Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Ciğer Sönmesi Öldürücü Olabilir Mi?   Ülseratif Kolit Kolit Tedavisi Kolit Belirtileri   Derin Disparoni   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Sivilce Tedavisi Nedir?   Akciğer Apsesi Nedir?   Umbilikal Herni Göbek Fıtığı   Yumuşak Doku Romatizması   Terbezi Hastalıkları Nelerdir?   Sessiz İskemi Kalp Krizi   Periferik Sinir Sıkışmaları   Trigeminal Nevralji Nedir?   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Crohn Hastalığı Regional Enterit   Kemoterapi İle Tedavisi   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Penis Eğriliği Nedir?   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Endotrachea Anestezi Nedir?   Zayıf Kişilerde Beslenme   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Spastik Kolit Nedir?   İş Yaşamında Bel Ağrısı   Tifonun Ciddi Komplikasyonları Olabilir Mi?   Vajinal kuruluk nedir?   Gebelik Ve Seks Nedir?   Kalp Krizi Tedavisi   Kızıl   Şaşılık   Burun Estetiği Fiyatları   Boyun Kireçlenmesi, Boyunda Kireçlenme   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Antraks Nasıl Gelişir?   Endojen Depresyon Nedir?   Burkulma   Ameliyatsız Aort Tedavisi   Anestezi ve Boğaz Ağrısı   Elektif Dilsizlik Nedir?   Çocuklarda Bebeklerde Havale Geçirme   Çocuklarda Kızamık Hastalığı   Akciğer Kanserinin Gelişmekte Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?   Talamotomi   Bağışıklık Sistemi Nedir?   Tansiyon Nedir   Kırık Çıkık Tedavisi   Tüp Bebek Maliyetleri   Osteosarkoma   Astigmat   Aids Cinsel Hastalık Mıdır?   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Diz Artroplastisi   Şeker Hastalığı Diyabet   Yukarı bakan köpek duruşu   Erkek Kısırlığı   Hareket Bozukluğu Cerrahisi   Boşaltım Sistemi Hastalıkları   Pnömotoraks Nedir   Aşılanma ve nörolojik hastalıklar   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Meme Büyütme   Kuyruklu Vatoz Isırması   Aşılar   Ekoensefalogram   Uyarılma   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Sigara Ve Mesane Kanseri İlişkisi   Viagra Nedir?   Akupunktur Ve Ağrı   Şeker ve Diş Çürüklerine Etkisi   Kalp Durması ve Sebepleri   Prostat Kanseri   Retrogasserian Radyofrekans Termokoagulasyonu   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Zehirli Guatr   Gut Hastalığı   Karaciğer Tümörleri   Beslenme Diyet   Rinoplasti   Milyer Tüberkülozu   Apandisit Nedir?   Fobiler   Tinnitus   Santral Retinit Göz Nezlesi   Chlamydial Enfeksiyonlar   Solunum Yetersizliği Kronik Obstruktif Akciğer   Manyetik Rezonans Görüntüleme Mrı   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Dirsek Kemiği   Zehirlenmeler   Akciğer Hastalık Belirtiler Syanoz ve Ateş   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Tırnak Batması   Bebeklerde Konak   Ülseratif Kolit Hastalığı   Zekâ Geriliği   Çocuklarda Kafatası Travma   Anaplastik Astrositom   Tırnak Mantarı   Anestezi Tetkikleri   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Huntingtom Nedir?   Lenfoma Tedavisi   Guatr   Ne Gibi Maddeler Alerji Yapabilir?   Penis Büyütme   Kas Eklem Ağrıları   Tefani Neden İleri Gelir ?   Adale Çekilmesi Tedavisi   Sarı Nokta Hastalığı   Meme Protezi   Guatr için şifalı bitkiler   Astım ve Alerji İlişkisi   Alerji Riski Altında Olanlar   Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Alerji İlacı, Alerji İlaçları   Febril Konvülsiyon   Doğum Kontrol Yöntemleri   Kan Çıbanı Kör Çıban Stafilokok   Gırtlak Kanseri Kimlerde Oluşur?   Karaciğer Sirozu İle Yaşamak   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Chiari Malformasyonu   İdrar Yollarında Yanma   Alerjik Hastalıklar Hangileridir?   Karaciğer Nakli Nedir?   Şeker Hastalığı Tedavisi   Diş Bakımı İmplant Tedavisi   Status Astmatikus Belirtileri Tedavisi   Kolesterol Nedir?   Bebeklerde Yatak Islatma   Din ve Diş Tedavisi   Kolit Tedavisi Nedir?   Empati Nedir?   Hepatit D   Afrika Humması Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Karotis   Kordosentez Nedir   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   Günlük Baş Ağrısı   Kalça Osteoartriti   Bipolar Bozukluklar   Kisisel Hijyen ve Temizlik   Kronik Alt Karın Ağrıları   Lavmanda Kullanılan Solüsyonlar   Koroner Bypass   Hamilelikte Beyin Kanaması   Glokom   Kordotomi   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Beyin Kanaması Tedavisi   Kalp Krizi Nedir?   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Göğüs Ağrıları   Alt Boynuzcuk Kemiği   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Akut Mediastinitis Hastalığı Nedir?   Akciğer Kanseri Belirtileri   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Çıbanlar   Mantar Zehirlenmeleri   Omuz Çıkıkları İncilmesi   Omuz Artroskopisi   Çıkık Nedir?   Uyku Düzensizliğinde Akupunktur   Ayak Bileği Burkulma Tedavisi   Hidatik Kist Akciğer Kisti   Mongolizm   Sezaryen Operasyonu   Tansiyon Düşüklüğü   İlik Kanseri   Bebeklerde Göbek İltihabı Hastalıkları   Baş Ve Boyun Kanseri Nedir?   Over Kanseri   Silikosis Hastalığı Nedir?   Meme Küçültme Ameliyatı