Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Tinnitus   Tetanos Nedir?   Elektromiyografi   Diz Artroplastisi   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Kraniosinostos   Paranoid Bozukluklar Psikoz Şizofreni   Sinüzit Tedavisi   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Kırıkta İlkyardım   Gut Artritinin Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Akciğer Hastalık Belirtiler Syanoz ve Ateş   Miyastenik Testler   Anüs Kaşıntısı   Larenks Kanseri Nedir?   Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir Aids Hastasi   Şeker Hastalığı Zararları Kan Damarları   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   Myom   Lenfoma Belirtileri Nelerdir?   Astım ve Alerji İlişkisi   Beyin Kanaması Belirtileri   Yutma Bozuklukları   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Endokrin Sistem   Gece Körlüğü   Koma Tedavisi ve Tehlikeleri   Meme Büyültme Ameliyatı   Akut Böbrek İltihabı   Burun Nezlesi   Sistit İdrar Yolu İltihabı   Çıkık Belirtileri   Aşılanma ve Aids Aşısı   Krikotiroidotomi Açılması   Sıtma Hastalığının Tedavisi   Baş-boyun Kanseri   Çocuklarda Bebeklerde İshal Tedavi   Akut Ve Kronik Farenjit   Gebelik Ve Cinsellik   Lenf Kanseri Tanısı   Boyun Fıtığı Ve Kireçlenmesi Tedavisi   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Doğuştan Kalça Çıkığı   Diskin iltihabı   Kist Hidatik Karaciğer Kisti   Pankreatit   Aids Hastaligi Epidemiyoloji Nedir   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Blepharoplasty   Diğer Nadir Tümörler   Aşılar   Bel Kayması Nedir?   Burun Ameliyatı   Anestezi Komplikasyonları   Hangi Yiyecekler Kolestrolü Düşürür?   Parkinsondan Korunma Yolları   Burun Kanaması   Miyop Nedir?   Yüksek ve Düşük Ateş   Prostat İltihabı   Kron İk Venöz Yetmezlik   Göz Sulanması   Akut Hepatit C Tedavisi   Zehirlenme Çeşitleri nelerdir?   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Diz Kireçlenmesi   Glokom Göz Tansiyonu Tedavisi   İlâca Karşı Alerji Teşhisi Nasıl Konabilir?   Kansızlık Nedir?   Posalı Yiyeceklerin Önemi   Kalp Kapağı Ameliyatı   Virüs Hastalıkları Nasıl Yayılır?   Kalp Durması ve Sebepleri   Sırt Ağrısı   Hemoroid Tedavisi   Saç Dökülmesi Nedir?   Guyon Loju Tutulumları   Meme Bakımı ve Emzirme Teknikleri   Gut hastaları için beslenme   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Yapay Solunum Suni Solunum   Apandisit İle Bulantı Ve Kusma   Diş Çekimi ve Diş Çekimi Sonrası Yapılması Gerekenler   Sinüzit   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   Septisemi (Kan Zehirlenmesi)   Kürtaj   Küçük Hücreli Akciğer Kanseri   Hematri   Panik Bozukluğun Tedavisi   Çocuklarda Nezle   Korozif Madde Zehirlenmeleri   Taş Hastalığı   Renal Anjiografi   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Burun Estetiği Fiyatları   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   Safra Kesesi Çamuru   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Eşeysiz Üreme Nedir?   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Bel Ağrısı Nedenleri   Spastik Kolit   Hangi Tip Akciğer Enfeksiyonları Ameliyatı Gerektirebilir?   Alt Çene Kemiği Yüz Kırığı   Tularemi Nedir?   Göz Altı Morluklarının Nedeni Nedir?   Koroner Anjiografi   Yağ Enjeksiyonu   Ecza Dolabı Malzemeleri İlk Yardım   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi   İlk 6 Ayda Emzirme   Anal Fistül   Sarılık   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Beyin Cerrahisi   Cinsel Performans Anksiyetesi   Pediatrik Ortopedi   Kırık   Çekirge Duruşu   Labioplasti   Çene Eklemi Bozukluğu   Silikosis Hastalığı Nedir?   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Bilgiler   Plantar Sinir Tuzaklaması   Weil hastalığı (Leptospiroz)   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Bebeklerde ve Çocuklarda Bağışıklık Sistemi   Zayıflama Kilo Verme Diyet   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Mükoviskoidoz   Lucey Driscoll Sendromu   Hamilelikte Aşı   Kasık Fıtıkları İnguinal Herniler   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   Doğum Kontrol İğneleri   Kadın Eşcinselliği   Psoryatik artrit (Sedefli artrit)   Çocuk Ürolojisi   Çene Kilitlenmesi (Trismus)   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Ter Bezi Apseleri İsilik   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   Halluks Valgus   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Boşaltım Sistemi Hastalıkları   Lenfoma Nedir?   İlk Yardım Nedir Amaçları   Uyarı Eksikliği Nedir?   Çocuklarda Kabakulak Hastalığı Tedavisi   Glokom Tedavisi   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Parkinson Hastalığı Tedavisi   Septorinoplasti   Klamidya Enfeksiyonu   İskemik İnme Nedir?   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Kızlık Zarı Dikimi   Tüp Bebek Maliyetleri   Astım Hastalığı ve Nefes   İşitme Ve Denge Hastalıkları   Akciğer Enfeksiyonu Klebsiella Pnömonisi   Cushing   Erken Boşalmanın Tedavisi   Karpal Tünel   Cinsel İsteği Artırma   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Kalça Çıkığı Tanısı   Kronik Bel Ağrısı   Fraxel Lazer İle Yarasız Yüz Gençleştirme   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Meme Büyütme   Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar