Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Brucella Hastalığı Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Brucella Hastalığı Nedir? Brusellozis İnsanlara Nasıl Bulaşır?  Brucella mikroorganizmaları insanlara çeşitli yollarla bulaşmaktadır. En yaygın bulaşma yolu mikroorganizma ile bulaşık çiğ süt ve süt ürünlerinin (peynir, krema, tereyağı, dondurma vs.) tüketilmesidir. Ülkemizde koyun-keçi sütlerinden yapılan peynirler genellikle hiçbir ısıtma işlemi uygulanmadan yapılmakta ve insanlar için risk taşımaktadır. Enfekte hayvanlar, hayvan karkasları, atık yavru ve atık yapan hayvanların genital akıntıları, idrar ve dışkıları ile doğrudan temas ile bulaşma olabilir. Doğrudan temasta sindirim sistemi ile bulaşma ön planda olmakla birlikte hasarlı deriden ve solunum yoluyla bulaşma da söz konusudur. Hayvan gübresi ile bulaşan sebzelerin tüketimi de insan enfeksiyonlarından sorumlu olabilir.

Hayvan yetiştirenler, veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri, mezbaha çalışanları, et sanayiinde çalışanlar ve laboratuvar çalışanları brusellozisin bulaşması açısından daha fazla riske sahiptir.

19. Brusellozis İnsanlara Et ile Bulaşır mı?

Et çok nadiren bir bulaşma kaynağıdır. Çünkü genellikle çiğ olarak yenilmez, hastalığa neden olan bakteriler normal olarak kas dokusunda bulunmaz ve normal pişirme ısısında ölürler. Özellikle karaciğer, dalak gibi organların iyi pişirilmeden tüketilmesi ile bulaşma olabilir.

Hastalık insanlara daha çok enfekte hayvanların kesimi ve bu hayvanların organlarına temas edilmesi ile bulaşabilir.

20. Brusellozis İnsandan İnsana Bulaşır mı?

İnsandan insana doğrudan bulaşma son derece azdır. Nadiren süt veren annelerden bebeklerine ve seksüel yolla bulaşmanın olduğu bildirilmiştir.

21. İnsanlarda Brusellozisin Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 1-3 hafta kadardır, bazen birkaç aya kadar uzayabilir. Belirtiler hafif veya şiddetli düzeyde, aniden veya yavaş gelişerek ortaya çıkabilir. Hastalarda sürekli, aralıklı veya düzensiz bir ateş, terleme, kas ve iskelet sistemine olan belirgin etkisinin sonucu olarak yorgunluk, dermansızlık, genel ağrı ve mental depresyon gibi semptomlar görülür. En çok etkilenen eklemler kalça, diz ve dirseklerdir. Bazı hastalarda klinik olarak ürogenital semptomlar belirgindir.Ayrıca mide-barsak, akciğerler, kan yapan organlar, cilt ve nadiren de kalp-damar sistemi ve beyin (menenjit) etkilenir. Brucella mikorganizmaları insanlarda hayvanlardaki gibi özellikle bir düşük etkeni değildir. Bu nedenle bruselloziste insanlardaki düşük riski diğer bakteriyel enfeksiyonların seyrinde görülebilecek düşük riskinden fazla değildir. Erkek hastalarda testis, epididimit ve veziküloseminallere yerleşim sonucu akut orşit, epididimitis gelişimi daha sıktır. Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar uzayabilir

22. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Teşhis Edilir?

Klinik bulgularla konulan teşhisin doğrulanması için laboratuvar testleri gereklidir. Teşhis doğrudan hasta kanından Brucella mikroorganizmalarının kültürü ve indirekt olarak serolojik testlerle etkene karşı oluşan antikorların tespiti ile olur. Hastaların brusellozis tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmış olmaları ve kırsal kesimdeki sağlık birimlerinde kültür imkanlarının olmaması, etkenlerin kanda sürekli bulunmaması nedeniyle hastalığın teşhisi daha çok serolojik testlere dayanmaktadır.

23. İnsanlarda Brusellozis Tedavi Edilebilir mi?

