Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Cüzam Nedir?   Şeker Hastalığı   Bayılma   Çocuklarda Kabakulak Hastalığı Tedavisi   Akupunktur Nasıl İğnedir?   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Tavşan Ateşi   Omuz Çıkığı   Aşı Takvimi Nedir?   Doğum Sonrası Cinsel Sorunlar   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Beyin Kanaması Belirtileri   Besin Alerjisi Nedir?   Ağız ve Dudaklarda Çıkan Yaralar   Aşılama Aşı Türleri BCG Karma Aşı   Kızlık Zarı Tamiri   Bebeğin Dışarı Çıkarılması   Böbrek Nakli Ameliyatı   Böbrek Genişlemesinin Sebepleri   Boyun Tutulması   Şişkinlik Tedavisi   Agorafobi Panik Bozukluk   Argon Laser Fakik Vitrektomi   Veba Nasıl Önlenir?   Jinekolojik Kanserler   Barotravma Teşhisi   Akut Basili Dizanteri   Enfeksiyon Sonrası Depresyon   Dirsek Kemiği   Akupunktur Ve Ağrı   Deri Alerjileri   Hemoroid Basur Tedavisi   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Hamilelikte Gebelikte Cinsellik   Geç Boşalma Nedir?   Anosmi   Meme Kanseri Sonrası Estetik Tedavi   Tansiyon Ölçme Teknikleri   Alopesi Nedir?   Bronşiyal Astım Nedir?   Kırık Burnun İyileşmesi Ne Kadar Sürer ?   Talasemi Minör   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Göz Kepegi Göz Kepeği Göz Çapağı   Göz Altı Torbalarını Aldırma   Yeme Bozuklukları Nelerdir?   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Horlama Tedavisi   Mesane Kanserinin Tedavisi   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Ankilozan Spondilit Hastalığı   Adet Görme   Stereotaktik Biyopsi   Sarkom Kanseri   Çocuklarda Kusma   Aşılanma ve Prematürite   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Afektif Duygulanım Bozuklukları   Presbiyopi   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   Masturbasyon   Lavmanda Kullanılan Solüsyonlar   Kabakulak   Endokrin Sistem   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Yüksek Tansiyon Nedir?   Silo İşçisi Hastalığı Nedir?   Psikolojik Ağrılar   Deri Mantarı   Tromboflebit   Açık Kırıklar   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Kulak Çınlaması Nedir?   Kalça Dengeleme   Allerjik Kulak Hastalıkları   Profiloplasti   Lipoliz   Doğuştan Katarakt   Çocuklarda Kabızlık Altına Kaçırma   Yenidoğan Sarılığı Nedir?   Bel ve Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   El Yüz Koltukaltı Boyun Temizliği   Chlamydial Enfeksiyonlar   Erken Boşalma   Yüz Felci   Gece Yanığı   Ayak Bileği Protezi   Küme Baş Ağrısı   Homosistein   Yukarı bakan köpek duruşu   Mide Yanması Nedir?   Atriyal Septal Defekt   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Göz Kayması   Hepatit C Ve Testler   Pankreas Ağrısı   Siyatik   Konjektal Cerrahi   Baş-boyun Kanseri   Deri Alerjisi ve Cilt Tahrişi   Boy Kısalığı Tedavisi İllizarov Yöntemi   Wegener Granulomatosis   Genetiği Değiştirilmiş Besinler Kanser Yapar Mı   Mastektomi   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Kan Çıbanı Kör Çıban Stafilokok   Kronik Kan Kanserleri   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Akut Rinit Allerjik Rinit   Derin Beyin Stimülasyonu   Çocuk Kulak Burun Boğaz   Kızlık Zarı Tamiri Hymenoplasty   Hepatit Hastaları ve Böbrek Nakli   Fıtık Boğulması Hastalığı   Saman Nezlesinden Korunmanın Yolları   Ağız kokusu tedavisi   Evlilikte İlk Gece   Penis Kırılabilir Mi ?   Kanser Tedavisi Nedir?   Ankilozan Spondilitin Tanısı   Braın Infarctıon   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Aile Planlaması   Göz Zonası Göz Sağlığı   Deri Alerjisi ve Egzama Hastalığı   Çocuklarda İşitme Kayıpları   Çocuk Düşürme Nedenleri   Çocuklarda Kulak İltihabı   Demans   Kronik Subdural Hematom   Osteoartrit Tedavisi   Sarkom   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Ağız Koruyucu   Reflüde Teşhis Ve Tedavi   Balın Faydaları   Gastrointestinal Alerjiler Hangileridir?   Hangi Anneler Bebek Emziremez?   Mani Manik Hastalar Maninin Tedavisi   Kalça Cerrahisi   Titreme   Çocuklarda Sünnet ve Ruh Sağlığı   Cilt Mantarları   Anüs Kaşıntısı   Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi   Göz İçi Kanaması Kırmızı Göz   Dudak Yarigi Damak Yariği   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Gebe Kalamama   Diz Protezi Hangi Hastaya Yapılmalıdır?   Cinsel Kimliğin Gelişmesi   Bipolar Bozukluklar   İnme Felç Tedavisi   Hıçkırığın Tedavisi   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   Çocuklarda Öksürük   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Duodenal Atrezi Stenoz Anüler Pankreas   Dang   Bel Soğukluğu Gonore   Alkol Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   Ensefalon Nedir?   Yüz Ağrısı   Bebeklerde Zeka Geriliği Mongolizm Nedir?   Solunum Mekaniği Akciğer Fonksiyon Testi   Böbrek Naklinde Doku Uyumu   Baş Dönmesi Nedir?   Inmemiş Testis   Yarık Damak   Göz Kapağı Sarkması   Distoni Nedir?   Lenfoma Nedir?   Kolesterol Yüksekliği   Astım ve Alerji İlişkisi   Prostat Belirtileri