Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Pontoserebellar Köşe Tümörleri   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Hipertansiyon Tedavisi   Premamatür bebeklerin beslenmesi   Osteoartrit Nedenleri   Paranoid Bozukluklar Psikoz Şizofreni   Çocuklarda ve Gençlerde Bel Ağrısı   Felç Tedavisi   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Retrogasserian Radyofrekans Termokoagulasyonu   Septum Deviasyonu Nedir?   Besin Alerjisi ve Karın Ağrısı   Saman Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?   Koroner Arter Anatomisi Nedir?   Kalın Bağırsak Hastalıkları   Miyom Nedir?   Bitkisel Zayıflama Ürünleri İle Kilo Vermek   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Braın Haemorrhage   Çocuklarda Anemi   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Boyun Kireçlenmesi Nedir?   Ülseratif Kolit Kolit Tedavisi Kolit Belirtileri   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Bel Ağrısında Eğitim   Stent   Mantar Nedir?   Gaz Zehirlenmesi Hava Kirliliği   Elektroforesis Nedir?   Çiftçi Bronşiti   Penis Kırılabilir Mi ?   Şizofreni   Göğüs Ağrısı   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Boğulmalar Nasıl Önlenir   Egzamanın Nedenleri   Burun Polipleri   Halluks Valgus   Kapak Şekil Bozuklukları   Pallidotomi   Menapoz Hastalıkları   Liposuction Nedir?   Cilt Bakımı   Tansiyon Yüksekliği   Bebekte Şişme Hali   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Çocuklarda Bebeklerde Kulak Ağrısı Tedavisi   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   Anestezide Kullanılan Aletler   Zatürre Pnömoni   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Dermatitis Nedir?   Bebeklerde Yanık   Öksürük   Adale Romatizması Belirtileri   Artroplasti   Normal Penis Gelişimi   İdrar Kaçırma Hastalıkları   Kızlık Zarı Tamiri   Baygınlık Yaralıya İlk Mudahale   Ses Kısıklığı   Karaciğer Tümörü   Diyaliz Korkusu   AİDS Taşıyıcıları ve AİDS Hastaları ile Yaşam   Kalp Krizi Akut Miyokard Enfarktüsü   Gastrit   Kızamık Tedavisi   Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı   Effekt Nedir?   Edinsel Bağışıklık Yetmezliği   Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonlari   Çocuklarda Menenjit   Göz Kayması   Ortapedik Ayakkabı Nereden Alınır   Ses Hastalıkları   Apandisit İle Bulantı Ve Kusma   Whipple Yöntemiyle Pankreas Kanseri Ameliyatı   Sınav Kaygısı İle Baş Etme   Bebeklerde Egzama Ekzama   Nozokomyal Pnömoni   Arterioskleroz Damar Sertliği   Endometriosis   Gribal Enfeksiyon   Kalp-Damar Hastalıkları Ve Diş Tedavisi   Meme Eşitsizliği(asimetrisi)   Tükürük Salgısı ve Önemi   Zayıf Kişilerde Beslenme   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Kistik Fibroz Neden İleri Gelmektedir?   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Ülser Nedir?   Kalp Deliği   Akut Bronşit Etkenleri   0-6 Yaş Cinsel Eğitimi   Astım Nöbetlerinin Nedenleri   Spastisite   Amipli Dizanterinin Nedenleri   Yaygın Atelektazi Nedir?   Karında Şişlik   Yapay Solunum Suni Solunum   Sinüzit   Uyku Apnesi Nedir?   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Aşılanma ve Antikoagülan   Tozaklamalar Nedir?   Volum Viral Akciğer Fonksiyon Testleri   Bebeğinizin Göz Rengi Ne Olacak?   Hypostatic Zatürree Önlenebilir Mi?   Beyin Cerrahisi   Cilt Mantarları   Torasik Aorta Anevrizmaları   Tiroid Fonksiyon Testleri   Toksoplazmoz Hastalığı   Bel Fıtığı Ağrıları Teşhisi Tedavisi   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Gastritin Sebepleri   Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   Hıv Virüsü Aşısı   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Kalça Kırığı   Panik Tedavisi   Reaktif Artrit Steril   Sporcularda Bel Ağrısı   İş Yaşamında Bel Ağrısı   Karaciğer Sirozunun Belirtileri   Gaz Zehirlenmesi   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   AİDS Virüsü Bulaştığında Yapılacaklar   Sigara Alışkanlığı Sigara Bırakma   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Çıkıklar   Ürtiker Nedir?   Retrolental Fibroplazi   Diş Çekimi ve Diş Çekimi Sonrası Yapılması Gerekenler   Ekosistem Nedir?   Damar Bozuklukları Tansiyon   Bruselloz Nedir?   Yiyecek Alerjisi; Besin Alerjisi, Gıda Alerjisi, Süt Alerjisi, Balık Alerjisi   Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Depresyon Depresif Bozukluk   Egzama   Sperm testi nasıl yapılır?   Sivilce Tedavisi Nedir?   8 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Safra Kesesi Çamuru   Kulak Bakımı Kulak Ağrısı   Bebeklerde ve Çocuklarda Aşı Planı   Alıç   Silikon   Ağıziçi Tümör Cerrahisi   Virüs Pnömonileri   Hpv Ve Preinvaziv Servikal Patolojiler   Tefani Neden İleri Gelir ?   Böbrek Neden Atar?   Enfantil Spazmlar Nedir?   Romatizmal Artritin Tedavileri Ne Derece Tesirlidir?   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Tedavisi   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Hipermetrop Belirtileri Göz Tansiyonu   Ayak Başparmağında Çıkıntı   İlaçlara Karşı Alerji, İlaç Alerji Hastalığı ve Tedavisi   Fiziki Allerji   Yaygın Ateletektaziye Çok Rastlanır Mı?   Obezite Ve Cinsellik   Anksiyete Bozuklukları   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Hepatit Hastaları ve Böbrek Nakli   Bunama Belirtileri ve Alzheimer   Düşük Grade'li Tümörler   Deniz Kestanesi Batması   Soluk Tıkanmaları ve Tedavisi   Bakteriyel Artrit Nedir?   İdeal Meslek Seçimi   Çocuklarda Öksürük   Kronik Kan Kanserleri   Crosslinking