Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Brucella Hastalığı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Brucella Hastalığı Nedir? Brusellozis İnsanlara Nasıl Bulaşır?  Brucella mikroorganizmaları insanlara çeşitli yollarla bulaşmaktadır. En yaygın bulaşma yolu mikroorganizma ile bulaşık çiğ süt ve süt ürünlerinin (peynir, krema, tereyağı, dondurma vs.) tüketilmesidir. Ülkemizde koyun-keçi sütlerinden yapılan peynirler genellikle hiçbir ısıtma işlemi uygulanmadan yapılmakta ve insanlar için risk taşımaktadır. Enfekte hayvanlar, hayvan karkasları, atık yavru ve atık yapan hayvanların genital akıntıları, idrar ve dışkıları ile doğrudan temas ile bulaşma olabilir. Doğrudan temasta sindirim sistemi ile bulaşma ön planda olmakla birlikte hasarlı deriden ve solunum yoluyla bulaşma da söz konusudur. Hayvan gübresi ile bulaşan sebzelerin tüketimi de insan enfeksiyonlarından sorumlu olabilir.

Hayvan yetiştirenler, veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri, mezbaha çalışanları, et sanayiinde çalışanlar ve laboratuvar çalışanları brusellozisin bulaşması açısından daha fazla riske sahiptir.

19. Brusellozis İnsanlara Et ile Bulaşır mı?

Et çok nadiren bir bulaşma kaynağıdır. Çünkü genellikle çiğ olarak yenilmez, hastalığa neden olan bakteriler normal olarak kas dokusunda bulunmaz ve normal pişirme ısısında ölürler. Özellikle karaciğer, dalak gibi organların iyi pişirilmeden tüketilmesi ile bulaşma olabilir.

Hastalık insanlara daha çok enfekte hayvanların kesimi ve bu hayvanların organlarına temas edilmesi ile bulaşabilir.

20. Brusellozis İnsandan İnsana Bulaşır mı?

İnsandan insana doğrudan bulaşma son derece azdır. Nadiren süt veren annelerden bebeklerine ve seksüel yolla bulaşmanın olduğu bildirilmiştir.

21. İnsanlarda Brusellozisin Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 1-3 hafta kadardır, bazen birkaç aya kadar uzayabilir. Belirtiler hafif veya şiddetli düzeyde, aniden veya yavaş gelişerek ortaya çıkabilir. Hastalarda sürekli, aralıklı veya düzensiz bir ateş, terleme, kas ve iskelet sistemine olan belirgin etkisinin sonucu olarak yorgunluk, dermansızlık, genel ağrı ve mental depresyon gibi semptomlar görülür. En çok etkilenen eklemler kalça, diz ve dirseklerdir. Bazı hastalarda klinik olarak ürogenital semptomlar belirgindir.Ayrıca mide-barsak, akciğerler, kan yapan organlar, cilt ve nadiren de kalp-damar sistemi ve beyin (menenjit) etkilenir. Brucella mikorganizmaları insanlarda hayvanlardaki gibi özellikle bir düşük etkeni değildir. Bu nedenle bruselloziste insanlardaki düşük riski diğer bakteriyel enfeksiyonların seyrinde görülebilecek düşük riskinden fazla değildir. Erkek hastalarda testis, epididimit ve veziküloseminallere yerleşim sonucu akut orşit, epididimitis gelişimi daha sıktır. Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar uzayabilir

22. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Teşhis Edilir?

Klinik bulgularla konulan teşhisin doğrulanması için laboratuvar testleri gereklidir. Teşhis doğrudan hasta kanından Brucella mikroorganizmalarının kültürü ve indirekt olarak serolojik testlerle etkene karşı oluşan antikorların tespiti ile olur. Hastaların brusellozis tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmış olmaları ve kırsal kesimdeki sağlık birimlerinde kültür imkanlarının olmaması, etkenlerin kanda sürekli bulunmaması nedeniyle hastalığın teşhisi daha çok serolojik testlere dayanmaktadır.

23. İnsanlarda Brusellozis Tedavi Edilebilir mi?

