Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Brucella Hastalığı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Brucella Hastalığı Nedir? Brusellozis İnsanlara Nasıl Bulaşır?  Brucella mikroorganizmaları insanlara çeşitli yollarla bulaşmaktadır. En yaygın bulaşma yolu mikroorganizma ile bulaşık çiğ süt ve süt ürünlerinin (peynir, krema, tereyağı, dondurma vs.) tüketilmesidir. Ülkemizde koyun-keçi sütlerinden yapılan peynirler genellikle hiçbir ısıtma işlemi uygulanmadan yapılmakta ve insanlar için risk taşımaktadır. Enfekte hayvanlar, hayvan karkasları, atık yavru ve atık yapan hayvanların genital akıntıları, idrar ve dışkıları ile doğrudan temas ile bulaşma olabilir. Doğrudan temasta sindirim sistemi ile bulaşma ön planda olmakla birlikte hasarlı deriden ve solunum yoluyla bulaşma da söz konusudur. Hayvan gübresi ile bulaşan sebzelerin tüketimi de insan enfeksiyonlarından sorumlu olabilir.

Hayvan yetiştirenler, veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri, mezbaha çalışanları, et sanayiinde çalışanlar ve laboratuvar çalışanları brusellozisin bulaşması açısından daha fazla riske sahiptir.

19. Brusellozis İnsanlara Et ile Bulaşır mı?

Et çok nadiren bir bulaşma kaynağıdır. Çünkü genellikle çiğ olarak yenilmez, hastalığa neden olan bakteriler normal olarak kas dokusunda bulunmaz ve normal pişirme ısısında ölürler. Özellikle karaciğer, dalak gibi organların iyi pişirilmeden tüketilmesi ile bulaşma olabilir.

Hastalık insanlara daha çok enfekte hayvanların kesimi ve bu hayvanların organlarına temas edilmesi ile bulaşabilir.

20. Brusellozis İnsandan İnsana Bulaşır mı?

İnsandan insana doğrudan bulaşma son derece azdır. Nadiren süt veren annelerden bebeklerine ve seksüel yolla bulaşmanın olduğu bildirilmiştir.

21. İnsanlarda Brusellozisin Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 1-3 hafta kadardır, bazen birkaç aya kadar uzayabilir. Belirtiler hafif veya şiddetli düzeyde, aniden veya yavaş gelişerek ortaya çıkabilir. Hastalarda sürekli, aralıklı veya düzensiz bir ateş, terleme, kas ve iskelet sistemine olan belirgin etkisinin sonucu olarak yorgunluk, dermansızlık, genel ağrı ve mental depresyon gibi semptomlar görülür. En çok etkilenen eklemler kalça, diz ve dirseklerdir. Bazı hastalarda klinik olarak ürogenital semptomlar belirgindir.Ayrıca mide-barsak, akciğerler, kan yapan organlar, cilt ve nadiren de kalp-damar sistemi ve beyin (menenjit) etkilenir. Brucella mikorganizmaları insanlarda hayvanlardaki gibi özellikle bir düşük etkeni değildir. Bu nedenle bruselloziste insanlardaki düşük riski diğer bakteriyel enfeksiyonların seyrinde görülebilecek düşük riskinden fazla değildir. Erkek hastalarda testis, epididimit ve veziküloseminallere yerleşim sonucu akut orşit, epididimitis gelişimi daha sıktır. Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar uzayabilir

22. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Teşhis Edilir?

Klinik bulgularla konulan teşhisin doğrulanması için laboratuvar testleri gereklidir. Teşhis doğrudan hasta kanından Brucella mikroorganizmalarının kültürü ve indirekt olarak serolojik testlerle etkene karşı oluşan antikorların tespiti ile olur. Hastaların brusellozis tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmış olmaları ve kırsal kesimdeki sağlık birimlerinde kültür imkanlarının olmaması, etkenlerin kanda sürekli bulunmaması nedeniyle hastalığın teşhisi daha çok serolojik testlere dayanmaktadır.

23. İnsanlarda Brusellozis Tedavi Edilebilir mi?

