Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Damak Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Damak Kemiği, Damak Kemik

Bu kemik burun boşluklarının arkasında ve üstçene kemiği ile pterigoid çıkıntı arasındadır. İnce düzensiz dörtgen şeklinde, biri dikey, biri yatay iki laminanın birbiriyle, dik açı şeklinde, birleşmesinden meydana gelmiştir.

Yatay lamina; Dörtgen şeklinde, büyük ekseni enine olan bu laminanın üst ve alt iki yüzü vardır.
Üst yüzü (Facies nasalis); pürtüksüz ve enine konkav olup burun boşluklarının döşemesinin arka bölümünü tamamlar.

Alt yüzü: damak kubbesine ayrılıp, sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Üzeri pürtüklü olan bu yüzün arka ve dışyanında görülen olup arkaya ve dışa eğik olup foramen palatinum majus denilen delikte sonlanır.
Dışyan kenar, dikey lamir.a ile yatay laminanın birleşme çizgisine uyar.
İçyan kenar, kalın ve pürtüklü olup, karşı kemiğin eş kenarı ile birleşerek, burun boşluklarının döşemesinde, crista nasalis'in arka bölümünü, damak kubbesinde de sutura palatina mediana'nın arka bölümünü yapar.

. Arka kenar, açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösteren bu kenarın içyan uçları, karşı kemiğin eş ucu ile birleşerek spina nasalis posterior'u meydana getirir.
Ön kenar, üstçene kemiğinin processus palatinus'unun arka kenarı ile birleşir.
Dikey lamina; Bu lamina düzensiz dörtgen biçiminde olup, yüksekliği genişliğinden fazladır; bunun da iki yüzü ve dört kenarı gözden geçirilmelidir.

İçyan yüz; Burun boşluklarının dışyan duvarını yapan bu yüzün üçtebir alt bölümü ile orta bölümü arasında; alt boynuzcuk kemikle eklemleşen yatay ibik, crista conchalis adı alır. Bu yüzün üst bölümünde processus orbitalis'in hemen altında görülen ikinci ve kısa ibik de, kalbursu kemiğin orta konkası ile eklemleştiğinden crista ethmoidea adı alır.

Dışyan yüzü; Bu yüz üzerinde önden arkaya doğru beş bölüm göze çarpar; 1) sinüs maxillaris'in arka kenarından ağzım kapatmaya yarayan, bölüm; 2) bu çıkıntının tam arkasında, ve üstçene kemiğinin içyan yüzünün arka bölümü ile eklem yapan pürtüklü bir yüzey. (Bu iki bölüme processus maxillaris osis palatini adı verilir). 3) Üst bölümü, fossa pterygopalatina'nm, alt bölümü ise canalis pterygopalatina'nm içyan duvarlarını yapan sulcus pterygopdlatinus; 4) sfenoidin, pterigoid çıkıntısının içyan laminası ile eklemleşen bir yüzey; 5) üçüncü bölümle dördüncü bölüm arasında ve altta üç yüzlü piramid şeklinde olan processus pyramidalis.
Damak kemiğin piramidal çıkıntısı; Tepesi aşağıya, dışa ve arkaya doğrultuda ve üç yüzlü piramid şeklinde olan bu çıkıntı, baş bütününde, sfenoidin pterygoid çıkıntısının iki laminası arasındaki çentiği doldurur. Arka yüzü, yanlarda gösterdiği pürtüklü yüzeyciklerle, pterigoid çıkıntının medial ve lateral laminalarının ön kenarlarıyla eklemlesin Bu iki pürtüklü yüzeycik arasında kalan konkav bölüm,pterigoid çukurunun alt bölümünü tamamlar. Ön yüz, üstçene kemiğinin üstçene tümseği ile eklemleşerek fossa pterygopalatina'nm dibini kapatır. Alt yüz, üzerinde görülen delikler, damak küçük delikleri olup,
baş bütününde canalis pterygopalatinus'a açılan damak kanallarının sert damağa açılan alt delikleridir.

