Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Omuz Ağrısı Tedavisi   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   Transtrakeal İğne Ventilasyonu   Göz İltihabı Nedir?   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Bebeklerde Aşılama   Makrofaj Nedir?   Pasif Bağışıklık   İlik Kanseri   Kanser Ağrısı Tedavisi   Cinsel Dürtünün Az Olması   Encephalitis Lethargica   Ülseratif Kolit Tedavisi   Çocuklarda Alt Islatma   Aşırı Terleme   Koroner Arter Hastalığı   Akciğer Embolisi Nedir?   Prostat İltihabı   Çocuklarda Öksürük   Hamilelikte Kasinti Gebelikte Akinti Gelmesi   İdrar Tıkanıklığı   Tomosentez   İnme Ve Nedenleri   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Echo Virüsü Hastalığında Nasıl İlaçlar Kullanılır?   Çocuklarda Bebeklerde Bademcik Boğaz Ağrısı   Anal Kaşıntı   Terbezi Hastalıkları Nelerdir?   Egzibisyonizm Nedir?   Göz Altı Morlukları   Beyin Pili   Prostat Kanseri Belirtileri   Endokrin Bez   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Amipli Dizanterinin Belirtileri   İllizarov Cerrahisi   Astım'da Bağışıklık Tedavisi   Beyin Hastalıkları Beyin Sağlığı   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Erken Boşalma Nedir?   Kaka Kaçırma   Hiper Aktivite   Vücudda Ateş Ölçülebilir Yerler   Safra Kesesi Çamuru   Dang   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Sarı Nokta Hastalığı   Göz Ağrısı Nedir?   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Kafa Terlemesi   Ağız Kanseri   Kalça Çıkığı Tanısı   Diş Ve Diş Çekimi Ağrısı   Eşeyli Üreme Nedir?   Gırtlak Kanseri Hastalığının Klasik Tedavi Şekli   İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler   Septisemi (Kan Zehirlenmesi)   Bulaşıcı Hastalıkların Sebepleri   Barotravma Tedavisi   Kadın Hastalıklarında Endoskopik Cerrahi   Diyafram Fıtığı   Gebelikte İlaç Kullanımı Hamilelikte İlaçlar   Bebek Emzirme Süresi Emzirme Süreleri   Uykunun Önemi ve Fizyolojisi   Trigeminal Nevralji Tedavisi   Diz Protezi Hangi Hastaya Yapılmalıdır?   Barsak Kanseri   Çocuklarda Kabızlık   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Pnömokok   Diz Artritinde Ameliyat Olmazsa Ne Olur?   Felç Hastalarına Spastik Hastalara Botox Botoks   Mandibula Kemiği Nedir?   Epizyotomi Nedir   Küçük Hücreli Akciğer Kanseri   Kemoterapi Nedir?   Saman Nezlesi   Oküloplastik   Yüksek Gradeli Tümörler   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Kızamık Nedir Belirti Ve Bulguları Nelerdir   Osteoartrit ve Romatizma Ağrıları   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Hemoroid Nedir?   Böbrek hastalıkları ve Bağışıklık   Osteoartrit Nedir?   Göz Kepegi Göz Kepeği Göz Çapağı   Mediasten Tumorleri   Kortizon Kullanılması Güvenilir Midir?   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Aort Cerrahisi   Echo Virüsü Hastalığı Nedir?   Apandisitin Görülme Sıklığı Nedir?   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Egzama Tedavisi   Baş Dönmesi   Sünnet Sonrasında Yaşanabilecek Problemler   Trikomoniasis   Göz Kapağı Kisti   Şaşılık Tedavisi   El Ve Ayak Titremeleri   Anal Fistül   İntratekal İlaç İnfüzyonu   Diz Ağrıları   Beyin Kanaması Çeşitleri   Lavmanda Kullanılan Solüsyonlar   Yılan Sokmaları   Bebeklerde Susuz Kalma   Vakum Cihazı   Nabız Nasıl Ölçülür?   Böbrek Yetmezliği   Mukoza Altı   Düz Tabanlık Tedavisi   Karın Ağrıları İçin Müshil   Bruelloz   Stapez Cerrahisi   Miyastenik Testler   İntragastrik Balon Nedir?   Kansızlık Anemi   Larenks Kanseri Nedir?   İşitme Kayıpları   Akut Bronşit Obstrüktif Akciğer Hastalıkları   Kalınbağırsak İltihabı   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Sperm testi nedir?   Doğuştan Kalça Çıkığı Tanısı   Gebelikte Sigara   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Atipik Pnomoni ve Mikoplasma Pnömoni   Guyon Loju Tutulumları   Hangi Tür Apandisitler Vardır?   Koroner Arterlerin Anatomisi   Çocuklarda Kızamıkçık   Dang Hastalığı   Alerjik Nezle   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Kulak Estetiği   Reaktif Artrit Steril   Katarakt Ameliyatı   Crohn Hastalığı Belirtileri   Cerrahi Enfeksiyonlar   Şeker ve Diş Çürüklerine Etkisi   Eklampsi Nedir?   Alıç   Epilepsi (sara)   Adale Krampları Tedavisi   Bel Soğukluğu Bulaşması Nasıl Önlenebilir?   Embriyoloji Nedir?   Botox   Kolesterol Niye Yükselir?   Bebek Emzirme Saatleri   Kuru Göz   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Cüzzam Neden İleri Gelir?   Çocuklarda Astım   İdrar Yolu Enfeksiyonu   El Cerrahisi El Yaralanması   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Tifo Nedir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kanamalı Hastalık   Küçük Meme   Lenfosit Nedir?   Tifo Hastalığında Kesin Teşhis Nasıl Elde Edilir?   Güneş Lekesi Tedavisi   Göz Sulanması   Fil Hastalığı   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Deri Tümörü Malign Melanom   Apseler Ve İltihaplar   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Amebik Karaciğer Absesi   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   Sindirim yolu ile zehirlenmeler   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Hidrosefali   Böcek Allerjisi