Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Premedikasyon Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Premedikasyon Nedir

Ameliyata bir adım kala yapılan son anestezi hazırlığı­dır. Hastanın" hastaneye yatışı ile başlar. Psikolojik premedi­kasyon ve farmakolojik premedikasyon olmak üzere iki bölümden oluşur.

Psikolojik premedikasyon anestezi uzmanının hastayı ziyareti ile başlar. Bu ziyaret hastanın hastaneye yatış zama­nına göre en erken bir zamanda yapılır. Hastalara büyük hu­zur veren onların heyecanlarını azaltan bu ziyaret sırasında anestezi uzmanı hastanın daha önceden hazırlanmış olan tıbbı dokümanlarını içeren dosyasını kontrol eder, hasta ve hasta yakınları ile tanışır ve hastayı sakinleştirici konuşmalar yapar. Varsa hastanın sorularını cevaplar ve hastanın kendi­sine olan güvenini tazeler.

Farmakolojik premedikasyon ameliyattan yarım saat-1 saat önce veya daha önce ağız, damar, adale yoluyla anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkması beklenen olumsuz tepkileri önlemek amacıyla belli ilaçların kullanılmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Böylece anestezi ve ameliyat için en elverişli, en güvenli ortamın oluşturulması sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla Anksieteyi (bunalım) önlemek, sedasyon (sakin­leşme sağlamak) için günümüzde çocuklar da dahil olmak üzere en yaygın olarak benzodizepin türevi ilaçlar bunlar arasında da Diazem (diazepam) ve Dormicum (midozolam) kullanılır. Hastaların gergin ve tedirgin olmaları sempatik sinir sistemini aktive eder. Bu aktivasyon anestezi açısından istenmez ve sedasyon ile önlenebilir. Kullanılan ilaçlar bir yan­dan hastayı huzura kavuştururken öte yandan arzu edilmeyen sakıncalı bir etkiyi de önlemiş olur.

Amnezi (hatırlama yeteneğinin kaybı) için yine aynı Dormicum çok etkili bir ilaçtır. Hastalar bu ila­cın etkisi ile kendileri için yabancı ve ürkütücü olan ameliyathane ortamını, ameliyata gidişini vb. olay­ları sonradan hatırlamazlar.

Analjezi (ağrı dindirici) için dormicumun yanına genellikle kısa etkili bir opioid grubu ilaç eklenir. Bu ilacın aynı zamanda sedasyon etkisi de vardır. Bu nedenle ameliyat türüne göre bazen dormicum yerine veya birlikte Morfin, Dolantin, Fentanyl gibi ilaçlar da kullanılır.

Bulantı ve kusmayı önlemek için de bir takım ilaç­lar kullanılır. Anestezi gelişip derinleştikçe kusma ve bulantıya eğilim de önlenemez bir şekilde artar. Kusma mide artıkları aç kalmakla önlenmiş olsa bile mide sıvısının akciğerlere kaçma olasılığına sebep olur. Bu nedenlerle ameliyat öncesinde özellikle midenin boşalmasını engelleyen hastalıklar varsa bulantı-kusmayı önleyici ilaçlar ile mide asidinin pH sim arttırıcı, mide boşalmasını hızlandırıcı bir grup ilaç bir arada veya ayrı olarak kullanılır.

Anti-vagal ve anti-sialog etki için bir takım ilaçlara bazen gerek duyulabilir. Eğer tükrük salgılanmasına yol açabilecek ağız içi işlemler yapılacak ise anti-sialog etkili ilaçlar kullanılmalıdır. Anestezi işlem­leri ve cerrahi keşi sırasında bazen zararlı sayılacak refleksler faaliyete geçer. Bunlar arasında en önemli olan Vagus adlı sinirin uyarılması sonucu ortaya çı­kan bradikardiye (kalbin atım sayısının azalmasına) yol açan refleks etkidir. Her iki etki atropin veya hyoscine adlı ilaçlar ile önlenebilir.

Anestezi ilaçlarının dozunu azaltmak için kullanı­lan ağrı kesiciler veya sedatifler aynı zamanda anestezi ilaçlarının daha az kullanılması açısından yarar sağlarlar. Anestezi ilaçları ne kadar zararsız da kabul edilseler tıbbın en sakıncalı ve riskli ilaçlar grubunu oluştururlar. Ağrı kesiciler ve sedatifler anestezi ilaçlarının etkilerini arttırırlar. Bunun sonu­cu aynı etkiyi daha az dozda ilaç kullanarak sağla­mak mümkün olur. Bu etki de anestezide istenen bir etki olup premedikasyonun ana amacının oluşturan bir etkidir.

Anestezi uzmanı premedikasyon amacıyla hangi ilaçla­rın ne zaman uygulanacağını ya hastaneye yatmadan önceki hazırlık döneminde size söyler veya yattıktan sonra hastayı ziyareti sırasında anestezi kayıtları ile ilgili evraka yazar. Bu işlem yapıldıktan sonra hastaların ameliyata hazırlıkları ta­mamlanmış olur.


