Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Damak Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Damak Kemiği, Damak Kemik

Bu kemik burun boşluklarının arkasında ve üstçene kemiği ile pterigoid çıkıntı arasındadır. İnce düzensiz dörtgen şeklinde, biri dikey, biri yatay iki laminanın birbiriyle, dik açı şeklinde, birleşmesinden meydana gelmiştir.

Yatay lamina; Dörtgen şeklinde, büyük ekseni enine olan bu laminanın üst ve alt iki yüzü vardır.
Üst yüzü (Facies nasalis); pürtüksüz ve enine konkav olup burun boşluklarının döşemesinin arka bölümünü tamamlar.

Alt yüzü: damak kubbesine ayrılıp, sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Üzeri pürtüklü olan bu yüzün arka ve dışyanında görülen olup arkaya ve dışa eğik olup foramen palatinum majus denilen delikte sonlanır.
Dışyan kenar, dikey lamir.a ile yatay laminanın birleşme çizgisine uyar.
İçyan kenar, kalın ve pürtüklü olup, karşı kemiğin eş kenarı ile birleşerek, burun boşluklarının döşemesinde, crista nasalis'in arka bölümünü, damak kubbesinde de sutura palatina mediana'nın arka bölümünü yapar.

. Arka kenar, açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösteren bu kenarın içyan uçları, karşı kemiğin eş ucu ile birleşerek spina nasalis posterior'u meydana getirir.
Ön kenar, üstçene kemiğinin processus palatinus'unun arka kenarı ile birleşir.
Dikey lamina; Bu lamina düzensiz dörtgen biçiminde olup, yüksekliği genişliğinden fazladır; bunun da iki yüzü ve dört kenarı gözden geçirilmelidir.

İçyan yüz; Burun boşluklarının dışyan duvarını yapan bu yüzün üçtebir alt bölümü ile orta bölümü arasında; alt boynuzcuk kemikle eklemleşen yatay ibik, crista conchalis adı alır. Bu yüzün üst bölümünde processus orbitalis'in hemen altında görülen ikinci ve kısa ibik de, kalbursu kemiğin orta konkası ile eklemleştiğinden crista ethmoidea adı alır.

Dışyan yüzü; Bu yüz üzerinde önden arkaya doğru beş bölüm göze çarpar; 1) sinüs maxillaris'in arka kenarından ağzım kapatmaya yarayan, bölüm; 2) bu çıkıntının tam arkasında, ve üstçene kemiğinin içyan yüzünün arka bölümü ile eklem yapan pürtüklü bir yüzey. (Bu iki bölüme processus maxillaris osis palatini adı verilir). 3) Üst bölümü, fossa pterygopalatina'nm, alt bölümü ise canalis pterygopalatina'nm içyan duvarlarını yapan sulcus pterygopdlatinus; 4) sfenoidin, pterigoid çıkıntısının içyan laminası ile eklemleşen bir yüzey; 5) üçüncü bölümle dördüncü bölüm arasında ve altta üç yüzlü piramid şeklinde olan processus pyramidalis.
Damak kemiğin piramidal çıkıntısı; Tepesi aşağıya, dışa ve arkaya doğrultuda ve üç yüzlü piramid şeklinde olan bu çıkıntı, baş bütününde, sfenoidin pterygoid çıkıntısının iki laminası arasındaki çentiği doldurur. Arka yüzü, yanlarda gösterdiği pürtüklü yüzeyciklerle, pterigoid çıkıntının medial ve lateral laminalarının ön kenarlarıyla eklemlesin Bu iki pürtüklü yüzeycik arasında kalan konkav bölüm,pterigoid çukurunun alt bölümünü tamamlar. Ön yüz, üstçene kemiğinin üstçene tümseği ile eklemleşerek fossa pterygopalatina'nm dibini kapatır. Alt yüz, üzerinde görülen delikler, damak küçük delikleri olup,
baş bütününde canalis pterygopalatinus'a açılan damak kanallarının sert damağa açılan alt delikleridir.

