Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Evlilikte İlk Gece   Disparoni   Beyin Sarsıntısı   Çıkık Belirtileri   Burun Kanaması   Vücudda Ateş Ölçülebilir Yerler   Protein Diyeti   Bebeklerde Beslenme   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Yay Duruşu   Bağımlılık Tedavisinde Akupunktur   Prostat Ameliyatı   Kornea   Kron İk Venöz Yetmezlik   Echo Virüsü   Apandisit Ameliyatı Ne Derece Ciddî Bir Ameliyattır?   Bağışıklık Aşıları   Kafa Tabanı Tümörleri   Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Alerji İlacı, Alerji İlaçları   Şeker Hastalığı Belirtileri Diyabet Hastalığı   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Çocuklarda Bademcik   Kistik Fibroz   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Aftlar Ağızdaki Yaralar   Alın Kemiği - Frontal   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Kemik Tümörü Tedavisi   Prostat Hastalığı   Osteoporoz Kemik Erimesi   Ekstrasistol Nedir?   Lenfoma Nedir?   Cüzam Nedir?   El Yüz Koltukaltı Boyun Temizliği   Derin Beyin Stimülasyonu(dbs)   Spinal Kord Stimülasyonu   Dev Meme   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   Enfantil Spazmlar Nedir?   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Yenidoğanda Sarılık Hakkında Merak Ettikleriniz   Boyun Ağrıları   Göğüs Dikleştirme   Kuyruk Sokumundan Kaynaklanan Ağrılar   Pediatrik Ve Alerjik Kbb   Veba Nasıl Önlenir?   Ekopraksi Nedir?   Kene Isırması   Glomerülonefrit   Bebeklerde Zeka Geriliği Mongolizm Nedir?   Beyin Kanaması Nedir   Embriyo Nedir?   Ektretemporal Lob Rezeksiyonları   İltihabi Barsak Hastalık Cerrahisi   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Meme Kanseri Sonrası Estetik Tedavi   Hastane Enfeksiyonları   Kulunç Romatizması   Karaciğer İltihabı Hepatit   Koroner Stent   Koroner Arterlerin Anatomisi   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Balon Kompresyonu   Karaciğer Sirozu Neden Oluşur?   Safra Yolu Taşı   Bebekte Beslenme Problemleri   Çocuklarda Seyahate Giderken   Vajinal Estetik Operasyon   Epandimoma   Erkek Kısırlığı   Katarakt Nedir Belirtileri Nelerdir   İshal Nedir?   Tarsal Tünel Sendromu   Kızlık Zarı Dikimi   Döner Kemiği   Ergen Psikiyatrisi   Duyma Kaybı   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Yumurta Kolesterol Açısından Kötü Mü?   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Örümcek Isırması   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Ulusal Böbrek Bekleme Listesi   Kanser Aşıları Aşılama   Akupunkturda Uygulama   Kemik Tümörü   Berna Atıcı   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Diş Eti Hastalıkları Yamuk Dişler   İdeal Meslek Seçimi   Horlama Nedenleri Kbb   Yüzde Ödem Tedavisi   Adölesan Dönemi Beslenmesi   Serviks Kanseri   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Gebelik Ve Cinsellik   Konstipasyon Kabızlık Kolesistit   Eeg Nedir?   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   İnsan Isırması   Teşhircilik (Eksibisyonizm)   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Tüp Bebek Nedir?   Kranioplasti   Hipofiz Bezi Tümörleri   Hamilelik Lekesi   Boyun Fıtığı Nedir?   Varis Tedavisi   Kor Pulmonale Solunum Yetersizliği   Zehirlenmeler   Sinirsel Gerginlik   Endometriozis   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Akciğer Kanseri   Mide Hastalıkları   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Anestezi Nedir?   Meme Küçültme   Ankilozan Spondilit   Katarakt Tekrar Edermi   Stent   Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemi   Kas Krampları   Üro-onkoloji   Burun Ve Sinüs Tümörleri   Meme Kanserinde Radyoterapinin Yan Etkileri   Ayurveda Nedir?   Akut Bronşit Şikayetleri   Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımı   Lenf Kanseri Belirtileri   Alzheimer Hastalığı Nedir?   Baş Dönmesi   Doğum Ağrısı   El Ayak Mantarı   Kalp Yetmezliği Nedir?   Şah Damarı   Diskin iltihabı   Bebeklerde Kabızlık   Lavman Uygulamasi Nasil Yapilir   Şarbon Nedir (Antraks)   Akupunktur Ve Lazer Tedavi Merkezi   Soluk Borusu İçinde Anestezi Ne Demektir?   Depresyon Nedir?   Rotavirüs Aşısı   Azı Dişleri   Penis Büyütme Teknik Ve Ameliyatları   Çocuklarda Zehirlenme   Arteriyovenöz Malformasyon   Deri Alerjisi Nedenleri   Ateroskleroz   Bunama   Deri Alerjileri Hangileridir?   Hemoroid Nedir?   Hava Basıncı Travması Teşhisi   Plevra Sıvısının İncelenmesi   Asbestosis Nedir?   Bağışıklık Sistemi Nedir?   Akromegali   Kepçe Kulak   Tansiyon Yükselmesine Bağlı Baş Ağrısı   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Zatürre Nedir?   Topuk Dikeni   Larenks Kanseri   Antraks Nasıl Gelişir?   Kanserden Korunma Yolları   Testis Torsiyonu Ekstravajinal İntravajinal   Damar Bozuklukları Tansiyon   Hamilelikte Spor Gebelikte Spor   Farenjit   Artoplasti   Diş Bakımı İmplant Tedavisi   Kolesterol Niye Yükselir?   Diğer Nadir Tümörler   Kalp Masajı   Burun Polipleri Nasıl Tedavi Edilir?   Vajinal kuruluk nedir?   İnme   Vajinal Kaşıntı Vajinal Akıntı   Saman Nezlesi Bulaşıcı Mıdır?