Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Saman Nezlesi Nedir Belirtileri Tedavisi   Çocuklarda Sarılık   Uterus Kanserleri   Kalp Yetmezliği Nedir?   Vajinal kuruluk nedir?   Hepatit B   Çocuklarda Bebeklerde Kulak Ağrısı Tedavisi   Kronik Hepatit C Belirtileri   Boyun Kireçlenmesi   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Anestezi Muayenesi   Kıl Dönmesi Dermoid Kist Pilonidal Sinüs   İnme Cerrahi Tedavisi   Karaciğer Kanseri Nedir?   Ayak Protezi   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Ülseratif Kolit İltihabi Barsak Hastalığı   Bebek ve Çocuklarda Yüksek Ateş   Efektör Nedir?   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Kronik Bel Ağrısı   Karın Hastalığı Sebepleri   Epilepsi Cerrahisi   Çıkık   Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Emg Elektromiyografi   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Horlama Hastalığı   Nabız Sayma Nabız Alma Tansiyon   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Çocuklarda Sinüzit   Kolesterol Niye Yükselir?   Otoloji   Göz İltihabı Nedir?   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Akut Basili Dizanteri   İltihabi Barsak Hastalık Cerrahisi   Bronşektazi Ameliyatı ve Tedavisi   Safra Kesesi Hastalığı   Genetik Hastalıklar   Gastrointestinal Alerjilerin Belirtileri Nelerdir?   Karbondioksit Zehirlenmesi   Boğaz ve Gırtlak Tıkanma Nedenleri   Kadınlar için Orgazm Teknikleri   Meme Kanseri Tedavisi Ve Tedavinin Yan Etkileri   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı   Cocuklarda Bebeklerde İshal Kusma Karın Ağrısı   İdrar Kaçırma Tedavisi   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Sarı Humma Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Burun Estetiği Resimleri   Yılan Sokması   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Karın Ağrısı Çocuklarda Karın Ağrıları   İlk Yardım Nedir Amaçları   Karaciğer Nakli Nedir?   Saç Hastalıkları   Ayak Ağrısı   Vulvar Vestibulit Sendromu   Kulak Zarı Onarımı   Böbrek Nakli Nedir?   Sigara Alışkanlığı Sigara Bırakma   Safra Taşı Tedavisi   Yüzde Ödem Tedavisi   Yerel Kompresyon Noktaları   Bronşiektazi   Erken Dönem Gelişme Geriliği   Penis Büyütme Teknik Ve Ameliyatları   Vakum Cihazı   Bebek Tırnak Temizliği   İshal Tedavisi   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Akut Bronşit Şikayetleri   Karaciğer Testleri   Hepatit Hastaları ve Böbrek Nakli   Botulismus Zehirlenmesi Konserve Zehirlenmesi   Akciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Hepatit B Tedavisi   Servikal Disk   Bel Soğukluğu Hangi Rahatsızlıklara Yol Açar?   Rem Uykusu Nedir   Kalp Krizi Tedavisi   Kenarlı Hebra Egzaması   Cinsel İlişki Sırasında Ağrının Nedenleri   Kronik Rekürren Tonsillit   Crigler Najjar Sendromu   Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Toksoplazmoz Hastalığı   Plörezi Nedir?   Primitif Nöroektodermal Tümör   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Az Görme Görmenin Azalması   Anestezi Tetkikleri   Akupunktur Nasıl İğnedir?   Televizyon ve Çocuk Üzerindeki Etkileri   Whipple Yöntemiyle Pankreas Kanseri Ameliyatı   Guatr   Miyastenik Testler   Çalışan kalpte bypass   El Terlemesi   Sperm testi nedir?   Satılık Böbrek   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Emg Eeg   Katarakt   Entrojeksiyon Nedir?   Pankreas Kanseri Belirtileri   Bebeklerde Göz Hastalıkları   İshal   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Alkol Bagimliligi - Alkolizm Nedir?   Ankilozan Spondilit   Özefagus   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   Eksojen Depresyon Nedir?   Burun Akıntısı   4 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Çöliak Hastalığı   Distimik Bozukluk   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Yumurtalık Kanserleri   Okulda Alerji Güvenliği   Omurilik Tümörleri   Tifo Nedir?   Raşitizm   Ortodonti Tedavisi   Böbrek Kanserinde Tedavi   Kanserden Korunma Yolları   Dogumda Kardinal Hareketler   Mongolizm   Reflü Nedir   Gebeliğe Hazırlık Nedir?   Eklampsi Nedir?   Disparoni Kadında Ağrılı Cinsel İlişki   Deri Alerjisi ve Egzama Hastalığı   Ağız Kanseri Belirtileri   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Dişeti Hastalıkları   Bel Okulu Nedir?   Cinsel Dürtüleri Uyumsuz Olan Çiftler Ne Yapabilir?   Ürtiker Birkez Tedavi Edildikten Sonra Yeniden Tekrarlar Mı?   Kene Isırığı Tedavisi   Çıkık Belirtileri   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Aşılar   Embriyopati Nedir?   Akciğer Embolisi Nedir?   Apandisitin Görevi Nedir?   Portör Ne Demektir?   İdrar Yolları Hastalıkları   Pembe Noktalar Neyi İfade Eder?   Testis Kanseri Tedavisi   Kulak Estetiği Otoplasti   Çiçek Virüsü   Kanserde Erken Tanı   Tiroid Kanserleri   Obstetrik Palpasyon   Endojen Depresyon Nedir?   Kızamık Hastalığı   Akut Böbrek İltihabı   Migrenin Belirtileri   Akut Bronşitte Fiziki Bulgular   Sarkoidosis Nedir (Sarcoidosis)   Bebeklerde Susuz Kalma   Ağız Yaraları   Diyafram Fıtığı   Alıç   Engram Nedir?   Enfeksiyon Sonrası Depresyon   Epilepsi   Guatr Nedenleri