mi olduğunu öğrenmelidir. Eğer kanı Rh negatif ise hamileliğinin son aylarında ve haftalarında kanı sık sık muayene olmalı ve kanında antikor bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Eğer antikorlar mevcutsa çocuğun bu hastalığa yakalanması ihtimali vardır.

Eritroblastozun tedavisi nedir ?
Doğumdan hemen sonra bebeğin kanı değiştirilmelidir.

Kan değiştirilmesinin anlamı nedir ?
Bebeğin bütün, veya bütüne yakın, kanı alınır ve bunun yerine bir vericinin kanı nakledilir. Vericinin kanında bu tehlikeli antikorlar bulunmadığı önceden tespit edilmelidir. Bu ameliyat ancak bir uzmanın nezaretinde ve kontrolü altında yapılmalıdır.

Kan değiştirilmesinde fazla kan verilmesi gerekebilir mi ?
Evet. Bazı hallerde sarılık iki veya üç gün sonra yeniden kendisini gösterebilir. Bu durumda ikinci bir kan değişimi ve bazı nadir hallerde bir üçüncü değişim bile gerekebilir.

Kan değiştirmeyle eritroblastoz tedavi edilebilir mi ?
Evet. Çok erken yapıldığı takdirde yaklaşık olarak her vaka tedavi edilebilir.

Eritroblastoz tedavi görmediği takdirde ne meydana gelebilir ?
Doğan çocuk kanının fazlasıyla harap olmasından birkaç gün içerisinde ölebilir veya had sarılık beynin bazı kısımlarını tedavi edilemeyecek ölçüde zedeleyebilir.

Beyinde ne gibi arızalar meydana gelebilir ?
Çocukta izpazmos (spacticity) ve had uyuşukluk meydana getirebilir. Bunlar daha sonra geri zekâlılığa, ihtilâçlara ve beyin felcine dönüşebilir.

Kan değişimleri beyin zedelenmelerini önleyebilir mi ?
Evet. Kandan antikorları ve sarılığa neden olan maddeleri çıkarmakla beynin zedelenmesi önlenmektedir. Ancak bu kan değişimi çok erken yapılmalıdır ve sarılık tekrarladığı takdirde yenilenmelidir.

Rh faktörü hastalığı ölü doğumlara neden olabilir mi ?
Evet. Bazı hallerde bu hastalık çocuğun daha rahimdeyken ölmesine, veya doğumdan hemen önce ölmesine neden olmaktadır. Bazı Rh negatif kadınlarda bu hastalıktan dolayısıyla ile birkaç ölü doğum olduğu görülmüştür. Doktorlar şimdi bu gibi ölü doğumları önlemek için doğumdan önce annenin karnını açarak rahimdeki çocuğa kan değişimi yapmaktadırlar.

Bu hastalığı olan çocukların canlı olarak doğması gerçekleşebiliyor mu ?
Evet. Hastalık doğumdan önce tespit edilebilinmişse çocuk, zamanından önce sezaryenle veya erken doğum yaptırmakla, canlı olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu gibi hallerde çocuk doğar doğmaz kanı değiştirilmektedir veya bu çocuğun da ölü doğacağı korkusu mevcutsa o zaman kan değişimi doğumdan önce yukarıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.

ilk doğan çocuklarda eritroblastoza rastlanmakta mıdır ?
Genellikle hayır. Çok vakalarda bu hastalık ilk çocuktan sonra doğacak çocuklarda .görülmektedir. Eğer anneye Rh pozitif kan ihtiva eden bir kan nakli veya enjeksiyonu ilk doğumundan önce yapılmışsa o zaman hastalık ilk dünyaya gelecek çocukta da görülebilecektir. Bunun nedeni de doğumdan önce annenin kanma yapılan Rh pozitif kan nakli veya enjeksiyonu ile kanında tehlikeli antikorların gelişmiş olabileceğidir.

