Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Empotans İktidarsızlık   Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonlari   Androloji   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Kan Transfüzyonları   Ateşli Romatizma   Reaktif Artrit Steril   Byssinosis Nedir?   Burun Kemiği   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Gebelikte Sigara   Kolesterol   Menapoz Tedavisi   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   En Sağlıklı Yağ Hangisi?   Kızamık Nedir Belirti Ve Bulguları Nelerdir   Kan Kanseri Nedir?   Aftlar Ağızdaki Yaralar   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Hemoroid Basur Tedavisi   Bronşektazi Tanısı   Kordotomi   Enfeksiyöz Mononükleoz   Akciğer Kanserinin Belirtileri   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Sarı Nokta Hastalığı   Hiperprolaktinami   Kansızlık Anemi Nedenleri   Haşimato Hastalığı   Sigarayı Bırakma Yolları Nelerdir?   Gargara   Sıtma Ateşli Enfeksiyon   Meme Estetiği   Polen Aşısı Nedir?   Doğum Kontrol Yöntemleri   Kırık Burnun İyileşmesi Ne Kadar Sürer ?   Vajen Kanseri   Bronş Nedir, Akciğer İltihabı (Bronkopnömoni) Nedir?   Akrep Sokması   Salisilatlar Nedir?   Çocuklarda Solucan   Başağrısı Ve Migren   Kronik Periodontal Apse   Bel Okulu Nedir?   Akupunkturda Uyarı Noktaları   Plevra Sıvısının İncelenmesi   Burun Polipleri Neden Kaynaklanır?   Botoksla Migren Tedavisi Botoksla Başağrısı Tedavisi   Parazitozlara karşı aşılanma   Kemik Kanseri   Sinus Kanseri   Empotans Sertleşme Bozukluğu İktidarsızlık   Burun Tıkanıklığı Nedir?   İhtilaç Krizleri ve Tedavisi   Böcek Alerjisi   Miyop Cerrahisi   Gastroskopi   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Anestezist İçin Neden Ayrıca Ücret Ödenmektedir   Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?   Aşılar   Deri Alerjisi Nedenleri   Az Görme Görmenin Azalması   Menopoz   Lenfoma Nedir?   Kene Nedir?   Endoskopi   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Ayak Bileği Protezi   Nefes Darlığı Nedir?   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Akut Bronşit Tedavisi   İşitme Kayıpları   Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis   Yüksek Gradeli Tümörler   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Oksijen Yetersizliği   Pnömotoraks Nedir   Bypass Ameliyati   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Migren Nöbeti   Bebek Pişiği, Pişik Neden Olur?   Sertleşme Bozukluğu   Lpg İle Sellülit Tedavisi   Röntgencilik (Voyörizm)   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Histerosalpingografi   Zehirlenme nedir?   Saç Gençleştirme   Ampiyem Nedir (Pyotoraks), Ampiyem Tedavisi   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Bebeklerde Yanık   Disk Kayması   Bebek Aşı Takvimi   Saç Hastalıkları   Embriyo Nedir?   Dang Hastalığı   Yeni Doğmuş Bebeklerde Salgın İshal   Felç   Çiftçi Ciğeri Ne Demektir?   Saç Mantarı   Yumuşak Doku Romatizması   Karın Ağrıları   Vertigo   Varis   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Alkol Zehirlenmesi Belirtileri   Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?   Düz Tabanlık Tedavisi   Çocuklarda Altına Kaçırma   Allerjik Astım   Epilepsi   Mantar Hastalığı (Aktinomikoz)   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Bebeklerde Kansızlığı Önlemenin İpuçları   Hepatit   Kronik Bronşit   Yılan Sokmaları İlk Yardım   Kadınsal Ağrılar   Erektil İşlev Bozukluğu Nedenleri   Gırtlak Kanseri Kimlerde Oluşur?   Alkol Zehirlenmesi   Kırışıklık Tedavileri   Sağlık Nedir Hastalık Nedir Tanımı   Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları   İdrar Kaçırma Hastalıkları   Alkol ve Kan Hastalıkları   Nörobehçet Hastalığı   Çocuklarda Bebeklerde İshal Tedavi   Çocuklarda Menenjit   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   Cinsel Gücün Düşmanları   Konuşma Bozukluğu   Akut Bronşitte Fiziki Bulgular   Emg Çekimi   Gastritis Nedir?   Kronik Hepatit C   Ürodinami   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Göğüs Ağrıları   Farenjit   Uyku Abnesi   Tiroid Fonksiyon Testleri   Tansiyon Nedir   Akciğer Enfeksiyonu Klebsiella Pnömonisi   Hyelofibrol   Çıkık, Kırık ve Burkulma   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   İlaçlara Karşı Alerji, İlaç Alerji Hastalığı ve Tedavisi   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Nükleoplasti nedir?   Obezite Cerrahisi   Kalıtsal Gırtlak Stridoru Nedir?   Bebek ve Çocuklarda İshal Tedavisi   Vagal Stimülasyon   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Kemiklerin Mikroskobik Görünüşü Kemik Terkibi   Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   Çay ve Kahvenin Zararları   Aşılama   Çocukların Tik Sorunu   Çocuklarda Bebeklerde Kulak Ağrısı Tedavisi   Çocuklarda İştahsızlık   Diyaliz Korkusu   Hodgkin Hastalığı Tedavisi   Pnömokok   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Akciğer Cerrahisi   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 2   Genetik Hastalıklar   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Diz Protezi   Premamatür bebeklerin beslenmesi   Anevrizma   İshal Diyeti   Bebekte Şişme Hali   Rett Sendromu ve Bozukluğu