Antibiyotikler Brucella mikroorganizmalarının karşı etkilidir. Fakat hastalığın tedavisi güç olabilir. Brucella etkenleri hücre içinde bulunduklarından (tüberküloz hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis gibi) birden fazla antibiyotiğin uzun süre (en az 6 hafta) uygulanmasını gerektirir. Ayrıca bakterilerin vücutta nereye gizlendiklerinin bilinmemesi ve kemik iliği gibi yerlerde de enfeksiyon oluşturması nedeniyle uzun süreli bir tedavi uygulanır. Kısa süreli tedavi enfeksiyonun nüksetmesine neden olmaktadır. Tedaviye başlama zamanı ve hastalığın şiddetine bağlı olarak iyileşme birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ölüm oranı düşüktür.

Bilimsel açıdan önemli ve göz önünde bulundurulması gereken diğer bir konu ilaçlara direnç ihtimalidir. Burucella etkenlerinin antibiyotiklere dirençli suşlarının olduğu bildirilmiştir. Brusellozis tedavisi için yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotikler (Rifampicin ve streptomycin gibi) aynı zamanda tüberküloz tedavisinde de kullanılmaktadır. Patojenik Mycobacterium tuberculosis suşlarına karşı çoklu ilaç direncine sahip suşların mevcudiyeti brusellozis tedavisi için tüberküloz tedavisinde kullanılmayan alternatif bir tedavi problemini ortaya çıkarmaktadır.

24. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Önlenir?

Pastörize olmamış veya iyice kaynatılmamış süt ve böyle sütlerden yapılan peynir, krema, dondurma gibi süt ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize edilip edilmediği bilinmeyen süt ve süt ürünleri yenilip içilmemelidir.

Hayvan yetiştiricileri yavru atan hayvanların tüm atıkları ile bu atıkların temas ettiği yem ve altlıkları çıplak el ile dokunmadan imha etmelidir. Atıklar çevreye atılmamalı, özellikle kedi ve köpeklere verilmemelidir. Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılmalıdır. Atık görüldüğünde hemen bir veteriner hekime haber verilmeli ve hastalığın teşhisi konulduktan sonra hayvanlar mutlaka aşılatılmalıdır. Ayrıca koruyucu olarak genç hayvanların aşılatılmasına önem verilmelidir. Çünkü insanlarda brusellozisin önlenmesi hastalığın hayvanlarda kontrol ve eradikasyonuna bağlıdır.

Yapılan çalışmalara rağmen insanlarda kullanılabilecek güvenli bir aşı henüz bulunamamıştır.


