Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Premedikasyon Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Premedikasyon Nedir

Ameliyata bir adım kala yapılan son anestezi hazırlığı­dır. Hastanın" hastaneye yatışı ile başlar. Psikolojik premedi­kasyon ve farmakolojik premedikasyon olmak üzere iki bölümden oluşur.

Psikolojik premedikasyon anestezi uzmanının hastayı ziyareti ile başlar. Bu ziyaret hastanın hastaneye yatış zama­nına göre en erken bir zamanda yapılır. Hastalara büyük hu­zur veren onların heyecanlarını azaltan bu ziyaret sırasında anestezi uzmanı hastanın daha önceden hazırlanmış olan tıbbı dokümanlarını içeren dosyasını kontrol eder, hasta ve hasta yakınları ile tanışır ve hastayı sakinleştirici konuşmalar yapar. Varsa hastanın sorularını cevaplar ve hastanın kendi­sine olan güvenini tazeler.

Farmakolojik premedikasyon ameliyattan yarım saat-1 saat önce veya daha önce ağız, damar, adale yoluyla anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkması beklenen olumsuz tepkileri önlemek amacıyla belli ilaçların kullanılmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Böylece anestezi ve ameliyat için en elverişli, en güvenli ortamın oluşturulması sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla Anksieteyi (bunalım) önlemek, sedasyon (sakin­leşme sağlamak) için günümüzde çocuklar da dahil olmak üzere en yaygın olarak benzodizepin türevi ilaçlar bunlar arasında da Diazem (diazepam) ve Dormicum (midozolam) kullanılır. Hastaların gergin ve tedirgin olmaları sempatik sinir sistemini aktive eder. Bu aktivasyon anestezi açısından istenmez ve sedasyon ile önlenebilir. Kullanılan ilaçlar bir yan­dan hastayı huzura kavuştururken öte yandan arzu edilmeyen sakıncalı bir etkiyi de önlemiş olur.

Amnezi (hatırlama yeteneğinin kaybı) için yine aynı Dormicum çok etkili bir ilaçtır. Hastalar bu ila­cın etkisi ile kendileri için yabancı ve ürkütücü olan ameliyathane ortamını, ameliyata gidişini vb. olay­ları sonradan hatırlamazlar.

Analjezi (ağrı dindirici) için dormicumun yanına genellikle kısa etkili bir opioid grubu ilaç eklenir. Bu ilacın aynı zamanda sedasyon etkisi de vardır. Bu nedenle ameliyat türüne göre bazen dormicum yerine veya birlikte Morfin, Dolantin, Fentanyl gibi ilaçlar da kullanılır.

Bulantı ve kusmayı önlemek için de bir takım ilaç­lar kullanılır. Anestezi gelişip derinleştikçe kusma ve bulantıya eğilim de önlenemez bir şekilde artar. Kusma mide artıkları aç kalmakla önlenmiş olsa bile mide sıvısının akciğerlere kaçma olasılığına sebep olur. Bu nedenlerle ameliyat öncesinde özellikle midenin boşalmasını engelleyen hastalıklar varsa bulantı-kusmayı önleyici ilaçlar ile mide asidinin pH sim arttırıcı, mide boşalmasını hızlandırıcı bir grup ilaç bir arada veya ayrı olarak kullanılır.

Anti-vagal ve anti-sialog etki için bir takım ilaçlara bazen gerek duyulabilir. Eğer tükrük salgılanmasına yol açabilecek ağız içi işlemler yapılacak ise anti-sialog etkili ilaçlar kullanılmalıdır. Anestezi işlem­leri ve cerrahi keşi sırasında bazen zararlı sayılacak refleksler faaliyete geçer. Bunlar arasında en önemli olan Vagus adlı sinirin uyarılması sonucu ortaya çı­kan bradikardiye (kalbin atım sayısının azalmasına) yol açan refleks etkidir. Her iki etki atropin veya hyoscine adlı ilaçlar ile önlenebilir.

Anestezi ilaçlarının dozunu azaltmak için kullanı­lan ağrı kesiciler veya sedatifler aynı zamanda anestezi ilaçlarının daha az kullanılması açısından yarar sağlarlar. Anestezi ilaçları ne kadar zararsız da kabul edilseler tıbbın en sakıncalı ve riskli ilaçlar grubunu oluştururlar. Ağrı kesiciler ve sedatifler anestezi ilaçlarının etkilerini arttırırlar. Bunun sonu­cu aynı etkiyi daha az dozda ilaç kullanarak sağla­mak mümkün olur. Bu etki de anestezide istenen bir etki olup premedikasyonun ana amacının oluşturan bir etkidir.

Anestezi uzmanı premedikasyon amacıyla hangi ilaçla­rın ne zaman uygulanacağını ya hastaneye yatmadan önceki hazırlık döneminde size söyler veya yattıktan sonra hastayı ziyareti sırasında anestezi kayıtları ile ilgili evraka yazar. Bu işlem yapıldıktan sonra hastaların ameliyata hazırlıkları ta­mamlanmış olur.


