Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Kaka Kaçırma, Enkoprezis Nedir

Gelişimsel olarak denetimin kazanıldığı yaşa (ortalama 4 yaş) ge­linmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur. Dışkının yapılması istemsiz ise bu durum genelde kabızlık, dışkıda taşlaşma ve biriktirmeye bağlıdır. Kabızlık psikolojik nedenlerle (örneğin, temizlik kaygısı ile okulda ya da ev dışında tuvalete gitmekte zorlanan, belirli bir yerde dışkılama ile ilgili alışkanlığı olan, çeşitli yaratıkların çıkacağı düşüncesiyle tuvalet ile ilgili korkulan olan çocuklarda ya da genel kay­gısı olan ya da inatlaşan çocuklarda) gelişebilir. Fizyolojik olarak ateşli hastalığa bağlı su kaybı, guatr (hipotiroidizm), beslenme alışkanlıklan ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da kabızlık gelişebilmek­tedir.

Enkoprezis tanısı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı bu belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Enkoprezis, görülme biçimine göre iki alt grupta incelenmektedir.

Kabızlık ve taşmaya bağlı kaçırma ile seyreden tip: Fizik muaye­ne ya da öyküde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Kabızlığın te­davisinden sonra kaka kaçırma kaybolur.
Kabızlığın olmadığı tip: Çamaşır kirletme aralıklıdır. Dışkı belirli yerlere bırakılır. Bu genelde inatlaşma, karşı gelme ya da davranış bo­zukluğu ile ilişkili olabilir.

Çocuklarda Bebeklerde Kaka Yapma

Enkoprezis olan çocuklar sıklıkla utanma duygusu yaşarlar ve sı­kıntı veren ortamlardan (örn. kamp ve okuldan) kaçmak isterler. Bo­zukluk, çocuğun özgüvenini azaltır, arkadaşları tarafından toplumdan dışlanmasına ve bakım veren anne baba tarafından cezalandırılma ve reddedilmesine yol açar, bu da bozukluğun artmasına neden olur. Bu çocukların çoğunda çiş kaçırma da vardır. Kaka kaçırma, erkeklerde, kızlara oranla daha yaygındır.

Genelde bu bozukluk, yeterli tuvalet eğitimi verilmemesi ya da bu eğitime yeterli yanıt alınamaması nedeniyle olabilmektedir. Bu durum­da barsak denetimi hiç kazanılamamıştır. ikinci şekilde ise ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak, fizyolojik barsak denetimi normal olmasına karşın uygun yerlere dışkılama ile ilgili kurallara karşı bir isteksizlik, di­renç ve başarısızlık vardır.

Fizyolojik olarak dışkıyı tutamamanın sonucu olarak ortaya çıkan son durumda ise barsak içeriğinin birikmesine bağlı olarak kaçırma ve uygunsuz yerlere dışkılama görülebilir. Bu, anne baba-çocuk arasında­ki tuvalet eğitimi çatışmasından ya da ağrılı dışkılama nedeniyle dışkının tutulmasından kaynaklanabilir. Bozukluğa yol açan nedenler aşa­ğıda özetlenmiştir.

Altına Kaka Yapma

Fizyolojik etkenler: Barsak sonundaki istemli kasların (sfinkter) denetimindeki bozukluklar, sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık, psikojenik megakolon, tuvalet eğitimi­nin verilmemesi ya da tamamlanamaması, aşırı hareketlilik nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur

İlişkisel etkenler: Ebeveynden kaynaklanan özellikler arasında, özellikle anne ya da babanın tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler olarak ise nörolojik, zihin­sel ve fiziksel gelişme gerilikleri, tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili man­tık dışı fantezi ve korkular ile çocuğun genel olarak inatçı tutumu için­de tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir.

Çevresel etkenler: Aile içi bozuk etkileşim, anne-çocuk ilişkilerin­deki bozukluklar ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir. Burada çocu­ğun ya da birincil bakımveren kişinin önemli hastalıkları, çocuğun stres olarak algılayabileceği önemli değişiklikler ile çocuk ve aileyi et­kileyen önemli yaşam olayları sayılabilir.

