Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Bel Soğukluğu Nasıl Bulaşır?   Romatizma Kemik ve Kaslar   Transtrakeal İğne Ventilasyonu   Alerji Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?   Böbrek İltihabı   Oligomenore Adet Azlığı   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   Mide Kanseri Nedenleri   Antraksın İyileşme Oranları Nedir?   Kızlık Zarı Dikimi   İntestinal Atreziler   Tinnitus   Kemik Kırıkları   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri Bilgileri ve Açıklamaları   İris İltihabı İritis   Diyafrağma Evantrasyonu   Larenks Kanseri Nedir?   İnfertilite   Kızamık Aşısı   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Kulak Ameliyatı   Atriyoventriküler Septal Defekt   Lazer ile cilt tedavisi   Karaciğer Sirozu   Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Romatizmal Ateş Nedir?   Doğuştan Göz Tansiyonu   Üfürüm   Epilepsi Nedir?   Ayak Mantarı   Depresif Bozukluklar Nelerdir?   Şeker Hastalığı Belirtileri Diyabet Hastalığı   Pamukcuk Nedir?   Talasemi Akdeniz Anemisi   Çocuklarda Soğuk Algınlığı   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Estetik Burun Ameliyatı Septum Deviasyonu   Solunum yolu ile zehirlenmeler   Ekzama Egzama Deri Döküntüsü Deride Pullanma   Kızılın Nedenleri   Böbrek Yetmezliği   Hazımsızlık   Endüstri Bronşiti   Tükrük Bezi İltihapları   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Burun Kanaması   3 Aylık Bebek Beslenmesi   Yatak Yarası Tedavisi Bakımı   Bir Eklemden Sıvı Akıtmak Ne Demektir?   Distoni   Bebeklerde Egzama Ekzama   Bebek Odası Hazırlama   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   İnfluenza aşısı   Varis Tedavileri   El Cerrahisi El Yaralanması   İklim Değişikliği Astıma Yararlı Olabilir Mi?   Cerrahi Enfeksiyonlar   Dirsek Ağrısı   Kenarlı Hebra Egzaması   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Akupunktur Ve Ağrı   Parasetamol Zehirlenmesi   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Boyun Tutulması Tedavisi   İdrar Tutukluğu   Çevresel sinir sistemi   Evlat Edinme   Myom   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Hirschsprung Hastalığı Nedir?   Titreme   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Gonartroz Diz Kireçlenmesi   Profiloplasti   Oligodenerogliom   Kardiak Arrest   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   Karotis (şahdamar) Hastalığı   Barsak Kanseri Belirtileri   Kaza nedir Travma Nedir   Alzheimer Hastalığı Nedir?   Fobiler   Gastrointestinal Kanamalar   Kulaklar   Kıl Dönmesi Dermoid Kist Pilonidal Sinüs   Karaciğer Nakli Türkiye   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Ameliyatsız Aort Tedavisi   Kasık Mantarı   Burun Kanaması Neden Kaynaklanır?   Romatizma Boyun Ağrısı ve Bursit   Abo Kan Uyuşmazlığı   Gece Ağrıyan Dişe Ne Yapmalıyız?   Ağız ve Diş Bakımı   Guatr Nedir Belirtileri Nelerdir   Akciğer Apsesi Nedir?   Adet Görme Aybaşı Kanaması   Anksiyete Bozuklukları ve Nedenleri   Amfizem Hangi Durumlarda Görülür?   Zeka Geriliği Nedir?   Hipermetrop   Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi Nedir?   Ddh Belirtileri   Konik Kemikler   Burun Tıkanıklığı   Frengi   Endokrinoloji Nedir?   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Böbrek Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   Alerji Çeşitleri ve Tipleri   Bulaşıcı Sarılık Nerelerde Bulunur?   Gastrit Ve Duodenit   Tüberküloz   Habis Karaciğer Tümörleri   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Orgazma Ulaşamamanın Nedenleri   Oküloplastik   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Gammaglobülin ve İmmün yetmezlik Sendromu   Raşitizm Hastalığı Nedir?   Anne Sütü Sarılığı   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Pontoserebellar Köşe Tümörleri   Kranyofaringioma   Erektil İşlev Bozukluğu Nedenleri   Karaciğer-Böbrek Yetmezliği Ve Diş Tedavisi   Kuduz Aşısı Var Mıdır?   Hepatit C Ve Testler   Sınav Taktikleri   Çocuklarda Sarılık Nedir?   Menisküs Tedavisi   Bebeği Anne Sütünden Kesme   Tüp Mide   Üro-onkoloji   Kronik Bronşit   Medüller Tiroid Kanseri   Anestezi Nedir?   Sıcak Çarpmasında İlkyardım   Afrika Humması   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Şah Damarı   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Miyastenik Testler   Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi   Bütün Akciğer Tümörleri Kanserli Midir?   Yarım İnme İnme Tedavisi   Anesteziye Hazırlık   Tarsal Tünel Sendromu Tts   Kemiklerin Yapısı   Hıçkırık   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Kas Eklem Ağrıları   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Ayak Tarağı Kemikleri   Kızamık Belirtileri   Gastritis Nedir?   Epidermis Nedir?   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Sosyal Yaşamda Aids Tehlikesi   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Epidural bölgeye steroid verilmesi   Genetik mühendisliği ve Aşılar   Gırtlak Kanseri   Ekojenik Barsak   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Kuduzun Belirtileri Nelerdir?   İlk Gece Sorunu   Osteosarkoma   Eksizyon Nedir?   Nörosonoloji   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Green Light Lazer Tedavisi   Akciğer Enfeksiyonları Pnömoni ve Pnömokok   Besin Reddi ve Besin Alerjileri   Vitiligo Hastalığı Nedir?