Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Damak Kemiği

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Damak Kemiği, Damak Kemik

Bu kemik burun boşluklarının arkasında ve üstçene kemiği ile pterigoid çıkıntı arasındadır. İnce düzensiz dörtgen şeklinde, biri dikey, biri yatay iki laminanın birbiriyle, dik açı şeklinde, birleşmesinden meydana gelmiştir.

Yatay lamina; Dörtgen şeklinde, büyük ekseni enine olan bu laminanın üst ve alt iki yüzü vardır.
Üst yüzü (Facies nasalis); pürtüksüz ve enine konkav olup burun boşluklarının döşemesinin arka bölümünü tamamlar.

Alt yüzü: damak kubbesine ayrılıp, sert damağın arka bölümünü meydana getirir. Üzeri pürtüklü olan bu yüzün arka ve dışyanında görülen olup arkaya ve dışa eğik olup foramen palatinum majus denilen delikte sonlanır.
Dışyan kenar, dikey lamir.a ile yatay laminanın birleşme çizgisine uyar.
İçyan kenar, kalın ve pürtüklü olup, karşı kemiğin eş kenarı ile birleşerek, burun boşluklarının döşemesinde, crista nasalis'in arka bölümünü, damak kubbesinde de sutura palatina mediana'nın arka bölümünü yapar.

. Arka kenar, açıklığı arkaya bakan bir konkavlık gösteren bu kenarın içyan uçları, karşı kemiğin eş ucu ile birleşerek spina nasalis posterior'u meydana getirir.
Ön kenar, üstçene kemiğinin processus palatinus'unun arka kenarı ile birleşir.
Dikey lamina; Bu lamina düzensiz dörtgen biçiminde olup, yüksekliği genişliğinden fazladır; bunun da iki yüzü ve dört kenarı gözden geçirilmelidir.

İçyan yüz; Burun boşluklarının dışyan duvarını yapan bu yüzün üçtebir alt bölümü ile orta bölümü arasında; alt boynuzcuk kemikle eklemleşen yatay ibik, crista conchalis adı alır. Bu yüzün üst bölümünde processus orbitalis'in hemen altında görülen ikinci ve kısa ibik de, kalbursu kemiğin orta konkası ile eklemleştiğinden crista ethmoidea adı alır.

Dışyan yüzü; Bu yüz üzerinde önden arkaya doğru beş bölüm göze çarpar; 1) sinüs maxillaris'in arka kenarından ağzım kapatmaya yarayan, bölüm; 2) bu çıkıntının tam arkasında, ve üstçene kemiğinin içyan yüzünün arka bölümü ile eklem yapan pürtüklü bir yüzey. (Bu iki bölüme processus maxillaris osis palatini adı verilir). 3) Üst bölümü, fossa pterygopalatina'nm, alt bölümü ise canalis pterygopalatina'nm içyan duvarlarını yapan sulcus pterygopdlatinus; 4) sfenoidin, pterigoid çıkıntısının içyan laminası ile eklemleşen bir yüzey; 5) üçüncü bölümle dördüncü bölüm arasında ve altta üç yüzlü piramid şeklinde olan processus pyramidalis.
Damak kemiğin piramidal çıkıntısı; Tepesi aşağıya, dışa ve arkaya doğrultuda ve üç yüzlü piramid şeklinde olan bu çıkıntı, baş bütününde, sfenoidin pterygoid çıkıntısının iki laminası arasındaki çentiği doldurur. Arka yüzü, yanlarda gösterdiği pürtüklü yüzeyciklerle, pterigoid çıkıntının medial ve lateral laminalarının ön kenarlarıyla eklemlesin Bu iki pürtüklü yüzeycik arasında kalan konkav bölüm,pterigoid çukurunun alt bölümünü tamamlar. Ön yüz, üstçene kemiğinin üstçene tümseği ile eklemleşerek fossa pterygopalatina'nm dibini kapatır. Alt yüz, üzerinde görülen delikler, damak küçük delikleri olup,
baş bütününde canalis pterygopalatinus'a açılan damak kanallarının sert damağa açılan alt delikleridir.