Üst kenar; İki çıkıntı ile bunların arasında bir çentik gösterir. Öndeki çıkıntı, processus orbitalis; arkadaki, processus sphenoideus; aradaki çentik de incisura sphenopalatina adı alır.
Processus orbitalis; Üçgen piramid şeklinde bir çıkıntı olup, dikey laminaya dar bir sapla bağlıdır. Üç yüzünden, alt yüz üstçene kemiğinin arka kenarı ile; ön yüz, etmoidin yan kitlesiyle; arka yüz sfenoid cismiyle eklem yapar. Bu sonuncu yüzün altında, processus orbitalis, iki yamaçlı bir sırt halinde küçük bir serbest yüzey gösterir ki üstteki göz çukuru döşemesinin en arka bölümünü; alttaki fossa pterygopalatina'nm ön duvarının en üst bölümünü, yapar.

Processus sphenoideus; Bu çıkıntı, küçük bir kemik lamel biçiminde olup konkav bir alt-iç yüz ve konveks bir üst-dış yüz gösterir.

Birinci yüz, burun boşluklarının üst duvarını yapar; ikinci yüz pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü ve onun processus vaginalis'i ile komşu olup canalis pharyngicus'un meydana gelmesine yardım eder.

İncisura sphenopalitina: Damak kemiğinin processus orbitalis'i ile, processus sphenoideus'u arasında bulunan bu çentik, baş bütününde sfenoid cisminin, pterigoid'in dışyan laminası ile birleştiği hizadaki bölümü ile kapanarak delik haline çevrilir. Baş bütününde burun boşluklarını fossa pterygopalatina'ya birleştiren bu delik, bazı anatomi okullarına göre foramen pterygopalatinum bazılarına göre foramen sphenopalatinum adı alır.

Ön kenar; Dikey laminanm ön kenarı, öne ve aşağıya eğik olup, üst çene sinus'unun ağzını çaprazlar ve alt boynuzcuk kemiğinin processus maxillaris'inin arka kenarı ile eklemleşir.
Arka kenar; Çok ince olan bu kenar pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü üzerine dayanır.