Not: "Premedikasyon Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Premedikasyon Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Mesane Kanseri   İdrar Kaçırma Dışkı Tutamama   Beyin Damarlarında Tıkanma   Gebe Kalamama   Hepatit ( Sarılık )   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Nedir?   Ses Kısıklığı   Multipl Skleroz Nedir?   Şok Geçirme Bilinç Kaybı   Hepatit C Ve Testler   Kistik Fibrozun Tedavisi Nedir?   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   Galvanoterapi   Göğüs Estetiği   Göz Kepeği Kirpik Kepeği   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Bebek Odası Hazırlama   Gonartroz Diz Kireçlenmesi   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Safra Taşları   Arteriyel Nefroskleroz   Profiloplasti   Diz Ağrısı   Omurilik Yaralanmasından Sonra Cinsellik   Meme Dikleştirme Nedir?   Viagra Nedir?   Ses Telleri   Barotravma Teşhisi   Uyku Hastalığı   Miyokard Enfarktüsüne Bağlı Ağrılar,   Akut Bronşitte Fiziki Bulgular   Bebeklerde Reflü   Kolesterol Nedir?   Orgazm Sorunları   Şaşılık Tedavisi   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Elektra Kompleksi Nedir?   Solunum Yolu Tıkanıklığı   Stroke   Mantar Zehirlenmesi   Çıbanlar   Anne Sütü Emzirme   Deli Dana Hastalığı Bovine Spongioforme   Veba Nasıl Bulaşır?   Otizm Bozukluklar   Teofilin Zehirlenmesi   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Gırtlak Kanseri   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Menapoz Tedavisi   Hamilelikte Beslenme   Protein Diyeti   Mantar Hastalığı (Aktinomikoz)   Uyku Apnesi Uykusuzluk   Kemik Kanseri   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Günlük Kalori İhtiyacı   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Az Görme Görmenin Azalması   Karında Şişkinlik   Damar Sertliği   Vep Görsel Uyandırılmış Potansiyeller   Gelişimsel Bozukluk   Boyun Kireçlenmesi   Kepçe Kulak   Masturbasyon   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Vitaminler-beslenme Nedir?   Gelişim Anomolileri   Enkübasyon Nedir?   Tansiyon Olculen Yerler Kan Basinci   Terleme Tedavisi   Leke Tedavileri   Bebeklerde Susuz Kalma Hastalık   Epilepsi Hastası İçin Yapılması Gerekenler   Böbrek Hastalığı   Hıv Virüsü Aşısı   Sperm testi nedir?   Hamilelik Şikayetleri   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Diş Çekimi ve Diş Çekimi Sonrası Yapılması Gerekenler   Sessiz İskemi Kalp Krizi   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Bebek ve Çocuklarda Boğaz İltihabı   Testis Kanseri   Tetanos Nedir?   Titreme   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Şeker Eksikliği Koması   Bagassosis Nedir?   Vakum Cihazı   Enfeksiyöz Mononükleoz Öpüşmeyle Bulaşıır Mı?   Bademciklerin ve Adenoitlerin Alınması   Besin Alerjisi Nedir?   Kornea Nakli Kornea Ameliyatı   Haşlanma Nedir?   Parkinson Hastalığının Nedenleri Bilinmiyor   Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar   Gebelikten Okul Çağına Kadar AİDS Virüsü   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Unutkanlık Nasıl Önlenir?   Ampiyem Nedir (Pyotoraks), Ampiyem Tedavisi   Akciğer Enfeksiyonları Pnömoni ve Pnömokok   Fiziki Alerji Nedir?   Güneş Lekesi Tedavisi   Penis Kırılması   Rektum Kanseri Belirtileri   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Koroner BT Anjiyografisi   Anal Fistül   Akciğer Apsesi Ameliyatı   Menenjit Hastalığı   Hipermetrop Belirtileri Göz Tansiyonu   Kas Hastalıkları   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi   Osteosarkoma   Gelişimsel Bozukluklar   Küçük Meme   Karın Zarı Hastalıkları   Gerilim Ve Baş Ağrısında Akupunktur   Temriye   Beyin Pili   Botoksla Migren Tedavisi Botoksla Başağrısı Tedavisi   Gebelikte Sigara   Kuduz Aşısı ve Kuduz Tedavisi   Hirschsprung Hastalığı Nedir?   Zatürree Nedir?   Boyun Ağrıları   Kulak Çınlaması Nedir?   Kortizon, Eklem Zedelenmesini Önleyebilir Mi?   Brusellozun Belirtileri Nelerdir?   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Herpes Tedavisi ve Aşı   Bel Kemiği Kırılması   Kulak Sağılığı Kulak Temizliği   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Zehirlenme Belirtileri   Karaciğer Sirozu Neden Oluşur?   Yaz İshali   Alerji Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?   Sarı Humma Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Böbrek Genişlemesi Tedavisi   Kalça Kırığı   Gastritis Nedir?   Enfeksiyonu Önlemenin Yolları   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Tromboliz   Parasetamol Zehirlenmesi   Cinsel Akıntı   Cinsel İlişki Kaygısı   Hangi Yiyecekler Kolestrolü Düşürür?   Safra Taşının Tanısı   Üveit Tanısı Nasıl Konmaktadır?   Diş Hekimi Korkusu   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Karpal Tünel   Kordonda Tek Atardamar Bulunması   Osteoartrit   Kist Hidatik Karaciğer Kisti   Alzheimer Hastalığı   Tiroid Fonksiyon Testleri   Anne Baba Danışmanlığı   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Demir Zehirlenmesi   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Gastritis   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Hazımsızlık   Ateşli Romatizma   Blefarit   Astigmat   Kırmızı Mantar Reishi   Spor Yaralanmaları   Kolon Kanseri Belirtileri   Omorilik Tümörü