Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Damak Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Damak Kemiği, Damak Kemik

Bu kemik burun boşluklarının arkasında ve üstçene kemiği ile pterigoid çıkıntı arasındadır. İnce düzensiz dörtgen şeklinde, biri dikey, biri yatay iki laminanın birbiriyle, dik açı şeklinde, birleşmesinden meydana gelmiştir.

Yatay lamina; Dörtgen şeklinde, büyük ekseni enine olan bu laminanın üst ve alt iki yüzü vardır.
Üst yüzü (Facies nasalis); pürtüksüz ve enine konkav olup burun boşluklarının döşemesinin arka bölümünü tamamlar.

Alt yüzü: damak kubbesine ayrılıp, sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Üzeri pürtüklü olan bu yüzün arka ve dışyanında görülen olup arkaya ve dışa eğik olup foramen palatinum majus denilen delikte sonlanır.
Dışyan kenar, dikey lamir.a ile yatay laminanın birleşme çizgisine uyar.
İçyan kenar, kalın ve pürtüklü olup, karşı kemiğin eş kenarı ile birleşerek, burun boşluklarının döşemesinde, crista nasalis'in arka bölümünü, damak kubbesinde de sutura palatina mediana'nın arka bölümünü yapar.

. Arka kenar, açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösteren bu kenarın içyan uçları, karşı kemiğin eş ucu ile birleşerek spina nasalis posterior'u meydana getirir.
Ön kenar, üstçene kemiğinin processus palatinus'unun arka kenarı ile birleşir.
Dikey lamina; Bu lamina düzensiz dörtgen biçiminde olup, yüksekliği genişliğinden fazladır; bunun da iki yüzü ve dört kenarı gözden geçirilmelidir.

İçyan yüz; Burun boşluklarının dışyan duvarını yapan bu yüzün üçtebir alt bölümü ile orta bölümü arasında; alt boynuzcuk kemikle eklemleşen yatay ibik, crista conchalis adı alır. Bu yüzün üst bölümünde processus orbitalis'in hemen altında görülen ikinci ve kısa ibik de, kalbursu kemiğin orta konkası ile eklemleştiğinden crista ethmoidea adı alır.

Dışyan yüzü; Bu yüz üzerinde önden arkaya doğru beş bölüm göze çarpar; 1) sinüs maxillaris'in arka kenarından ağzım kapatmaya yarayan, bölüm; 2) bu çıkıntının tam arkasında, ve üstçene kemiğinin içyan yüzünün arka bölümü ile eklem yapan pürtüklü bir yüzey. (Bu iki bölüme processus maxillaris osis palatini adı verilir). 3) Üst bölümü, fossa pterygopalatina'nm, alt bölümü ise canalis pterygopalatina'nm içyan duvarlarını yapan sulcus pterygopdlatinus; 4) sfenoidin, pterigoid çıkıntısının içyan laminası ile eklemleşen bir yüzey; 5) üçüncü bölümle dördüncü bölüm arasında ve altta üç yüzlü piramid şeklinde olan processus pyramidalis.
Damak kemiğin piramidal çıkıntısı; Tepesi aşağıya, dışa ve arkaya doğrultuda ve üç yüzlü piramid şeklinde olan bu çıkıntı, baş bütününde, sfenoidin pterygoid çıkıntısının iki laminası arasındaki çentiği doldurur. Arka yüzü, yanlarda gösterdiği pürtüklü yüzeyciklerle, pterigoid çıkıntının medial ve lateral laminalarının ön kenarlarıyla eklemlesin Bu iki pürtüklü yüzeycik arasında kalan konkav bölüm,pterigoid çukurunun alt bölümünü tamamlar. Ön yüz, üstçene kemiğinin üstçene tümseği ile eklemleşerek fossa pterygopalatina'nm dibini kapatır. Alt yüz, üzerinde görülen delikler, damak küçük delikleri olup,
baş bütününde canalis pterygopalatinus'a açılan damak kanallarının sert damağa açılan alt delikleridir.

