Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Erkek Eşcinselliği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Eşcinsel Erkek ve Erkek Eşcinselliği Üzerine

Sıklıkla bu konudaki terimler yanlış kullanıldığı için, başlangıç olarak bu terimleri açıklamak istiyorum.

Eşcinsellik (Homoseksüalite): Aynı cinsten cinsel eş seçi­mi.
Heteroseksüalite: Karşıt cinsten cinsel eş seçimi.
Biseksüalite: Her iki cinsten de cinsel eş seçimi.
Genel hekimlik uygulamasında eşcinsellik önemli bir sorun değildir. Bu bakımdan günümüz psikiyatri bili­minde, ruhsal rahatsızlıkların sınıflandırılmasında, cinsel ilişkilerinden ve sosyal yaşamından herhangi bir sorunu olmayan bir eşcinsel, hasta olarak bile kabul edilmiyor.

Eşcinsellik tarih boyunca ve günümüzde de yaygın bir olaydır. Zaman zaman dinsel ve toplumsal baskılarla aşağılansa da, yasaklansa da bu olayın sürüp gitmesine en­gel olunamamıştır. Bu durum kimine göre önemli bir ruh­sal hastalıktır, tedavisi gerekli bir sapıklıktır. Kimine göre ise bir çeşnidir ve normal bir olaydır. Hatta bazı toplum­larda eşcinsel evliliklere bile izin verilmektedir. Ben, mu­hafazakâr bir din- ahlâk öğretmeni olmadığıma göre bu olaya tamamen bilimsel açıdan ve önyargılardan uzak bir şekilde yaklaşacağım.

İnsanların eşcinsel ilişkilere neden girdikleri konusunda ilk önce Pomeroy'un görüşlerine yer vermek istiyo­rum. "İnsanlar gerçekte tüm memeliler gibi davranırlar. Cinsel açıdan tüm memelilerin ortak bir özelliği kendi kendileri, penisleri ile oynamaları ve kendi yaygın yöntem kendi penislerini ağızlarına almalarıdır.

Diğer bir ortak özellik, tüm memeliler çiftleşmesinin penisin ileri geri itti­rilerek yapılmasıdır. Ancak hemen hemen her zaman dişi erkeğine arkasını dönmüş durumdadır. Memelilerin bütün türlerinde eşcinsel ilişkiler vardır. Kırsal kökenli olanlar ve hayvanat bahçesinde maymunları izleyenler bunu bilir­ler. Sadece biyolojik açıdan bakılırsa, bizimde birer me­meli havyan olduğumuza göre neden bütün erkek çocukla­rının eşcinsel davranışlar göstermediği merak edilir. Tabii hepsi yapmaz, zaten yapmalarını da söylemiyorum." Pomeroy gibi değerli bir bilim adamının bu konudaki görüş­lerine herhangi bir şey eklemek sanırım gereksizdir.
insanlar genellikle her şeyi normal ve anormal diye sınıflandırmak isterler. Eşcinsellik ile ilgili en önemli so­run da buradan kaynaklanır. Erkeklerin cinsel seçimleri de normal veya anormal diye sınıflandırılmak istenir. Oysa hayatta her zaman tam normaller veya tam anormaller yok­tur. Aşın uçta olanlar da vardır, ama çoğumuz beyaz ya da siyah olmaktan daha çok griyiz. Bu bakımdan, bir ya da bir kaç eşcinsel ilişkisi oldu diye bir erkeğin artık kadınlarla il­gilenmeyeceği veya ilgilenmemesi gerektiği diye bir kural yoktur. Ancak hiç eşcinsel ilişkisi olmamış ve diğer erkek­lere karşı ilgi duymamış erkekler olduğu gibi, sadece eş­cinsel ilişkiye giren ve kadınlardan cinsel olarak uyarılma-yan, onlara hiç dokunmamış erkekler de vardır. ilkine heterokseksüel, diğerine de eşcinsel denir. Ancak işler her zaman bu kadar basit değildir. Hem erkek, hem de kadınlar tarafından uyanlabilen ve her ikisi ile de ilişki kurabilen veya kurabilecek olan çok kişi vardır. Böyle bir durumda kimin eşcinsel, kimin ise heteroseksüel olduğunu söyle­mek zordur. Sanırım bu gibi ve başka bir çok bakımdan in­sanları değerlendirirken esnek davranmak en doğrusudur.

