Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Brucella Hastalığı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Brucella Hastalığı Nedir? Brusellozis İnsanlara Nasıl Bulaşır?  Brucella mikroorganizmaları insanlara çeşitli yollarla bulaşmaktadır. En yaygın bulaşma yolu mikroorganizma ile bulaşık çiğ süt ve süt ürünlerinin (peynir, krema, tereyağı, dondurma vs.) tüketilmesidir. Ülkemizde koyun-keçi sütlerinden yapılan peynirler genellikle hiçbir ısıtma işlemi uygulanmadan yapılmakta ve insanlar için risk taşımaktadır. Enfekte hayvanlar, hayvan karkasları, atık yavru ve atık yapan hayvanların genital akıntıları, idrar ve dışkıları ile doğrudan temas ile bulaşma olabilir. Doğrudan temasta sindirim sistemi ile bulaşma ön planda olmakla birlikte hasarlı deriden ve solunum yoluyla bulaşma da söz konusudur. Hayvan gübresi ile bulaşan sebzelerin tüketimi de insan enfeksiyonlarından sorumlu olabilir.

Hayvan yetiştirenler, veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri, mezbaha çalışanları, et sanayiinde çalışanlar ve laboratuvar çalışanları brusellozisin bulaşması açısından daha fazla riske sahiptir.

19. Brusellozis İnsanlara Et ile Bulaşır mı?

Et çok nadiren bir bulaşma kaynağıdır. Çünkü genellikle çiğ olarak yenilmez, hastalığa neden olan bakteriler normal olarak kas dokusunda bulunmaz ve normal pişirme ısısında ölürler. Özellikle karaciğer, dalak gibi organların iyi pişirilmeden tüketilmesi ile bulaşma olabilir.

Hastalık insanlara daha çok enfekte hayvanların kesimi ve bu hayvanların organlarına temas edilmesi ile bulaşabilir.

20. Brusellozis İnsandan İnsana Bulaşır mı?

İnsandan insana doğrudan bulaşma son derece azdır. Nadiren süt veren annelerden bebeklerine ve seksüel yolla bulaşmanın olduğu bildirilmiştir.

21. İnsanlarda Brusellozisin Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 1-3 hafta kadardır, bazen birkaç aya kadar uzayabilir. Belirtiler hafif veya şiddetli düzeyde, aniden veya yavaş gelişerek ortaya çıkabilir. Hastalarda sürekli, aralıklı veya düzensiz bir ateş, terleme, kas ve iskelet sistemine olan belirgin etkisinin sonucu olarak yorgunluk, dermansızlık, genel ağrı ve mental depresyon gibi semptomlar görülür. En çok etkilenen eklemler kalça, diz ve dirseklerdir. Bazı hastalarda klinik olarak ürogenital semptomlar belirgindir.Ayrıca mide-barsak, akciğerler, kan yapan organlar, cilt ve nadiren de kalp-damar sistemi ve beyin (menenjit) etkilenir. Brucella mikorganizmaları insanlarda hayvanlardaki gibi özellikle bir düşük etkeni değildir. Bu nedenle bruselloziste insanlardaki düşük riski diğer bakteriyel enfeksiyonların seyrinde görülebilecek düşük riskinden fazla değildir. Erkek hastalarda testis, epididimit ve veziküloseminallere yerleşim sonucu akut orşit, epididimitis gelişimi daha sıktır. Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar uzayabilir

22. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Teşhis Edilir?

Klinik bulgularla konulan teşhisin doğrulanması için laboratuvar testleri gereklidir. Teşhis doğrudan hasta kanından Brucella mikroorganizmalarının kültürü ve indirekt olarak serolojik testlerle etkene karşı oluşan antikorların tespiti ile olur. Hastaların brusellozis tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmış olmaları ve kırsal kesimdeki sağlık birimlerinde kültür imkanlarının olmaması, etkenlerin kanda sürekli bulunmaması nedeniyle hastalığın teşhisi daha çok serolojik testlere dayanmaktadır.

23. İnsanlarda Brusellozis Tedavi Edilebilir mi?

