Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Damak Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Damak Kemiği, Damak Kemik

Bu kemik burun boşluklarının arkasında ve üstçene kemiği ile pterigoid çıkıntı arasındadır. İnce düzensiz dörtgen şeklinde, biri dikey, biri yatay iki laminanın birbiriyle, dik açı şeklinde, birleşmesinden meydana gelmiştir.

Yatay lamina; Dörtgen şeklinde, büyük ekseni enine olan bu laminanın üst ve alt iki yüzü vardır.
Üst yüzü (Facies nasalis); pürtüksüz ve enine konkav olup burun boşluklarının döşemesinin arka bölümünü tamamlar.

Alt yüzü: damak kubbesine ayrılıp, sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Üzeri pürtüklü olan bu yüzün arka ve dışyanında görülen olup arkaya ve dışa eğik olup foramen palatinum majus denilen delikte sonlanır.
Dışyan kenar, dikey lamir.a ile yatay laminanın birleşme çizgisine uyar.
İçyan kenar, kalın ve pürtüklü olup, karşı kemiğin eş kenarı ile birleşerek, burun boşluklarının döşemesinde, crista nasalis'in arka bölümünü, damak kubbesinde de sutura palatina mediana'nın arka bölümünü yapar.

. Arka kenar, açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösteren bu kenarın içyan uçları, karşı kemiğin eş ucu ile birleşerek spina nasalis posterior'u meydana getirir.
Ön kenar, üstçene kemiğinin processus palatinus'unun arka kenarı ile birleşir.
Dikey lamina; Bu lamina düzensiz dörtgen biçiminde olup, yüksekliği genişliğinden fazladır; bunun da iki yüzü ve dört kenarı gözden geçirilmelidir.

İçyan yüz; Burun boşluklarının dışyan duvarını yapan bu yüzün üçtebir alt bölümü ile orta bölümü arasında; alt boynuzcuk kemikle eklemleşen yatay ibik, crista conchalis adı alır. Bu yüzün üst bölümünde processus orbitalis'in hemen altında görülen ikinci ve kısa ibik de, kalbursu kemiğin orta konkası ile eklemleştiğinden crista ethmoidea adı alır.

Dışyan yüzü; Bu yüz üzerinde önden arkaya doğru beş bölüm göze çarpar; 1) sinüs maxillaris'in arka kenarından ağzım kapatmaya yarayan, bölüm; 2) bu çıkıntının tam arkasında, ve üstçene kemiğinin içyan yüzünün arka bölümü ile eklem yapan pürtüklü bir yüzey. (Bu iki bölüme processus maxillaris osis palatini adı verilir). 3) Üst bölümü, fossa pterygopalatina'nm, alt bölümü ise canalis pterygopalatina'nm içyan duvarlarını yapan sulcus pterygopdlatinus; 4) sfenoidin, pterigoid çıkıntısının içyan laminası ile eklemleşen bir yüzey; 5) üçüncü bölümle dördüncü bölüm arasında ve altta üç yüzlü piramid şeklinde olan processus pyramidalis.
Damak kemiğin piramidal çıkıntısı; Tepesi aşağıya, dışa ve arkaya doğrultuda ve üç yüzlü piramid şeklinde olan bu çıkıntı, baş bütününde, sfenoidin pterygoid çıkıntısının iki laminası arasındaki çentiği doldurur. Arka yüzü, yanlarda gösterdiği pürtüklü yüzeyciklerle, pterigoid çıkıntının medial ve lateral laminalarının ön kenarlarıyla eklemlesin Bu iki pürtüklü yüzeycik arasında kalan konkav bölüm,pterigoid çukurunun alt bölümünü tamamlar. Ön yüz, üstçene kemiğinin üstçene tümseği ile eklemleşerek fossa pterygopalatina'nm dibini kapatır. Alt yüz, üzerinde görülen delikler, damak küçük delikleri olup,
baş bütününde canalis pterygopalatinus'a açılan damak kanallarının sert damağa açılan alt delikleridir.

