Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Rh Faktörünün Anlamı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Rh faktörü
Bütün insanlar ya Rh pozitif veya Rh negatif dirler. Bunun anlamı şudur: Rh pozitif insanların kanında bir madde (Rh maddesi) vardır ki bu Rh negatif insanlarda bulunmamaktadır.

Eritroblastoz nedir ?
Aynı zamanda Rh faktörü olarak da adlandırılmış olan eritroblastoz anne ve çocuğun kanlarının birbirine uymayışından dolayı yeni doğan çocuğun kırmızı kan hücrelerinin harap olmasıdır.

Eritroblastoz başka hangi isimlerle adlandırılır ?
a. Rh faktörü hastalığı.
b. Eritroblastoz fetalis.
c. Yeni doğan çocuklarda had sarılık.
d. Yeni doğan çocuklarda had anemi (kansızlık).
e. Yeni doğan çocuklarda hemolyfic hastalık.

İnsanların ne kadarı Rh pozitifdirler ?
Yüzde 85′i. Geriye kalan yüzde 15′i Rh negatif dirler.

Bu kan faktörleri irsî midir ?
Evet.

Hangi şartlar “altında bir ceninin veya yeni doğan “çocuğun Rh problemi olmaz ?
a. Anne Rh pozitifse.
b. Baba ve anne de Rh negatif ise.
Bir Rh negatif anneden ve Rh pozitif babadan doğacak bütün çocuklarda eritroblastoz gelişir mi ?
Hayır. Bu hastalık çok az bir oranında gelişir.

Bu durum neden ileri gelmektedir ?
Rh negatif bir anne rahminde Rh pozitif bir bebek taşımaktadır. Rh pozitif bebeğin kanından bir kısmı annesinin kanına karışarak Rh pozitif antikorların gelişmesine yol açmaktadır. Sırayla bu antikorlar bu sefer çocuğun kan dolaşımına girecekler ve bebeğin kendi kan hücrelerini harap edeceklerdir.

Bu durum yeni doğan çocuğa nasıl tesir eder ?
Çocuğun kırmızı kan hücreleri harap olduğundan çocukta önce anemi yani kansızlık ve bunun sonucunda da sarılık görülür.

Sarılık neden ileri gelmektedir ?
Bebeğin karaciğeri kan dolaşımı ile gelen bütün harap olmuş hücreleri atamadığından bu durum kan dolaşımına büyük miktarda safra boyasının girmesine yol açmaktadır.

Bu durum nasıl anlaşılıyor ?
Çocuğun hayatının ilk yirmi dört saatinde rengi solarak sarımtırak bir renk alır. Bundan başka çocuğun karaciğeri ve dalağının fazla şişmiş olduğu görülür. Kan testleri çocuğun kanında antikorların bulunduğunu gösterir.

Rh faktörü hastalığından ileri gelen sarılık yeni doğumlarda rastlanan normal sarılıktan nasıl ayrılır ?
Çok had safhada olmasından ve doğumdan sonra çok erken (ilk yirmi dört saat içinde) belirmesinden.

Hamilelik esnasında rahimdeki çocukta bu hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir mi ?
Evet Her anne doğumdan önce Rh pozitif mi veya Rh negatif mi olduğunu öğrenmelidir. Eğer kanı Rh negatif ise hamileliğinin son aylarında ve haftalarında kanı sık sık muayene olmalı ve kanında antikor bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Eğer antikorlar mevcutsa çocuğun bu hastalığa yakalanması ihtimali vardır.

Eritroblastozun tedavisi nedir ?
Doğumdan hemen sonra bebeğin kanı değiştirilmelidir.

Kan değiştirilmesinin anlamı nedir ?
Bebeğin bütün, veya bütüne yakın, kanı alınır ve bunun yerine bir vericinin kanı nakledilir. Vericinin kanında bu tehlikeli antikorlar bulunmadığı önceden tespit edilmelidir. Bu ameliyat ancak bir uzmanın nezaretinde ve kontrolü altında yapılmalıdır.