Antibiyotikler Brucella mikroorganizmalarının karşı etkilidir. Fakat hastalığın tedavisi güç olabilir. Brucella etkenleri hücre içinde bulunduklarından (tüberküloz hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis gibi) birden fazla antibiyotiğin uzun süre (en az 6 hafta) uygulanmasını gerektirir. Ayrıca bakterilerin vücutta nereye gizlendiklerinin bilinmemesi ve kemik iliği gibi yerlerde de enfeksiyon oluşturması nedeniyle uzun süreli bir tedavi uygulanır. Kısa süreli tedavi enfeksiyonun nüksetmesine neden olmaktadır. Tedaviye başlama zamanı ve hastalığın şiddetine bağlı olarak iyileşme birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ölüm oranı düşüktür.

Bilimsel açıdan önemli ve göz önünde bulundurulması gereken diğer bir konu ilaçlara direnç ihtimalidir. Burucella etkenlerinin antibiyotiklere dirençli suşlarının olduğu bildirilmiştir. Brusellozis tedavisi için yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotikler (Rifampicin ve streptomycin gibi) aynı zamanda tüberküloz tedavisinde de kullanılmaktadır. Patojenik Mycobacterium tuberculosis suşlarına karşı çoklu ilaç direncine sahip suşların mevcudiyeti brusellozis tedavisi için tüberküloz tedavisinde kullanılmayan alternatif bir tedavi problemini ortaya çıkarmaktadır.

24. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Önlenir?

Pastörize olmamış veya iyice kaynatılmamış süt ve böyle sütlerden yapılan peynir, krema, dondurma gibi süt ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize edilip edilmediği bilinmeyen süt ve süt ürünleri yenilip içilmemelidir.

Hayvan yetiştiricileri yavru atan hayvanların tüm atıkları ile bu atıkların temas ettiği yem ve altlıkları çıplak el ile dokunmadan imha etmelidir. Atıklar çevreye atılmamalı, özellikle kedi ve köpeklere verilmemelidir. Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılmalıdır. Atık görüldüğünde hemen bir veteriner hekime haber verilmeli ve hastalığın teşhisi konulduktan sonra hayvanlar mutlaka aşılatılmalıdır. Ayrıca koruyucu olarak genç hayvanların aşılatılmasına önem verilmelidir. Çünkü insanlarda brusellozisin önlenmesi hastalığın hayvanlarda kontrol ve eradikasyonuna bağlıdır.

Yapılan çalışmalara rağmen insanlarda kullanılabilecek güvenli bir aşı henüz bulunamamıştır.


