Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Damak Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Damak Kemiği, Damak Kemik

Bu kemik burun boşluklarının arkasında ve üstçene kemiği ile pterigoid çıkıntı arasındadır. İnce düzensiz dörtgen şeklinde, biri dikey, biri yatay iki laminanın birbiriyle, dik açı şeklinde, birleşmesinden meydana gelmiştir.

Yatay lamina; Dörtgen şeklinde, büyük ekseni enine olan bu laminanın üst ve alt iki yüzü vardır.
Üst yüzü (Facies nasalis); pürtüksüz ve enine konkav olup burun boşluklarının döşemesinin arka bölümünü tamamlar.

Alt yüzü: damak kubbesine ayrılıp, sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Üzeri pürtüklü olan bu yüzün arka ve dışyanında görülen olup arkaya ve dışa eğik olup foramen palatinum majus denilen delikte sonlanır.
Dışyan kenar, dikey lamir.a ile yatay laminanın birleşme çizgisine uyar.
İçyan kenar, kalın ve pürtüklü olup, karşı kemiğin eş kenarı ile birleşerek, burun boşluklarının döşemesinde, crista nasalis'in arka bölümünü, damak kubbesinde de sutura palatina mediana'nın arka bölümünü yapar.

. Arka kenar, açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösteren bu kenarın içyan uçları, karşı kemiğin eş ucu ile birleşerek spina nasalis posterior'u meydana getirir.
Ön kenar, üstçene kemiğinin processus palatinus'unun arka kenarı ile birleşir.
Dikey lamina; Bu lamina düzensiz dörtgen biçiminde olup, yüksekliği genişliğinden fazladır; bunun da iki yüzü ve dört kenarı gözden geçirilmelidir.

İçyan yüz; Burun boşluklarının dışyan duvarını yapan bu yüzün üçtebir alt bölümü ile orta bölümü arasında; alt boynuzcuk kemikle eklemleşen yatay ibik, crista conchalis adı alır. Bu yüzün üst bölümünde processus orbitalis'in hemen altında görülen ikinci ve kısa ibik de, kalbursu kemiğin orta konkası ile eklemleştiğinden crista ethmoidea adı alır.

Dışyan yüzü; Bu yüz üzerinde önden arkaya doğru beş bölüm göze çarpar; 1) sinüs maxillaris'in arka kenarından ağzım kapatmaya yarayan, bölüm; 2) bu çıkıntının tam arkasında, ve üstçene kemiğinin içyan yüzünün arka bölümü ile eklem yapan pürtüklü bir yüzey. (Bu iki bölüme processus maxillaris osis palatini adı verilir). 3) Üst bölümü, fossa pterygopalatina'nm, alt bölümü ise canalis pterygopalatina'nm içyan duvarlarını yapan sulcus pterygopdlatinus; 4) sfenoidin, pterigoid çıkıntısının içyan laminası ile eklemleşen bir yüzey; 5) üçüncü bölümle dördüncü bölüm arasında ve altta üç yüzlü piramid şeklinde olan processus pyramidalis.
Damak kemiğin piramidal çıkıntısı; Tepesi aşağıya, dışa ve arkaya doğrultuda ve üç yüzlü piramid şeklinde olan bu çıkıntı, baş bütününde, sfenoidin pterygoid çıkıntısının iki laminası arasındaki çentiği doldurur. Arka yüzü, yanlarda gösterdiği pürtüklü yüzeyciklerle, pterigoid çıkıntının medial ve lateral laminalarının ön kenarlarıyla eklemlesin Bu iki pürtüklü yüzeycik arasında kalan konkav bölüm,pterigoid çukurunun alt bölümünü tamamlar. Ön yüz, üstçene kemiğinin üstçene tümseği ile eklemleşerek fossa pterygopalatina'nm dibini kapatır. Alt yüz, üzerinde görülen delikler, damak küçük delikleri olup,
baş bütününde canalis pterygopalatinus'a açılan damak kanallarının sert damağa açılan alt delikleridir.