Kan değiştirilmesinde fazla kan verilmesi gerekebilir mi ?
Evet. Bazı hallerde sarılık iki veya üç gün sonra yeniden kendisini gösterebilir. Bu durumda ikinci bir kan değişimi ve bazı nadir hallerde bir üçüncü değişim bile gerekebilir.

Kan değiştirmeyle eritroblastoz tedavi edilebilir mi ?
Evet. Çok erken yapıldığı takdirde yaklaşık olarak her vaka tedavi edilebilir.

Eritroblastoz tedavi görmediği takdirde ne meydana gelebilir ?
Doğan çocuk kanının fazlasıyla harap olmasından birkaç gün içerisinde ölebilir veya had sarılık beynin bazı kısımlarını tedavi edilemeyecek ölçüde zedeleyebilir.

Beyinde ne gibi arızalar meydana gelebilir ?
Çocukta izpazmos (spacticity) ve had uyuşukluk meydana getirebilir. Bunlar daha sonra geri zekâlılığa, ihtilâçlara ve beyin felcine dönüşebilir.

Kan değişimleri beyin zedelenmelerini önleyebilir mi ?
Evet. Kandan antikorları ve sarılığa neden olan maddeleri çıkarmakla beynin zedelenmesi önlenmektedir. Ancak bu kan değişimi çok erken yapılmalıdır ve sarılık tekrarladığı takdirde yenilenmelidir.

Rh faktörü hastalığı ölü doğumlara neden olabilir mi ?
Evet. Bazı hallerde bu hastalık çocuğun daha rahimdeyken ölmesine, veya doğumdan hemen önce ölmesine neden olmaktadır. Bazı Rh negatif kadınlarda bu hastalıktan dolayısıyla ile birkaç ölü doğum olduğu görülmüştür. Doktorlar şimdi bu gibi ölü doğumları önlemek için doğumdan önce annenin karnını açarak rahimdeki çocuğa kan değişimi yapmaktadırlar.

Bu hastalığı olan çocukların canlı olarak doğması gerçekleşebiliyor mu ?
Evet. Hastalık doğumdan önce tespit edilebilinmişse çocuk, zamanından önce sezaryenle veya erken doğum yaptırmakla, canlı olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu gibi hallerde çocuk doğar doğmaz kanı değiştirilmektedir veya bu çocuğun da ölü doğacağı korkusu mevcutsa o zaman kan değişimi doğumdan önce yukarıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.

ilk doğan çocuklarda eritroblastoza rastlanmakta mıdır ?
Genellikle hayır. Çok vakalarda bu hastalık ilk çocuktan sonra doğacak çocuklarda .görülmektedir. Eğer anneye Rh pozitif kan ihtiva eden bir kan nakli veya enjeksiyonu ilk doğumundan önce yapılmışsa o zaman hastalık ilk dünyaya gelecek çocukta da görülebilecektir. Bunun nedeni de doğumdan önce annenin kanma yapılan Rh pozitif kan nakli veya enjeksiyonu ile kanında tehlikeli antikorların gelişmiş olabileceğidir.

Rh faktöründen başka eritroblastoz getirebilecek mekanizmalar var mıdır ?
Evet. Çok hallerde «ABO uyuşmazlığı» faktörü bu hastalığa neden olabilmektedir. Bu halde annenin kanı «O» grubundayken, çocuğun kanı «A» veya «B» grubundandır. Böylece bu hastalık başka bir nedenle meydana gelmiş olur.

Bu hastalığın ABO uyuşmazlığından ileri gelme oranı nedir ?
% 5 ile 10 arası.

Kan değişimi yapıldıktan sonra bebeğin ne kadar süre hastanede kalması gereklidir ?
Bir hafta kadar. Böylece anemi veya sarılığın tekrarlamaması garanti altına alınmış olacaktır. Başka özel tedavi usullerine neden yoktur.

