Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Premedikasyon Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Premedikasyon Nedir

Ameliyata bir adım kala yapılan son anestezi hazırlığı­dır. Hastanın" hastaneye yatışı ile başlar. Psikolojik premedi­kasyon ve farmakolojik premedikasyon olmak üzere iki bölümden oluşur.

Psikolojik premedikasyon anestezi uzmanının hastayı ziyareti ile başlar. Bu ziyaret hastanın hastaneye yatış zama­nına göre en erken bir zamanda yapılır. Hastalara büyük hu­zur veren onların heyecanlarını azaltan bu ziyaret sırasında anestezi uzmanı hastanın daha önceden hazırlanmış olan tıbbı dokümanlarını içeren dosyasını kontrol eder, hasta ve hasta yakınları ile tanışır ve hastayı sakinleştirici konuşmalar yapar. Varsa hastanın sorularını cevaplar ve hastanın kendi­sine olan güvenini tazeler.

Farmakolojik premedikasyon ameliyattan yarım saat-1 saat önce veya daha önce ağız, damar, adale yoluyla anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkması beklenen olumsuz tepkileri önlemek amacıyla belli ilaçların kullanılmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Böylece anestezi ve ameliyat için en elverişli, en güvenli ortamın oluşturulması sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla Anksieteyi (bunalım) önlemek, sedasyon (sakin­leşme sağlamak) için günümüzde çocuklar da dahil olmak üzere en yaygın olarak benzodizepin türevi ilaçlar bunlar arasında da Diazem (diazepam) ve Dormicum (midozolam) kullanılır. Hastaların gergin ve tedirgin olmaları sempatik sinir sistemini aktive eder. Bu aktivasyon anestezi açısından istenmez ve sedasyon ile önlenebilir. Kullanılan ilaçlar bir yan­dan hastayı huzura kavuştururken öte yandan arzu edilmeyen sakıncalı bir etkiyi de önlemiş olur.

Amnezi (hatırlama yeteneğinin kaybı) için yine aynı Dormicum çok etkili bir ilaçtır. Hastalar bu ila­cın etkisi ile kendileri için yabancı ve ürkütücü olan ameliyathane ortamını, ameliyata gidişini vb. olay­ları sonradan hatırlamazlar.

Analjezi (ağrı dindirici) için dormicumun yanına genellikle kısa etkili bir opioid grubu ilaç eklenir. Bu ilacın aynı zamanda sedasyon etkisi de vardır. Bu nedenle ameliyat türüne göre bazen dormicum yerine veya birlikte Morfin, Dolantin, Fentanyl gibi ilaçlar da kullanılır.

Bulantı ve kusmayı önlemek için de bir takım ilaç­lar kullanılır. Anestezi gelişip derinleştikçe kusma ve bulantıya eğilim de önlenemez bir şekilde artar. Kusma mide artıkları aç kalmakla önlenmiş olsa bile mide sıvısının akciğerlere kaçma olasılığına sebep olur. Bu nedenlerle ameliyat öncesinde özellikle midenin boşalmasını engelleyen hastalıklar varsa bulantı-kusmayı önleyici ilaçlar ile mide asidinin pH sim arttırıcı, mide boşalmasını hızlandırıcı bir grup ilaç bir arada veya ayrı olarak kullanılır.

Anti-vagal ve anti-sialog etki için bir takım ilaçlara bazen gerek duyulabilir. Eğer tükrük salgılanmasına yol açabilecek ağız içi işlemler yapılacak ise anti-sialog etkili ilaçlar kullanılmalıdır. Anestezi işlem­leri ve cerrahi keşi sırasında bazen zararlı sayılacak refleksler faaliyete geçer. Bunlar arasında en önemli olan Vagus adlı sinirin uyarılması sonucu ortaya çı­kan bradikardiye (kalbin atım sayısının azalmasına) yol açan refleks etkidir. Her iki etki atropin veya hyoscine adlı ilaçlar ile önlenebilir.

Anestezi ilaçlarının dozunu azaltmak için kullanı­lan ağrı kesiciler veya sedatifler aynı zamanda anestezi ilaçlarının daha az kullanılması açısından yarar sağlarlar. Anestezi ilaçları ne kadar zararsız da kabul edilseler tıbbın en sakıncalı ve riskli ilaçlar grubunu oluştururlar. Ağrı kesiciler ve sedatifler anestezi ilaçlarının etkilerini arttırırlar. Bunun sonu­cu aynı etkiyi daha az dozda ilaç kullanarak sağla­mak mümkün olur. Bu etki de anestezide istenen bir etki olup premedikasyonun ana amacının oluşturan bir etkidir.

Anestezi uzmanı premedikasyon amacıyla hangi ilaçla­rın ne zaman uygulanacağını ya hastaneye yatmadan önceki hazırlık döneminde size söyler veya yattıktan sonra hastayı ziyareti sırasında anestezi kayıtları ile ilgili evraka yazar. Bu işlem yapıldıktan sonra hastaların ameliyata hazırlıkları ta­mamlanmış olur.