Antibiyotikler Brucella mikroorganizmalarının karşı etkilidir. Fakat hastalığın tedavisi güç olabilir. Brucella etkenleri hücre içinde bulunduklarından (tüberküloz hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis gibi) birden fazla antibiyotiğin uzun süre (en az 6 hafta) uygulanmasını gerektirir. Ayrıca bakterilerin vücutta nereye gizlendiklerinin bilinmemesi ve kemik iliği gibi yerlerde de enfeksiyon oluşturması nedeniyle uzun süreli bir tedavi uygulanır. Kısa süreli tedavi enfeksiyonun nüksetmesine neden olmaktadır. Tedaviye başlama zamanı ve hastalığın şiddetine bağlı olarak iyileşme birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ölüm oranı düşüktür.

Bilimsel açıdan önemli ve göz önünde bulundurulması gereken diğer bir konu ilaçlara direnç ihtimalidir. Burucella etkenlerinin antibiyotiklere dirençli suşlarının olduğu bildirilmiştir. Brusellozis tedavisi için yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotikler (Rifampicin ve streptomycin gibi) aynı zamanda tüberküloz tedavisinde de kullanılmaktadır. Patojenik Mycobacterium tuberculosis suşlarına karşı çoklu ilaç direncine sahip suşların mevcudiyeti brusellozis tedavisi için tüberküloz tedavisinde kullanılmayan alternatif bir tedavi problemini ortaya çıkarmaktadır.

24. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Önlenir?

Pastörize olmamış veya iyice kaynatılmamış süt ve böyle sütlerden yapılan peynir, krema, dondurma gibi süt ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize edilip edilmediği bilinmeyen süt ve süt ürünleri yenilip içilmemelidir.

Hayvan yetiştiricileri yavru atan hayvanların tüm atıkları ile bu atıkların temas ettiği yem ve altlıkları çıplak el ile dokunmadan imha etmelidir. Atıklar çevreye atılmamalı, özellikle kedi ve köpeklere verilmemelidir. Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılmalıdır. Atık görüldüğünde hemen bir veteriner hekime haber verilmeli ve hastalığın teşhisi konulduktan sonra hayvanlar mutlaka aşılatılmalıdır. Ayrıca koruyucu olarak genç hayvanların aşılatılmasına önem verilmelidir. Çünkü insanlarda brusellozisin önlenmesi hastalığın hayvanlarda kontrol ve eradikasyonuna bağlıdır.

Yapılan çalışmalara rağmen insanlarda kullanılabilecek güvenli bir aşı henüz bulunamamıştır.