Rh faktöründen başka eritroblastoz getirebilecek mekanizmalar var mıdır ?
Evet. Çok hallerde «ABO uyuşmazlığı» faktörü bu hastalığa neden olabilmektedir. Bu halde annenin kanı «O» grubundayken, çocuğun kanı «A» veya «B» grubundandır. Böylece bu hastalık başka bir nedenle meydana gelmiş olur.

Bu hastalığın ABO uyuşmazlığından ileri gelme oranı nedir ?
% 5 ile 10 arası.

Kan değişimi yapıldıktan sonra bebeğin ne kadar süre hastanede kalması gereklidir ?
Bir hafta kadar. Böylece anemi veya sarılığın tekrarlamaması garanti altına alınmış olacaktır. Başka özel tedavi usullerine neden yoktur.

Eritroblastoz hastalığından iyileşen bir çocuğa annesi süt verebilir mi ?
Evet. Eskiden bu antikorların (bunların bir kısmı anne sütünde bulunabilir) memeden emzirme yoluyle çocuğun kanma ulaşmalından korkulmaktaydı. Şimdi bu yolda çocuğa bulaşsalar bile, bu antikorların herhangi bir zarar vermeyeceğini tespit .edilmiştir.

Rh negatif kanı olan” bir annenin rahminde bulunan ve büyük bir ihtimalle Rh faktörü hastalıkla doğabilecek bir çocuğun tedavi usulü var mıdır ?
Evet, bu çocuk annesinin rahmindeyken kendisine kan nakli yapma yöntemleri mevcuttur.

Rh’e hassas olan bir annenin daha sonraki hamileliklerinin eritroblastoz ile sonuçlanmasını önleyebilmek için hassasiyet getiren antikorların gelişmesini önlemenin çareleri var mıdır ?
Evet. Günümüzde mevcut metotlarla bir Rh negatif anneyi ceninin Rh pozitif faktörüne karşı muaf kılmak için usuller vardır. İlk çocuk doğduktan 72 saat sonra Rh negatif, anneye Rhogam olarak adlandırılan bir madde enjeksiyon yoluyla verilmektedir.İkinci bir hamilelikten önce bu enjeksiyon yapılan annelerin, bundan sonra doğacak çocuklarında Rh faktörü hastalığı bulunmayacaktır.


