Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Romatizmal Ağrılar   Bakteriyel Artrit Nedir?   Gebelikte Meydana Gelen Kazalar   Nefroz   Enfeksiyöz Mononükleoz   Epandimoma   Hamile Gebe Kalma Tarihleri   Omuz Tutulması Omuz Ağrısı   Pulmoner Darlık   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Kalp Atım Sayısı Ve Ritim Özellikleri   Jinekomasti Rinoplasti   Çocuklarda ve Gençlerde Bel Ağrısı   Keratokonus Keratonus Tedavisi   Bisinosis Nedir?   Kan Tükürmek   Kronik Otit Cerrahisi   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   Obezite Nedenleri   Göz Anjiyosu   Sigara Çürük Yapar Mı?   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Nedeni anlaşılmayan zehirlenmeler   Deri Alerjileri ve Alerjik Deri   Bruselloz Nasıl Önlenebilir?   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Tethered Cord Sendromu   Göz Kanlanması   Duvar Kemiği, Çeper Kemiği   Pektus Karinatum   Selim Karaciğer Tümörleri   Boşaltım Sistemi Hastalıkları   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Gözaltı Torbası Sorunu Nedir?   Endotrachea Anestezi Nedir?   Lazerle Akupunktur   Yenidoğanda Sarılık Tedavisi   Spinal Kord Yaralanmasi Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Tromboflebit   Meme Büyütme   İyot Zehirlenmesi   Gırtlak Kanseri   Çocuklarda Kızıl   Göz İltihabı Nedir?   Disparoni Kadında Ağrılı Cinsel İlişki   Astım İle İlgili Tıp Terimleri Sözlüğü   Gebelik Sırasında Cinsellik   Zona Hastalığı (Herpes Zoster)   Saman Nezlesi İnsan Vücuduna Nasıl Girer?   Osteoartrit Nedir?   Akciğer Kanserinin Gelişmekte Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?   Yumuşak Şankır Şankroid Ulcus Mollei   Yerel Kompresyon Noktaları   Deri Alerjisi Sebepleri   Akut Sinüzit Sinüzit Belirtileri   Gebeliğe Hazırlık Nedir?   Menapoz Hastalıkları   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   Stereotaktik Biyopsi   Liposuction Nedir?   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Botoksla Migren Tedavisi Botoksla Başağrısı Tedavisi   Açık Yara   Kanser   Özofagus Kanseri   Ankilozan Spondilit Hastalığı   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Varis Nedir?   Bulantı-kusma Nedir?   Uykusuzluk   Kolonoskopi   Çene Eklemi Bozukluğu   Sarkoma Nedir?   Apandisit Hastalığı Ne Kadar Yaygındır?   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Kafa Travması   Miyop Cerrahisi   Mamografi   Safra Taşı Belirtileri   Yüksek ve Düşük Ateş   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Ülseri Olanlara Diyet Önerileri   Kişilik Bölünmesi   Silikoz Teşhisi Nasıl Yapılır?   Vücut Dismorfik Bozukluğu   Hamilelikte Beslenme   Fenilketonüri Nedir?   Akciğer Amibiasis Akciğer Askariasis   Kanserli Hastalarda Ağrı   Dermatitis Nedir?   Deri Kanseri   Doğuştan Katarakt   İdrar Tutamama   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Gebelikte Hipertiroidi   6 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Gastrointestinal Alerjiler Hangileridir?   Boğaz ve Gırtlak Tıkanma Nedenleri   Burkulma Nedir?   Epilepsi Hastası İçin Yapılması Gerekenler   Akut Kan Kanseri   20 Yaş Dişleri   Huzursuz Bacak Sendromu   Mikrodermabrasyon   Yaşlılarda Beslenme   Oküler Protez Göz Protezi   Zatürre Nedir?   Et Beni Tedavisi   Kızılın Nedenleri   Bel Ağrısı   Kemik Kanseri   Menopoz döneminde Beslenme   Çıkık   Haemophilus influenzae tip b   Alerji Çeşitleri ve Tipleri   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Alkol ve Madde Bağımlılığı İle İlgili Bilgiler   Deri yolu ile zehirlenmeler   Kasık Fıtıkları İnguinal Herniler   Weil hastalığı (Leptospiroz)   Tansiyon Nedir   Küçük Meme   Cinsel Yaşamı Yok Eden Faktörler   Deri Mantarı   Kabızlık   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kan Zehirlenmesi   Kırık Burnun İyileşmesi Ne Kadar Sürer ?   Yumurta Kolesterol Açısından Kötü Mü?   Apandisit Ameliyatı   Derin Disparoni   Karbonhidrat Niçin Egzersiz İçin De Büyük Önem Taşır?   Gebelikte Cinsel İlişki   Varis Tedavileri   Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler   Egzama Tedavisi   Histoplasmosis Nokardiosis Nedir?   Nabız Nasıl Ölçülür?   Viagra Nedir?   Göz Altı Torbaları   Izgaranın Kansere Yol Açtığı Doğru Mu?   İşitme Ve Denge Hastalıkları   Ağız Kanseri   Ağrı   Kas Hastalıkları Nelerdir?   Vajinal kuruluğun sebepleri   Bebeklerde Diş Çıkarma   Ameliyatsız Estetik   Glomerülonefrit Belirtileri   Glokom Karasa Su Hastalığı   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Verem Hastalığı   Trişinoz Hastalığı   Virüs Pnömonileri   Apseler Ve İltihaplar   Uyku Apnesi   Ayak Ağrısı   Pankreas Başı Kanseri   Mükoviskoidoz Nasıl Teşhis Edilir?   Vertigo Nedir?   Aşılanma ve hemofili hastalığı   Aort Stenozu   Burun Kanaması   Gül Nezlesi Saman Nezlesi İle Aynı Mıdır?   Çukur Tabanlık   Anestezi ve Dil Dudak Yaraları   Akut Basili Dizanteri   Hıçkırık   Üretra Darlığı   Nezle Nedir?   Aşılanma ve kistik fibrozis hastalığı   Ekstrasistol Nedir?   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Eklem Nedir?   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Eritroblastoz   Karında Şişkinlik   Kalp Romatizması   Akupunktur Ve Zayıflama   Afrika Humması Nedir Ve Nasıl Bulaşır?