Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Böbrek Taşı Hastalığı   Omurga Yaralanmaları   Evlilikte İlk Gece   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Baş Ağrısı Belirtileri   Ektopi Nedir?   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Kan yolu ile zehirlenmeler   Tefani Neden İleri Gelir ?   Akciğer Apseleri   Tansiyon Aletleri Özellikleri   Epilepsi ( Sara Hastalığı)   Ses Kaybı Nedir?   İlk Yardım Nedir?   İç Kulakta Kemikleşme   Kalça Çıkıkları   Gırtlak Kanseri Hastalığının Seyri Nasıldır?   Kürtaj   Uçuk Nedir?   Ezikler   Kansızlık Tedavisi   Karaciğer Metastaz Nedir?   Dogumda Kardinal Hareketler   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Yumuşak Doku Romatizması   Ülseratif Kolit   Anne Sütü İle Bulaşan Sarılık   Akut Lenfositik Lösemi   Yumurtalık Kanseri   Yumurtalık Kanserleri   Deri Kanseri   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Böbrek Genişlemesi   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Egzamanın Nedenleri   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Yarık Damak   Herpes Zoster Virüsü   Yaşlılık Ve Cinsel Fonksiyonlar   Lipoliz   Romatoid Artrit Nedir?   Hıv Virüsü Aşısı   Dang   Ekosistem Nedir?   Öksürükle Ağızdan Kan Gelmesinin Sebebi Nedir?   Herpes Tedavisi ve Aşı   Sınav Taktikleri   Aşı Takvimi Nedir?   Bronşektazi Belirtileri   Otistik Bozukluklar   Toksoplazmoz Hastalığı   Gastrit Tedavisi   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   İdrar Ve Gaz Kaçırma Sorunu   Omuz Ultrasonografisi   Brucella Hastalığı Nedir?   İnme Nedir?   İşitme Kayıpları   Boyun Fıtığı   Osteoartrit ve Romatizma Ağrıları   Histerektomi   Gebelikte Hipotiroidi Belirtileri   Ülseratif Kolit İltihabi Barsak Hastalığı   Ağız Yaraları   Bakteri İle Virüs Arasındaki Fark Nedir?   Silikon   Koroner Anjiyografi Nedir?   Kızamık Nedir?   Kalp Damar Hastalıkları   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Burun Tıkanıklığı Nedir?   Saç Gençleştirme   Tavuk Karası Nedir?   Epididimis Nedir?   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Düz Taban   Karaciğer Nakli Nedir?   Gribal Enfeksiyon   Burun Tıkanıklığı   Stereotaktik Biyopsi   Saman Nezlesi Nedir Belirtileri Tedavisi   Septum Deviasyonu Nedir?   Parkinson Hastalığı   Eko Kardiyografi   Bel Soğukluğu Doktorları   Bypass Ameliyati   Gut ve romatoit artrit   Disosiyatif Bozukluk Depersonalizasyon   Yara Nasıl Tedavi Edilir   Parkinsondan Korunma Yolları   Beta Mikrobu Nedir?   Dang Hastalığı Önlenebilir Mi?   Kafa Travması Nedir?   Omurilik Pilleri   Boyun Kireçlenmesi   Afektif Duygulanım Bozuklukları   Endokrinoloji Nedir?   Botox   Tiroid Bezi Anatomisi   Boyun Egzersizleri   Göz Sulanması Nedir?   Posalı Yiyeceklerin Önemi   Kalıtsal Gırtlak Stridoru Nedir?   Bel Fıtığı Ameliyatı   Sistit İdrar Yolu İltihabı   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Kadınlar için Orgazm Teknikleri   Burun Ve Sinüs Tümörleri   Kolon Kanseri Nedir?   Efervesan Nedir?   Karaciğer Kanseri   Mevsimsel Alerjik Rinit   Başağrısı Ve Migren   Veba Nasıl Önlenir?   Kedi Isırması   Anosmi   Echo Virüsü   Akciğer Hastalıklarına Bağlı Göğüs Ağrıları   Aftlar Ağızdaki Yaralar   Tetanos Teşhisi Nasıl Konur?   Uyku Düzensizliğinde Akupunktur   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Doğum Belirtileri Gebelik   B1 Vitamin Eksikliği   Şarbon Nedir?   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Soğuk Uygulama Buz Torbası   Multipl Skleroz Nedir?   Antenatal Bakım   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Adale Krampları   Diş Eti Hastalıkları Yamuk Dişler   İdrar Kesesi Rahatsızlıkları   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Pulmoner Darlık   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   İlk Organ Nakli   Bel Soğukluğu Tanısı Nasıl Koyulur?   Ülser Diyeti Perhiz   Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri   Renal Anjiografi   Mukoza Altı   Yenidoğan Sarılığı   Hamilelikte Kramp Ayak Sismesi Eklem Agrilari   Boğmaca   Zehirlenme nedir?   Bulaşıcı Sarılık Nerelerde Bulunur?   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   El Ayak Mantarı   Endokrin Sistem   Lens Kullanımı   Anestezi Komplikasyonları   Çocuklarda ve Bebeklerde Besin Alerjisi   Testis Kanseri Tedavisi   Osteoartritin Sonuçları Ne Olabilir?   Akut Karın Radyolojik Tanı   Akciğer Tümörleri   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Obezite Cerrahisi Nedir?   Göz Kapağı Sarkması   Karotis (şahdamar) Hastalığı   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Anestezi ve Boğaz Ağrısı   Sinüzit Tedavisi   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Cilt Bakımı   Okul Çağı Çocuk Beslenmesi   Tifo Paratifo İshal Ateş   Glomerülonefrit   Saplantı Bozuklukları   Morton Sendromu   Makula Dejenerasyonu   Major Depresyon Tedavisi   Tetanos Nasıl Meydana Gelir?   Korozif Madde Zehirlenmeleri   Pazı Kemiği - Kol Kemiği   Boyun Tutulması Tedavisi