Eritroblastoz hastalığından iyileşen bir çocuğa annesi süt verebilir mi ?
Evet. Eskiden bu antikorların (bunların bir kısmı anne sütünde bulunabilir) memeden emzirme yoluyle çocuğun kanma ulaşmalından korkulmaktaydı. Şimdi bu yolda çocuğa bulaşsalar bile, bu antikorların herhangi bir zarar vermeyeceğini tespit .edilmiştir.

Rh negatif kanı olan” bir annenin rahminde bulunan ve büyük bir ihtimalle Rh faktörü hastalıkla doğabilecek bir çocuğun tedavi usulü var mıdır ?
Evet, bu çocuk annesinin rahmindeyken kendisine kan nakli yapma yöntemleri mevcuttur.

Rh’e hassas olan bir annenin daha sonraki hamileliklerinin eritroblastoz ile sonuçlanmasını önleyebilmek için hassasiyet getiren antikorların gelişmesini önlemenin çareleri var mıdır ?
Evet. Günümüzde mevcut metotlarla bir Rh negatif anneyi ceninin Rh pozitif faktörüne karşı muaf kılmak için usuller vardır. İlk çocuk doğduktan 72 saat sonra Rh negatif, anneye Rhogam olarak adlandırılan bir madde enjeksiyon yoluyla verilmektedir.İkinci bir hamilelikten önce bu enjeksiyon yapılan annelerin, bundan sonra doğacak çocuklarında Rh faktörü hastalığı bulunmayacaktır.


