Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Zehirlenme Çeşitleri nelerdir?   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Apandisit Nasıl Anlaşılır?   Tüp Bebek Maliyetleri   Endoskopik Yüz Germe   Retina Hastalıkları Retina Yırtılması Retina Dekolmanı   Lenf Kanseri   0-6 Yaş Cinsel Eğitimi   Mide Bandı   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Bruselloz Nedir?   Çıkıkta İlkyardım   Gonore Nedir?   Kızamık   Hiperhidrozis   Çocuklarda Anjin   Süperiyor Vena Kava Sendromu   Deniz Anası Isırması   Astigmatizma   Kulaklar   Antraks   Bunama Belirtileri ve Alzheimer   Rinoplasti   Kanser Tedavisi Nedir?   Astım İle İlgili Tıp Terimleri Sözlüğü   Kızamık Aşısı   Astım Belirtilerini Ne Gibi Şeyler Hızlandırır?   Crosslinking   Depresif Bozukluklar   Deri yolu ile zehirlenmeler   Hamilelikte Aşı   Koroner Arterlerin Anatomisi   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Böbrek Kanseri   Skar El Yanığı Yüz Yanığı   Müshil Almak Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Akupunkturda Kulağın Önemi   Duodenal Atrezi Stenoz Anüler Pankreas   Kafa Travmaları   Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?   Histerektomi   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Vajina Daraltma Ameliyatı   Alzheimer Tedavisi   Plevra Tümörleri, Plevra Tümörü   Atriyoventriküler Septal Defekt   Bruselloz Nasıl Önlenebilir?   Parkinson Hastalığı Belirtileri   Akciğer Veremi   Bebek Tırnak Temizliği   Kalp-Damar Hastalıkları Ve Diş Tedavisi   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Fonolojik Bozukluk   Birincil Kemik Tümörleri   Bebeklerde Reflü   Horlama Tedavisi   Ayak Bileği Burkulması   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   Kalp Yetmezliği   Çıkık   Akdeniz Ateşi Hastalığı   Nabiz Tansiyon Dakikadaki Nabiz Sayisi   Meme Kanseri Tedavisi Ve Tedavinin Yan Etkileri   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Kronik Farenjit   Melazma Gebelik Lekesi Hamilelik Lekesi   Yiyecek Alerjisi; Besin Alerjisi, Gıda Alerjisi, Süt Alerjisi, Balık Alerjisi   Hamilelikte Diş Tedavisi   Ereksiyon Nedir?   Saplantı Bozuklukları   Ruhsal Gelişim   Pektus Ekskavatum   Antenatal Bakım   Sistit Had İdrar Tutulması   Stereotaktik Singulotomi   Çocukların Tik Sorunu   Katarakt Hakkında Doğru Ve Yanlışlar   Kemik Tümörü Tedavisi   Şaşılık Nedir?   Kuyruk Sokumundan Kaynaklanan Ağrılar   Konik Kemikler   Yutma Bozuklukları   Torasik Aorta Anevrizmaları   Burkulmada İlkyardım   Kızamık Belirtileri   Hirschsprung Hastalığı   Endometrium Rahim İç Zarı Kanseri Nedir   Bulaşıcı Ve Virüs Hastalıklarının Nedenleri   Guatr için şifalı bitkiler   Silikosis Hastalığı Nedir?   Karın Ağrısı Çocuklarda Karın Ağrıları   Leğen Kemiği   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Hamilelikte Çocuk Emzirme   Enfeksiyöz Mononükleoz Hastalığının Komplikasyonları Nedir?   Aids Nedir Aids Hastaligi Hakkinda Bilgi   Kabızlıkta Müshil ve Laksetif İlaçlar   Akciğer Kanseri Nedir?   Akupunkturla Ağrı Tedavisi   Burun Estetiği Ameliyatı   Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Cinsel Estetik Nedir?   Vücut Bakımı ve Kozmetik Ürünleri Kullanımında Aids Tehlikesi   Mide Kanseri Nedenleri   Nefes Alma Teknikleri   Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları   Bel Soğukluğu Hangi Rahatsızlıklara Yol Açar?   Göz Şişmesi   Apandisitin Görülme Sıklığı Nedir?   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Antraks Nedir?   Apandisit Ağrısı   Siyatik   Gebe Kalamama   Jinekolojik Kanserler   Basit Migren Migrensel Nevarji Abdomen   İnmeden Sonra Cinsellik   Kalp Damar Sağlığı   Şeker Hastalığı Diyabet   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   İnfluenza aşısı   Devlik Hastalığıjigantizm Hastası Akromegali   Gözlük İle Şasılık Tedavisi   Damar Bozuklukları Tansiyon   Lenf Kanseri Belirtileri   Endokrinolog   Gözbebeği İltihabı   Su Çiçeği Hastalığı   Ses Kaybı Nedir?   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   İnme Ünitesi Yoğun Bakım Maliyetleri   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Ülseratif Kolit Hastalığı   Dev Meme   Bronşektazi Tanısı   Stent   Kabakulak   Cinsel Estetik   Şakak Kemiği ? Temporal   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   Akut Kan Kanseri   Hastane Enfeksiyonları   Çocuklarda Testis Anatomisi   Uykusuzluk   Pankreas Ağrısı   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Yaralanma Tedavisi   Tularemi Aşısı Var Mıdır?   Amfizem Hangi Durumlarda Görülür?   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Antiseptik   Yaygın Atelektazi Nedir?   Yağ Enjeksiyonu   Burun Kanaması Tedavisi   Akut Ve Kronik Gastrit   Pasif Bağışıklık   Ağrının Anlamı   Sinüs Pilonidal Kıl Kisti   Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları   Menisektomi   Mide Kanseri   Testis Kanseri   Ateş Ölçmenin İlkeleri   Çocuklarda Anemi   İlk Organ Nakli   Ülseroza   Gece Yanığı   Dalak Ağrısı   Gebelikte Kan Uyusmazligi Nedir   Akut Bronşit Etkenleri   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Inmemiş Testis   Ülserle İlgili Merak Ettikleriniz   Yüz Ağrısı Nedir?   İnme Ve Nedenleri   Diş Kanaması   Yüksek Gradeli Tümörler   Diş Sağlığı Diş Eti Bakımı