Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kalça Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kalça Kemiği, Kalça Kemik

Yassı kemiklerden olan kalça kemiği, pervane veya üst deliği kapalı 8 biçiminde olup, önde ve orta çizgi üzerinde, karşı eş kemikle, arkada da sakrumla eklemleşir.

Kalça Kemikleri Dört parçası vardır:

1) Üst parça, yassı ve geniş olup kalça kemiği kanadı veya ilium adı alır.
2) Arka parça, oturga kemiği veya iskion.
4) Üç parçanın birleştiği orta parça.

Bu kemiğin genel görünüşünde orta parçanın dışyan yüzünde görülen çukur, hokka çukur adı alır.
Pubis ile iskion arasındaki oval biçimdeki delik, piyeste kaslarla örtüldüğü için, tıkalı delik mânasına gelen foramen obturatum adı alır.

Kemiğin bu dört parçasından ilk üçü, kemiğin kemikleşmesinde göreceğimiz gibi, üç ilkel kemikleşme noktasından meydana gelirler.

İlium, pubis, ischion parçalarına ait olan ilkel kemikleşme işlevi, kemiğin orta bölümüne doğru gelişerek, bu orta parçayı meydana getirir.

Kalça kemiğini okumak için bunu düzensiz bir dörtgen biçiminde kabul ederek iki yüzü, dört kenarı, ve dört açısı gözden geçirilir.

Dışyan yüz; Kemiğin bu yüzünde, yukarıdan aşağıya doğru, üst, orta, alt parça olarak üç bölüm gözden geçirilir:
a) Üst bölüm, ilium'un dışyan yüzüdür; b) orta bölümde, hokkaçukur bulunur; b) alt bölümde ise, foramen obturatum ile onu çevreleyen kısımlar vardır.

a) İlium'un dışyan yüzü, yarım daire biçiminde ve üzeri yukarıdan aşağıya konkav olduğu halde, önden arkaya önce konkav, sonra konveks, daha sonra sırasiyle konkav ve konveks olarak dalgalı bir durum gösterir. Ortadaki büyük bir bölümü gen.'ş bir çukurluk gösterdiğinden buraya, kalça dış çukuru diyenler de vardır.

Bu yüzde biri arkada, ikisi önde ve üst alt durumda olarak birbirine paralel üç çizgi vardır. Piyeste bunların üzerine ve aralarına ilye kasları yapışır.

Arka ilye çizgisi, öne hafifçe konkav dikine durumda olup, bu yüzün 1/6 arka ve 5/6 ön bölümünün birleştiği yerdedir.
Ön çizgilerden üstteki, üst ilye çizgisi alttaki de alt ilye çizgisi adı alır ki bunlardan birincisi kemiğin bu yüzünün hemen ortasında, açıklığı öne ve aşağıya bakan bir konkavlık gösterir; ikincisi ise bundan öncekine paralel olarak bu yüzün alt sınırı üzerinde ve acetabulum'un hemen üstündedir.

Böylece, ilium'un dışyan yüzü, arka, üst ve alt olarak üç bölüme ayrılır ki buralara sırası ile büyük, orta ve küçük ilye kasları yapışa­caktır. Bunlardan ön - üst çizginin hemen altında ve ortada, kemiğin esas besleyici deliklerinden biri, bulunur.
Hokka çukur; Bir yarım kürre boşluğu biçimin­de olup açıklığı öne, aşağıya ve dışa bakar. Bu çukurun değirmi ve künt olan ve limbus acetabuli adı alan çevresi üzerinde, önde, altta ve arkada olmak üzere üç çentik görülür. Bunlardan alt çentik en derin ve genişi olup acetabulum çentiği adı alır.

Hokka çukurun içi; biri ortada dörtgen şeklinde, pürtüklü ve basık, acetabulum çukuru adı alan bir dip bölümle, bunun çevresinde pürtüksüz ve ayça şeklinde, facies lunata adı alan iki bölüm gösterir. Piyeste bunlardan birincisi, kalça eklemi yüzeyi içine girmeyen, ikincisi ise giren, bölümdür.

Acetabulum çukurunun alt bölümü acetabulum çentiği ile birleşiktir.

Tıkalı delik; Erkeklerde oval, kadınlarda düzensiz üçgen biçiminde olan bu delik, yukarıda acetabulum, önde pubis, arkada ischion ile çevrelenmiştir.