Not: "Premedikasyon Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Premedikasyon Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kan Çıbanı   Epidural İle Doğum   Safra Yolları Tıkanıklığı   İş Yaşamında Bel Ağrısı   Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Pankreas Nakli   Göğüs Ağrısı   Vücut Dismorfik Bozukluğu   Diabetik Retinopati Nedir?   Zayıflama Kemeri Zayıflatan Kemer   Botulizm   Deri Alerjisi ve Cilt Tahrişi   Anjinal Pektoris (Vitrin Hastalığı)   Akut Hepatit B   Ayak Mantarı   Dişeti Hastalıkları   Ayak Ağrısı   Kemoterapi   Bruselloz'a karşı aşılanma   Servikal Rahim Boynu Tedavisi   İnme Felç Tedavisi   Göğüste Su Toplanması   Gastritis Nedir?   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   İnek Yüzü Duruşu   Sessiz İskemi Kalp Krizi   Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı   Fiziki Allerji   Çocuklarda Seyahate Giderken   Gözkapağı İltihabı Nedir?   Bebeğin Dışarı Çıkarılması   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Fako Yöntemiyle Katarakt Tedavisi   Balon Kompresyonu   Sağlık Nedir Hastalık Nedir Tanımı   Laparoskopik Lazer   Boğaz İltihabı Anjin   Cpap Cihazı   Erektil Disfonksiyon İktidarsizlik : Nedenleri Risk Faktörleri Ve Tedavi Seçenekleri   Diz Kırıkları   Burun Kanaması   Migren Neden Oluşur Migrenin Nedenleri   Bronşial Astım Nöbeti Astma   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Kızamıkçık Nedir?   Penis Eğriliği Düzeltilir Mi ?   Diyabet   İş Yeri Kazaları ve Çesitleri   Gebeliği Reddetme   Hamilelikte Yolculuk Gebelikte Seyahat   Trigeminal Nevralji Tedavisi   Bebek İsimleri   Karotis (şahdamar) Hastalığı   Embriyo Nedir?   Nozokomyal Pnömoni   Miyom Türleri   Akut Bronşit Şikayetleri   Erkek Üreme Organları   Mide Kanaması   Romatizma ve Eklemler   Kemoterapi Nedir?   Miyop Cerrahisi   Safra Kesesi Hastalığı   Yüz Estetiği Yüz Estetik Ameliyatı   Omurga Nedir Omurga Kemikleri   Endoskopik Yüz Germe   Yarık Dudak   Kurşun Zehirlenmesi   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Gebelikte Bakim Gebelik Döneminde Bakim   Dışkı Tutamama Encopresis Enkoprezis   Tethered Cord Sendromu   Astımatik Krizler Anî Gelir Mi?   İdrar Tutukluğu   Kalp Krizinden Korunma   Bebeklerde Kabızlık   Nefes Alma Teknikleri   Alerji Nedenleri, Alerji Neden Oluşur, Alerji Hastalıkları   Aort Ameliyatı   Vajen Kanseri   Allerjik Nezle Sık Görülen Bir Hastalık Mıdır?   Braın Haemorrhage   Tozaklamalar Nedir?   Şuur Kaybı   Kuduz Hastalığı   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Histoplasmosis Nokardiosis Nedir?   Ayurveda Nedir?   Çocukta İnmemiş Testis   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Bağırsak Kanseri   Rem Uykusu Nedir   Disk Hamisi Bel Fıtığı   Liposuction Nedir?   Kornea Nakli Kornea Ameliyatı   Romatizmal Artrit Nedir?   El Kemikleri El Bileği Kemikleri   Ayak Ağrıları   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Cilt Kanseri Nedir?   Adale Çekilmesi   Tüberkülin Deri Testi (PPD)   Kanserden Korunma Yolları   Akut Mediastinitis Hastalığı Nedir?   Adale Romatizması Nedir?   Böbrek Genişlemesi Tedavisi   Doruk Akışölçer   Disk Kayması Nedir?   Prostat Büyümesi Tedavisi   Anoreksi   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   Lens Kullanımı   Vagal Stimülasyon   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Bilgiler   Anemi Nedir?   Barbitüratlarda Zehirlenme   Aşıların Yan etkileri   El Terlemesi   Osteoporoz Nedir?   Manyetik Rezonans Görüntüleme   Sosyal Fobi   Gut Hastalığı   Bebek Pişiği, Pişik Neden Olur?   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Baş Dönmesinin Nedeni Nedir?   Dang Hastalığı   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Burun Kanamasında Tamponun Süresi   Sağlıklı Bel ve Belin Yapısı   Viral Hepatitler ve Aşılama   Bebekte Beslenme Problemleri   Atelektazinin Belirtileri Nelerdir?   Diz Ağrısı   Tıp Anestezileri Hangileridir?   Uyku Apnesi   Cinsel Yaşam Nedir?   Epilepsi ( Sara Hastalığı)   Karın Germe   Cinsel İsteksizlik Libido Azlığı   Üveit Nedir?   Çocuklarda İştahsızlık   Bebeklerde Katarakt   Guatr Belirtileri   Meme Estetiği   Torasik Aorta Anevrizmaları   Hangi İlaçlar Alerjik Tepki Gösterebilir   Cüzzamın İyileşme İmkânı Var Mıdır?   Damar Sertliği   Koksiks, Kuyruk Sokumu Kemiği   Meme Kanseri Sonrası Estetik Tedavi   Barsak Kanseri   Kalça Osteoartriti   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Bebek Bakımı İle İlgili Bilgiler   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 3   Lenfoma Nedir?   Rotavirüs Aşısı   Guatr Belirtileri Nelerdir?   Menisküs Yırtığı   Leğen Kemiği   Makat Kanamaları   Oksidatif Stres ve DNA Hasarları   Romatizmal Ateş Nedir?   Ense Ağrısı Sebepleri   Çocuk Aşıları   Anafilaksi ve Anafilaktik   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Penil Cilt Hastalıkları   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Titreme   Erken Dönem Gelişme Geriliği   İnsan Isırması   Çocuklarda Kızamıkcık Kızamık Hastalığı   Astım'da Bağışıklık Tedavisi   Kan Şekeri Düzeyleri   Vulvar Vestibulit Sendromu   Gece Körlüğü