Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Tetanos Nedir?   Hamilelikte Aşı   4 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Sinirsel Gerginlik   Böbrek Hastalıkları   Yeni Doğan Bebeklerde Troid Yetmezliği   Safra Kesesi Çamuru   Engram Nedir?   Primitif Nöroektodermal Tümör   Carpal Tünel Sendromu   Zehirler   Çocuklarda Solucan   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Anne Sütü Yetersizse, Anne Sütünün Az Olması   Adale Çekilmesi   Diş Hekimi Korkusu   Diş Fırçalama Teknikleri   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Menapoz Hastalıkları   Şeker Hastalığını Önlemek İçin Ne Yapılmalı   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Akciğer Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Şaşılık Tedavisi   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Devlik Hastalığıjigantizm Hastası Akromegali   Günümüzde Tifo Nasıl Tedavi Edilir?   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Antraks Yaygın Bir Hastalık Mıdır?   Migren İle İlgili Terimler   Asd Tedavisi   Kuru Öksürük   Gebeliği Reddetme   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Akciğer Embolisi Nedir?   Alerjiler Kalıtım Yolu İle Geçebilir Mi?   Fraxel Lazer İle Yarasız Yüz Gençleştirme   Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri   Omuz Distosisi   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Bebeklerde Katarakt   Tularemi Nasıl Bulaşır?   Çocuklarda İshalin Nedeni   Çocuk Psikiyatrisi   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Safra Taşı Tedavisi   İlâç Alerjileri Nasıl Tedavi Edilir?   Romatizmal Artritin Sebebi Nedir?   Burun Kanaması Tedavisi   Parestetika Meraljia   Zatürre Belirtileri ve Hastaligi   Alerjiler Tehlikelimidir?   Nefroz   Unutkanlık Nasıl Önlenir?   20 Yaş Dişleri   Mastürbasyon Anal Masturbasyon   Bruselloz Brusella Tedavisi   Güneş Yanıkları   Manyetik Rezonans Görüntüleme   Bebek Emzirme Süresi Emzirme Süreleri   Kalın Bağırsak Kanseri   Kaş Estetiği   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Tiroid Bezinin Fazla Çalışması   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Bilgisayar kullanımı ve Bel Ağrısı   Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar   Karaciğer Primer Habis Tümörleri   Doğuştan Göz Tansiyonu   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Kan Kanseri   Karaciğer Kanseri   Menenjit Hastalığı   Anestezi Yapılırken Hangi Gazlar Kullanılır?   Sigarayı Bıraktırma   Drez Ameliyatı   Glomerünolefritin Nedenleri   Bronşial Astma Alerjik Astım   Doğum Ağrısı   Papiller Tiroid Kanseri   Halluks Valgus   Atipik Pnomoni ve Mikoplasma Pnömoni   Cinsel İlişki Sırasında Ağrının Nedenleri   Alzheimer Hastalığı Unutkanlık   Miad Gun Gecmesi Surmaturasyon Nedir   Servikal Disk   Fasial Paraliz Yüz Felci Yüzfelci   Burun Ameliyatı Nedir?   Böbrek Kanserinde Hormon Tedavisi   Hamilelikte Spor Gebelikte Spor   Retrolental Fibroplazi   Dengesiz Beslenmenin   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Ses Hastalıkları   Tırnak Kırılması Tırnak Çatlaması Tırnak Soyulması   Çocuklarda Anjin   Sigara Alışkanlığı Sigara Bırakma   Ankilozan Spondilit Tedavisi   Mantar Hastalığı (Aktinomikoz)   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Kalça Osteoartriti   Endoskopik Yüz Germe   Göğüs Omurları Göğüs Omuru   Bel Soğukluğu   Guyon Loju Tutulumları   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   Bebeklerde Yatak Islatma   Amnestik Bozukluklar   Karpal Tünel Sendromu Kts   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Allerjik Bronşit   Gut Hastalığı   İdeal Kilo Hesaplama   Tefani Neden İleri Gelir ?   Alkol ve Kan Hastalıkları   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Retina Hastalıkları Retina Yırtılması Retina Dekolmanı   Kanser Tedavileri   Çalışan Annelere Çocuk Bakımı Önerileri   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   Karın Zarı İltihabı   Tifo Hastalığına Nasıl Yakalanılır?   Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonlari   Mediasten Tumorleri   Protein Diyeti   Kafatası Kırığı   Epilepsi   Aşılanma ve Hodgkin hastalığı   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları   Tiroid Kanseri Tedavisi   Kolon Kanseri Belirtileri   Apandisit Ameliyatı Ne Derece Ciddî Bir Ameliyattır?   Aşılanma ve kanser Aşısı   Portör Ne Demektir?   Karın Ağrıları İçin Müshil   Bel Ağrısı   Çocuklarda Kızamıkçık   Alzheimer Belirtileri   Labioplasti Nedir?   Migren Krizi   Menisküs Yırtığı   Erkek Kısırlığı   Santral Retinit Göz Nezlesi   Hamilelikte Diş Tedavisi   Tetanoz Tedavisi   Spinal Kord Yaralanmasi Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Piyelektazi   Bel Fıtığında Fizik Tedavisi   Kalça Çıkıkları   Veba   Göbek Fıtığı Nedir?   Ülseratif Kolit   Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?   Mide Kanseri Nedenleri   Göz Kanlanması   Bebeklerde Uyku Problemi   Bel Soğukluğu Bulaşması Nasıl Önlenebilir?   Torasik Çıkış Sendromu   Bunama ve Alzheimer Hastalığı   Kulak Sağlığı İşitme   Cilt Kırışıklığı   Yumurtalık Kanserleri   Ağız Kanseri   Ekzama Egzama Deri Döküntüsü Deride Pullanma   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Şok Geçirme Bilinç Kaybı   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Fiziki Allerjilerin Tedavileri   Perthes Nedir?   Lenfoma Nedir?   Satılık Böbrek   Blefaroplasti   Mesane Kanseri   Çocuklarda Menenjit   Akciğer Kanseri Belirtileri