Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Egzamanın Nedenleri   Kötü Kolesterol   Tansiyon Ölçme Teknikleri   Kulak Ameliyatı   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Tansiyon Yüksekliği   Ayak El Tırnak Bakımı   Alt Islatma   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Cinsel Bölgede Bit   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Hipofiz Bezi Tümörleri Nelerdir?   Melanoma Kanseri   Lenfoma Belirtileri   Gaz Zehirlenmesi   Hepatit E   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Kistik Higrom   Gebelikte Guatr   Kronik Hepatit C   Polikistik Over Sendromu   Haşlanma Nedir?   Cinsel gücü arttıran baharatlar   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Göz Ağrısı Yanması Tedavisi   Meme Kanseri Taraması   Yeme Bozuklukları Nelerdir?   Elektrokardiografi Nedir?   Prezervatif Kaput Kondom   Göz Kanlanması   Çene Protez Ameliyatları   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Bronşial Astma Alerjik Astım   Prostat Teşhisi   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Çölyak Hastalığı   Eritroblastoz   Gebelikte Beslenme Diyet   Ayak Bileği Burkulması   Entrojeksiyon Nedir?   El Bileği Burkulması   Şeker Eksikliği Koması   Zatürree Nedir?   Dermatitis Nedir?   Bebek Cinsiyet Tayini   Menopozda Kanser Riski   Alzheimer Nedir?   Lpg İle Sellülit Tedavisi   İnme Ve Nedenleri   Nefes Darlığı Nedir?   Kan Tükürme Nedenleri   Menisküs Tamiri   Zamansız Yemek   Çocuk ve Bebeklerde Ağlama, Haykırmalar   Bademcik İltihapları   Alerji   Kanser Ağrısı Tedavisi   G Noktası Nedir?   Tümörlerde Plevra Sıvısı   Ateşli Havale   Pulmoner Darlık   Mide Yanması   Özefagus Varis Kanaması   Leke Tedavileri   Ağız Yaraları   Besin Alerjisi   Barsak Damarlarının Tıkanıklığı   Kanserli Hastalarda Ağrı   Böcek Alerjisi   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Hallitosiz Ağız Kokusu   Tularemi Nasıl Önlenebilir?   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Testis Kanseri   Lenfoma Belirtileri Nelerdir?   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Amyotrofik Lateral Skleroz   Sarılık   Apandisitin Görevi Nedir?   Karın Zarı Hastalıkları   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Thermal Welding   Baş Ve Boyun Kanseri Nedir?   Kardeş Kıskançlığı   Deri Alerjileri   Bilgisayarlı Tomografi Bt Ct Nedir   Kırık   Barsak Ameliyatları   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Amfizem Nedir?   Trigliserid Nedir?   Oksidatif Stres ve DNA Hasarları   Yeni Doğan Bebeklerde Troid Yetmezliği   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Gebelikte Cinsel İlişki   Bel Fıtığı Ağrıları Teşhisi Tedavisi   Ağız ve Dudaklarda Çıkan Yaralar   Unani Nedir?   Göz Anjiosu   Çocukların Tik Sorunu   Nöromüsküler Nedir?   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Çocuklarda Anjin   Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavi Merkezi   Boğulma Suda Boğulmalar   Çocuklarda Sarılık   Omorilik Tümörü   Solunum Yolu Tıkanıklığı   Bebekte Kulak Ağrısı   Gebelik Takibi Ve Doğum   Zehirlenme Çeşitleri nelerdir?   Uyku Bozuklukları Uyku Hastalığı   Nükleoplasti nedir?   Torasik Çıkış Sendromu   Çocuklarda Tarama Testleri   Omurilik Tümörleri   Rahim Kanseri   Saman Nezlesi Tedavisiz İyileşebilir Mi?   Göğüste Su Toplaması Nedir?   Gıda Zehirlenmeleri   Astım Belirtilerini Ne Gibi Şeyler Hızlandırır?   İşçilerin Beslenmesi   Mikroenjeksiyon Gebe Kalma   Sünnet ve Cinsel Yaşam   Omuz Anatomisi   Diş Fırçalama Teknikleri   Ayak Tarağı Kemikleri   Bruselloz'a karşı aşılanma   Psikolojik Ağrılar   Over Kanseri   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Kordosentez Nedir   İşitme Ve Denge Hastalıkları Nelerdir?   Böbrek Hastalığı   Pankreas Kanseri Tedavisi   Dalak Absesi   Kalp Krizi Akut Miyokard Enfarktüsü   Röntgencilik (Voyörizm)   Alerjiler Tehlikelimidir?   Akut Böbrek İltihabı   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Piriformis Kasına Bağlı Bel Ağrıları   Baş Kemikleri - Kafa Kemikleri   Echo Virüsü Hastalığı Nedir?   Epilepsi (sara)   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Antraks   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Şeker Hastalığı Tedavisi   Diz Protezi Hangi Hastaya Yapılmalıdır?   Göz Yaralanmalari Göz Tedavisi   Diş Sağlığı Hakkında Yanlışlar Ve Doğrular   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Gebelik Sorunları   Tarsal Tünel Sendromu Tts   Obezite Ve Cinsellik   Apandist Ameliyatı   Crosslinking   Dişeti Hastalıkları   Çıkık Belirtileri   Menapoz Tedavisi   Empotans Nedir?   Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing   Tetanos İnsana Nasıl Bulaşır?   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Hyelofibrol   Fiziki Alerjinin Belirtileri Nelerdir?   Afektif Duygulanım Bozuklukları   Çiftçi Bronşiti   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Sempatektomi