Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kistik Fibroz Neden İleri Gelmektedir?   Yakıcı Madde Zehirlenmesi   Pektus Karinatum   Elektif Dilsizlik Nedir?   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Açık Yara   İdeal Meslek Seçimi   Poliomyelit Çocuk Felci Çocukfelci   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Yeme Bozuklukları Nelerdir?   20 Yaş Dişleri   Estetik Cerrahi Face Lifting Yüz Germe Alın Germe   Larenjit Farenjit   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Tuvalet Alışkanlığı Tuvalet Eğitimi   Bel Fıtığı ve Omurilik pilleri   Gebelikte Bakim Gebelik Döneminde Bakim   Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı   Günlük Kalori İhtiyacı   Bebek Mamaları   Çocukların Hastalıkları Bebek Korunma   Bir İnsanda Alerji Olduğu Nasıl Anlaşılır?   Gözaltı Torbası Sorunu Nedir?   Epilepsi ( Sara Hastalığı)   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Frijidite   Bel Kemiği Kırılması   Anne Sütü Emzirme   Bebeklerde İshal Nasıl Teşhis Edilir?   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   Adale Krampları   Kaza nedir Travma Nedir   Ağız Kokuları   Astrositom   Septum Deviasyonu   Kulak Estetiği Otoplasti   Kızamık Hastalığından Korunma   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   Burkulmada İlkyardım   Aftlar Ağızdaki Yaralar   Romatizmal Artrit Nedir?   İdrar Yolu Enfeksiyonu   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Depresyon   Difteri Kuşpalazı Hastalığı   Veba Nasıl Önlenir?   Nefroz Nedir?   Temas Egzaması   Trachetomy Nedir?   Rahim Ağzı Kanseri   Diş Gıcırdatma   Fiziki Alerji   Siğil   Jinekolojik Kanserler   Kronik Yorgunluk Sendromu   Apseler Ve İltihaplar   Gastroskopi   Orgazm Bozuklukları   Kronik Bel Ağrısı   Göğüs Duvarı Deformiteleri   Periferal Nöropati   Boyun Fıtığı Egzersizleri   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Histoplasmosis Nokardiosis Nedir?   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?   Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler   Deri Tahrişi Nedir?   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Obstetrik Palpasyon   Felç   Lösemi   Karaciğer Kanseri Nedir?   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Bel Fıtığı Teşhisi   Kronik Otit Cerrahisi   Peptik Ulkus Ülser   Amipli Dizanteri Teşhisi   Kalınbağırsak İltihabı   Gonore (belsoğukluğu)   Klamidya Hastalığı   Akciğer Kanseri Ve Sigara   Endokrin Sistem   El Cerrahisi El Yaralanması   Kranyofaringioma   Tifo Hastalığına Nasıl Yakalanılır?   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Baş Ağrıları Migren Menenjit   İdrar Yolları Hastalıkları   Guatr Belirtileri Nelerdir?   Empotans İktidarsızlık   Kaburgalar, Kaburga Kemiği   Bronşial Astım Nöbeti Astma   Safra Koliği   Kakao yağı nelere iyi gelir?   Afrika Humması   Kalp Deliği   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Migren Nasıl Tedavi Edilir?   Koroner Anjioplasti   Anestezi Yan Etkileri ve Anestezi Hataları   Diş Ağrısı Tedavisi   Akustik Nörinom Nedir?   Kan Kanseri Nedir?   Beyin Anjiosu   Koroner Arter Hastalıkları   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   İnme Cerrahi Tedavisi   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Bel Fıtığı Ameliyatı   Kronik Glomerülonefrit   Alerjik Astımdan Korunma   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   Uykusuzluk   Presbiyopi   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Bilgiler   Romatizma ve Eklemler   Vajinal kuruluğun sebepleri   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Deri Alerjileri   Penis Eğriliği Düzeltilir Mi ?   Derin Ven Trombozu   Endometriozis   Alkol ve Kan Hastalıkları   Yürüme Analizi   Duvar Kemiği, Çeper Kemiği   G Noktası Nedir?   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Gut Bir Ailevi Hastalık Olabilir Mi?   Cilt Bakımı   Aids Nedir Aids Hastaligi Hakkinda Bilgi   Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi   Dizanteri Hastalığı   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Ense Ağrısı Teşhisi   Saç Dökülmesi   İdeal Kilo Hesaplama   Ruhsal Gelişim   Kömür Tozu Akciğerlere Nasıl Tesir Eder?   Çöliak Hastalığı   Su Çiçeği   Makula Dejenerasyonu   Tularemi Aşısı Var Mıdır?   Aids Teşhisi, Aids Tedavisi, Aids Korunma   Akciğer Tüberkülozu   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Kas Krampları   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Fantom (Hayalet) Ağrısı   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Ankilozan Spondilitin Tanısı   Bıngıldak Nedir, Bıngıldak Gelişimi   Kadınsal Ağrılar   Adale Çekilmesi Nedir?   Gastrit Ve Duodenit   Sertleşme Sorunları   Gammaglobülin ve İmmün yetmezlik Sendromu   Göğüs Ağrısı   Septisemi (Kan Zehirlenmesi)   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Pediatrik Retinopati   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   İskemik İnme   Pulmoner Darlık   Ense Pilisi Kalınlığının Artması   Kalp Romatizması   Cüzzam Neden İleri Gelir?   Dirsek Protezi   Mastürbasyon Anal Masturbasyon   Burun Tıkanıklığı   Akut Basili Dizanteri   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Kafatası Yaralanmaları   Koroner Bypass   Hamilelikte, Gebelikte Göğüs Bakımı