Üst kenar; İki çıkıntı ile bunların arasında bir çentik gösterir. Öndeki çıkıntı, processus orbitalis; arkadaki, processus sphenoideus; aradaki çentik de incisura sphenopalatina adı alır.
Processus orbitalis; Üçgen piramid şeklinde bir çıkıntı olup, dikey laminaya dar bir sapla bağlıdır. Üç yüzünden, alt yüz üstçene kemiğinin arka kenarı ile; ön yüz, etmoidin yan kitlesiyle; arka yüz sfenoid cismiyle eklem yapar. Bu sonuncu yüzün altında, processus orbitalis, iki yamaçlı bir sırt halinde küçük bir serbest yüzey gösterir ki üstteki göz çukuru döşemesinin en arka bölümünü; alttaki fossa pterygopalatina'nm ön duvarının en üst bölümünü, yapar.

Processus sphenoideus; Bu çıkıntı, küçük bir kemik lamel biçiminde olup konkav bir alt-iç yüz ve konveks bir üst-dış yüz gösterir.

Birinci yüz, burun boşluklarının üst duvarını yapar; ikinci yüz pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü ve onun processus vaginalis'i ile komşu olup canalis pharyngicus'un meydana gelmesine yardım eder.

İncisura sphenopalitina: Damak kemiğinin processus orbitalis'i ile, processus sphenoideus'u arasında bulunan bu çentik, baş bütününde sfenoid cisminin, pterigoid'in dışyan laminası ile birleştiği hizadaki bölümü ile kapanarak delik haline çevrilir. Baş bütününde burun boşluklarını fossa pterygopalatina'ya birleştiren bu delik, bazı anatomi okullarına göre foramen pterygopalatinum bazılarına göre foramen sphenopalatinum adı alır.

Ön kenar; Dikey laminanm ön kenarı, öne ve aşağıya eğik olup, üst çene sinus'unun ağzını çaprazlar ve alt boynuzcuk kemiğinin processus maxillaris'inin arka kenarı ile eklemleşir.
Arka kenar; Çok ince olan bu kenar pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü üzerine dayanır.


Not: "Damak Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Damak Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

