Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Anal Yetmezlik Anal İnkontinans   Bayılma Koma İlk Yardım   Sinüs Kanserleri   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   Manyetik Rezonans Görüntüleme Mrı   Fiziksel Aktivite Oryantasyonu (intragastik Balon)   Kalp Krizi Tedavisi   Ense Ağrısı Tedavisi   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Bebek Mamaları   Kansızlık İçin Beslenme Önerileri   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Hirschsprung Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?   Lösemi Tedavisi   Ense Ağrısı   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Mukoza-altı Düzeltme Ameliyatı Tehlikeli Olabilir Mi?   Hamilelik Şikayetleri   Kronik Glomerülonefrit   Sinirsel Gerginlik Nedir?   Ağrı   Diskin iltihabı   Menenjit Hastalığı   Üveit   Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımı   Kalınbağırsak İltihabı   Koroner Anjiografi   Yüz Felci Trigeminal Nevralji Tedavisi   Glomus Tümörleri   Kızamık Hastalığından Korunma   Alerjiler Psikosomatik Midir?   İlâç Alerjileri Nasıl Tedavi Edilir?   Gaz Gaita Kaçırma   Kız Çocuklarında İlk Adet Görme Menarş   Akut Hepatit B   İlk Gece Sorunu   Günümüzde Bakteriyel Artrite Ne Kadar Rastlanmakdır?   Menisküs Yırtıkları   Morton Sendromu   Burun Profili Düzeltme   Tırnak Kırılması Tırnak Çatlaması Tırnak Soyulması   Uyku Abnesi   Enfeksiyöz Mononükleoz Nasıl Bulaşmaktadır?   Vestibüler Schwannoma   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Omurga Anatomisi   Belkemiği Kırığı Tedavisi   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Izgaranın Kansere Yol Açtığı Doğru Mu?   Lenf Kanseri Tedavisi   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Hamilelikte Kasinti Gebelikte Akinti Gelmesi   Sinüzit Tedavisi   Osteoartrit Belirtileri   Çocuklarda Seyahate Giderken   Çıkık Belirtileri   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Felç Hastalarına Spastik Hastalara Botox Botoks   Tifo Hastalığına Nasıl Yakalanılır?   Bebeklerde Egzama Ekzama   Bronşektazi Ameliyatı ve Tedavisi   Epilepsi   Ani Kalp Durması   Beyin Pili   Ağrısız doğum nasıl olur?   Rahim Kanseri   Üveit Tanısı Nasıl Konmaktadır?   Meme Filmi Röntgeni Mammografi   Burun Estetik Ameliyatları Rinoplasti   Anal Fissürler Anüste Çatlak   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   Yay Duruşu   Atelektazi Nasıl Meydana Gelir?   Mesane Kanserinin Tedavisi   Pediatrik Retinopati   Hamilelikte, Gebelikte Göğüs Bakımı   Boyun Omurları Boyun Omuru   Bacakların Atardamar Hastalığı   Diabet Hastalığı Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Parkinson Hastalığı   Kemoterapi   El Bileği Burkulması   Distoni Nedir?   Penis Anatomisi Ve Fizyolojisi   Nörozlar Korku   Gut hastaları için beslenme   Kafa Terlemesi   Allerjik Kulak Hastalıkları   Doğuştan Glokom   Akciğer Amfizemi   Guatr Nedenleri   Aids Aşısı Bilgileri   Doğum Kontrolü Yöntemleri   Kan Çıbanı   Seks Sorunları   Çocuklarda Kansızlık   Panik Atak Panik Bozukluk   Estetik Cerrahi Face Lifting Yüz Germe Alın Germe   Ep Uyandırılmış Potansiyeller   Mikrodermabrasyon   İdrar Kaçırma Hastalıkları   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Vücud Şekeri Nasıl Kullanır?   Alıç   Botoks   Epiloia Nedir?   Dikkat Eksikliği   Nefes Alma Teknikleri   Eko Kardiyografi   Akut Rinit Allerjik Rinit   Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)   Cinsel Yaşam Nedir?   Sigil Nedir?   Balgam   Astım Bronşiyal   Böbrek Tüberkülozu   Neden Obezite Cerrahisi?   Alopesi Nedir?   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Böbrek Naklinde Doku Uyumu   Epididimis Nedir?   Anal Kaşıntı   Atelektazinin Belirtileri Nelerdir?   Glokom Karasa Su Hastalığı   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Bebekler Neden Ağlar, Bebeklerde Ağlama   Anal Fistül   Eklem Ağrıları   Hodgkin Hastalığı Belirtileri   genital-bolge-temizligi.html   Alkol Zehirlenmesi Tedavisi   Melanoma Kanseri   İşyerinde Aids Tehlikesi   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Posalı Yiyeceklerin Önemi   Koroner Yetmezliği(kalp Damarların Sertleşmesi)   Polimyositis ve Dermatomyositis   Eeg Nedir?   Miyop Cerrahisi   Mesane Kanseri   Bebeklerde Anne Sütü ve Önemi   Crosslinking   Damar Sertliği   Adale Romatizması   Myom   Göbek Fıtığı Nedir?   Piyelektazi   Ciğer Hastalıkları Irsi Olabilir Mi?   Anestezi Sonrası ve Komplikasyonlar   Güneş Alerjisi   Cinsel Estetik   Miyokart Enfarktüsü Nedir   Sterilizasyon ve Dezenfekte   Göz Kanlanması   Gırtlak Kanseri Hastalığının Seyri Nasıldır?   Green Light Lazer Tedavisi   Kronik Bel Ağrısı   Wegener Granulomatosis   Bronşektazi Belirtileri   Mikroplu Hastalıklar   Varis Belirtileri   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Bebek Tırnak Temizliği   Düşük Grade'li Tümörler   Göz Sulanması Nedir?   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Nörojen Tümörler Tiroid Tümörleri   Kolesterol   Ortakulak İltihabı   Kalp Hastalıkları Beslenme Diyet   Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanimi   Braın Infarctıon   Akut Ve Kronik Farenjit   Bebeklerde Salgın İshal Nedir?   Ağız Kanserleri   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Cüzzam   İskemik İnme Nedenleri   Cüzam Nedir?