Üst kenar; İki çıkıntı ile bunların arasında bir çentik gösterir. Öndeki çıkıntı, processus orbitalis; arkadaki, processus sphenoideus; aradaki çentik de incisura sphenopalatina adı alır.
Processus orbitalis; Üçgen piramid şeklinde bir çıkıntı olup, dikey laminaya dar bir sapla bağlıdır. Üç yüzünden, alt yüz üstçene kemiğinin arka kenarı ile; ön yüz, etmoidin yan kitlesiyle; arka yüz sfenoid cismiyle eklem yapar. Bu sonuncu yüzün altında, processus orbitalis, iki yamaçlı bir sırt halinde küçük bir serbest yüzey gösterir ki üstteki göz çukuru döşemesinin en arka bölümünü; alttaki fossa pterygopalatina'nm ön duvarının en üst bölümünü, yapar.

Processus sphenoideus; Bu çıkıntı, küçük bir kemik lamel biçiminde olup konkav bir alt-iç yüz ve konveks bir üst-dış yüz gösterir.

Birinci yüz, burun boşluklarının üst duvarını yapar; ikinci yüz pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü ve onun processus vaginalis'i ile komşu olup canalis pharyngicus'un meydana gelmesine yardım eder.

İncisura sphenopalitina: Damak kemiğinin processus orbitalis'i ile, processus sphenoideus'u arasında bulunan bu çentik, baş bütününde sfenoid cisminin, pterigoid'in dışyan laminası ile birleştiği hizadaki bölümü ile kapanarak delik haline çevrilir. Baş bütününde burun boşluklarını fossa pterygopalatina'ya birleştiren bu delik, bazı anatomi okullarına göre foramen pterygopalatinum bazılarına göre foramen sphenopalatinum adı alır.

Ön kenar; Dikey laminanm ön kenarı, öne ve aşağıya eğik olup, üst çene sinus'unun ağzını çaprazlar ve alt boynuzcuk kemiğinin processus maxillaris'inin arka kenarı ile eklemleşir.
Arka kenar; Çok ince olan bu kenar pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü üzerine dayanır.