Not: "Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Rh Faktörünün Anlamı Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Bebeğe Süt Verme   Uçuk ve AFT Hastalığı Tedavisi   Tavşan Ateşi   Aşılar   Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavi Merkezi   Lepraya (Cüzzam) karşı aşılanma   Spor Yaralanmaları   Kanser Aşıları Aşılama   Gebelikte Beslenme Nedir?   0-6 Yaş Cinsel Eğitimi   Adale Krampları Tedavisi   Prostat Hastalığı   İnme Geçici İskemik Atak   Bebekler Neden Ağlar, Bebeklerde Ağlama   Bilgisayar Sırt Çantası ve Bel Ağrısı   Varis Tedavileri   Alıç   Kalça Çıkığı Tanısı   Bebeklerde Katarakt   Epiloia Nedir?   Kızamık Hastalığından Korunma   Astım İle İlgili Tıp Terimleri Sözlüğü   Epidural İle Doğum   Çocuklarda Sünnet ve Ruh Sağlığı   İdrar Tutamamak   Allerjik Bronşit   Beyin Anjiyografisi   Hamilelikte Diş Tedavisi   Bel Soğukluğundan Korunma Yolları   Üveit Tedavisi Nasıldır?   İdeal Kilo Hesaplama   Epilepsi Sara Hastalığı   Peptik Ülser   Aort Ameliyatı   Retrolental Fibroplazi Nedir?   Basur   En Yakın Hastane   Kranioplasti Nedir?   Tik Tikler   Göz Kapağı Kisti   Radyoterapi   Zayıflama   Mide Ülseri   Solunum Yollarının Açılması   Bebeği Sütten Kesme   Ağız Kokuları   Yapay Solunum Suni Solunum   Akut Bronşit Obstrüktif Akciğer Hastalıkları   Otistik Bozukluklar   Sisteskopi   Kalp Krizi Yüksek Tansiyon   Gebelik Sorunları   Gingivit Dişeti İltihabı   Vajina Kanseri   Meme Küçültme   Çocuklarda Kafatası Travma   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Sağlık Nedir Hastalık Nedir Tanımı   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Otizm Bozukluklar   Bebeklerde Yemek Seçme   Dölyolu Akıntısı   Otoloji   Göz İltihabı Nedir?   Bel Fıtığı Bel Sağlığını Koruma Yolları   Penis Kırılabilir Mi ?   Omurga Yapısı Kemik Anatomisi   Kemik Metastaz   Endokrin Bez   Prostat Ameliyatları   Beyin neden Hücre Kaybına uğrar?   Osteoporoz Nedir?   4 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Burun Polipleri Nedir?   Akut Basili Dizanteri   Akciğer Kanseri Tedavisi   Boğmaca Enfeksiyonu   Karaciğer Nakli Nedir?   Anevrizma Tedavisi   Solunum Sayma Nedir   Alkol Etkileri Solunum Sistemine Zararı   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati   Çocuklarda Ateş   Kanser Diyeti   Şeker Hastalığı   Tansiyon Yükselmesine Bağlı Baş Ağrısı   Dirsek   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Stres Depresyon Stres Atma   Miyastenik Testler   Lazerle Saç Gençleştirme   Zehirlenme nedir?   Gaz Gaita Kaçırma   Kürtaj   Akupunktur Ve Sigara Bırakma   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Gözde arpacık tedavisi   Beyin Kanaması Belirtileri   Gebelikte Kilo Hamilelikte İdeal Kilo   İlaçlar Ve Cinsellik   Saplantı Bozuklukları   Arterioskleroz Damar Sertliği   Sigara Çürük Yapar Mı?   Brucella Hastalığı Nedir?   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Kalp Krizinden Korunma   Derin Beyin Stimülasyonu   Tuzak Nöropati   Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Pil Takma   Addison Hastalığı   Safra Yolu Taşı   Kalça Çıkıkları   Anaplastik Astrositom   Geç Boşalma Nedir?   Göz Ağrısı Yanması Tedavisi   Ödem Nedir?   Göz Kanlanması   Apse Nedir?   Alerji Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?   Meme Dikleştirme Meme Estetiği   Boğmaca Nedir?   Miyokart Enfarktüsü Nedir   Alın Kemiği - Frontal   Akciğer Apseleri Nedir?   Guyon Loju Tutulumları   Yenidoğanda Sarılık Hakkında Merak Ettikleriniz   Yüz Estetiği Yüz Estetik Ameliyatı   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Gastrit   Toksoplazmoz Hastalığı   Bronsiolitis Obliterans Bronsiyolitis BOOP   Diskin iltihabı   Leğen Kemiği   Süperiyor Vena Kava Sendromu   Nörojen Tümörler Tiroid Tümörleri   Sinüzit Bağlı Baş Ağrısı   Hepatit B Hepatit C   Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   Tamponsuz Butun Ameliyatı   Böbrek Genişlemesi Tedavisi   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   Kızıl Boğaz Ağrısı Ateş   İnfluenza aşısı   Meme Büyütme Nedir?   Kulak Hastalıkları   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Halitozis   Çocuklarda Solucan   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Böbrek Fonksiyon Testleri   Amigdalohipokampektomi   Okul Öncesi Beslenme   Nöroblastom   Yüzde Ödem Tedavisi   Over Kanseri   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Effüzyon Nedir?   Kavernoma Cerrahisi   Hirschsprung Hastalığı Nedir?   Göz Altı Torbaları   Göz Yaşı Yolları Tıkanıklığı   Göz Altı Torbalarını Aldırma   Zekâ Geriliği   Kalp Atım Sayısı Ve Ritim Özellikleri   Öksürük   Tansiyon Aletleri Çeşitleri   Karaciğer Testleri   Nabız Nasıl Ölçülür?   Ağrılı Kas Kasılmaları   Saman Nezlesinin Belirtileri Nelerdir?   Böbrek Hastalıkları   Trişinoz Hastalığı   Pnömokok   Romatoid Akciğer Hastalığı   Konuşma Bozukluğu   Tüp Bebek Fiyatları   Fetişizm ve Cinsellik   Anestezi ve Titreme