Üst kenar; İki çıkıntı ile bunların arasında bir çentik gösterir. Öndeki çıkıntı, processus orbitalis; arkadaki, processus sphenoideus; aradaki çentik de incisura sphenopalatina adı alır.
Processus orbitalis; Üçgen piramid şeklinde bir çıkıntı olup, dikey laminaya dar bir sapla bağlıdır. Üç yüzünden, alt yüz üstçene kemiğinin arka kenarı ile; ön yüz, etmoidin yan kitlesiyle; arka yüz sfenoid cismiyle eklem yapar. Bu sonuncu yüzün altında, processus orbitalis, iki yamaçlı bir sırt halinde küçük bir serbest yüzey gösterir ki üstteki göz çukuru döşemesinin en arka bölümünü; alttaki fossa pterygopalatina'nm ön duvarının en üst bölümünü, yapar.

Processus sphenoideus; Bu çıkıntı, küçük bir kemik lamel biçiminde olup konkav bir alt-iç yüz ve konveks bir üst-dış yüz gösterir.

Birinci yüz, burun boşluklarının üst duvarını yapar; ikinci yüz pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü ve onun processus vaginalis'i ile komşu olup canalis pharyngicus'un meydana gelmesine yardım eder.

İncisura sphenopalitina: Damak kemiğinin processus orbitalis'i ile, processus sphenoideus'u arasında bulunan bu çentik, baş bütününde sfenoid cisminin, pterigoid'in dışyan laminası ile birleştiği hizadaki bölümü ile kapanarak delik haline çevrilir. Baş bütününde burun boşluklarını fossa pterygopalatina'ya birleştiren bu delik, bazı anatomi okullarına göre foramen pterygopalatinum bazılarına göre foramen sphenopalatinum adı alır.

Ön kenar; Dikey laminanm ön kenarı, öne ve aşağıya eğik olup, üst çene sinus'unun ağzını çaprazlar ve alt boynuzcuk kemiğinin processus maxillaris'inin arka kenarı ile eklemleşir.
Arka kenar; Çok ince olan bu kenar pterigoid çıkıntının içyan laminasının içyüzü üzerine dayanır.


