Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Premedikasyon Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Premedikasyon Nedir

Ameliyata bir adım kala yapılan son anestezi hazırlığı­dır. Hastanın" hastaneye yatışı ile başlar. Psikolojik premedi­kasyon ve farmakolojik premedikasyon olmak üzere iki bölümden oluşur.

Psikolojik premedikasyon anestezi uzmanının hastayı ziyareti ile başlar. Bu ziyaret hastanın hastaneye yatış zama­nına göre en erken bir zamanda yapılır. Hastalara büyük hu­zur veren onların heyecanlarını azaltan bu ziyaret sırasında anestezi uzmanı hastanın daha önceden hazırlanmış olan tıbbı dokümanlarını içeren dosyasını kontrol eder, hasta ve hasta yakınları ile tanışır ve hastayı sakinleştirici konuşmalar yapar. Varsa hastanın sorularını cevaplar ve hastanın kendi­sine olan güvenini tazeler.

Farmakolojik premedikasyon ameliyattan yarım saat-1 saat önce veya daha önce ağız, damar, adale yoluyla anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkması beklenen olumsuz tepkileri önlemek amacıyla belli ilaçların kullanılmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Böylece anestezi ve ameliyat için en elverişli, en güvenli ortamın oluşturulması sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla Anksieteyi (bunalım) önlemek, sedasyon (sakin­leşme sağlamak) için günümüzde çocuklar da dahil olmak üzere en yaygın olarak benzodizepin türevi ilaçlar bunlar arasında da Diazem (diazepam) ve Dormicum (midozolam) kullanılır. Hastaların gergin ve tedirgin olmaları sempatik sinir sistemini aktive eder. Bu aktivasyon anestezi açısından istenmez ve sedasyon ile önlenebilir. Kullanılan ilaçlar bir yan­dan hastayı huzura kavuştururken öte yandan arzu edilmeyen sakıncalı bir etkiyi de önlemiş olur.

Amnezi (hatırlama yeteneğinin kaybı) için yine aynı Dormicum çok etkili bir ilaçtır. Hastalar bu ila­cın etkisi ile kendileri için yabancı ve ürkütücü olan ameliyathane ortamını, ameliyata gidişini vb. olay­ları sonradan hatırlamazlar.

Analjezi (ağrı dindirici) için dormicumun yanına genellikle kısa etkili bir opioid grubu ilaç eklenir. Bu ilacın aynı zamanda sedasyon etkisi de vardır. Bu nedenle ameliyat türüne göre bazen dormicum yerine veya birlikte Morfin, Dolantin, Fentanyl gibi ilaçlar da kullanılır.

Bulantı ve kusmayı önlemek için de bir takım ilaç­lar kullanılır. Anestezi gelişip derinleştikçe kusma ve bulantıya eğilim de önlenemez bir şekilde artar. Kusma mide artıkları aç kalmakla önlenmiş olsa bile mide sıvısının akciğerlere kaçma olasılığına sebep olur. Bu nedenlerle ameliyat öncesinde özellikle midenin boşalmasını engelleyen hastalıklar varsa bulantı-kusmayı önleyici ilaçlar ile mide asidinin pH sim arttırıcı, mide boşalmasını hızlandırıcı bir grup ilaç bir arada veya ayrı olarak kullanılır.

Anti-vagal ve anti-sialog etki için bir takım ilaçlara bazen gerek duyulabilir. Eğer tükrük salgılanmasına yol açabilecek ağız içi işlemler yapılacak ise anti-sialog etkili ilaçlar kullanılmalıdır. Anestezi işlem­leri ve cerrahi keşi sırasında bazen zararlı sayılacak refleksler faaliyete geçer. Bunlar arasında en önemli olan Vagus adlı sinirin uyarılması sonucu ortaya çı­kan bradikardiye (kalbin atım sayısının azalmasına) yol açan refleks etkidir. Her iki etki atropin veya hyoscine adlı ilaçlar ile önlenebilir.

Anestezi ilaçlarının dozunu azaltmak için kullanı­lan ağrı kesiciler veya sedatifler aynı zamanda anestezi ilaçlarının daha az kullanılması açısından yarar sağlarlar. Anestezi ilaçları ne kadar zararsız da kabul edilseler tıbbın en sakıncalı ve riskli ilaçlar grubunu oluştururlar. Ağrı kesiciler ve sedatifler anestezi ilaçlarının etkilerini arttırırlar. Bunun sonu­cu aynı etkiyi daha az dozda ilaç kullanarak sağla­mak mümkün olur. Bu etki de anestezide istenen bir etki olup premedikasyonun ana amacının oluşturan bir etkidir.

Anestezi uzmanı premedikasyon amacıyla hangi ilaçla­rın ne zaman uygulanacağını ya hastaneye yatmadan önceki hazırlık döneminde size söyler veya yattıktan sonra hastayı ziyareti sırasında anestezi kayıtları ile ilgili evraka yazar. Bu işlem yapıldıktan sonra hastaların ameliyata hazırlıkları ta­mamlanmış olur.