Üst kenar; İki çıkıntı ile bunların arasında bir çentik gösterir. Öndeki çıkıntı, processus orbitalis; arkadaki, processus sphenoideus; aradaki çentik de incisura sphenopalatina adı alır.
Processus orbitalis; Üçgen piramid şeklinde bir çıkıntı olup, dikey laminaya dar bir sapla bağlıdır. Üç yüzünden, alt yüz üstçene kemiğinin arka kenarı ile; ön yüz, etmoidin yan kitlesiyle; arka yüz sfenoid cismiyle eklem yapar. Bu sonuncu yüzün altında, processus orbitalis, iki yamaçlı bir sırt halinde küçük bir serbest yüzey gösterir ki üstteki göz çukuru döşemesinin en arka bölümünü; alttaki fossa pterygopalatina'nm ön duvarının en üst bölümünü, yapar.

Processus sphenoideus; Bu çıkıntı, küçük bir kemik lamel biçiminde olup konkav bir alt-iç yüz ve konveks bir üst-dış yüz gösterir.

Birinci yüz, burun boşluklarının üst duvarını yapar; ikinci yüz pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü ve onun processus vaginalis'i ile komşu olup canalis pharyngicus'un meydana gelmesine yardım eder.

İncisura sphenopalitina: Damak kemiğinin processus orbitalis'i ile, processus sphenoideus'u arasında bulunan bu çentik, baş bütününde sfenoid cisminin, pterigoid'in dışyan laminası ile birleştiği hizadaki bölümü ile kapanarak delik haline çevrilir. Baş bütününde burun boşluklarını fossa pterygopalatina'ya birleştiren bu delik, bazı anatomi okullarına göre foramen pterygopalatinum bazılarına göre foramen sphenopalatinum adı alır.

Ön kenar; Dikey laminanm ön kenarı, öne ve aşağıya eğik olup, üst çene sinus'unun ağzını çaprazlar ve alt boynuzcuk kemiğinin processus maxillaris'inin arka kenarı ile eklemleşir.
Arka kenar; Çok ince olan bu kenar pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü üzerine dayanır.