Organik nedenler: Kalın barsak son bölgelerinin darlıkları, düz kas hastalığı, ağrılı dışkılamaya neden olan çatlak ya da yarıklar, isha­le neden olan mide barsak enfeksiyonları örnek olarak verilebilir.
Kaka kaçırma tanısı, çocuğun takvim yaşı dört yaşına ulaşmadan (ya da gelişimsel gecikmeleri olan çocuklarda, zekâ yaşı en azından dört olana kadar) konmaz. Yetersiz ve tutarsız tuvalet eğitimi ve oku­la başlama ya da kardeş doğumu gibi stres etkenleri hazırlayıcı etken olabilir.

Kaka Tutamama

Davranış tedavisi ve anne baba ile çocuk arasında tuvalet eğitimi çerçevesinde ortaya çıkan ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Çocukların % 78'i eğitsel, davranışsal ve fizyolojik girişimlere yanıt verirler. Aile ve çocuk etkileşiminden kaynaklanan kaka kaçırmanın tedavisinde ise aileye uygun danışmanlık etkili olmaktadır. Burada daha çok anne ya da baba ile çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durul-makta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlan­maya çalışılmaktadır. Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin gideril­mesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telâşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir. Çiş kaçırmada ol­duğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. Böylece çocuğun sorununu üstlenmesi, gelişimin somut izlenmesi ve başarı durumunda ödüllendirilmesi sağlanır.
Eşlik eden aşırı hareketlilik ya da depresyon gibi psikiyatrik bozuk­lukların ele alınması da bu bozukluğun tedavisine yardımcı olmaktadır.

Kabızlığın eşlik ettiği durumlarda uzman hekimler tarafından öne­rilen ilaçlar ile liften zengin diyet yararlı olmaktadır. Tüm ilaç uygula­malarının diğer destekleyici ve psikolojik yaklaşımlarla birlikte uygu­lanması gerekmektedir.