Not: "Premedikasyon Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Premedikasyon Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Bademcik İltihabı ve Anji Hastalığı   Baş Ağrısı Belirtileri   Parasetamol Zehirlenmesi   Horlama   Botulismus Zehirlenmesi Konserve Zehirlenmesi   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Koroner Anjioplasti   Kas Hastalıkları Nelerdir?   Saman Nezlesi Bulaşıcı Mıdır?   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Şeker Hastalığı Diyabet Tedavisi   Yaygın Anksiyete Bozukluğu   Obezite Sıklığının Artmasının Nedenleri   Envazyon Nedir?   Cinsel İsteği Artırma   Aftlar Ağızdaki Yaralar   Astım Tedavisiz Geçer Mi?   Bel ve Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir   Araknoid Kist   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Kızıl Boğaz Ağrısı Ateş   Gargara   Diyabetik Damar Hastalığı   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Karın Ağrıları İçin Müshil   Kulak Kiri Nedir?   Koroner Anjiyografi Nedir?   Kolesterol   Emg Çekimi   Sinirsel Gerginlik Nedir?   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Pankreatit   Bayılma Senkop   Effekt Nedir?   Fibromiyalji Hastalığı   Bebeklerde İshal Nasıl Teşhis Edilir?   Akut Hepatit B   Verem   Boyun Ağrısının Sebepleri   Gece Korkuları   Sara Hastalığı Nedir?   Erken Boşalmada Tedavisi   Vebanın Belirtileri Nedir?   Topuk Kemiği   Saman Nezlesi Nedir?   İnme Tedavisi   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Beyin Felci   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   Ezikler   Kansızlık Anemi   Mide Ülseri Nasıl Teşhis Edilir?   Çocuklarda Testis Anatomisi   Sertleşme Kusuru   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Crohn Hastalığı   Buerger Hastalığı   İlk Yardım Nedir Amaçları   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Burunda Kırık Tedavisi   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Osteoartrit Tedavisi   Atopik Egzama   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Sinir Bozukluğu Nedir?   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Herpes Nedir?   Çekiç Parmak   Gebelik Ve Cinsellik   Kardiak Arrest   Ensefalon Nedir?   Sınav Taktikleri   Tükürük Bezi Tümör Cerrahisi   Kırıkta İlkyardım   Gastrit Tedavisi Nedir?   Apandisit Hastalığı Ne Kadar Yaygındır?   Şizofreni Nedir?   Karında Ağrı Tanısı   Astım Nedir?   Tırnak Kırılması Tırnak Çatlaması Tırnak Soyulması   Reflü Ağrısı   Bulantı-kusma Nedir?   Kanser Tedavileri   Kalp Romatizması   Kuduz Önlenebilir Mi?   Dudak Kanseri Lipom   Kuyruklu Vatoz Isırması   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Ercp   Spina Bifida   Ankilozan Spondilit Hastalığı   Bebeğin Dışarı Çıkarılması   Tüp Bebek Nedir?   Meme Kanseri Taraması   Anne Sütü Kesilmesi   Septisemi (Kan Zehirlenmesi)   Anestezide Kullanılan Aletler   Guatr Sebepleri   Parkinson Hastalığı Nedir?   Cilt Kanseri   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Yaşlılarda Bağışıklık   Koroner Arter   Omuz Ağrısının Sebepleri   Ses Kısıklığı   Amipli Dizanterinin Nedenleri   Crigler Najjar Sendromu   Alerji Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?   6 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Kolera Hastalığı   Kafa Kaidesi Tümörleri   Ayak Bileği Protezi   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   Sedef Nedir?   Kabakulak Hastalığı   Çocuklarda Zatürre   Embriyoloji Nedir?   Ayak Mantarı   Böcek Allerjisi   Kulak Ameliyatı   İshal Diyeti   Akupunktur   Gebelikte Kanama Hamilelik Kanamasi   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Echo Virüsü Hastalığında Nasıl İlaçlar Kullanılır?   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   Mide Bandı   Bebek Beslenmesi   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Göz Anjiyosu   Frengi Sifiliz Cinsel Enfeksiyon   Diş Bakımı İmplant Tedavisi   Pnömotoraks ve Göğüs Ağrısı   Bıngıldak Nedir, Bıngıldak Gelişimi   İnsomnia Uykusuzluk Tedavisi   Balon Kompresyonu   Kalça Kırığı   Arteriyovenöz Malformasyon   Hangi İlaçlar Alerjik Tepki Gösterebilir   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Taş Hastalığı Nedir?   Glokom Nedir?   Distoni Nedir?   Akupunktur Nedir?   Plantar Sinir Tuzaklaması   Kalp Krizi Yüksek Tansiyon   Torakoskopi   Zatürre Pnömoni   İnfertilite   Kemoterapi Uygulaması   Çocuklarda Kızamıkçık   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Bebeklerde Kabızlık   Tinnitus   Apandisit Nedir?   Saç Kıran - Saçkıran   Sıtma   Kontakt Lenslerle Hangi Sorunlar Yaşanabilir   Obezite   Sinüslerin Fonksiyonları Nedir?   Huzursuz Bacak Sendromu   Renalkolik Böbrek Ağrısı   Ülseratif Kolit Hastalığı   Baş Dönmesinin Nedeni Nedir?   Bronş Nedir, Akciğer İltihabı (Bronkopnömoni) Nedir?   Sigara Neden Zararlıdır?   Baş Dönmesi Bayilma Fenalik   Meme Eşitsizliği(asimetrisi)   Kalp-Damar Hastalıkları Ve Diş Tedavisi   Kırıklarda İlkyardım   Bağırsak Parazitleri   Yemek Borusu Hastalıkları   Glokom Göz Tansiyonu   Lenfoma Belirtileri Nelerdir?   Panik Bozukluk   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Mükoviskoidoz Nasıl Teşhis Edilir?   Bebeklerde Soğuk Algınlığı