Not: "Brucella Hastalığı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.
 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Lenf Kanseri Tanısı   Hipofiz Bezi Rahatsızlıkları   Kraniosinostos   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Akciğer Enfeksiyonu Klebsiella Pnömonisi   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Ameliyat Yarası Vücudu Çirkinleştirir Mi?   Ameliyattan Sonra Cinsellik   Cinsel Estetik Nedir?   Uçuk   Miyop Belirtileri   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Prozac Likit ilacı   Akciğer Solunumu Hastalığı   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Hiper Aktivite   Gebeliği Önleyici Yöntemler   Sigara Alışkanlığı Sigara Bırakma   Ekzama Nedir?   Endokrinolog   Çocuklarda Tarama Testleri   Paslı Dil   Estetik Burun Ameliyatı Septum Deviasyonu   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Konjenital Üriner Sistem Problemleri   Over Kanseri   Kranioplasti Nedir?   Çocuklarda Bebeklerde Ateş   Karın Hastalığı   İş Yeri Kazaları ve Çesitleri   Karın Hastalığı Sebepleri   Somatizasyon Bozukluğu   Taş Hastalığı   Karaciğer Fonksiyon Testleri   Anne Sütü Sarılığı   Diyaliz İğneleri   Argon Laser Fakik Vitrektomi   Yirmi Yaş Dişi   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Dış Gebelik Nedir?   Bebeklerde Beslenme   Adult Hipospadias Ve Epispadias   Astım Belirtilerini Ne Gibi Şeyler Hızlandırır?   Kranioplasti   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   Varis   Ayak Ağrıları   Refleksoloji Haritası ve Artrit Tedavisi   Kene Nedir?   Genetik mühendisliği ve Aşılar   Astımatik Krizler Anî Gelir Mi?   Peptik Ülser   Hangi Anneler Bebek Emziremez?   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Göğüste Su Toplanması   Kıl Dönmesi Dermoid Kist Pilonidal Sinüs   Histeroskopi   Bebeğin Dışarı Çıkarılması   Herpes Nedir?   Endokrin Sistem   Bebekte Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Dudak Estetiği Nedir?   Kordosentez Nedir   Amfizem Nedir?   Bakır Zehirlenmesi   Ev Tozu Nereden Gelir?   Bayılma   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Meniere Sendromu   Tik Tikler   Iqs Sigara Bırakma Merkezi   Prostat Teşhisi   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Mastürbasyon Anal Masturbasyon   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Pnömokok Aşısı Streptokok Pnömoni   Kolesterol   Zona Hastalığı (Herpes Zoster)   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Aşılanma ve Aids Aşısı   Fasial Paraliz Yüz Felci Yüzfelci   Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?   Vücut Mantarı   Bronsiolitis Obliterans Bronsiyolitis BOOP   İnme Felç Tedavisi   Doğuştan Katarakt   Akut Ve Kronik Farenjit   Akciğer Lobu Zatürreesi Nedir?   Koroner Anjiyografi   Gaz Zehirlenmesi Hava Kirliliği   Hepatit   Vaskülit Nedir?   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   İstenmeyen Doğumlar   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Romatizmal Ateş Nedir?   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   İşitme Ve Denge Hastalıkları Nelerdir?   Foniatri   Omurilik Pilleri   Obezite Nedenleri   Zehirlenme Tedavisi   Hemanjiom   Adet Dönemi   Sindirim Aksaklıkları   Saman Nezlesi İnsan Vücuduna Nasıl Girer?   Çocuklarda Ağlama Sinir Hastalıkları   Trikomoniasis   Emg Elektromiyografi   Boşanmaların Çocuk Üzerinde Etkileri   Empotans Nedir?   Akciğer Kistlerine Nerede Rastlanır?   Pülmoner Enfarktüs   Kanser   Subakut Tiroidit   Burun Estetik Ameliyatları Rinoplasti   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Kabızlık Dışkı Yapamama   Kol Damarlarının Hastalıkları   Karın Ağrıları   Kronik Ağrı ve Kronik Baş Ağrısı   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Kızamık Nedir?   Enterobakterileri Karşı Aşılanma   Yaşlılarda Katarakt   Karaciğer İltihabı Hepatit   Lucey Driscoll Sendromu   Pediatrik Ortopedi   Trigeminal Sinir Dal Avulsiyonu   Mide Küçültme   Bağışıklık Aşıları   Kolera Nedir?   Kadin Ürolojisi   Romatoid Artrit   Kırışıklık Tedavileri   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Kramp   Akciğer Tümörleri   Entrojeksiyon Nedir?   Kalp Masajı   Adale Krampları   Akupunktur İle Sigara Nasıl Bırakılabilir?   Hamilelikte Yolculuk Gebelikte Seyahat   Akupunktur İle Kaç Seansta Sigara Bırakılabilir?   Rahim Kanseri   Klasik Migren Migren Ağrıları Belirtileri   Gut hastaları için beslenme   Tükrük Bezi İltihapları   Hepatit E   Anestezi ve Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi   Diş Kırılması Tedavisi   Koroner Anjiografi   Tiroid Kanseri Tipleri   Kene Isırığı Tedavisi   Obezite Ve Cinsellik   Hemoroid Tedavisi   Gebelikte Cinsel İlişki   Menisküs Tamiri   Deri Tahrişi Nedir?   Baş Ağrısı   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Arterioskleroz Damar Sertliği   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Dudak Yarigi Damak Yariği   Miyokart Enfarktüsü Nedir   İskemik İnme Nedenleri   Liposuction Nedir?   Papilloma Virüsü   Alt Islatma   Yutma Bozuklukları   Kemoterapi Nasıl Uygulanır?   Zayıf Kişilerde Beslenme   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   Osteosarkoma   Gerilim Ve Baş Ağrısında Akupunktur   Erken Doğum Nedir Belirtileri Nedenleri   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon