Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi

İskeletin, göğüs omurlarının önünde bulunan kafes biçimindeki parçasıdır.
Göğüs kafesi de denen bu parçada üç bölüm vardır:

1) Göğüs omurları
2) Kaburgalar
3) Göğüs kemiği

Göğüs Kemiği, Sternum Nedir

Sternum, göğüs kafesinin önünde orta çizgi üzerinde önden arkaya basık 15 - 20 cm. uzunluğunda hançer biçiminde bir kemiktir.

Doğrultusu yukarıdan aşağıya arkadan öne biraz eğik olan bu kemiğin bütününün üst ve alt iki ucu ön ve arka iki yüzü iki yan kenarı vardır.

Sternum, ilkel olarak sternebra denilen ayrı parçalardan meydana gelir. Bunlar kemiğin gelişimi esnasında birbirleriyle birleşerek, sonunda, yani erişkinlik çağında üç parça halinde bulunur. Hançer biçimde olan kemiğin parçalarına göre bunlara:

1) Sap
2) Cisim
3) Sternum'un ucu veya hançersi çıkıntı adı verilmiştir.

Bundan başka bu üç parçaya : praesternum, mesosternum, onphis-ternum da denmektedir.
Boyutları; Kemiğin en geniş yeri birinci parça olup 5-6 cm. dir. Kalınlığı yukarı kısımlarında fazla olarak ortalama 10-20 mm. dir.

Ön yüz; Yukarıdan aşağıya konveks olan bu yüzde, sternebraların birbirleriyle birleştiğini gösteren izlerden başka birşey olmayan enine ibikler vardır. Sapla cisim arasındaki birleşme çizgisi çıkıntı halinde tepesi öne doğru bir açı yapar ki buna LOUIS açısı sterni) denir. (Sapla cisim arasındaki eklem symphysis sterni adı alır ise de ileri yaşlarda bu iki parçanın da birleştiği görülmektedir.)
Ön yüzün yan kısımlarındaki pürtüklü yüzeye yukarıda sterno -kleido - mastoid kas aşağıda m. pectoralis majör yapışır.

Arka yüz; Bu yüz konkav olup pürtüksüzdür; üzerindeki enine ibikler daha belirsizdir.

Yan kenarlar; Her bir kenar yedi kaburga çentiği (incisurae costales) gösterir ki bunlar yedi kıkırdak kaburga ile eklem yaparlar.
Bunların aralarında da altı tane kaburgalar arası çentikleri vardır, bu sonuncular yukarıdan aşağı gittikçe küçülürler.

Üst uç;
Kemiğin tabanını yapan bu uçta biri ortada, ikisi yanda üç çentik vardır. Konkavlığı yukarıya bakan orta çentiğe incisura jugularis; konkavlığı yukarıya ve dış bakan yan çentiklere de, köprücük kemiği ile eklemleştiklerinden incisurae clavicularis denir.

Alt uç; Kemiğin en ince bölümü olan bu uca hançersi çıkıntı fprocessus ensiformis) denir. orta çizgide birleşen iki yan parça gösterir.

Kemikleşme;
Bu kemiğin ilk kıkırdak taslağı birbiriyle orta çizgide birleşen iki yan parça gösterir.

intrauterin hayatın beş ve altıncı ayından sonra manubrium ve sternebranın her biri için ayrı kemikleşme noktalan belirir. Kemiğin sapı, birinci sternebra ve hançersi çıkıntı için birer tane, orta çizgide kemikleşme noktaları bulunur; diğer 2, 3, 4 üncü sternebralar için ikişer kemikleşme noktası vardır. Yukarıda söylediğimiz gibi manubriumla birinci sternebra arasındaki birleşme ihtiyarlıkta olduğu halde, diğer sternebraların birleşmesi erişkin yaşta tamamlanır.