Ergenlik döneminde bir erkek çok çekingen ve utan­gaç olduğu için kızlara yaklaşamaz. Bazıları ise kızlarla aralarında geçen gururlarını örseleyici olaylar nedeniyle kızlara karşı öfke ve düşmanlık duyarlar. Daha bir çok ne­denlerle erkek çocuklan kızlarla beraber olmakta zorlandı­ğı halde kendi yaşıtı erkeklerle kolaylıkla beraberlikler ku­rabilir. Erkek arkadaşlarıyla evde yalnız kalmasına kimse itiraz* etmez, hatta aynı yatakta bile yatabilirler. Ve bu gibi beraberlikler sırasında eşcinsel ilişkiler de olabilir. Bu ol­dukça kolaydır ve zevk de alırlar. Ancak bu davranışların çok ciddi tehlikeleri vardır. Toplum tarafından bu davranış genellikle sapıklık şeklinde ele alındığı için, yakalanırsa ağır bir şekilde cezalandırılma olasılığı vardır. Yine aynı, nedenden dolayı çocukluk veya ergenlik döneminde dene­diği bir eşcinsel ilişki yüzünden suçluluk kompleksine ka­pılarak ilerde ruhsal rahatsızlıklara girebilir. Bu ilişkinin diğer bir tehlikesi de, bu işten çok zevk alıp kendini buna kaptırması ve karşı cinsle ilişki kurmayı tamamen bırak­masıdır.

Eşcinsellik bazı biyolojik (hormonal, genetik) bo­zukluklara bağlı doğuştan mı gelmektedir? Veya anne-babanın (çevrenin) erkek çocuğuna karşı davranışlarına, eğitimsel uygulamalarına bağlı olarak mı meydana gel­mektedir. Bu sorulara mevcut bilimsel veriler kesinlik taşı­yan bir yargıda bulunmamızı engelliyor. Genel kanı, bazı eşcinsellerde biyolojik etkenlerin sorumlu olabileceği yö­nündedir. Ancak eşcinsellerin çoğunluğunda yaşam ile il­gili, hatalı anne-baba-çevre davranışları esas belirleyici et­mendir.

Çevremizde bazen "anne kuzusu" diye isimlendiri­len, annelerinin dizinin dibinden ayrılmayan "hanım, ha­nımcık" erkek çocuklarını biliriz. Annenin oğlunu sürekli kanatlan altına alması ve girişimciliğini, bağımsızlığını engellemesi sonucu, bazılarının zannettiği gibi kesinlikle eşcinsel olacaktır denilemez. Bağımlı ve çekingen bir er­kek olabilir, ancak eşcinsel olma olasılığı da güçlüdür. Ayrıca boşanma veya ölüm nedeniyle babanın olmadığı bir aile ortamında, anne ve ablalar tarafından yetiştirilen er­kek çocuğunun da, kendisine örnek alacağı yetişkin bir er­keğin bulunmaması sonucu, kadınsı davranışlara ilgi duyarak eşcinsel olması da olasıdır.

