Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Tularemi Hastalığı   Kontakt Lensler Hangi Amaçlarla Kullanılırlar   Çıkıklar   Hamilelikte, Gebelikte Göğüs Bakımı   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Gut Tedavisi   Alın Kemiği Sinüsü Ameliyatı   Nevralji   Perikardit Tüberküloz   Tiroid Kanseri Tedavisi   Kansızlık Anemi   Meme Bakımı ve Emzirme Teknikleri   İdrar Kaçırma   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Şekersiz Diyet Diabet   Silo İşçisi Hastalığı Nedir?   İlaç Alerjisi   Fobiler   Zona Kurdeşen   Psikolojik Ağrılar   Ülseri Olanlara Diyet Önerileri   Vakum Cihazı   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Nabız Nasıl Ölçülür?   Apandisit İle Bulantı Ve Kusma   Üreme Endokronolojisi   Emosyon Nedir?   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Thermal Welding   Vertigo   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Alkol ve Kan Hastalıkları   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Hemoroid Nedir?   Sertleşme Bozukluğu   Oküler Protez Göz Protezi   Genital Herpes (cinsel Bölgede Uçuk)   Cinsel İlişki Kaygısı   Frijidite   İşitme Ve Denge Hastalıkları Nelerdir?   Çocuk Cerrahisi   Boyun Fıtığı Egzersizleri   Aşılama Çalışmaları   Dismenore Sancılı Adet   Diyet Hataları   İnfertilite Kısırlık Tedavisi   Deniz Kestanesi Batması   Anestezi Nedir?   Göz Altı Morluklarının Nedeni Nedir?   Radyoterapi   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Safra Kesesi Hastalığı   İntihar Girişimleri Özkıyım Girişimi   Kadin Ureme Organi Sistemi İc ve Dis Ureme   Kakalak Nedir Astım Nedeni   Üremi Nedir?   Cüzzam Neden İleri Gelir?   Gastritis Nedir?   Çekiç Parmak   Ülser   Behçet Hastalığı   Titreme   Karboksiterapi   Kalça Osteoartriti   Spastik Kolit Nedir?   Kemiklerin Mikroskobik Görünüşü Kemik Terkibi   Fenilketonüri Nedir?   Travmatik Artritin Tedavi Yolu Nedir?   Yarık Damak   Karnım Açlıktan Kazındığında Bunu Nasıl Giderebilirim?   Karbonmonoksit Zehirlenmesi   Elektromiyografi   Bel Kayması Nedir?   Barsak Kanseri Belirtileri   Çocuklarda Bebeklerde İshal Tedavi   B1 Vitamin Eksikliği   Epidural bölgeye steroid verilmesi   Bağımlılık Tedavisinde Akupunktur   Kanser Ağrısı Tedavisi   Hemolitik Hastalık   Kanser   Göz Kayması   Siroz   Diş Çekimi ve Diş Çekimi Sonrası Yapılması Gerekenler   Bademcik Büyümesi Belirtileri   Aşılanma ve Aids Aşısı   Adale Krampları Tedavisi   Eşeysiz Üreme Nedir?   Miyokard Enfarktüsüne Bağlı Ağrılar,   Fiziki Allerji   Ense Ağrısı Belirtileri   Kalp Krizi   Ağız Kanseri   Kistik Higrom   Çocuklarda Tik Kas Körelmesi   Alopesi Nedir?   Bebeklerde Kundak, Kundak Bezi ve Yarım Kundak   Kalın Bağırsak Hastalıkları   Yaşlılık Hastaları Nedir?   İnme Tedavisi   Çiçek Virüsü   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği   Otizm Bozukluklar   Diş Estetiği Tedavisi   Fibromiyalji Nedir?   Aids Hastalığının Etkeni   Mevsimsel Alerjik Rinit   Vajinal Duş Nedir?   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   İskemi Kalp Krizi   Bebekte Kulak Ağrısı   Ağız Kokusu   Penis Doppler Ultrasonografisi   Dang Hastalığı Nedir?   Erken Boşalmanın Tedavisi   Amnios Sivisi Amnios Sivisinin Zararlari   Koma, Koma Hali, Koma Nedir?   Gebelikten Okul Çağına Kadar AİDS Virüsü   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Penis Küçülmesi   Vajina Estetiği Nedir?   Testis Kanseri Tedavisi   Torasik Çıkış Sendromu   Beyin Pili   Krikotiroidotomi Açılması   Deri Alerjisi ve Cilt Tahrişi   Gebelik Sırasında Cinsellik   Diş Sağlığı Hakkında Yanlışlar Ve Doğrular   Burun Polipleri Nedir?   Zayıf Kişilerde Beslenme   Adet Görme Aybaşı Kanaması   Bilgisayar kullanımı ve Bel Ağrısı   Çocuklarda Şaşılık   Kulak Ameliyatı Nedir?   Şişmanlık   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Şeker Hastalığı Tedavisi ve Diyet   Sakrum, Kuyruk Sokumu Kemiği   Kepçe Kulak Estetik Tedavi   Alkol Etkileri Solunum Sistemine Zararı   Zona Nedir?   Botoks   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Tifo Hastalığında Kesin Teşhis Nasıl Elde Edilir?   Gleet   Şizofreni Nedir?   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Omurilik Felci   Bel Soğukluğu Nedir?   Doğuştan Kalça Çıkığı   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Saman Nezlesinin Belirtileri Nelerdir?   Artritin En Genel Türleri Hangileridir?   Güneş Yanıkları   Hepatit ( Sarılık )   Kafa Travması   0-6 Yaş Cinsel Eğitimi   Sonomamografi   Düz Tabanlık Tedavisi   Burger   İlaç Zehirlenmesi   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Vitrektomi Retina Hastalıkları   Alkol Madde Kullanım Bozuklukları   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Encephalitis Lethargica   Burun Nezlesi   Gece Korkuları   Alt Çene Kemiği Yüz Kırığı   Ani Atardamar Tıkanıklığı   Hamile Gebe Kalma Tarihleri   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Kısırlık Tedavisi   Kolera   Baep İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller   Plantar Sinir Tuzaklaması   Akciğer Kanseri İçin Şifalı Bitkiler