Not: "Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Sezeryanlı Doğumda Anestezi Gerekli Midir?   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Çocuklarda Su Çiçeği   Kan Çıbanı ve Tedavisi   Aşılanma ve indometasin   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Burun Kanaması Tedavisi   Masturbasyon (Cinsel Tatmin)   Brucella Hastalığı Nedir?   İdrar Yolu Enfeksiyonu   Astigmat Belirtileri   Akciğer Apsesi Nedir?   Safra Taşları   Sigara Neden Zararlıdır?   Din ve Diş Tedavisi   Epidural İle Doğum   Depresif Bozukluklar Nelerdir?   Stres Depresyon Stres Atma   Kulak Çınlaması Nedir?   Diz Kırıkları   Gece Ağrıyan Dişe Ne Yapmalıyız?   Premedikasyon Nedir?   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   sag-kalp-yetmezligi.html   Kızlık Zarı   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Lavman ve Kabızlık   Panik Bozukluğun Tedavisi   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Vajina Kanseri   Pektus Ekskavatum   Hymen Bekaret Bozma   Aşılanma ve Antikoagülan   Obezite   Amipli Dizanterinin Nedenleri   Kemoterapi Uygulaması   Akut Skrotum Sebepleri   Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Diş Kırılması Tedavisi   Ulnar Oluk   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   Rahim Kanseri Nedir?   Trombotik Trombositopenik Purpura Ttp   Beyin İltihabı Ensefalit   Gelişim Anomolileri   Beyin Kanaması Beyin Kanamaları   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   Koroner Arterlerin Anatomisi   Bebeklerde Katarakt   Multifaktöryel Kalıtımsal Hastalıklar   Akciğerlerin Vücuttaki Görevleri Nedir?   Bulimia Hastalığı (Yeme Krizi)   Barsak Damarlarının Tıkanıklığı   Böbrek Naklinde Doku Uyumu   Deri Alerjisi ve Egzama Hastalığı   Anti Aging   Sezaryen Operasyonu   Bel Ağrısı Tedavisi   Ürik Asit Kristalleri   Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler   Fobi Hastalığı ve Panik Anksiyete   Gebelik Testi   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Konuşma Bozukluğu   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Lens Kullanımı   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Bronşektazi Belirtileri   Diş Beyazlatma   Bağışıklık Sistemi Nedir?   Diz Ağrıları   Depresyon Depresif Bozukluk   Yeme Bozuklukları Nelerdir?   Yüz Kızarması   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Beta Mikrobu Nedir?   İdrar Kaçırma Hastalıkları   Fasial Paraliz Yüz Felci Yüzfelci   Makula Dejenerasyonu   Sinir Felci   Dolama Nedir?   Akut Bronşit Obstrüktif Akciğer Hastalıkları   Kemik Metastazı Nedir?   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Çalışan Annelere Çocuk Bakımı Önerileri   İskemik İnme Nedir?   Trigeminal Sinir Dal Avulsiyonu   Katarakt Nedenleri   Boyun Kireçlenmesi   Erken Doğum Nedir Belirtileri Nedenleri   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Bebek Odası Hazırlama   Elektrik Akımının Zararları   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Tonsil   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Gebelik Toksemisi Hiperemesis Nedir   Ülkemizde Böbrek Nakli   Sıtma Ateşli Enfeksiyon   Bebeklerde ve Çocuklarda Aşı Planı   Endovasküler Embolizasyon   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği   Adet Görme Aybaşı Kanaması   Mide Mukozası İltihabı   Bel Soğukluğu Doktorları   İllizarov Cerrahisi   Anestezide Karar Verme   Eeg Elektroenselografi   Çocuklarda Sünnet   Ektropion Nedir?   Kekeleme Nedir?   Peptik Ulkus Ülser   Dev Meme   Zatürre Pnömoni   Ülser Diyeti Perhiz   Pediatrik Retinopati   El Yüz Koltukaltı Boyun Temizliği   Vajinal kuruluğun tedavisi   Mukoza Altı   Subtalamotomi   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Kan Dolaşımı Bozuklukları   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Glioblastoma Multiforme   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Empotans Sertleşme Bozukluğu İktidarsızlık   Pektus Karinatum   Yeni Doğan Sünneti   Eklem Romatizması   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Hipoparatiroidizm   Çocuklarda Zehirlenme   Aile Planlamasının Amacı   Mide ve Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Endometriozis   Çocuk İhmali ve İstismarı Nedir?   Çürük Nedir?   Hipotiroid Tiroid Tedavisi Hipertiroid Hipotiroidizm   Kırışıklık Tedavileri   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Tükrük Bezi İltihapları   Hemoroid Nedir?   Virüs Hastalıkları Nasıl Yayılır?   Bebeklerde Susuz Kalma   Distimik Bozukluğun Başlıca Özelliği Nedir   Ergenlik Ve Cinsellik   Tonsilit   Dengesiz Beslenmenin   Kan Kanseri   Mide Ülseri Nasıl Teşhis Edilir?   Epilepsi (sara)   İshal Tedavisi   Dil Ülseri   Mikrovasküler Dekompresyon   Zatürree   Hypostatic Zatürree Nedir?   Saman Nezlesi Bulaşıcı Mıdır?   Böbrek Nakli   Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonlari   Ensefalon Nedir?   Eklem Tipleri ve Hareketleri   Bel Fıtığında Fizik Tedavisi   Tifüs (lekeli humma)   Astım ve Alerji İlişkisi   Yirmi Yaş Dişi   Kanser Aşıları Aşılama   Akut Ve Kronik Kolit   Botulizm   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Ülseratif Kolit Hastalığı   Alerjik kimselerde Aşılama ve Bağışıklık   Göz Şişmesi   Enfeksiyöz Mononükleoz Hastalığının Komplikasyonları Nedir?   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Artoplasti   Varikosel Nedir?   Yaşlılık Dönemi Olgunluk   Gebelikte Guatr