Bir de gizli eşcinsellik diye adlandırılan bir durum vardır. Kişinin eşcinsel ilgisi vardır, ancak çeşitli neden­lerden dolayı bu yönünü bastırmakta ve kendisini engelle­mektedir. Bilinçdışı olarak eşcinsel eğilimi vardır ve far­kında olmadan başka erkekler tarafından uyarılır. "illa da olacak" denilmemekle birlikte bu gibi kişilerde kadınımsı davranışlar, konuşmalar ve eğilimler; bazen de tam tersine aşın abartılmış erkeksi davranışlar olabilir. Aslında bu giz­li eşcinsellik çok yaygındır. "Başkalarını tembellikle suç­layanın çalışkanlığından, ahlaksızlıkla suçlayanın ahlakın­dan şüphe edeceksin" diye klasik bir deyiş vardır, işte bu deyişi göz önünde bulundurarak, toplumumuzda en yaygın küfürlerin eşcinsellik ile ilgili olduğunu görüyorum. Stad­yumlarda binlerce kişinin hakemlere nasıl ve ne diyerek bağırdığını anımsayın. Yani toplumumuzdaki gizli eşcin­sellik üzerine bir soru işareti koymak sanırım iyi olur. Bu konuda iki fıkra anlatmak istiyorum.

Kapı çalınınca iri yan bir adam kapıyı açmış. Karşı­sında elinde anket defteri ile bir genç kız, "eşcinsellik üze­rine bir anket yapıyorum, fikrinizi öğrenebilir miyim" de­miş. İri yan adam kaşlarını çatmış ve, "ben öyle şeylerden anlamam bacım, bizim hanımı çağırayım da,'o konuşsun" demiş ve içeri seslenmiş, "ismaiiiil".

O zamana kadar hiç eşcinsel ilişkisi olmamış bir yaş­lı efe, çok merak ettiği için genç efeden kendisini yapma­sını istemiş. Genç efe de saygısından dolayı korkmasına rağmen mecbur kaldığı için yaşlı efeye karşı aktif eşcinsel ilişkiye geçmiş, ilişki sırasında yaşlı efenin gözlerinden yaşlar akmaya başlamış. Bunun üzerine genç efe endişe ederek, "efem canını mı acıttım?" diye sormuş. Yaşlı efe de, "yok yok ona ağlamıyorum. Şimdiye kadar niye denememişim diye ağlıyorum" demiş.

Kadınların bulunmadığı bazı koşullarda, örneğin ha­piste veya denizde (denizcilerin meşhur fıçı nöbeti esprileri), başka koşullarda normal kalabilecek erkekler de eş­cinsel ilişkilere girebilirler. Buna geçici eşcinsellik denir. Fenichel bu konuda "gizli olarak her erkek bu tip eş seçi­mine yeteneklidir. Ancak eğer kadın bulunamıyorsa ikinci seçimi erkekler olur" diyor. Yine bu konuda Fenichel, "bir kimse için dişi ve erkek cinsel organlan arasındaki fark olağadışı bir önem kazandığında ve bu kimsenin diğer in­sanlarla ilişkisi her yönüyle bu insanların cinsiyetine bağlı olduğunda, bu kişi güçlü bir kastrasyon kompleksinin al­tında demektir" diyor. Bu yorumlamadan yola çıkarak "günümüz toplumunda erkeklerin çoğunda kastrasyon kompleksi bulunuyordur" dersem, umarım hata yapmış ol­mam.

Hemen bütün anne-babalar oğullarının heteroseksüel olmasını arzu ederler. Ancak bir çok zaman farkında ol­madan yapılan bazı anne-baba davranışları erkek çocuğu­nun eşcinselliği benimsemesine neden olmaktadır. Daha Önce, "cinsel kimliğin benimsenmesi" bölümünde bahsetti­ğim gibi, çocuklar 3-6 yaşlar arasında Oedipal dönem de­nen bir aşamadan geçerler. Sağlıklı ve dengeli bir anne-babanın oğlu, onların sağladığı destek ve önderlik sayesin­de kişiliğini geliştirir ve Oedipal dönemi normal bir şekil­de aşarak yetişkin döneme ulaşır. Sağlıksız, dengesiz ve ruhsal sorunları olan bir anne-babanın oğlu ise Oedipal dö­nemi olumlu bir şekilde aşamaz. Bu dönemdeki olumsuz­luklar ise yetişkin yaşamında izler bırakır, işte birçok eş­cinselliğin kökeninde de bu dönemin olumsuzlukları yatar. Bu olumsuz anne-baba tutumlarını E. Geçtan şöyle demiştir.

