Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi



Etiketler

Koroner Arterlerin Anatomisi   BCG Aşısı Nedir?   Glokom Göz Tansiyonu Tedavisi   Stent   Taş Hastalığı Nedir?   Anaplastik Astrositom   Afrika Humması   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Ateşli Eklem Romatizması   Akut Bronşit Şikayetleri   Kene Isırığı Tedavisi   Bebeklerde Uyku Düzeni   Stili Hastalığı   Mide Kanseri Nedenleri   Kol Damarlarının Hastalıkları   Mikst Tümörler   Diş Eti Hastalıkları Yamuk Dişler   Ekzama Egzama Deri Döküntüsü Deride Pullanma   Vitiligo Hastalığı Nedir?   Pediatrik Ortopedi   İnme Cerrahi Tedavisi   Fenilketonüri Nedir Hastalığı Çengelli Kurt   Mesane Kanseri   Apandisitin En İyi Tedavi Yolu Nedir?   Aort Cerrahisi   Alzheimer Belirtileri   İlâç Alerjileri Nasıl Tedavi Edilir?   Folliküler Tiroid Kanseri   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Diz Kireçlenmesi   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Nörozlar Korku   Hıçkırığın Tedavisi   Göz Şişmesi   Çıkık   Seks Sorunları   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Larenjit Farenjit   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Salisilat Zehirlenmesi   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Migren   Diş Kırılması   Gebelik Sorunları   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Piercing İltihapları Dövme İltihapları   Çocuklarda Kızamıkçık   Koroner Anjiyografi   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Elektropleksi   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Anüs Kaşıntısı   İshal   Kuduz Hastalığının Oluşma Süresi   Zayıf Kişilerde Beslenme   Beyin Kanaması Tedavisi   Temasla Gelen Deri İltihabı Nedir?   Sigara Çürük Yapar Mı?   Gırtlak Kanseri Hastalığının Klasik Tedavi Şekli   Arteriyel Nefroskleroz   Kan Değiştirilmesi   Böbrek Kanallarının Genişlemesi   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati   Bebeklerde Pamukçuk   İnsan Isırması   Dirsek Ağrısı   Pnömokok   Migrende Akupunktur   Histeroskopi   Çocuk Hastalıkları Hakkında Bilgiler   Çiçek Virüsü   Mide Bandı   Lumbago   Boyun Kireçlenmesi Nedir?   Bel Ağrısı Nedir?   Oksijen Tedavisi Oksijen Tüpü Kullanımı   Amnios Sivisi Amnios Sivisinin Zararlari   Anesteziye Hazırlık   Akciğer Hastalık Belirtileri Göğüs Ağrısı   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Kontakt Lens Nedir?   Zatürree   Ağız Kokusu   Yanık Kontraktürüyanık Cerrahisi   Safra Taşları   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Hamilelikte Spor Gebelikte Spor   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Spontan Pnömotoraks   Çocuklarda İshal   Kızarıklık Yanma ve Kabarıklık   Akciğer Solunumu Hastalığı   Ultrasonografi   Gözkapağı İltihabı Nedir?   Disk Kayması Nedir?   İnsülin Tedavisi İnsülin Yetmezliği   Koroner Arter Hastalığı   Kızamık Aşısı   Atrial Septal Defekt Asd Çocukta   Sıtma (Malarya Hastalığı)   Egzamanın Nedenleri   Yanık Tedavisi   Kron İk Venöz Yetmezlik   Delici Göğüs Karın Yaralanmaları   Sarkoidoz   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Genetik Hastalıklar   Tetanos İnsana Nasıl Bulaşır?   Hamilelikte Aşı   İdrar Kaçırma Dışkı Tutamama   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Astım Çeşitleri   Diz Kırıkları   Stres Kırıkları   Pankreas Kanseri Belirtileri   Kaygı bozukluğu tedavisi   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Mikrovasküler Dekompresyon   Sistemik lupus eritematozus   Burun Estetiği Ameliyatı   Zona ve Postherpetik Nevralji   Bel Fıtığı Teşhisi   Adale Sorunları   Akut Bronşit   Artroplasti   Tendon Kesisi Sinir Kesisi Replantasyon   Raşitizm Hastalığı Nedir?   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   Mide Balonu   Entrojeksiyon Nedir?   Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavi Merkezi   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   Kalp Krizi Belirtileri   Kardeş Kıskançlığı   Prostat Ameliyatları   Kabızlık Artrite Tesir Eder Mi?   Omuz Çıkıkları İncilmesi   Cilt Bakımı   Ateroskleroz   Cinsel Estetik   Göz Ağrısı Nedir?   Uçuk ve AFT Hastalığı Tedavisi   Tüberküloz Verem Hastalığı   Gastroözefageal Reflü Hastalığı   Epidural İle Doğum   Akut Tonsillit Bademcik İltihabı   Nefes Kokusu   Plevra Hastalıkları Plevra Nedir?   Kemik Kırıkları   Gebelikte Hipotiroidi   Baş Kemikleri - Kafa Kemikleri   Alerjik Konjunktivit Göz Nezlesi   Depresyon   Kuduzun Belirtileri Nelerdir?   Distoni Nedir?   Kulunç Romatizması   Febril Konvülsiyon   Enfeksiyöz Mononükleoz Öpüşmeyle Bulaşıır Mı?   Çukur Tabanlık   Gebelikte Guatr   Gut Artriti Nedir?   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı   Penil Cilt Hastalıkları   Öfke Yönetimi   Histerosalpingografi   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Penis Kanserleri   Kulak Estetiği   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Pediatrik Odioloji   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Çıkık, Kırık ve Burkulma   Bruselloz İnsandan İnsana Bulaşır Mı ?   Subdural Hematom   Bebeklerde İshal   Vücut Dismorfik Bozukluğu   Gingivit Dişeti İltihabı   Döner Kemiği