Not: "Damak Kemiği" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Damak Kemiği" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Tularemi Hastalığı   Duyma Kaybı   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Şişmanlık   Yapay Solunum Suni Solunum   Burun Kanamaları Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?   Çocuklarda Sarılık Nedir?   Mide Bandı   Donma, Donma Hali, Donma Tedavisi   Kanserde Erken Tanı   Çocuklarda Aşılar   Koroner Anjioplasti   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Bel Ağrıları Bel Fıtığı   Kulak Kiri Nedir?   Beyin Cerrahisi   Ülkemizde Böbrek Nakli   Saman Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?   Arpacık Tedavisi   İdrar Yollarında Yanma   AİDS Taşıyıcıları ve AİDS Hastaları ile Yaşam   Lıposuctıon   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Vitrektomi Retina Hastalıkları   Dismenore Sancılı Adet   Diş Ağrısı   Kan Basıncı Tansiyon Nedir   Üveit Tanısı Nasıl Konmaktadır?   İlaç Zehirlenmesi   Okulda Alerji Güvenliği   Nörojen Tümörler Tiroid Tümörleri   Mide Asidindeki Yükselmeye Karşı İlaçlar   Renalkolik Böbrek Ağrısı   Aids Testleri İlaçları   Bebeklerde Göbek İltihabı Hastalıkları   Aşılanma ve nörolojik hastalıklar   Apandisit Ağrısı   Parkinson Hastalığının Nedenleri Bilinmiyor   Gebelikte Hipotiroidi   Aşılanma ve Prematürite   Ötenazi Hakkı ve Ölüm İsteme   Cinsellik Hakkında Bilgisizlik   Yaygın Anksiyete Bozukluğu   Aort Darlığı   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Safra Taşı Tedavisi   Gelişimsel Bozukluk   Bebeklerde Fıtık Bebek Fıtığı   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Hypostatic Zatürree Önlenebilir Mi?   İşyerinde İlk Yardım Bilgisi   Timus Tumorleri Timoma Nedir   Sinüs İltihaplarında Cerrahi   Göz Sulanması   Penis Kanserleri   Nükleoplasti nedir?   Fallot Tetralojisi Mavi Bebek Hastalığı   Ekoloji Nedir?   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Jinekomasti   Mikroplardan Korunma Yolları   Akupunkturla Ağrı Tedavisi   Alzheimer Nedir?   Lenfoma Belirtileri Nelerdir?   Yapay Eklem   Sosyal Fobi Nedir?   Akciğer Kanseri Nedir?   Lazerle Akupunktur   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Nedir?   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Akdemiz Anemisi Taşıyıcılığı   Romatizma Boyun Ağrısı ve Bursit   Bitkisel Kalça Şekillendirme   Süperiyor Vena Kava Sendromu   Besin Alerjileri Ölüme Neden Olabilir Mi ?   Başağrısı Ve Migren   Elektra Kompleksi Nedir?   Bebeklik Anoreksisi   Retrolental Fibroplazi Nedir?   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Hipertiroidi   Verem Nedir?   Hodgkin Hastalığı Belirtileri   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Pankreas Ağrısı   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Çocuklarda Soğuk Algınlığı   Bebeklerde Salgın İshal Nedir?   Fiziki Alerji Nedir?   Göz Kapağının Dışa Dönmesi   Aort Cerrahisi   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Prostat Büyümesi Tedavisi   Boğmaca Nasıl Anlaşılır?   Zekâ Geriliği   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Aids Cinsel Hastalık Mıdır?   Orak Hücreli Anemi Kansızlık   Zührevi Hastalıklar   Dev Meme   Barotravma (Hava Basıncı Travması)   Burunda Kırık Tedavisi   Kan Kanseri Tedavisi   Omurilik Pilleri   Kızlık Zarı Türleri Hymen   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Osteoporoz Tedavisi   Böbrek Kanserinde Kemoterapi   Besin Alerjisi ve Karın Ağrısı   Anomalili Kusurlu Bebekler   B1 Vitamin Eksikliği   Boyun Fıtığı Egzersizleri   Kol Kırıkları Kol Kırığı Tedavisi   Kolon Kanseri Nedir?   Volum Viral Akciğer Fonksiyon Testleri   Skar El Yanığı Yüz Yanığı   Ürojinekoloji   Besin Zehirlenmesi   Karın Germe   Prostat Büyümesi   1 Aylık Bebek Beslenmesi   Koroner Anjiyografi   Diş Dolgusu   Sosyal Fobiler   Diyabet Hastalığı   Bağırsak Tıkanmaları Hastalığı   Bacak Kırıkları   Bagassosis Nedir?   Gastritis Nedir?   Boyun Kireçlenmesi   Prozac Likit ilacı   Gebelikte Kilo Hamilelikte İdeal Kilo   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Gömülü Dişler   Nöral Terapi   Çocukluk Çağı Retin Sorunları   Labioplasti   Serum hastalığı Nedir?   Kistik Fibroz Neden İleri Gelmektedir?   Beyin kanamasına bağlı baş ağrıları   Eklem Ağrıları   Aft Hastalığı   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Kemiklerin Mikroskobik Görünüşü Kemik Terkibi   Zihinsel Engellilik   Fiziki Allerji   Böcek Allerjisi Nedir?   Ayak Tarağı Kemikleri   Cinsel Yaşam Nedir?   Bacakların Atardamar Hastalığı   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Liver Transplant Turkey   Ventriküler Septal Defekt   Tiroidit Guatr Nodülü   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Tinnitus   Bebeklerde Sarılık   Difteri Kuş Palazı Aşısı   İdeal Meslek Seçimi   Öfke Kontrolü   Ağrı Kesici Kullanımı ve Analjezikler   Travay Pelvik Evresi   Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler   Deniz Kestanesi Batması   Kansızlık Nedir?   Normal Penis Gelişimi   Diskin iltihabı   Doğum Belirtileri Gebelik   Seks Sorunları   Atipik Pnomoni ve Mikoplasma Pnömoni   Bebeklerde Konak   Kızamıkçık Nedir?   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?