"Kendisi doyum bulamamış anne ya da baba, bu ba­ğımlılık gereksinimlerinden ötürü, kendisine bağımlı bir diğer insanın varlığına katlanamaz, çocuğuna itici, redde­dici tutumlar geliştirir. Bozuk insan ilişkilerinden kaynaklanan yalnızlığını, çocuğunu kendisine bağımlı bırakarak gidermeye çalışır. Anne özellikle kocası ile ilişkilerinde doyumsuz ise, bilincinde olmadığı bazı davranışları ile ço­cuğuna karşı baştan çıkarıcı tutumlar geliştirebilir. Bu tu­tumlar çocuğun hayranlığını kazanma çabalarından, gös­termeciliğe değin türlü biçimlerde ortaya çıkabilir. Kimi anne karşı cinse karşı geliştirmiş olduğu kızgınlık ya da imrenme duygulan nedeniyle, çocuğunu hadımlaştırıcı tu­tumlar geliştirebilir. Öte yandan egemen bir annenin varlı­ğı karşısında silik ve bağımlı kalan bir baba, erkek çocu­ğuna gerekli özdeşim imgesini sağlayamaz. Katı, sert ve cezalandırıcı bir baba ise çocukta hadımlaştırılma karmaşasının pekiştirilmesine yol açar. Bazı anneler, babayı ço­cuğa karşı kıskanarak bu duygunun daha da yoğunlaşması­na neden olurlar".

Bu bölümde erkek cinselliği ile ilgili genel görüşleri­mi ve buna neden olan etkenleri anlatmaya çalıştım. Ko­nunun başında değindiğim gibi, ön yargılarımdan ne derece sıyrılabildiğime siz okurlar karar vereceksiniz. Tabii ki bü­tün bu genel bilgilerden sonra da, nasıl bir yol izleyeceği­nize yine siz karar vereceksiniz.

Ben; birçok zaman bir şeyin yanlışını yapmanın doğrusunu yapmaktan daha zor olduğuna inanıyorum. Çocukların cinsel eğitim için de bu inanışın doğru olduğunu sanıyorum. Umarım aynı şekilde düşünüyoruzdur.