Not: "Damak Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Damak Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Menopoz döneminde Beslenme   Tifonun Yayılmasını Önlemek   Ekstrasistol Nedir?   Gebeliğin Psikolojik Yönleri   Ter Bezi Apseleri İsilik   Hepatit B Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Osteoporoz Hastalığı   Su Çiçeği   Diş Estetiği Tedavisi   Miyastenik Testler   Yapay Eklem   Anjinal Pektoris (Vitrin Hastalığı)   Vücud Şekeri Nasıl Kullanır?   Boğaz ve Gırtlak Tıkanma Nedenleri   Beyin Cerrahisi   Dejeneratif Disk Hastalığı   Böbrek Nakli Nedir?   Kronik Pankreatit   Fasial Paraliz Yüz Felci Yüzfelci   Gut ve romatoit artrit   Az Görme Görmenin Azalması   Ölçüsüz Ve Hızlı Yemek   Zührevi Hastalıklar   Gastrointestinal Alerjilerin Belirtileri Nelerdir?   Tularemi Aşısı Var Mıdır?   Çocuklarda Seyahate Giderken   Karın Zarı İltihabı   Gebelikte Hipotiroidi   Lazerle Akupunktur   Eeg Elektroenselografi   Ense Ağrısı   İlaçlar Ve Cinsellik   Kulak Çınlaması   Kolera Hastalığı Ne Derece Ciddidir?   Sistit Had İdrar Tutulması   İşyerinde Aids Tehlikesi   Enürez Nedir?   Endovasküler Gdc Embolizasyon   Prostat Kanseri Nedir   Göğüs Büyütme   Sjögren Sendromu Nedir?   Kadınsal Ağrılar   Bel Fıtığı   Hepatit B Nedir?   Crigler Najjar Sendromu   Bebek Bakımı   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Servikal Disk   Adet Dönemi   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Glukoz Toleransı   Ağıziçi Tümör Cerrahisi   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   Hipofiz Bezi Tümörleri   Multipl Skleroz Nedir?   Vertigo Nedir?   Paget Hastalığı Nedir?   Vajinal kuruluğun tedavisi   Ayak Bileği Protezi   Karın Hastalığı Nedir?   Böbrek Taşı Kırma   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Burkulma   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Ekolali Nedir?   Diş Sağlığı Diş Eti Bakımı   Spontan Pnömotoraks   Eklem Romatizması   Chlamydial Enfeksiyonlar   AİDS Virüsü Bulaştığında Yapılacaklar   Silikoz Önlenebilir Mi?   Hıv Virüsü Aşısı   Göz Kapağı Tümörleri   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Guatr Belirtileri   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   Güneş Yanıkları   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Kalça Çıkığı Tanısı   Otolog Nedir?   Guatr   Karın Ağrıları İçin Müshil   Glokom Göz Tansiyonu Tedavisi   Tüp Bebek   Çocuklarda Göz Hastalıkları   Penis Eğriliği Nedir?   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Nöromüsküler Nedir?   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Menisküs Yırtıkları   Bakır Zehirlenmesi   Evlat Edinme   Vücutta Yin Ve Yang   Ses Kısıklığı   Horlamanın Tedavisi   İshal   Septum Deviasyonu Nedir?   Diş Hekimi Korkusu   Şaşılık Tedavisi   Astım Bronşiyali Neler Meydana Getirir?   İnek Yüzü Duruşu   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Hamilelikte Guatr   Yutma Bozuklukları   Enfeksiyöz Mononükleozun Gelişme Süresi   El Ve Ayak Titremeleri   Safra Kesesi Çamuru   Alkol Madde Kullanım Bozuklukları   Kısırlık Tedavisi   Baş Ağrısı   Atelektazi Nasıl Meydana Gelir?   Kemik Kanseri   Kalp Krizi Nedir?   Hamilelikte Diş Tedavisi   Kronik Rekürren Tonsillit   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Sarı Humma Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Milyer Tüberkülozu   Vajinal Dış Gebelikten Korunma   Alkol Tedavisi Kronik Alkolizm   Zona Kurdeşen   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Sertleşme Kusuru   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Dirsek   Katarakt Ameliyatı   Meme Asimetrisi   Dang   Peritonit   Aile Planlaması   Kemik Erimesi   Bel Okulu Nedir?   Çay ve Kahve Dişleri Nasıl Etkiler?   Böbrek Kanallarında Genişleme   Okul Fobisi   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Cüzam Nedir?   Sistektomi   Yanık İzi Tedavisi Yanık Nedbesi   Aşılama Aşı Türleri BCG Karma Aşı   Alkol Bağımlılığı Alkolizm Alkol Tedavisi   Astigmat Nedir?   Transtrakeal İğne Ventilasyonu   Dalak Ağrısı   Omuz Ağrıları Egzersizler   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Endüstri Bronşiti   Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavi Merkezi   Hava Basıncı Travması (Barotravma)   Frengi Hastalığı ve Tedavisi   Okulda Alerji Güvenliği   Prezervatif Kaput Kondom   İnvaginasyon Çocuklarda İnvajinasyon   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Zatürree Nedir?   Enflamasyon Nedir?   Düşük Tansiyon Hipotansiyon Hipertansiyon Yüksek Tansiyon   Spondyliti Nedir?   Mikroplar   Zatürre Pnömoni   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Obezite Nedenleri   Ep Uyandırılmış Potansiyeller   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Epizyotomi Nedir   Akciğer Enfeksiyonu   Sigara Ve Astım   Etmoid Sinüslere Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Böbrek Nakli Ameliyatı   Tüp Bebek Tedavisi Ivf   Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)   Prostat İltihabı   Artrit İlaç Tedavisi   Beyin Hastalıklari ve Tedavisi   Mikrodermabrasyon   Bel Ağrıları Bel Fıtığı   Hıçkırık   Ayurveda Nedir?   Kemoterapi İle Tedavisi