Antibiyotikler Brucella mikroorganizmalarının karşı etkilidir. Fakat hastalığın tedavisi güç olabilir. Brucella etkenleri hücre içinde bulunduklarından (tüberküloz hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis gibi) birden fazla antibiyotiğin uzun süre (en az 6 hafta) uygulanmasını gerektirir. Ayrıca bakterilerin vücutta nereye gizlendiklerinin bilinmemesi ve kemik iliği gibi yerlerde de enfeksiyon oluşturması nedeniyle uzun süreli bir tedavi uygulanır. Kısa süreli tedavi enfeksiyonun nüksetmesine neden olmaktadır. Tedaviye başlama zamanı ve hastalığın şiddetine bağlı olarak iyileşme birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ölüm oranı düşüktür.

Bilimsel açıdan önemli ve göz önünde bulundurulması gereken diğer bir konu ilaçlara direnç ihtimalidir. Burucella etkenlerinin antibiyotiklere dirençli suşlarının olduğu bildirilmiştir. Brusellozis tedavisi için yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotikler (Rifampicin ve streptomycin gibi) aynı zamanda tüberküloz tedavisinde de kullanılmaktadır. Patojenik Mycobacterium tuberculosis suşlarına karşı çoklu ilaç direncine sahip suşların mevcudiyeti brusellozis tedavisi için tüberküloz tedavisinde kullanılmayan alternatif bir tedavi problemini ortaya çıkarmaktadır.

24. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Önlenir?

Pastörize olmamış veya iyice kaynatılmamış süt ve böyle sütlerden yapılan peynir, krema, dondurma gibi süt ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize edilip edilmediği bilinmeyen süt ve süt ürünleri yenilip içilmemelidir.

Hayvan yetiştiricileri yavru atan hayvanların tüm atıkları ile bu atıkların temas ettiği yem ve altlıkları çıplak el ile dokunmadan imha etmelidir. Atıklar çevreye atılmamalı, özellikle kedi ve köpeklere verilmemelidir. Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılmalıdır. Atık görüldüğünde hemen bir veteriner hekime haber verilmeli ve hastalığın teşhisi konulduktan sonra hayvanlar mutlaka aşılatılmalıdır. Ayrıca koruyucu olarak genç hayvanların aşılatılmasına önem verilmelidir. Çünkü insanlarda brusellozisin önlenmesi hastalığın hayvanlarda kontrol ve eradikasyonuna bağlıdır.

Yapılan çalışmalara rağmen insanlarda kullanılabilecek güvenli bir aşı henüz bulunamamıştır.


