Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

İskemik İnme Tedavisi   Kırık Çıkık Tedavisi   Dandy Walker Sendromu   Kekeleme Nedir?   Kol Damarlarının Hastalıkları   Yutma Bozuklukları   Çöliak Hastalığı   Kabızlık Artrite Tesir Eder Mi?   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   Diyabet   Tethered Cord Sendromu   Cerrahi Enfeksiyonlar   Çocuklarda Şaşılık   Meme Kanseri Sonrası Estetik Tedavi   Böbrek Neden Atar?   Migren Nasıl Tedavi Edilir?   Parkinson Hastalığı Tedavisi   Ülser Nedir?   Beyin Kanaması Tedavisi   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Yanık Kontraktürüyanık Cerrahisi   Mevsimsel Alerjik Rinit   Şekersiz Diyet Diabet   Altçene Kemiği   Elmacık Kemiği   Silikon   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Hamilelikte Beyin Kanaması   Hava Basıncı Travması Belirtileri   Çocuk Aşıları   Miyom Nedir?   Göz Kapağı Kaldırma   Çocuklarda Rota Virüsü   İdrar Tıkanıklığı   Bıngıldak Nedir, Bıngıldak Gelişimi   Zatürree   Tuzak Nöropatisi   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Spontan Pnömotoraksın Tedavi Usulü Nedir?   Göğüs Dikleştirme   Koroner Yetmezliği(kalp Damarların Sertleşmesi)   Gece Körlüğü Göz Tembelliği   Normal Basınçlı Hidrosefali   Oligomenore Adet Azlığı   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Romatizma Boyun Ağrısı ve Bursit   Bebeklerde Uyku Problemi   Multıple Skleroz   Derin Beyin Stimülasyonu(dbs)   Bel Fıtığı Nedir?   Hamilelikte Çocuk Emzirme   Fibromiyalji Hastalığı   Agorafobi Panik Bozukluk   Artroplasti   Beyin Tümörü Nedir?   Kist Dermoid Kist Ben Nevüs   Gut Artritinin Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?   Diyafrağma Evantrasyonu   Anal Kaşıntı   Mide Hastalıkları   Diyabetlilerde Bağışıklık   Karın Hastalığı   Diz Artroskopisi   Effekt Nedir?   Rahim Kanseri Nedir?   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği   Tikler   Kan Transfüzyonları   Akciğer Solunum Tikanıklığı   Çocuklarda Aşılar   Diyaliz İğneleri   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Ortodonti Tedavisi   Sessiz İskemi Kalp Krizi   Karpal Tünel Sendromu   Over Kanseri   Uçuk Nedir?   Meme Büyütme Nedir?   Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Soluk Borusu İçinde Anestezi Ne Demektir?   Cüzzam Bulaşıcı Mıdır?   Burun Kanamasının Nedenleri   Rahim Duvarı Kanseri   Epididimis Nedir?   Guatr Nedir Belirtileri Nelerdir   Ürtiker Nedir?   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   İshal Nedir?   Beyin Pili   Emosyonel Yoksunluk   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Kronik Obstruktif - Pickwick Sendromu   Gece Yatmadan Önce Bir Şeyler Atıştırmak Zararlı Mı?   Kadın Cinsel Anatomi Ve Fizyolojisi   Bakteriyel Artritin Tedavi Koşulları Nelerdir?   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Glomerünolefritin Nedenleri   Kısırlık Tedavisi   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Kemik Tümörü Tedavisi   Bulantı-kusma Nedir?   Guatr Nedenleri   Klamidya Hastalığı   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Hipermetrop   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Migren   İntensiyonel Tremor   Omuz Distosisi   Saç Gençleştirme   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   Penis Eğriliği   Bebek İçin Vitamin Önemi   Tüp Bebek Tedavisi   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Endokrin Hastalıklar   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Cinsel Tiksinti   İdrar Kaçırma Tedavisi   Raşitizm   Kalıtsal Gırtlak Stridoru   Karında Şişlik   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Tükürük Salgısı ve Önemi   Adet Görme   Servikal Disk   Bağırsak Parazitleri   Viral Hepatitler ve Aşılama   Lohusalık Dönemi ve Laktasyon Nedir   Kürek Kemiği   Beyin Kanaması Riskini Azaltma   Ödem Nedir?   Pembe Noktalar Neyi İfade Eder?   Yumuşak Şankır Şankroid Ulcus Mollei   Bulaşıcı Hastalıklar Nedir?   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Vücud Şekeri Nasıl Kullanır?   Thermal Welding   Bronkoskopi   Ankilozan Spondilit Tedavisi   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing   Panik Atakta Bulgular   Tırnak Yeme   Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Alerji İlacı, Alerji İlaçları   Ürtikerin Sebepleri Nelerdir?   Karaciğer Bağışı   Mukoza-altı Ameliyatları Ne Derece Başarılı Olur?   Astım Nöbetlerinin Nedenleri   Erken Menopoz   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Tendon Kesisi Sinir Kesisi Replantasyon   Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar   Çocuklarda Astım   Siyatik Lumbago ve Tedavisi   Sinüzit   Kemik Erimesi   Basilli Dizanteri İshal Tedavisi   Pankreas Başı Kanseri   Kızıl   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Tularemi Nedir?   Ağrının Anlamı   Alerjik Rinit Sinüzit   Bağırsak Kanseri   Derin Beyin Stimülasyonu   Bel Kayması   Sigil Nedir?   Katarakt   Guatr Sebepleri   Dengesiz Beslenmenin   Erektil Disfonksiyon İktidarsizlik : Nedenleri Risk Faktörleri Ve Tedavi Seçenekleri   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Bakteri İle Virüs Arasındaki Fark Nedir?   Gebeliğe Hazırlık Nedir?