Önce bu deliğin çevresini, sonra kendisini, gözden geçirelim.

Çatı kemiği - Pubis; Bunun, foramen obturatum'un önünde bir cismi, bu deliğin ön - üst sınırını yapan, pars acetabularis, ön-alt sınırını yapan pars symphisica, adında iki kolu vardır. Her iki kol ramus ossis pubis adı alır.
Cismi, enine basık ve düzensiz dörtgen biçiminde olup bunun ön kenarı hizasında görülen pürtüklü tümsek, pubis tüberkülü (tuberculum pubicum), üst kenarı bu tüberkülle acetabulum arasında bir ibik halinde olan crista obturatoria üe, bunun altında geniş bir oluk halinde görülen sulcus obturatorius, vardır.

Pars acetabuîaris, corpus ossis pubis ile acetabulum arasındaki parça olup, dışyan yüzünde crista öbturatoria ile sulcus obturatorius görülür.

Pars symphisica, pubis cismini ischion'un pars pubica'sı ile birleştiren bölümüdür.

Oturga kemiği - Iskion; Foramen obturatum'u arkadan sınırlayan, kalın ve kunt bölüm olup, bunun, arkaya konveks ve geniş pürtüklü, parçası iskion cismi ile onu acetabulum'a birleştiren pars acetabularis; ve pubise birleştiren, pars pubica adı alan iki kolu vardır. Bu iki koldan, pars pubica ile pubisin pars symphysica'sı arasında kalan ve foramen obturatum'un altını sınırlayan kemik parçasına iskion - pubis kolu denir.

Üstte acetabulum, önde pubis ve iki parçası, arkada ischion ve iki parçası ile sınırlanan tıkalı deliğin çevresi genel olarak keskin bir kenar halindedir. Bu çevre üzerinde, yukarıda incisura acetabuli'nin altında ve o hizada bazan görülmeyen bir tüberkül ile önde pars acetabularis ramus ossis pubis altında olan sulcus obturatorium görülür.

İç yüz; Bu yüz ortasında arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru, terminal çizgi veya adsız çizgi gibi çeşitli adlar alan bir sırt ile iki pargaya ayrılır. iskelette pelvis üst darlığının büyük bir bölümünü yapan bu emik sırtının orta bölümü kunt, her iki ucu keskin olup ön bölümü, pubis tarağı adı alır.

Kalça kemiğinin içyan yüzünün bu çizgi üstünde kalan bölümü üçgen şeklinde geniş, pürtüksüz ve çukur olup, kalça çukuru adı alır. İçyana, öne ve yukarıya bakan bu çukur üzerinde adsız çizginin arka ucuna yakın olmak üzere kemiğin esas besleyici deliklerden biri vardır.

Kalça çukurunun arkasında pürtüklü ve dörtgen şeklinde bir bölüm vardır ki bunun alt bölümü kulak sayvanına benzediği için facies luricularis, üst bölümü de kalça kemiği pürtüğü idi alır. Bunlardan birincisi sakrumun aynı adı alan yüzü ile eklem yapar. Pürtüklü olan bölüme de bel kaslarından bazıları ile eklem bağları yapışır.