Not: "Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Erkek Ve Kadın Cinselliği   Çocuklarda Sarılık   Osteoartrit   Toz Hastalıkları   Fraxel Lazer İle Yarasız Yüz Gençleştirme   Otizm Bozukluklar   Multipl Subpial Transseksiyon   Pnömokok   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Kulak Ameliyatı Nedir?   Kusma   Atrial Septal Defekt Asd Çocukta   Çocuklarda Solucan   İdrar Yolu Ve Mesane Kanseri Nedir   Kuru Öksürük   Meme Estetiği Meme Dikleştirme Meme Kaldırma   Sınav Kaygısı   Erektil İşlev Bozukluğu Nedenleri   Kuduz Aşısı ve Kuduz Tedavisi   Safra Kesesi Taşlarının Belirtileri   Akut Basili Dizanteri   Sistit İdrar Yolu İltihabı   Tansiyon Yüksekliği   Kanser Ağrısı Tedavisi   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Böbrek Kanserinde Tedavi   Saman Nezlesi Tedavisiz İyileşebilir Mi?   Çocuk Hastalıkları Hakkında Bilgiler   Sertleşme Bozukluğu   İyi Kolesterol   Akupunkturda Kulağın Önemi   Bebek ve Çocuklarda Menenjit   Derin Beyin Stimülasyonu   Kuduz Aşısı Var Mıdır?   Atipik Akciğer Tüberkülozu   Barsak Damarlarının Tıkanıklığı   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   HIV Enfeksiyonuyla İlgili Tümörler   Bebekte Şişme Hali   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   ureme-organlari-temizligi.html   Çocuk Beslenmesi   Alerjik Rinit   İdrar Kaçırma Dışkı Tutamama   Safra Kesesi Longo+laser   Silikon Nedir?   Dorsal Rizotomi   Burun Kanaması Tedavisi   Hamilelikte Kramp Ayak Sismesi Eklem Agrilari   Prostat Teşhisi   Bebek Aşı Takvimi   Nabız Tansiyon Nedir İnsanda Nabız   Beslenme Diyet   Sarı Humma   Meme Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Raşitizm   Göz Kapağı Kisti   Bebeğe Süt Verme   Kalp Anevrizması   Papağan Hastalığı (Pisitakoz)   Burun Ameliyatı Nedir?   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   İdrar Kaçırmaya Botox Tedavisi   Psikojenik Ereksiyon Kaybı Empotans   Yay Duruşu   Bebeklerde Katarakt   Kaş Kaldırma   Uyuşturucu Bağımlıları ve Aids   Yaşlı Kadın Ve Cinsellik   Seks Sorunları   İndigestion   Başağrısı Ve Migren   İntensiyonel Tremor   Bel Fıtığı Tedavisi   Adrenal Bez Hastalıkları   Kulak Çınlaması   Bir Eklemden Sıvı Akıtmak Ne Demektir?   Çiçek Virüsü   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Akciğer Embolisi   Vajen Kanseri   Makat Kanamaları   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Kömür Tozu Akciğerlere Nasıl Tesir Eder?   Böcek Allerjisi   Deri yolu ile zehirlenmeler   Rahim Kanseri Nedir?   Skleroderma Hastalığı Nedir (Sistemik Sklerosis)   Spontan Pnömotoraks   Osteosarkoma   Sistit   Kraniosinostos   Kalp Pili   Gelişimsel Bozukluklar   Uyku Apnesi Uykusuzluk   Topuk Kemiği   Efektör Nedir?   Doğum Tarihi Hesaplama   Günlük Kalori İhtiyacı   Uyarı Eksikliği Nedir?   Yaşlılık Ve Cinsel Fonksiyonlar   Alkol Bagimliligi - Alkolizm Nedir?   Ultrasonografi Ultrason Usg Us   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   Meme Dikleştirme Nedir?   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir?   Tifonun Yayılmasını Önlemek   Multipl Skleroz Nedir?   Diş Gıcırdatma   Kan Tükürmek   Hemoperitoneum Travma Kanama   Eklem İnflamasyonu   Mikropenis Ve Küçük Penis   Bebek Tırnak Temizliği   Karaciğer Nakli   Bayılma   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   Meme Estetiği Ameliyatları   Argon Laser Fakik Vitrektomi   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Glomus Tümörleri   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Böbrek Kanserinde Hormon Tedavisi   Anestezi ve Dil Dudak Yaraları   Barotravma Teşhisi   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Karın Hastalığı Sebepleri   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Tedavisi   Karotis   Ülseroza   Çekiç Parmak   Sarı Humma nedir?   Dogumsal Kalp Hastalıkları   Üro-onkoloji   Yanlış Beslenme   Hepatit B Hastalığının Seyri   Botox   Din ve Diş Tedavisi   Besin Alerjisi Nedir?   Kanserli Hastalarda Ağrı   Yapısal - Vazomotor - Nötrofilik Rinit   Kemik Kökenli Sarkomlar   Aşılama Çalışmaları   Kızarıklık Yanma ve Kabarıklık   Kulak İltihabı   Adale Çekilmesi Nedir?   Egzibisyonizm Nedir?   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Ventrikül Genişlemesi   Varis Belirtileri   Çocuklarda Bronşit Nedir?   Keratokonus Belirtileri   Gebeliği Önleyici Yöntemler   Akut Tonsillit   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Koksiks, Kuyruk Sokumu Kemiği   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Karaciğer Kanseri Nedir?   Akut Sinüzit Sinüzit Belirtileri   Çocuklarda İshalin Nedeni   Meningioma   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Göz Kapağının Dışa Dönmesi   Kokain Zehirlenmesi   Kuduz Hastalığı   Cinsel İşlev Bozuklukları   Stroke   Cüzzam Neden İleri Gelir?   Böbrek Genişlemesinin Sebepleri   Fiziki Alerji Nedir?   En Yakın Hastane   Sistemik lupus eritematozus   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Pet Positron Emission Tomography