Not: "Damak Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Damak Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kuduz Aşısı ve Kuduz Tedavisi   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Yarık Damak   Allerjik Astım Tanısı   İşyerinde Aids Tehlikesi   Fiziki Alerjinin Belirtileri Nelerdir?   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Bebek Emzirme Süresi Emzirme Süreleri   Aşıların Yan etkileri   Dalak Absesi   Hepatit   Boyun Ağrısının Nedenleri   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Yaygın Atelektazi Nedir?   Anksiyete Bozuklukları   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Fako Yöntemiyle Katarakt Tedavisi   Anestezi ve Dil Dudak Yaraları   Mongolizm Nedir?   İllizarov Cerrahisi   Üretra Darlığı Nedir?   Bebeklerde Atelektazi   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Varis Nedir?   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Böbrek Nakli Nedir?   Reflü Nedir   Osteoartrit En Çok Hangi Eklemlerde Görülür?   Akut Ve Kronik Gastrit   Kardiak Arrest   Çıkıkta İlkyardım   Ağız Kokusu   Burkulma   Kalp Krizinden Sonra Cinsellik   Kas Kopması   Hareket Bozukluğu   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Anjinal Pektoris (Vitrin Hastalığı)   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Hepatit C Ve Testler   Kırıklarda İlkyardım   Serum hastalığı Nedir?   Diş Dolguları   Trigliserid Nedir?   Deri Tahrişi Nedir?   Sinüslerin Fonksiyonları Nedir?   Kemoterapi Nedir?   Diş Estetiği   Çocuklarda Şaşılık   Diş Beyazlatma Tedavisi   Ülser Nedir?   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Konjenital Üriner Sistem Problemleri   Kırık, Kemik Kırıkları   Kuduz Nedir?   Saplantı Bozuklukları   Saplantı Zorlantı   Akciğer Apsesi   Akupunkturda Kulağın Önemi   Histerosalpingografi   Enfarktüs   Elektra Kompleksi Nedir?   Cerrahi Enfeksiyonlar   Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   Gut Artriti   Astım Çeşitleri   Yüz Kemikleri Üstçene Kemiği   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı   Meme Estetiği   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Apandist   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Teofilin Zehirlenmesi   Çocuklarda Öksürük   Polimyositis ve Dermatomyositis   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Çocukluk Çağı Retin Sorunları   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Aşılanma ve kanser Aşısı   Gammaglobülin ve İmmün yetmezlik Sendromu   Varis Belirtileri   Septum Deviasyonu Nedir?   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   Çocuklarda Soğuk Algınlığı   Pet Positron Emission Tomography   Ülseratif Kolit Tedavisi   Pankreas Kanseri Tedavisi   Akne İzi Akne Tedavisi Akne İlaçları   Artrit ve romatizma nedir?   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Taş Devri Diyeti   Selim Karaciğer Tümörleri   En Sağlıklı Yağ Hangisi?   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon   Yanık Tedavisi   Üfürüm   Epandimoma   Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi   Hipertiroidi   Saman Nezlesinin Belirtileri Nelerdir?   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Mukoza-altı Ameliyatı Hangi Yaşta Yapılmalıdır?   Az Görme Görmenin Azalması   Selülit Nedir?   İskorpit Isırması   Kontakt Lensler Hangi Amaçlarla Kullanılırlar   Diş Ağrısı   Menapoz Tedavisi   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Epididimis Nedir?   Fistül Fissür Tedavisi Anal Fistül Fissür   Arteriyovenöz Malformasyon   Ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Düz Tabanlık Tedavisi   Karaciğer Nakli Nedir?   Elektropleksi   Diş Gıcırdatma Nedir?   Omorilik Tümörü   Alkol Madde Kullanım Bozuklukları   Besin Alerjileri Ölüme Neden Olabilir Mi ?   Siroz   Testis Kanseri Tedavisi   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Angina Pektoris   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Menisküs Tedavisi   Varis Ameliyatları   Ayak Protezi   Depresyon Nedir?   Kalça Kireçlenmesi Osteoartriti   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   Çocuk Ve Gençlerde Depresif Sendromlar   Yaşlılarda Katarakt   Mesane Kanseri   Karaciğer Tümörleri   Çocuklarda Ağlama Sinir Hastalıkları   Zehirlenme Çeşitleri nelerdir?   Allerjik Bronşit   Anestezi Sonrası ve Komplikasyonlar   Migren Nedir?   Sempatektomi   Hangi Yiyecekler Kolestrolü Düşürür?   Endotrachea Anestezi Nedir?   Karaciğer Sirozu Neden Oluşur?   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Hemikranyektomi   Makula Dejenerasyonu   Akupunktur Ve Zayıflama   Büyük Meme   Afrika Humması   Fonolojik Bozukluk   Veba Nasıl Bulaşır?   Yanlış Beslenme Nedir?   Osteoartrit   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Karaciğer Fonksiyon Testleri   Kısırlık Tedavisi   Kalp Yetmezliği Nedir?   Enfeksiyonlar Ve Deri Reaksiyonları   Enkübasyon Nedir?   Meme Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Boğmaca   Glioblastoma Multiforme   Çene Kilitlenmesi (Trismus)   Yumuşak Şankır Şankroid Ulcus Mollei   Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Ateşli Havale   Beyin Tümörü Nedir?   Osteoartritin Sonuçları Ne Olabilir?   Kalça Dengeleme   Bunama Nedir?   Vajinal Estetik Operasyon   Solunum Mekaniği Akciğer Fonksiyon Testi