Not: "Kalça Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kalça Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Erkeklerde Orgazm Bozukluğu   Hepatit Nedir?   Anestezi Komplikasyonları   Allerjik Astım Tanısı   Yumuşak Şankır   Çocuklarda Evde İshal Tedavisi Diyeti   Zamansız Yemek   Ameliyatsız Estetik   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Presbiyopi   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Aids?te Kuluçka Dönemi   Nöromüsküler Nedir?   Cerrahi Enfeksiyonlar   Yüksek ve Düşük Ateş   Sedef Hastalığı Tedavisi   Aids Testleri İlaçları   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Burun Tıkanıklığı Nedir?   Temas Egzaması   Lumbago   Tükrük Bezi İltihapları   Hamilelikte Beyin Kanaması   Sonomamografi   Psoriasis   Erkeklerde Meme Kanseri   Kulak İltihabı   Dış Gebelik Nedir Dış Gebelik Belirtileri   Bel Omurları Bel Omuru   Göz Kapağı Estetiği Nedir?   Panik Bozukluğun Nedenleri   Akne Tedavileri   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Brucella Hastalığı Nedir?   genital-bolge-temizligi.html   Diş Granülomu   Anjiofibromlar   Kalp Krizinden Korunma   Rett Sendromu ve Bozukluğu   Hıçkırık Nedenleri   Göğüs Küçültme   Kürek Kemiği   Timus Tumorleri Timoma Nedir   Ülseratif Kolit Hastalığı   Eeg Elektroenselografi   Çocuk Aşıları   Kolesterol Neden Yükselir   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Nefes Kokusu   Zehirlenme Tedavisi   Romatizma Kemik ve Kaslar   Boğulma Suda Boğulmalar   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Çocuklarda Bronşit   Koroner BT Anjiyografisi   Lens Kullanımı   Diabet   Kramp   Tekrarlayan Ateş   Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?   Prostat Tümörü   Gırtlak Kanseri   Amfizem   İnmeden Sonra Cinsellik   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Lavman Uygulamasi Nasil Yapilir   Hpv Ve Preinvaziv Servikal Patolojiler   Erkek Ve Kadın Cinselliği   Aura Dönemi Belirtileri   Antraksın Tedavisi Nasıl Yapılır?   Kalıtsal Gırtlak Stridoru   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Kısırlık   Doğum Kontrol Yöntemleri   Glokom Göz Tansiyonu   Kulak Ağrısı ve Kulağa Yabancı Cisim Kaçması   Diyabet   Bel Fıtığı Belirtileri   Worm Kemikleri Worm Kemiği   Hepatit C Tedavisi   İlk Organ Nakli   Sünnet ve Cinsel Yaşam   Akut Mediastinitis Hastalığı Nedir?   Amigdalohipokampektomi   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   Gribal Enfeksiyon   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi   Baep İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller   Çukur Tabanlık   Akciğer Enfeksiyonları Pnömoni ve Pnömokok   Koroner Arter Anatomisi Nedir?   Nöropatik Ağrı   Kulak Estetiği   Prolaktinoma   Beyin neden Hücre Kaybına uğrar?   Panik Atak Nedir?   Amipli Dizanteri Tedavisi   İlaçlar Ve Cinsellik   Mikroplardan Korunma Yolları   Ense Ağrısı Belirtileri   Ağrı Bir Hastalığın Belirtisi Olabilir   Akciğer Kanserinin Belirtileri   Sigara Bağımlıları İçin Kanserden Korunma Yolları   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Kraniosinostos   Kırık Çıkık Tedavisi   Evlilikte İlk Gece   Gastroenteroloji   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Pektus Karinatum   Akupunkturda Uygulama   Mesane Tümörü   Aşılar   Anjinal Pektoris (Vitrin Hastalığı)   ureme-organlari-temizligi.html   İdrar Yolu Ve Mesane Kanseri Nedir   Penis Kırılması Fraktürü   Yağ Enjeksiyonu   Taş Hastalığı   Diş Gıcırdatma   Bph Ve Bph Ameliyatları   Hemipleji   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Kalp Hastalıkları Beslenme Diyet   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Mandibula Kemiği Nedir?   Akciğer Hastalıklarının Belirtileri Dispne   Damak Kemiği   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Çocuk Düşürme Nedenleri   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Gırtlak Stridoru İlk Nasıl Görülür?   Divertikülit Nedir?   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Bebeği Sütten Kesme   Şah Damarı   Burun Akıntısı   Mide ve Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Hangi Yiyecekler Kolestrolü Düşürür?   Barsak Damar Tıkanıklığı   Aşı Takvimi Nedir?   Doğuştan Kalça Çıkığı   Nevralji   Akupunktur Ve Lazer Tedavi Merkezi   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   Diz Ağrısı   Bunama ve Alzheimer Hastalığı   Çocuklarda Aşılar   Baş Ağrısı Belirtileri   Göbek Fıtığı Nedir?   İntraserebral Hematom   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Drez Ameliyatı   Kabızlık   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Zehirlenme Çeşitleri   Koroner Anjiyografi Nedir?   Ağız Yaraları   Anestezi İlaçları ve Kremi   Gizli Şeker Nedir?   Kronik böbrek yetmezliği   Bebeklerde Beden Eğitim   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Tiroid Nodülleri   Çocuk Beslenmesi   Bel Fıtığı   İşyerinde İlk Yardım Bilgisi   Demir Zehirlenmesi   Zayıflama Programları   Böbrek Kanallarında Genişleme   Şizofreni İlaçlar Psikozlar   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Romatizmal Artrit