İskemik İnme Tedavisi   Az Görme Görmenin Azalması   Bel Kayması Nedir?   Erkek Kısırlığı   Küçük Hücreli Akciğer Kanseri   Kan Şekeri Düzeyleri   Yumuşak Doku Romatizması   Kol Kırıkları Kol Kırığı Tedavisi   Tüp Bebek Maliyetleri   Ülseri Olanlara Diyet Önerileri   Menapoz Tedavisi   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   Sıcak Çarpmasında İlkyardım   Sigara Alışkanlığı Sigara Bırakma   İlkokul Çağında Cinsel Eğitim   Yarım İnme İnme Tedavisi   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Akut Lenfositik Lösemiden Korunma   Bruelloz   Apandisit Nedir?   Cinsel İsteksizlik Libido Azlığı   Solunum Yolu Tıkanıklığı   Migren   Hepatit B Nedir?   Gaz Zehirlenmesi   Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Nedir?   Tümörlerde Plevra Sıvısı   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Diş Estetiği   Sinir Blokları   Nozokomyal Pnömoni   Sporcularda Bel Ağrısı   Erken Boşalmanın Tedavisi   Ülser Ve Sigara   Okul Fobisi   Düz Tabanlık Tedavisi   Gastrit Belirtileri   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Kolesterolu Düşüren Besinler   Deri Tahrişi Nedir?   Ensefalon Nedir?   Spor Yaralanmaları   Epiloia Nedir?   Kırmızı Mantar Reishi   Çöliak Hastalığı   Uterus Kanserleri   Romatizmal Ateş Nedir?   Cüzam Nedir?   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Allerjik Bronşit   Nöroblastom   Fonolojik Bozukluk   Bel Fıtığı Tedavisi   Abdominal Aort Anevrizmaları   Deniz Anası Isırması   Çocuklarda İştahsızlık   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Baş Dönmesi Bayilma Fenalik   Alzheimer Hastalığı Unutkanlık   Çıkık, Kırık ve Burkulma   Efektör Nedir?   Efervesan Nedir?   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Endometrium Rahim İç Zarı Kanseri Nedir   Saç Mantarı   Akut Hepatit B   Viral Hepatitler ve Aşılama   Grip   Migren Krizi   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları   Multıple Skleroz   Baş Ağrısı Belirtileri   Dudak Estetiği   Tifüs Hastalığı   Göz Tembelliği   Embriyoloji Nedir?   Kızamık Tedavisi   Mastektomi   Sezaryenle Doğum   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Parkinsondan Korunma Yolları   Gut Nedir?   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Diş Gıcırdatma Nedir?   Okul Öncesi Beslenme   Reflü Tedavi Merkezleri   Aids Belirtileri   Civa Zehirlenmesi   Amipli Dizanteri   Beyin Tümörü   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 4   Karaciğer Nakli   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Kemoterapi Uygulaması   Hastane Enfeksiyonları   Kahvede Bulunan Kafein Kemikleri Zayıflatır Mı?   Hamilelikte Bel Fıtığı   Mükoviskoidoz Neden Kaynaklanır?   Anestezi Yan Etkileri ve Anestezi Hataları   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Saçkıran Nedir?   Akciğer Enfeksiyonu Klebsiella Pnömonisi   Beyin Pili   Kulak Estetiği   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Koroner Anjiografi   Yanık İzi Tedavisi Yanık Nedbesi   Biyonik Kulak Takılması   Gastrointestinal Kanamalar   Koroner Arter Hastalığı   Epidural İle Doğum   İdrar Tutamamak   Kedi Isırması   Kronik Bronşit Tedavisi ve Amfizem   Mesane Kanseri Nörojenik Mesane   Arpacık Nedir?   Effekt Nedir?   Beyin Tümörü Nedir?   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Kızıl Hastalığı   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Makrofaj Nedir?   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Siroz   Derin Ven Trombozu   Beyin Anjiyografisi   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Penis Büyütme   Rahim Ağzı Kanseri   Meme Eşitsizliği(asimetrisi)   Ciğer Hastalıkları Irsi Olabilir Mi?   Herpes Zoster Virüsü   Hematri   Enfantil Spazmlar Nedir?   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Kaval Kemiği, Kaval Kemik, Tibya Nedir?   Mide Kelepçesi   Bel Ağrısında Eğitim   Safra Kesesi Taşlarının Belirtileri   Enfeksiyonlar Ve Deri Reaksiyonları   Beyin Kanamasi   Kızamık Nedir?   Trigeminal Nevralji Tedavisi   G Noktası Nedir?   Gece Korkuları   Göz Kanlanması   Piriformis Kasına Bağlı Bel Ağrıları   Hamilelikte Kramp Ayak Sismesi Eklem Agrilari   Yerel Kompresyon Noktaları   Febril Konvülsiyon   Soğuk Alerjisi   Kontakt Lens Nedir?   Astım Belirtilerini Ne Gibi Şeyler Hızlandırır?   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Bebek Cinsiyet Tayini   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Pektus Ekskavatum   Apandisit Ameliyatı   İklim Değişikliği Astıma Yararlı Olabilir Mi?   İşyerinde Aids Tehlikesi   Hallitosiz Ağız Kokusu   Gebelik Testleri Hamile Gebe Takibi   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Deri Alerjileri   Sünnet Derisi Darlığı   Artrit İlaç Tedavisi   Aids?te Kuluçka Dönemi   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?   Afrika Humması Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Akciğer Apseleri Neden Olur?   Bitkisel Zayıflama Ürünleri İle Kilo Vermek   Akupunkturun Tarihçesi   Diş Apsesi