Üst kenar; İki çıkıntı ile bunların arasında bir çentik gösterir. Öndeki çıkıntı, processus orbitalis; arkadaki, processus sphenoideus; aradaki çentik de incisura sphenopalatina adı alır.
Processus orbitalis; Üçgen piramid şeklinde bir çıkıntı olup, dikey laminaya dar bir sapla bağlıdır. Üç yüzünden, alt yüz üstçene kemiğinin arka kenarı ile; ön yüz, etmoidin yan kitlesiyle; arka yüz sfenoid cismiyle eklem yapar. Bu sonuncu yüzün altında, processus orbitalis, iki yamaçlı bir sırt halinde küçük bir serbest yüzey gösterir ki üstteki göz çukuru döşemesinin en arka bölümünü; alttaki fossa pterygopalatina'nm ön duvarının en üst bölümünü, yapar.

Processus sphenoideus; Bu çıkıntı, küçük bir kemik lamel biçiminde olup konkav bir alt-iç yüz ve konveks bir üst-dış yüz gösterir.

Birinci yüz, burun boşluklarının üst duvarını yapar; ikinci yüz pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü ve onun processus vaginalis'i ile komşu olup canalis pharyngicus'un meydana gelmesine yardım eder.

İncisura sphenopalitina: Damak kemiğinin processus orbitalis'i ile, processus sphenoideus'u arasında bulunan bu çentik, baş bütününde sfenoid cisminin, pterigoid'in dışyan laminası ile birleştiği hizadaki bölümü ile kapanarak delik haline çevrilir. Baş bütününde burun boşluklarını fossa pterygopalatina'ya birleştiren bu delik, bazı anatomi okullarına göre foramen pterygopalatinum bazılarına göre foramen sphenopalatinum adı alır.

Ön kenar; Dikey laminanm ön kenarı, öne ve aşağıya eğik olup, üst çene sinus'unun ağzını çaprazlar ve alt boynuzcuk kemiğinin processus maxillaris'inin arka kenarı ile eklemleşir.
Arka kenar; Çok ince olan bu kenar pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü üzerine dayanır.


Not: "Damak Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Damak Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi



Etiketler

Eksojen Depresyon Nedir?   Seconder İol Multifokal Lens   Enfeksiyöz Mononükleoz   Behçet Hastalığı Tedavisi   Bebeklerde İshal Nasıl Teşhis Edilir?   Fobi Hastalığı ve Panik Anksiyete   Diyabet   Veba Nedir?   Boğmaca Enfeksiyonu   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Veba Nasıl Önlenir?   Böbrek Fonksiyon Testleri   Veba Nasıl Bulaşır?   Diz Ağrısı   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   İstenmeyen Doğumlar   Ulnar Oluk   Vebanın Belirtileri Nedir?   Akciğer Apsesi   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Periferik Anevrizmalar   Gribal Enfeksiyon   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Yeni Doğan Sünneti   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Bel Ağrıları Nasıl oluşur?   Anestezide Kullanılan Aletler   İlaç Zehirlenmesi   Uyku Bozuklukları Uyku Hastalığı   Loeffler Sendromu   Stroke   Tomosentez   Burun Kemiği   İnme Ve Nedenleri   Ventrikül Genişlemesi   Cilt Analizi   Migren Nedir Migren Baş Ağrısı Hastalığı   İllizarov Cerrahisi   0-6 Yaş Cinsel Eğitimi   Bronş Nedir, Akciğer İltihabı (Bronkopnömoni) Nedir?   Horlama Hastalığı   Boğaz İltihabı Anjin   İyi Kolesterol   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Seker Hastalığı Ve Göz   Uyarılma   Şeker Hastalığı Diyabet Tedavisi   Rem Uykusu Nedir   Çocuklarda Bebeklerde Havale Geçirme   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Burunda Kırık Tedavisi   Alzheimer Hastalığı Bunama   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   İşyerinde Aids Tehlikesi   Akciğerlerin Vücuttaki Görevleri Nedir?   Obezite Sıklığının Artmasının Nedenleri   Lenfoma Nedir?   Kızamıkcık   Zona Zona İçin Şifalı Bitkiler   Cilt Bakımı   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Romatizma Nedir?   Aids Bulaşma Yolları   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Pankreas Başı Kanseri   Eng - Elektronörografi   Kuduz Önlenebilir Mi?   Serebral Palsy   Status Astmatikus Belirtileri Tedavisi   Kavernoma   Baş Ağrısı Migren   Çocuklarda Kusma   Kulak Çınlaması   Plevra Hastalıkları Plevra Nedir?   Yağ Enjeksiyonu   Kafa Travmaları   Retrolental Fibroplazi   Ankilozan spondilit ve Artrit hastalığı   İdrar Kaçırma   Fantom (Hayalet) Ağrısı   Diz Kırıkları   Aids Hastaligi Hakkinda Bilgiler   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Aşılanma ve Hodgkin hastalığı   Kondilom   Burunda Estetik Cerrahi   Alın Kemiği - Frontal   Endovasküler Embolizasyon   Sistit Nedir?   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Cinsel Yaşamı Yok Eden Faktörler   Prostat Kanseri   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Periferik Sinir Sıkışmaları   Nabız Tansiyon Nedir İnsanda Nabız   Cushing Addison   Carpal Tünel Sendromu   Kırık Belirtileri   Sedef Hastalığı   Pazı Kemiği - Kol Kemiği   Mikroplu Hastalıklar   Eklem Tipleri ve Hareketleri   Tüp Bebek Nedir?   Balın Faydaları   Prostat Kanseri Belirtileri   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Epididimis Nedir?   Pülmoner Enfarktüs   Lazerle Akupunktur   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Ventriküler Septal Defekt   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Ekokardiyografi Nedir?   Endokrinoloji Nedir?   Safra Kesesi Hastalığı   Üretra Darlığı   Refleksoloji Haritası ve Artrit Tedavisi   Çıkık   Hipermetropi Yakını Görememe   İntihar Girişimleri Özkıyım Girişimi   Saç Kıran - Saçkıran   Doğumdan Sonra Cinsellik   Akciğer Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Oligomenore Adet Azlığı   Tifo Taşıyıcısı Ne Demektir?   Bel Ağrısı Nedenleri   Bulaşıcı Hastalıklar Nedir?   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Kanamalar İç Kanama Dış Kanama   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Penis Kanserleri   Bebeklerde Atelektazi   Amniyosentez Nedir   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Mezotelyoma   Parkinsondan Korunma Yolları   Çiftçi Ciğeri Ne Demektir?   Mide Küçültme   Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar   Süperiyor Vena Kava Sendromu   İnsan Isırması   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Gut Hastalığı   İndigestion   Dezintegratif Bozukluk   Ankilozan Spondilitin Nedenleri   Guatr Belirtileri   Botoksla Migren Tedavisi Botoksla Başağrısı Tedavisi   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Akciğer Embolisi Nedir?   İşçilerin Beslenmesi   İştahsız Bebeklerde Beslenme   Sezaryenle Doğum   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Eritroblastozun Tedavisi Nedir?   Kalp-Damar Hastalıkları Ve Diş Tedavisi   İshal Nedir?   Bel Fıtığı Fizik Tedavi   Böbrek Kanserinde Kemoterapi   Virüs Pnömonileri   Kanserden Korunma Yolları   Hangi Besin Maddeleri Alerjiye Neden Olur?   Hemolitik Hastalık   Yüz Estetiği Yüz Estetik Ameliyatı   1 Aylık Bebek Beslenmesi   Beyin Cerrahisi   Uyku Düzensizliğinde Akupunktur   Prostat Tedavisi   Tozaklamalar Nedir?   Tiroid Tiroit Nodül   Akupunktur Ve Sigara Bırakma   Koryoid Pleksus Kisti   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Evlilikte İlk Gece Korkusu   Kalp Sağlığı Beslenme Diyet