Not: "Erkek Eşcinselliği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Erkek Eşcinselliği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Bebek Odası Hazırlama   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Aft Hastalığı   Zeka Geriliği Nedir?   Anestezi ve Boğaz Ağrısı   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Çocuklarlarda Aort Koarktasyonu   Alzheimer Hastalığı Bunama   Bel Ağrısı Nedenleri   Zehirlenme nedir?   Kızamık Nedir?   Antraks Nasıl Gelişir?   Atopik Egzama   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Gargara   Baş Ağrısı Belirtileri   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Estetik Cerrahi   Endometriosis   Tüp Bebek Tedavisi   Şaşılık Tedavisi   Kafa Travmaları   Alerji Çeşitleri ve Tipleri   Nezle Nedir?   Kardiak Arrest   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Deri Kanseri   Vücudda Ateş Ölçülebilir Yerler   Kişilik Bölünmesi   Anne Sütü Sarılığı   Gingivit Dişeti İltihabı   Sıcak Uygulama Termofor Uygulaması   Dirsek Ağrısı   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Burkulmada İlkyardım   Aids Hastalığı Belirtileri   Çocuklarda ve Bebeklerde Besin Alerjisi   Boyun Omurları Boyun Omuru   Umbilikal Herni Göbek Fıtığı   Guatr Sebepleri   9 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Apandisitin Görülme Sıklığı Nedir?   Sistektomi   Göz Kapağı Estetiği Nedir?   Boğmaca Hastalığı   Burun Estetiği Resimleri   Salisilatlar Nedir?   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Ayak Bileği Burkulma Belirtileri   Akciğer Apsesi Ameliyatı   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Aids?te Kuluçka Dönemi   Zehirli Guatr   Uyku Apnesi   Böbrek Taşı Hastalığı   Akut Mediastinitis Hastalığı Nedir?   Saç Nakli   Zehirlenme Tedavisi   Bel Fıtığı Bel Sağlığını Koruma Yolları   Kızlık Zarı Dikimi   Ağız kokusu tedavisi   Virüs Pnömonileri   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Koporoz Kupnoz Hastalığı Çatlamış Kılcal Damar Koporoz Tedavisi   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Göğüs ve Göğüs Ucu Yarası   Nörobehçet Hastalığı   Basilli Dizanteri İshal Tedavisi   Kronik Hepatit C Belirtileri   Vazodilatasyon Nedir?   Boğaz ve Gırtlak Tıkanma Nedenleri   Melanoma Kanseri   Vulva   İnme   Gül Nezlesi Saman Nezlesi İle Aynı Mıdır?   Pankreas Kanseri   Akciğer Apseleri   Anestezi ve Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi   Bayılmanın Nedeni?   Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri   Anne Sütü   Kızamık   Yüz Ağrısı Nedir?   Bebeklerde Uyku Düzeni   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Çiçek Enfeksiyonu   Fallot Tetralojisi Mavi Bebek Hastalığı   Adult Hipospadias Ve Epispadias   Vajinal kuruluğun sebepleri   Guatr İle İlgili Merak Edilenler   Lpg İle Sellülit Tedavisi   Ağız ve Diş Bakımı   Tifo ve Paratifo Hastalığı   Genetiği Değiştirilmiş Besinler Kanser Yapar Mı   Mikst Tümörler   Gerilim Ve Baş Ağrısında Akupunktur   Mikrodermabrasyon   Trigeminal Sinir Dal Avulsiyonu   Barbitüratlarda Zehirlenme   Nevralji   Göz Çevresi Bakımı Göz Sağlığı   Mide Duodenum Grafisi   Bebeğin Dışarı Çıkarılması   Serviks Kanseri   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Perthes Nedir?   Sünnet ve Cinsel Yaşam   Sinüs Kanserleri   Endovasküler Embolizasyon   Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar   Kızlık Zarı Bozulması   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   Böbrek Nakli Nedir?   Boyun Ağrıları Boyun Fıtığı   Kişilik Bozuklukları Nelerdir   Mide Asidindeki Yükselmeye Karşı İlaçlar   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Hepatit B Hastalığının Seyri   Cinsel Dürtünün Az Olması   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Behçet Hastalığı Tedavisi   Kranioplasti Nedir?   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Menier Sendromu   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Anemi   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Piriformis Kasına Bağlı Bel Ağrıları   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Akciğer Hastalıkları ve Belirtileri Hırıltılı Solunum   Diz Yaralanmaları   Akciğer Kanserinin Belirtileri   Alıç   Ağız Kokusu Halitozis   Göz Kapağı Kisti   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Alerjiler Önlenebilir Mi?   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Kaş Estetiği   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Bypass Ameliyati   Tiroidit Guatr Nodülü   Sarkoidozun Önlenmesi Ve Tedavisi   Sarkom Kanseri   Kekeleme Nedir?   Allerjik Bronşit   Kolesterolu Düşüren Besinler   Vajinismus   Depresif Bozukluklar   Hemodiyaliz Nedir?   Kuduz Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Carpal Tünel Sendromu   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Ağız Koruyucu   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Akciğer Hastalık Belirtileri Göğüs Ağrısı   İleri Zeka Eğitimi   Migrende Akupunktur   Evlat Edinme   Bebeklerde Yemek Seçme   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri Bilgileri ve Açıklamaları   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Cinsel İlişkinin Yararları   Cinsel Yaşamı Yok Eden Faktörler   Kızlık Zarı   Beyaz Akıntı   Burun Akıntısı   Gözbebeği İltihabı   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon   Konuşma Bozukluğu   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   Karbonhidrat Niçin Egzersiz İçin De Büyük Önem Taşır?   Kronik Glomerülonefrit   Ödem Nedir?