Not: "Brucella Hastalığı Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.
 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Beyin Kanaması Belirtileri   Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Nedir?   Hangi Anneler Bebek Emziremez?   Tozun Yol Açtığı Hastalıklar   Apandisit Nasıl Anlaşılır?   Mide Bulantısı Nedir?   Haşlanma Nedir?   Bel Soğukluğu Nasıl Bulaşır?   Diş Estetiği Tedavisi   Bulaşıcı Hastalıkların Sebepleri   Yiyecek Alerjisi; Besin Alerjisi, Gıda Alerjisi, Süt Alerjisi, Balık Alerjisi   Aşılanma ve splenektomi   Bulaşıcı Hastalık Enfeksiyonları   Kronik Bronşit   Lazer ile cilt tedavisi   Emg Çekimi   Kırışıklık Tedavileri   Beyin Kanaması Çeşitleri   Ruam Hastalığı   Sedef Hastalığı Tedavisi   Antraks Nasıl Gelişir?   Sinüs Kanserleri   Baş Ağrısı Tedavisi   Şaşılık Tedavisi   Gebelikte Guatr   Varis Ameliyatları   Effekt Nedir?   Yetişkinlerde Ortakulak İltihabı   Safra Kesesi Hastalığı   Kalp Atım Sayısı Ve Ritim Özellikleri   Tansiyon Düşüklüğü   Omuz Ağrısı Tedavisi   Gut Artritinin Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?   Ayak Başparmağında Çıkıntı   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Penis Eğriliği   Felç Tedavisi   Kızıl Hastalığı   Boyun Ağrısının Nedenleri   Difteri Boğmaca Tetanoz Aşısı Dbt   Enfeksiyöz Mononükleoz Nasıl Bulaşmaktadır?   Katarakta Yol Açan Nedenler   Soluk Borusu İçinde Anestezi Ne Demektir?   Menapoz Tedavisi   20 Yaş Dişleri   Çocuklarda Kızamık Hastalığı   Akciğer Enfeksiyonu Klebsiella Pnömonisi   Kulak Sağılığı Kulak Temizliği   Gebelikte Kanama Hamilelik Kanamasi   Akciğer Apsesi   Somatizasyon Nedir?   Mükoviskoidoz Neden Kaynaklanır?   Distimik Bozukluğun Başlıca Özelliği Nedir   Klamidya Enfeksiyonu   Koroner Anjioplasti   Böbrek Yetmezliği   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Mukoza-altı Ameliyatları Ne Derece Başarılı Olur?   Perikardit Tüberküloz   Panik Atak Panik Bozukluk   Nevralji   Böbrek Genişlemesi Tedavisi   Tiroid Bezi Anatomisi   Diş Dolguları   Ayurveda Nedir?   Çırpınmalar ve Tedavisi   Erkek Kısırlığı   İşitme Ve Denge Hastalıkları Nelerdir?   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Saman Nezlesinin Tedavisi Nedir?   Çocuklarda Duyma Bozuklukları   Pineal   Anestezi Yan Etkileri ve Anestezi Hataları   Vazodilatasyon Nedir?   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Anestezi Sonrası ve Komplikasyonlar   Dalış Kazaları Denizaltı Dalış   Dudak Kanseri Lipom   Depresyon Nedir?   Mantardan Zehirlenme   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Plevra Sıvısının İncelenmesi   Bebek İsimleri   Gözkapağı İltihabı Nedir?   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Bakteriyel Artrit Nedir?   Anestezi ve Akciğer İnfeksiyonu   Bel Soğukluğu Nedir?   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Burun Kanamaları Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Veba Nedir?   Demans Testleri   Çapraz Bağ Cerrahisi   Gleet   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Antibiyotikler Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Multıple Skleroz   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   Çocuk Ve Gençlerde Depresif Sendromlar   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Anesteziye Hazırlık   Disk Kayması Nedir?   Cinsel Performans Anksiyetesi   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Derin Beyin Stimülasyonu   Silo İşçisi Hastalığı Nedir?   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Sperm testi nasıl yapılır?   Gastritis Nedir?   Karnım Açlıktan Kazındığında Bunu Nasıl Giderebilirim?   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   Kolloid Kist   Barotravma (Hava Basıncı Travması)   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Deri Alerjisi Nasıl Oluşur?   Bronşial Astım Nöbeti Astma   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Romatizma ve Eklemler   Morton Sendromu   Ağız ve Dudaklarda Çıkan Yaralar   Beyin Tümörü   Çıkık Belirtileri   Astım Çeşitleri   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Sarkoidoz   Hazımsızlık   Penisilin Steroid   Bıngıldak Nedir, Bıngıldak Gelişimi   Hava Basıncı Travması Teşhisi   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Genetik Hastalıklar   Bronşial Astma Alerjik Astım   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Gırtlak Kanseri Kimlerde Oluşur?   Çocuklarda Kansızlık   Unutkanlık Nasıl Önlenir?   Ankilozan Spondilit   Barsak Ameliyatları   Ektoderm Nedir?   Uyku Hastalığı   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Anemi Nedir?   Aids Hakkında Sık Sorulan Sorular   Kolesterol Ve Beslenme   Bebeklerde Pişik   Genetik mühendisliği ve Aşılar   Ağrı   Tetanos   Sedef Hastalığı   Psoriasis   Yapısal - Vazomotor - Nötrofilik Rinit   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Penis Kırılabilir Mi ?   Disosiyatif Bozukluk Depersonalizasyon   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Kanser Ağrısı   Beyin neden Hücre Kaybına uğrar?   Tifo Hastalığına Nasıl Yakalanılır?   Vajinal Estetik Operasyon   Döner Kemiği   Kadin Ureme Organi Sistemi İc ve Dis Ureme   Renalkolik Böbrek Ağrısı   Hepatit C Nedir?   Silikosis Hastalığı Nedir?   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Karın Hastalığı   Oküler Protez Göz Protezi   Bebeklerde Aşılama   Bağırsak Kanseri Belirtileri   Bebeklerde Yanık   Homosistein   İşitme Ve Denge Hastalıkları   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Mide Ülserinde Dikkat Edilmesi Gerekenler