Not: "Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Kadın Cinsel Anatomi Ve Fizyolojisi   Epandimoma   Diyet Hataları   Orgazma Ulaşamamanın Nedenleri   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Fenilketonüri Nedir Hastalığı Çengelli Kurt   Ağız Yaraları   Kan Tükürme Nedenleri   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Çocuk Egzaması Siyah Melena Nedir?   Etmoid Sinüslere Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi   Fiziki Allerji   Mikroplardan Korunma Yolları   Bebek Odası Hazırlama   Akciğer Kistleri Nasıl Tedavi Edilir?   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Besin Alerjisi Nedir?   Tüberküloz   Menapoz Tedavisi   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Sosyal Fobi Nedir?   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Karın Ağrısı Çocuklarda Karın Ağrıları   2 Aylık Bebek Beslenmesi   Alerjik Hastalıklar Hangileridir?   Yüz Felci Tedavisi   Horlama Hastalığı   Ateşli Havale   Diş ve Ağız Sağlığını Bozan Nedenler   Farenjit Tedavisi   Gebelik Sorunları   Plantar Sinir Tuzaklaması   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Tozun Yol Açtığı Hastalıklar   Reflü Ağrısı   Alkolün İnsan Sağlığına Zararları   Safra Kesesi İltihabı Nedir?   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Apandisitin Kesin Tedavisi   Artoplasti   Ağrılı Kas Kasılmaları   Bagassosis Nedir?   Çocuklarda Kızamık   Gastrointestinal Kanamalar   İlk Cinsel Birleşme   Böbrek Hastalığı   Varis Tedavisi   Dişeti Enfeksiyonları   Baş Dönmesi   Su Çiçeği Nedir?   Koroner Arter Hastalıkları   Kortizon, Eklem Zedelenmesini Önleyebilir Mi?   Salisilatlar Nedir?   Barsak Damar Tıkanıklığı   Sigil Nedir?   Sarılık   Şakak Kemiği ? Temporal   Bulantı-kusma Nedir?   Skleroderma Hastalığı Nedir (Sistemik Sklerosis)   Obezite Nedenleri   Çiçek Enfeksiyonu   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Edinsel Egzama   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Solunum Mekaniği Akciğer Fonksiyon Testi   Lumbago   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Vulva-vajen Kanseri   Karında Şişkinlik   Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir   Ektoderm Nedir?   Disk Hamisi Bel Fıtığı   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Kistik Fibrosis Kistik Fibrozis Nedir?   Mide Duodenum Grafisi   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Migren Krizi   Kemiklerin Yapısı   Prostat Büyümesi Tedavisi   İnsan Isırması   Fako Yöntemiyle Katarakt Tedavisi   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Vücut Bakımı ve Kozmetik Ürünleri Kullanımında Aids Tehlikesi   Hipernatremi Sodyum Tedavisi   Akut Karın Radyolojik Tanı   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Birincil Kemik Tümörleri   Abo Kan Uyuşmazlığı   Çocuklarda Kabakulak Hastalığı Tedavisi   Elektroansefalografi Nedir?   Faset Eklem Denervasyonu   Üreme Endokronolojisi   Erken Boşalmanın Tedavisi   Burun Estetiği Fiyatları   Kızamık Hastalığı   Cinsel Akıntı   Koroner Anjiyografi   Besin Alerjisi ve Karın Ağrısı   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Şarbon Siyah Yara   Sterilizasyon ve Dezenfekte   Homopati Nedir?   Çiçek Hastalığı   Zona ve Postherpetik Nevralji   Diabetik Diyabetik Retinopati   Lepraya (Cüzzam) karşı aşılanma   Boyun Ağrısının Nedenleri   İnfluenza aşısı   Burun Estetiği   Ötenazi Hakkı ve Ölüm İsteme   Spinal Kord Yaralanmasi Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Alzheimer Hastalığı Bunama   Hepatit C Belirtileri   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Tansiyon Düşüklüğü   Premedikasyon Nedir?   Göz Kapağı Tümörü   Boğmaca   Ağız Kokuları   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Nöropatik Ağrı   Erken Boşalmada Tedavisi   Müshil Almak Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Sinüzit Neden Olur?   Zehirli Guatr   Kuduz Hastalığının Oluşma Süresi   Fungus Pnömonileri Nedir Aspergillosis   Yüz Felci Fizik Tedavi   İştahsız Bebeklerde Beslenme   Astigmat   Eeg Çekimi   Hipermetrop   Oksijen Tedavisi Oksijen Tüpü Kullanımı   Sedef Nedir?   Dalak Absesi   Larenks Kanseri Nedir?   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Omuz Anatomisi   Tüp Bebek Tedavisi   Bronşit   Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar   Adams Stokes Sendromu Senkop   Hepatit B Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Dil Ülseri   Karpal Tünel Sendromu Kts   Torasik Çıkış Sendromu   Hirschsprung Hastalığının Sebebi Nedir?   Yanlış Beslenme Nedir?   Ultrasonografi Ultrason Usg Us   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Koksiks, Kuyruk Sokumu Kemiği   Aids   Allerjik Bronşit   Rem Uykusu Nedir   Mediastinoskopi   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Astım   İş Yeri Kazaları ve Çesitleri   Zayıf Kişilerde Beslenme   Bebek Bakımı İle İlgili Bilgiler   Gebelikte Guatr   Periferik Kraniyal Sinir Yaralanmaları   Araknoid Kist   Beyin Kanamasi   Çocuklarda Konuşma Gecikmesi   İdrar Yollarında Yanma   Kişilik Bozuklukları   Öfke Yönetimi   Akut Sinüzit Sinüzit Belirtileri   Barbitüratlarda Zehirlenme   Çölyak Hastalığı   Kıl Dönmesi   Romatizmal Ateş Nedir?   Boğmaca Hastalığı   Antraks Nedir Ve Nasıl Gelişir?   Göz Kayması   Uyurgezerlik Belirtileri Nelerdir?