Not: "Damak Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Damak Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Otizm Bozukluklar   Sinüs İltihaplarında Cerrahi   Alerjiden Korunma Yolları   Priapizm Penisin Uzun Süre Sert Kalması   Tüp Bebek Fiyatları   Erken Boşalma   Bel Fıtığı Ağrıları Teşhisi Tedavisi   Kızıl   Bebeklerde Atelektazi   İdrar Yollarında Yanma   Vulvar Vestibulit Sendromu   Baygınlık Yaralıya İlk Mudahale   Deri Alerjisi ve Cilt Tahrişi   Kalp Kapağı Ameliyatı   Çocuklarda Zeka Geriliği   Sütün Faydaları   Çocuklarda Kabakulak   Şişmanlık Obezite   Televizyon ve Çocuk Üzerindeki Etkileri   Bulaşıcı Hastalıklar   Kızıl Hastalığı   Öfke Yönetimi   Akciğer Apseleri Nedir?   Baş Ağrısı Tedavisi   Akdeniz Ateşi Hastalığı   Delici Göğüs Karın Yaralanmaları   Guatr Kanseri   Sıcak Çarpmasında İlkyardım   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Parkinson Hastalığı Nedir?   Wegener Granulomatosis   Salisilatlar Nedir?   Antraks İnsanlarda Nasıl Gelişir?   El Ayak Mantarı   Miyom   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Bel Fıtığı ve Omurilik pilleri   Çocuklarda Bebeklerde Ateş   Diş Apsesi ve İltihap Tedavisi   Ateşli Romatizma   Bel Soğukluğu Gonore   Sakız Çiğnemek Çürüğü Önler Mi?   Kurşun Zehirlenmesi   Larenks Kanseri Nedir?   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Kemiklerin Mikroskobik Görünüşü Kemik Terkibi   Beslenme Diyet   Guyon Loju Tutulumları   Seker Hastalığı Ve Göz   Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar   Kanserden Korunma Yolları   Altçene Kemiği   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Selim Karaciğer Tümörleri   Metastaz   Barsak Kanseri Belirtileri   Kan Çıbanı Kör Çıban Stafilokok   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Uyku Abnesi   Mide Bandı   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Çocuklarda Öksürük   BCG Aşısı Nedir?   Polikistik Over Sendromu   Saplantı Zorlantı   Ulusal Böbrek Bekleme Listesi   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Annelik ve Bebek Bakımı, Bebeğin Aylık Bakımı   İntraserebral Hematom   Obezite Nedir?   Hypostatic Zatürree Önlenebilir Mi?   Yüksek ve Düşük Ateş   Mide İltihabı   İlaç Zehirlenmesi   Bacak Kırıkları   Ateroskleroz   Distimik Bozukluğun Başlıca Özelliği Nedir   Eksojen Depresyon Nedir?   Duodenal Atrezi Stenoz Anüler Pankreas   Bebeklere Sedasyon İle Göz Muayenesi   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Addison Hastalığı   Orgazma Ulaşamamanın Nedenleri   Nezle Nedir?   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Migren Krizi   Gastrit Tedavisi Nedir?   Alerji Testi, Alerji Testleri, Rast Alerjik Test   Mide Mukozası İltihabı   Şuur Kaybı   Çocuk Düşürme Nedenleri   Glokom Göz Tansiyonu Tedavisi   Penis Kırılması   Böbrek Nakli Kimlere Yapılır?   Osteoartrit Önlenebilinir Mi?   Gastrit Belirtileri   Gebelik Sorunları   Braın Haemorrhage   Bebek Aşı Takvimi   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Anestezi Muayenesi   Deri yolu ile zehirlenmeler   Bel ve Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir   Haşimato Hastalığı   Anestezi Komplikasyonları   Cüzam Nedir?   Koroner Arter Hastalığı   Akciğer Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Kan Kanseri   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri   Ağız Kokusu   Dezintegratif Bozukluk   Bebeklerde Susuz Kalma   Hepatit C Ve Testler   İdeal Kilo Hesaplama   İktidarsızlık (Empotans)   Diyabetlilerde Bağışıklık   Diz Yaralanmaları   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Kronik Hepatit C Belirtileri   Milyer Tüberkülozu   Kontakt Lensler   Tiroid Kanserleri   Fobi Hastalığı ve Panik Anksiyete   İnme Ve Nedenleri   Kızamık Tedavisi   Enfeksiyon Sonrası Depresyon   Bulaşıcı Hastalıklar Nedir?   Balgam   Dogumsal Kalp Hastalıkları   Kolitist   Alerjik Reaksiyonlar (Anafilaksi)   Kemoterapi Nedir?   Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler   Deri Alerjisi Nasıl Oluşur?   Akciğer Apsesi   Mongolizm Nedir?   Genital Uçuk   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   İlaç Alerjisi   Tonsillektomi   İnfertilite   Diabet Şeker Hastalığı   Teşhircilik (Eksibisyonizm)   Şaşılık   Karbonmonoksit Zehirlenmesi   Diş Hekimliği ve Anestezi   Penis Protezi   Hepatit B Tedavisi   Ventrikül Genişlemesi   Ekzama Nedir?   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Guatr için şifalı bitkiler   Lösemi Nedir?   Vajina Estetiği Nedir?   İdrar Kaçırma Tedavisi   Nükleoplasti nedir?   Vücut Bilişim Analizi   Spinal Kord Yaralanmasi Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Kaburgalar, Kaburga Kemiği   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri   Viral Testler   Böbrek Kanserinin Tanısı   Karaciğer Kanseri Nedir?   Ses Kaybı Nedir?   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Meme Ultrasonografisi   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Enfeksiyöz Mononükleozun Gelişme Süresi   Penis Anatomisi Ve Fizyolojisi   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Bunama Belirtileri ve Alzheimer   Vebanın Belirtileri Nedir?   Erektil Disfonksiyon İktidarsizlik : Nedenleri Risk Faktörleri Ve Tedavi Seçenekleri   Saç Dökülmesi Nedir?   Travay Pelvik Evresi   Çocuklarda Kansızlık