Not: "Premedikasyon Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Premedikasyon Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kalp Krizi Sonrası Yaşam   Diz Cerrahisi   Tecavüz Cinsel Taciz   Bel Soğukluğu Tanısı Nasıl Koyulur?   Vajinizm   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımı   Zeka Geriliği Nedir?   Kalp Durması   Alkol Zehirlenmesi   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Bipolar Bozukluklar   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Brusellozun Belirtileri Nelerdir?   Tiroidit Guatr Nodülü   Ruhsal Gelişim   Alzheimer Hastalığı Unutkanlık   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Şeker Hastalığı Diyabet Tedavisi   Göğüs Estetiği   Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?   Doğum Ağrısı   Horlama   Diyabetik Damar Hastalığı   Subfrenik Abse Nedir?   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Ayak Bileği Burkulma Belirtileri   Burkulmada İlkyardım   Alerjen İçeren Besin Maddeleri   Kemik Kırıkları   Kramp   Anksiyete Bozuklukları ve Nedenleri   İş Yaşamında Bel Ağrısı   Göz Ağrısı   İleri Zeka Eğitimi   Anksiyete Bozuklukları   Weil hastalığı (Leptospiroz)   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Bağışıklık Sistemi Diyeti   Eklampsi Nedir?   Karaciğer Nakli Nedir?   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Anestezi İlaçları ve Kremi   Kavernoma Cerrahisi   Oksijen Tedavisi Oksijen Tüpü Kullanımı   Gribal Enfeksiyon   Anestezi   Sistit   Sindirim Aksaklıkları   Akciğer Enfeksiyonu Klebsiella Pnömonisi   Obsesif Kompulsif Bozukluk   Kulunç Romatizması   Siyatik   Balon İle Sinüzit Tedavisi   Göz Tansiyonu Yüksekliği   Yaz İshali   Göz Protezi   Aftlar Ağızdaki Yaralar   Gıda Alerjisi   Renal Anjiografi   Sağırlık   Göğüs Omurları Göğüs Omuru   Hamilelikte Guatr   Hemanjiom   Hemodiyaliz Nedir?   Tansiyon Yüksekliği   Akciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   İntragastrik Balon Nedir?   Göz Kapağı Tümörleri   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Lazerle Saç Gençleştirme   Brucella Hastalığı Nedir?   Bypass Ameliyati   Tiroid Kanseri Tedavisi   Koroner Bypass   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Bebeklerde Fıtık Bebek Fıtığı   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Aids Aşısı   Bebeklere Sedasyon İle Göz Muayenesi   Karın Zarı İltihabı   Solunum ve Solunum Çeşitleri   Boynun Sıkısması Boyun İpi   Elektroansefalografi Nedir?   Tarsal Tünel Sendromu Tts   Hamilelikte Bel Agrisi Gebelikte Bas Agrisi   Bebeklerde Şaşılık Tedavisi   Osteoartrit Belirtileri   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Anne Sütü Emzirme   Ekosistem Nedir?   Boğulma Suda Boğulmalar   Solunum Yetersizliği Kronik Obstruktif Akciğer   Ağız Kanseri   Allerjik Burun Sinüs Hastalıkları   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri   Anestezi ve Titreme   Mide Kanseri Mide Kanseri Belirtileri   Cinsel Dürtünün Az Olması   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Keratokonus Keratonus Tedavisi   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Akciğer Tümörleri   Böbrek Fonksiyon Testleri   Gırtlak Kanseri Hastalığının Klasik Tedavi Şekli   Akut Bronşiolit Tedavisi Obstrüktif Akciğer Hastalığı   Enflamasyon   Hymen Bekaret Bozma   Bebeklerde Yalancı Emzik   Astım Tedavisiz Geçer Mi?   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   İnsülin Takviyesi İnsülin Tedavisi   Ultrasonografi   Üretra Darlığı   Zehirler   Retrolental Fibroplazi Nedir?   Böbrek Kanserinde Hormon Tedavisi   Katarakta Yol Açan Nedenler   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Elmacık Kemiği   Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?   Yeme Bozuklukları   Akut Tonsillit Bademcik İltihabı   Hepatit A   Prostat Kanseri Tedavisi   Ateş Ölçmenin İlkeleri   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Glomerünolefritin Nedenleri   Çocuklarda Sinüzit Enfeksiyonu   Ateşli Havale   Damak Kemiği   Dizanteri   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Bebekte Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı   Anal Kaşıntı   Safra Yolları Tıkanıklığı   Menisküs   Ayak Tarağı Kemikleri   Panik Bozukluk   Astım İle İlgili Tıp Terimleri Sözlüğü   Tonsil   Burunda Kırık Tedavisi   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Romatizma Boyun Ağrısı ve Bursit   Akciğer Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Hepatit   Dirsek Ağrısı   Ergenlik Sivilceleri   Efor Sendromu Nedir?   Kan Değiştirilmesi   Rahim Kanseri Nedir?   Yuvarlak Kurt (Ascaris)   Yay Duruşu   Gut hastaları için beslenme   Gastrointestinal Alerjiler Hangileridir?   Artrit   Yeni Doğmuş Bebeklerde Salgın İshal   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Kolesterol Nedir?   Yaşlı Kadın Ve Cinsellik   Üfürüm   Göz Hastalıkları   Penis Eğriliği   Kişilik Bozuklukları   Çocuklarda Göz Hastalıkları   Aort Stenozu   Göğüs Ağrısı Nedenleri   Kan Uyuşmazlığı   Astigmat Belirtileri   Nefes Borusu Tıkanıklığı İlkyardım   Endometriosis   El Yüz Koltukaltı Boyun Temizliği   Makula   Egzamanın Nedenleri   Şaşılık Nedir?