Not: "Brucella Hastalığı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.
 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Şişkinlik Tedavisi   Alkol ve Kan Hastalıkları   Torakoskopi   Kemiklerin Yapısı   Lösemi Nedir?   Mastektomi   Obsesif Kompulsif Nedir?   Sırt Tutulması Sırt Ağrısı   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Çalışan kalpte bypass   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Miyopi Uzağı Görememe   Akciğer Kanseri Nedir?   Barsak Ameliyatları   Bebeklerde Göz Bozukluğu   Endojen Depresyon Nedir?   Entellektüelleştirme Nedir?   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Tularemi Nasıl Önlenebilir?   Deri Tahrişi Nedir?   Analitik Psikodinamik Yaklaşımlar   Uyku Bozuklukları Uyku Hastalığı   Karın Hastalığı Sebepleri   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Karaciğer Kanseri   Gut Artriti Nedir?   Osteoartrit Belirtileri   Bel Omurları Bel Omuru   Anjiofibromlar   Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımı   Göz Tembelliği   Subfrenik Abse Nedir?   Baş Kemikleri - Kafa Kemikleri   Çene Kilitlenmesi (Trismus)   Multipl Subpial Transseksiyon   Metastatik Beyin Tümörü Ameliyatları   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Aşılanma ve hemofili hastalığı   Donma, Donma Hali, Donma Tedavisi   Oküler Protez Göz Protezi   Sakız Çiğnemek Çürüğü Önler Mi?   Uyarılma   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Bebeklerde Emzirme Sonrası   İntraserebral Hematom   Ense Ağrısı Belirtileri   Epilepsi Hastası İçin Yapılması Gerekenler   Felç   Uterus Kanserleri   Şeker Eksikliği Koması   Yenidoğan Sarılığı Nedir?   Fako Yöntemiyle Katarakt Tedavisi   Ense Ağrısı   Kuduzun Belirtileri Nelerdir?   Akciğer Tüberkülozu   Glokom Tedavisi   Bel Fıtığı Nedir?   Bebeklerde Konak   Hirschsprung Hastalığı Nedir?   Herpes Tedavisi ve Aşı   Ürtiker Birkez Tedavi Edildikten Sonra Yeniden Tekrarlar Mı?   Akupunkturda Uygulama   İndigestion   Testis Torsiyonu Ekstravajinal İntravajinal   Erkeklerde Orgazm Bozukluğu   Göz Zonası Göz Sağlığı   Beyin Anjiosu   Enkübasyon Nedir?   Kramp Girme   İshal Diyeti   Diz Protezi Hangi Hastaya Yapılmalıdır?   Homopati Nedir?   Vep Görsel Uyandırılmış Potansiyeller   Kalp Krizi Hakkında Merak Ettikleriniz   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Su Çiçeği Hastalığı   Ense Ağrısı Sebepleri   Blepharoplasty   Sinir Felci   İdeal Kilo Hesaplama   Akciğer Kanserinin Gelişmekte Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?   Guatr Belirtileri   Angina Pektoris   Ani Kalp Durması   Şeker Hastalığı Diabetes Mellitus Belirtisi   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Anestezi Sonrası ve Komplikasyonlar   Gastroskopi   Fenilketonüri Nedir?   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   İlaç Alerjisi   Burger   Özefagus Nedir?   Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi Nedir?   Piriformis Kasına Bağlı Bel Ağrıları   Kızlık Zarı Türleri Hymen   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Bayılma   Omuz Protezi   Çıkık   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Omuz Ağrısı Tedavisi   Kanserli Hastalarda Ağrı   Omurga Anatomisi   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   Yüksek Tansiyon Nedir?   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Romatizmal Artrit Nedir?   Glokom Göz Tansiyonu   Çocuklarda Göz Hastalıkları   Antibiyotikler   Akut Bronşit Etkenleri   Uyurgezerlik Belirtileri Nelerdir?   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Uykunun Önemi ve Fizyolojisi   Prostat İltihabı   Hamilelik Riski Riskli Gebelik Nedir   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Ses Hastalıkları   Psikolojik Ağrılar   Mükoviskoidoz   Mide Yanması Nedir?   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Yabancı Cisim Yutmak ve Çıkarma   Bademcik İltihabı Tanısı   Endokard   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Kronik Amfizemin Belirtileri Nelerdir?   Özefagus Varis Kanaması   Gece Körlüğü Göz Tembelliği   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Tetanos Tedavisi Nasıl Yapılır?   Galvanoterapi   Bebeklik Anoreksisi   Kron Hastalığı   Sarı Nokta Hastalığı   Çıban Tedavisi   Romatizma   Epididimis Nedir?   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Diş Estetiği   Kalp Masajı   Diş Fırçalama Teknikleri   Gastrit   Otolog Nedir?   Boyun Kireçlenmesi, Boyunda Kireçlenme   Anemi   Kulak Ameliyatı   Pektus Karinatum   Dengesiz Beslenmenin   Yaz İshali   Mikrovasküler Dekompresyon   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Hemikranyektomi   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kan Zehirlenmesi   Perikardit Tüberküloz   Uyku Problemleri Uykusuzluk   Vulva-vajen Kanseri   Bruselloz Nasıl Önlenebilir?   Divertikülit Nedir?   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Rayno Fenomeni   Tozaklamalar Nedir?   Göz Hastalıkları   Açık Yara   Burun Akıntısı   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   Apseler Ve İltihaplar   Çocuklarda Astım   Göz Kapağı Kaldırma   Mesane Kanseri Belirtileri   Meme Dikleştirme   Katarakt Belirtileri   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati