Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Bebeklerde Diş Çıkarma   Diş Gıcırdatma Nedir?   Alkolün İnsan Sağlığına Zararları   Kaygı bozukluğu tedavisi   Sporcu Beslenmesi   Septum Deviasyonu   Byssinosis Nedir?   Yarık Dudak   El Ayak Mantarı   Tansiyon Ölçme Teknikleri   Endovasküler Gdc Embolizasyon   Şeker Eksikliği Koması   Glomerülonefrit Belirtileri   Penisilin Steroid   Yüksek Gradeli Tümörler   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Virüs Hastalıklarına Karşı Bağışıklık   Fiziki Alerji   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Gözde arpacık tedavisi   Kulunç Ağrısı Nedir?   Penis Kırılabilir Mi ?   Zona Kurdeşen   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Diyafrağma Felci   Sarkoidoz Nedir?   Çıkıklar   Siyatik   Ortakulak İltihabı   Yenidoğan Sarılığı Nedir?   Meme Estetiği Meme Dikleştirme Meme Kaldırma   Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Tedavisi   Retina Dekolmanı   Hamilelikte Spor Gebelikte Spor   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Adale Çekilmesi Tedavisi   Anaerob Bakteri Pnömonileri   Bronşektazi Tedavisi   Anestezi Riskli Midir?   Septorinoplasti   Çocuklarda Bronşit Nedir?   Tifo Taşıyıcısı Ne Demektir?   Karaciğer Nakli Kimlere Yapılır?   Bayılma Koma İlk Yardım   Kortizon Kullanılması Güvenilir Midir?   Meme Dikleştirme   Kişilik Bozuklukları   Mikroenjeksiyon Gebe Kalma   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Kalça Kemiği   Veba Nasıl Önlenir?   Saman Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Katarakt Belirtileri   Gastritin Sebepleri   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Blepharoplasty   Diş Ağrısı Diş Sağlığı Tedavisi   İlaçlara Karşı Alerji, İlaç Alerji Hastalığı ve Tedavisi   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Serum hastalığı Nedir?   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Crosslinking   Spastik Felç   Anne Sütü Emzirme   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Boğmaca   Buerger Hastalığı   Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonlari   Endojen Depresyon Nedir?   Mide Küçültme   Gebelik Sırasında Cinsellik   Serebral Palsy Nedir?   Folliküler Tiroid Kanseri   Yukarı bakan köpek duruşu   Kondom Prezervatif Gebelikten Korunma   Uyuşturucu Bağımlıları ve Aids   Alzheimer   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Portör Ne Demektir?   Kronik Glomerülonefrit   Burun Polipleri   Çürük Nedir?   Kadınlarda Orgazm Olamama Anorgazmi   Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?   Kulak Kiri Nedir?   Aids Hastaligi Nasil Bulasir Cinsel Temasla   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Çocuklarda Kulak İlhitabı   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   Çocuklarlarda Aort Koarktasyonu   Ürojinekoloji   Gastritis Nedir?   Sempatektomi   Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)   Yüz Ağrısı Nedir?   Vajinismus   Karın Estetiği Yağ Alma Yağ Emme Liposuction Liposakşın   Hepatit B Tedavisi   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Koroner Arterlerin Anatomisi   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   Abo Kan Uyuşmazlığı   Cinsel İsteği Artırma   Sarımsak Faydaları   Gırtlak Stridoru İlk Nasıl Görülür?   Aşı Takvimi Nedir?   Barsak Damarlarının Tıkanıklığı   Yumuşak Şankır   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmalarına Çok Rastlanır Mı?   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Böbrek Kanserinin Tanısı   Baharatlı Yiyecekler Ülser Yapar Mı?   Akut Hepatit C Tedavisi   Dogumsal Kalp Hastalıkları   Pankreas Kanseri Belirtileri   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Boyun Ağrısının Nedenleri   Vebanın Belirtileri Nedir?   Artroplasti   Böbreğin Ömür Ne Kadardır?   Afrika Humması   Preeklampsi Nedir Eklampsi Nedir Belirtileri   Prematur Ejekulasyon   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Kafatası Kırığı   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Pülmoner Enfarktüsün Belirtileri Nelerdir?   Göğüste Su Toplanması   Lösemi   Alerjik Nezle   Çocuklarda Tarama Testleri   Doğuştan Kalça Çıkığı Nedir?   Yutma Bozuklukları   Mantar Nedir?   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Çocuk ve Bebeklerde Ağlama, Haykırmalar   Selim Karaciğer Tümörleri   Distoni Nedir?   Endokrin Sistem   Kan Kanseri Nedir?   Hipermetrop Nedir?   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Akciğer Kistleri   Kansızlık Nedir?   Frengi   İşyerinde Aids Tehlikesi   Psöriasis Sedef Hastalığı   Kulak Estetiği   Meme Filmi Röntgeni Mammografi   Kancalı Kurt Parazit Kansızlık   Miyokard Enfarktüsüne Bağlı Ağrılar,   Beyin Anjiyografisi   Hipotiroid Tiroid Tedavisi Hipertiroid Hipotiroidizm   Kalp Anjiosu   Ense Ağrısı Tedavisi   Masturbasyon   Eksojen Depresyon Nedir?   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Kekeleme Nedir?   Kronik Böbrek Hastalığı   Yapay Eklem   Kronik Bronşit   Pişik Ve Tedavisi   Kalp Damar Sağlığı   Androloji   Anemi Nedir?   Cinsel Yaşamı Yok Eden Faktörler   Hipoparatiroidizm   Romatizmal Ağrılar   Kadın Cinsel Anatomi Ve Fizyolojisi   Boyun Omurları Boyun Omuru   Hypostatic Zatürree Nedir?   Çukur Tabanlık