Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kistik Fibrosis Kistik Fibrozis Nedir?   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Kan Transfüzyonları   Gebeliği Reddetme   Bel Ağrısı Tedavisi   Kızlık Zarı Bozulması   Reaktif Artrit Steril   Eeg Çekimi   Balon Kompresyonu   Multipl Subpial Transseksiyon   Karaciğer Sirozunun Belirtileri   Deniz Hayvanı Sokması   Fenilketonüri Nedir?   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Ereksiyon Nedir?   Bipolar Bozukluklar   Beyin Kanaması Tedavisi   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Alopesi Nedir?   Periferik Kraniyal Sinir Yaralanmaları   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Kancalı Kurt Parazit Kansızlık   Kalça Kemiği   Gastrit Tedavisi   Mikroplardan Korunma Yolları   Apse Nedir?   İnsülin Takviyesi İnsülin Tedavisi   Saç Dökülmesi   Elektrik Kazaları Elektirik Çarpması İlk Yardım   Blefaroplasti   Labioplasti   Berna Atıcı   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Böbrek İltihabı   Gebeliğe Hazırlık Nedir?   Hamile Gebe Kalma Tarihleri   Saman Nezlesi   Laparoskopik Lazer   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   Prolaktinoma   Sigarayı Bırakma Yolları Nelerdir?   Böbrek Kanserinde Tedavi   Kasık Fıtığı   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Öksürük ve Balgam   Depresion   Klasik Migren Migren Ağrıları Belirtileri   Kadın Rahim Tüplerin Görüntülenmesi   Boyun Ağrısının Sebepleri   Gebelikte Kanama Hamilelik Kanamasi   Çevresel sinir sistemi   Endovasküler Embolizasyon   Elektroansefalografi Nedir?   Kafatası Yaralanmaları   Glokom   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Yılancık Hastalığı   Tularemi Nasıl Bulaşır?   Yüzde Ödem Tedavisi   Tiroid Kanseri Tipleri   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Çıkık Nedir?   Fıtığın Belirtileri   Boyun Fıtığı   Ankilozan spondilit ve Artrit hastalığı   Mamografi   Hipertansiyon Nedir?   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Bademcik İltihabı Tonsillittonsillektomi   Spontan Pnömotoraks   Kordotomi   Sünnet Derisi Darlığı   Abo Kan Uyuşmazlığı   Barsak Kanseri   Apandisit Nasıl Oluşur?   Uykusuzluk   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Üro-onkoloji   Teofilin Zehirlenmesi   Çene Protez Ameliyatları   Safra Kesesi Hastalığı   Kısırlık   Omurga Anatomisi   Sarı Nokta Hastalığı   Kronik Hepatit C Belirtileri   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   Yapısal - Vazomotor - Nötrofilik Rinit   Kulak Hastalıkları   Dirsek Ağrısı   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Erkek Ve Kadın Cinselliği   Salisilat Zehirlenmesi   Bronşektazi Belirtileri   B1 Vitamin Eksikliği   Saç Dökülmesi Nedir?   Kömür Tozu Akciğerlere Nasıl Tesir Eder?   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Febril Konvülsiyon   Akut Hepatit B   Sağlıklı Bel ve Belin Yapısı   Solunum Sayma Nedir   Soğanın Yararları   Alzheimer Belirtileri   Çocuk Kundak Yapılması Çocuğun Tuzlanması   Enfeksiyonu Önlemenin Yolları   Bebeklerde Katarakt   Tecavüz Cinsel Taciz   Otoloji   Dış Gebelik Nedir?   Vajinismus   Gaz Gaita Kaçırma   Hamilelik Şikayetleri   Mantar Zehirlenmeleri   Enflamasyon   Fibromiyalji Boyun Fıtığı   Horlama Hastalığı   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Menapoz Tedavisi   Böcek Allerjisi   Burun Ve Sinüs Tümörleri   Temas Egzaması   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Kalça Çıkığı   Akupunktur İle Sigara Nasıl Bırakılabilir?   Ağız Kanseri Nedir   Kalp Krizi Yüksek Tansiyon   Amigdalohipokampektomi   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Konuşma Bozukluğu   Kalın Bağırsak Kanseri   Penis Kırılması   Erkeklerde Orgazm Bozukluğu   Ergen Psikiyatrisi   Sağlıklı Bir Boyun İçin Yapılması Gerekenler   Zehirli Guatr   Evlat Edinme   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Zatürre Pnömoni   Servikal Rahim Boynu Tedavisi   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Şizofreni   Çay ve Kahvenin Zararları   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi   Nefes Kokusu   Viral Hepatitler ve Aşılama   Serebrovasküler Hastalıklar   Kalça Osteoartriti   Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Tedavisi   Göğüs Dikleştirme   Primitif Nöroektodermal Tümör   Vücutta Yin Ve Yang   Burun Nezlesi   Katarakt Hakkında Doğru Ve Yanlışlar   Çocuklarda Beslenme   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Derin Beyin Stimülasyonu(dbs)   G Noktası Nedir?   Hemodiyaliz Nedir?   Menier Sendromu   Koroner Anjioplasti   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Periferik Anevrizmalar   Fitizi   Hiçbir Şey Yemeyerek Zayıflamak Tehlikeli Mi?   Akciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Göz Sulanması   Diş Ağrısı Tedavisi   Soluk Tıkanmaları ve Tedavisi   Fiziki Alerji   Yaşlılarda Bağışıklık   Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?   Meme Küçültme   Amfizem   Disk Hamisi Bel Fıtığı   Tethered Cord Sendromu   Septisemi (Kan Zehirlenmesi)   Ecza Dolabı Malzemeleri İlk Yardım   Tuzak Nöropati