Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Empotans İktidarsızlık   Alkol ve Kan Hastalıkları   Yüz Ağrısı   Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri   Vulva-vajen Kanseri   Güneş ve Cilt Yanıkları   Bulaşıcı Hastalık Enfeksiyonları   Antraks Yaygın Bir Hastalık Mıdır?   Safra Yolu Taşı   Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Kemik Kırıkları   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Aile Planlamasının Amacı   Akut Bronşit Etkenleri   Kasık Ağrısı   İndigestion   Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi   Yarım İnme İnme Tedavisi   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Alkol Tedavisi Kronik Alkolizm   Gut Artriti Nedir?   Aids Nedir Aids Hastaligi Hakkinda Bilgi   Kaval Kemiği, Kaval Kemik, Tibya Nedir?   Burun Kanamasının Nedenleri   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Leke Tedavileri   Rahim Uterus Anatomisi   Sinirsel Gerginlik   Çocuklarda Öksürük   Akciğer Tıkanması Hastalıkları   Bronşektazi Tedavisi   Ameliyat Yarası Vücudu Çirkinleştirir Mi?   Alerjik Hastalıklar Hangileridir?   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Şeker Hastalığı Tedavisi   Diabet Ve Göz   Hava Basıncı Travması (Barotravma)   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Premedikasyon Nedir?   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Kafa Terlemesi   Testis Torsiyonu Vajinal Tunika   Deniz Anası Isırması   Burkulma Nedir?   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Çiftçi Ciğeri Ne Demektir?   Osteoartrit Nedir?   Akciğer Embolisi   Kene Isırması   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Koroner Stent   Deri Mantarı   Ağrı Cerrahisi   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   Okul Çağı Çocuk Beslenmesi   Disparoni   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Gonartroz Diz Kireçlenmesi   Pamukcuk Nedir?   Bebek ve Çocuklarda İshal Tedavisi   Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Aids Tehlikesi   Ülseratif Kolit Hastalığı   Bel Fıtığı Teşhisi   Panik Bozukluk   Çürük Nedir?   Yumurtalık Kisti   Allerjik Kulak Hastalıkları   Miyokard Enfarktüsü Akut   Kurdeşenin Sebepleri Nelerdir?   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Yeme Bozuklukları   Enfeksiyöz Mononükleoz Hastalığının Komplikasyonları Nedir?   İstenmeyen Doğumlar   Kaka Kaçırma   Effekt Nedir?   Hamilelikte Aşı   Çapraz Bağ Cerrahisi   Topuk Dikeni   Bebeklerde Pişik   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Penis Kırılması   Menenjit Hastalığı   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Aşk ve Cinsel Hayatta Aids   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Ciğerlerin Fonksiyonu Nedir?   Konjenital Üriner Sistem Problemleri   Apandisit Nasıl Oluşur?   Oligodenerogliom   Subtalamotomi   İdeal Kilo Hesaplama   Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?   Obsesif Kompulsif Nedir?   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Yaşlılık Dönemi Olgunluk   Uyku Apnesi   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)   Akciger Absesi Akciğer Apsesi Tedavisi   İdrar Yolu Taş Hastalığı Nedir?   Pembe Noktalar Neyi İfade Eder?   Tetanos Tedavisi Nasıl Yapılır?   Böbrek Kanserinde İmmünoterapi   Apandisit Ağrısı   Solunum Sayma Nedir   Kulak İltihabı   Kemiklerin Yapısı   Prostat Kanseri Tedavisi   Ventrikül Genişlemesi   Böbrek Taşı Kırma   Kulak Zarı Onarımı   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Akciğer Embolisi Nedir?   Barbitüratlarda Zehirlenme   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Baş Dönmesinin Nedeni Nedir?   Behçet Hastalığı   Ekzama Nedir?   Böbrek Nakli Nedir?   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Bunama Nedir?   Alkol Zehirlenmesi Belirtileri   Bel Soğukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Karbondioksit Zehirlenmesi   Omuz Çıkıkları İncilmesi   Vitrektomi Retina Hastalıkları   Bademcik İltihabı Tanısı   Artroplasti   Sarı Nokta Hastalığı   Diş Hekimliği ve Anestezi   Kan Kanseri Tedavisi   Göz Kapağı Kaldırma   Ülser Ve Sigara   Piriformis Kasına Bağlı Bel Ağrıları   Hipertrofik Nedbe Keloid   Baş Ağrısı Nedenleri   Kolesterolu Düşüren Besinler   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Çıkıkların Tedavisi   Koroner Anjiyografi Nedir?   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Beyin kanamasına bağlı baş ağrıları   Göz Altı Morlukları   Döner Kemiği   Romatizmal Artrit   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Şişmanlık   Sağlık Nedir Hastalık Nedir Tanımı   Genital Uçuk   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   Metabolizmayı Özellikle Güçlendiren Yiyecekler Var Mı?   Dolama Nedir?   Alerjik Rinit   Kalça Cerrahisi   İdrar Tutamamak   İdrar Kaçırma Dışkı Tutamama   Karotis   Ses Kaybı Nedir?   Parkinson Hastalığı Bunama Alzheimer Hastalığı Demans   Spontan Pnömotoraks Teşhisi Nasıl Yapılır?   Bunama ve Alzheimer Hastalığı   Bel Soğukluğu Olmayan Akıntı   Antraks Nedir Ve Nasıl Gelişir?   Epiloia Nedir?   Kızlık Zarı Dikimi   Yürüme Analizi   Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı Egzersizleri   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Astım Belirtilerini Ne Gibi Şeyler Hızlandırır?   Ağız Koruyucu   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Adale Çekilmesi Belirtileri   Romatoid Akciğer Hastalığı   Hamilelikte Diş Tedavisi   Ulusal Böbrek Bekleme Listesi   Zayıflama