Not: "Brucella Hastalığı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.
 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kalp Krizi   Toksoplazmoz Hastalığı   Göz Kapağının Dışa Dönmesi   Subdural Hematom   Aids Aşısı   Makula Dejenerasyonu   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Aşılanma ve nörolojik hastalıklar   Arteriyel Nefroskleroz   Çocuklarda Kafatası Travma   Kübital Tünel Sendromu   Kronik Pankreatit   Balon İle Sinüzit Tedavisi   Hamilelikte Aşı   Kronik Kan Kanserleri   Bel Soğukluğu Nasıl Tedavi Edilir?   Hepatit   Obezite Sıklığının Artmasının Nedenleri   Solunum Yollarının Açılması   Bebeklerde ve Çocuklarda Bağışıklık Sistemi   Artritin En Genel Türleri Hangileridir?   Alzheimer   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Artroplasti   Kan Değiştirilmesi   Kürek Kemiği   Geç Boşalma Nedir?   Karaciğer Nakli Nedir?   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   Gut Hastalığı   Kardeş Kıskançlığı   Akut Lenfositik Lösemi Nedenleri   Boyun Ağrısının Nedenleri   Göğüs Büyütme   Migren Nedir?   Tiroid Fonksiyon Testleri   Rektum Kanseri Belirtileri   Penis Kırılması   Damla Hastalığı   Hangi Anneler Bebek Emziremez?   Kol Damarlarının Hastalıkları   Kan Kanseri Tedavisi   Penis Kanserleri   Çene Protez Ameliyatları   Disosiyatif Bozukluk Depersonalizasyon   Lıposuctıon   Meme Dikleştirme Nedir?   Doğum Tarihi Hesaplama   Kedi Isırması   Amipli Dizanteri Tedavisi   Evlat Edinme   Anal Fissürler Anüste Çatlak   Analitik Psikodinamik Yaklaşımlar   Çene Eklemi Bozukluğu   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri   İris İltihabı İritis   Şaşılık   Sosyal Fobi   İktidarsızlık (Empotans)   Kurdeşen Nedir?   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Rem Uykusu Nedir   Bruelloz   Larenjit Farenjit   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Akut Akciğer Ödemi ve Tedavisi   Apandisit Ameliyatı Ne Derece Ciddî Bir Ameliyattır?   Varis Belirtileri   Burun Polipleri Nasıl Tedavi Edilir?   Plevra Sıvısının İncelenmesi   Üretra Darlığı   Yağ Embolisi Sendromu   Asellüler Boğmaca Aşısı   Polikistik Over Sendromu   Şekersiz Diyet Diabet   Çocuklarda Alerji   Mide Duodenum Grafisi   Çocuklarda Göz Hastalıkları   Kronik Glomerülonefrit   Tularemi Nasıl Bulaşır?   İntensiyonel Tremor   Septum Deviasyonu Neden İleri Gelir?   Akupunktur Ve Ağrı   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Baş Ağrıları Migren Menenjit   Kırışıklık Tedavileri   Atelektazi Çeşitleri Nelerdir?   Akciğer Kanseri Tedavisi   Migren İle İlgili Terimler   Burunun Yapısı Ve Burun Kırılması   6 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Sınav Kaygısı İle Baş Etme   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Horlama Tedavisi   Ayak Ağrısı   Bebek ve Çocuklarda Menenjit   Ölçüsüz Ve Hızlı Yemek   Nükleoplasti nedir?   Viral Hepatitler ve Aşılama   Sıtma Nedir?   Göğüs Estetiği   Kusmak   Hemoroid Nedir?   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Bağışıklık Sistemi Diyeti   Hepatit C   Diz Kırıkları   Nabiz Tansiyon Dakikadaki Nabiz Sayisi   Amfizem   Akciğer Apsesi Ameliyatı   Siroz   Tularemi Hastalığı   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Bademcik İltihabı ve Anji Hastalığı   Burun Profili Düzeltme   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Pankreas Kistleri   Hirschsprung Hastalığı Nedir?   Hodgkin Hastalığı Tedavisi   Gece Yanığı   Abdominal Aort Anevrizmaları   Deli Dana Hastalığı Bovine Spongioforme   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Veba Nasıl Önlenir?   Ayak Bileği Burkulma Belirtileri   Bebekte Kulak Ağrısı   Spastisite   Taş Hastalığı   Osteoporoz Ağrıları   Diş Kanaması   Akupunkturun Tarihçesi   Hıçkırığın Tedavisi   Prostat Büyümesi   Ürodinomi   Kekeleme Nedir?   Alt Islatma   Yeme Bozuklukları Nelerdir?   Genç Psikiyatrisi   Ereksiyon Nedir?   Diyabet Hastalığı   Elektropleksi   Alzheimer Hastalığı Evreleri ve Süreci   Subtalamotomi   Ergen Psikiyatrisi   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları   Mide Kanseri Mide Kanseri Belirtileri   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Çocuklarda Aşılar   Kulak Bakımı Kulak Ağrısı   Eeg Çekimi   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Bel Omurları Bel Omuru   Kızarıklık Yanma ve Kabarıklık   Skleroderma Hastalığı Nedir (Sistemik Sklerosis)   Erken Dönem Gelişme Geriliği   Kanamalarda İlkyardım   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Derin Ven Trombozu   Hemipleji   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Boğmaca Nasıl Anlaşılır?   Kalp Krizinden Korunma   Cinsel Performans Anksiyetesi   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Prostat Teşhisi   Lenf Kanseri Tanısı   İdrar Kaçırmaya Botox Tedavisi   Tuzak Nöropati   Wegener Granulomatosis   Aids Aşısı Bilgileri   Elasyon Nedir?   Kızlık Zarı Bozulması   Akupunktur   Mide Hastalıkları   Dalak Ağrısı   Fobiler