Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Biyonik Kulak Takılması   Akut Bronşit   Ameliyattan Sonra Cinsellik   Mide Rahatsızlıkları Nelerdir?   Tansiyon Yükselmesine Bağlı Baş Ağrısı   Kordotomi   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   İstenmeyen Doğumlar   Enflamasyon   Uyku Bozuklukları Tedavisi   Larenks Katı Engeller Tedavisi   sag-kalp-yetmezligi.html   Tikler   Katarakt Ameliyatı   Dogum Kontrol Yontemleri Gebelik Takvimi Spiral   Çocuklarda Bademcik   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Sosyal Yaşamda Aids Tehlikesi   Inmemiş Testis   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Pnömosistis Karini   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   İdrar Yolları Hastalıkları   Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi   Akupunktur İle Sigara Nasıl Bırakılabilir?   Bebek Odası Hazırlama   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Çocuk Kundak Yapılması Çocuğun Tuzlanması   Kaburgalar, Kaburga Kemiği   Enfeksiyöz Mononükleoz   Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Astım İlaçları   Yüksek Tansiyon Nedir?   Ep Uyandırılmış Potansiyeller   Hamilelikte Bel Fıtığı   Spontan Pnömotoraks   Mevsimsel Olmayan Alerji Nedenleri   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Cinsel Dürtünün Az Olması   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Tetanos   Gastrointestinal Kanamalar   Göz Kepegi Göz Kepeği Göz Çapağı   Kuru Öksürük   Başağrısı Ve Migren   Glioblastoma Multiforme   Gözün Yapısı Göz Anatomisi   Kulunç Romatizması   Braın Haemorrhage   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon   Akupunkturda Uyarı Noktaları   Yüz Felci Trigeminal Nevralji Tedavisi   Dogmamis Bebegin Anne Karnindaki Gelisimi Evreleri   Bebeklerde Vitamin   Erkek Ve Kadın Cinselliği   Göz Anjiyosu   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Uyku Apnesi Nedir?   Çocuklarda Tik Kas Körelmesi   Bebek Pişiği, Pişik Neden Olur?   Tetanoz Tedavisi   Boğmaca Nedir?   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   Göğüs Ağrısı Nedenleri   Kanser Tedavileri   Kürek Kemiği   Piriformis Kasına Bağlı Bel Ağrıları   Akciğer Kistleri   Ateşli Eklem Romatizması   Karında Şişlik   Çocuklarda Su Çiçeği   Astım   İnsülin Tedavisi İnsülin Yetmezliği   Mide Ülseri   Akciğer Cerrahisi   Salisilat Zehirlenmesi   Gelişimsel Bozukluk   Karpal Tünel Sendromu Kts   Cocuklarda Bebeklerde İshal Kusma Karın Ağrısı   Akut Hepatit B   Beyin Anjiyografisi   Kenarlı Hebra Egzaması   Kemik Kanseri   Çocuklarda Alt Islatma   Şişmanlığın Ölçümü İçin Kullanılan Basit Yöntemler   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani Nedir?   Sigil Nedir?   İshal Diyeti   Frengi Sifiliz Cinsel Enfeksiyon   Hepatit E   Gastroenteroloji   Eklem Romatizması   Distimik Bozukluğun Başlıca Özelliği Nedir   Bunama ve Alzheimer Hastalığı   Bebek Gaz Sancısı   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Altçene Kemiği   Çocuklarda Burun Kanaması Burkulma Yanık   Ekoloji Nedir?   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Ciğer Sönmesi Öldürücü Olabilir Mi?   Vajinal Kaşıntı Vajinal Akıntı   Amyotrofik Lateral Skleroz   Kalın Bağırsak Hastalıkları   Titreme   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Bronşiyal Astım Nedir?   Damar Tıkanması   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Miyom Türleri   Bagassosis Nedir?   Akupunktur Nasıl Etki Ediyor   Diş Fırçalama Teknikleri   Ter Bezi Apseleri İsilik   İntensiyonel Tremor   Meme Bakımı ve Emzirme Teknikleri   Periferal Nöropati   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Sellulit Selulit Selülit Tedavisi   Akciğer Embolisi   Sigara Ve Astım   Osteoporoz Kemik Erimesi   Yüz Felci   Prostat Büyümesi   Kalça Protezi   Hipoparatiroidizm   Hepatit B Tedavisi   Diş Beyazlatma   Chiari Malformasyonu   Kafatası Yaralanmaları   Sosyal Fobiler   Tiroid Hormon Tedavisi   Antraks Nedir Ve Nasıl Gelişir?   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Ergen Psikiyatrisi   Ağız Temizliği Nasıl Olmalıdır?   Kancalı Kurt Parazit Kansızlık   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Jinekomasti Rinoplasti   Artroplasti   Gözaltı Torbası Sorunu Nedir?   Kafa Travması   Gonore (belsoğukluğu)   Crigler Najjar Sendromu   Diş Estetiği   Hodgkin Hastalığı Belirtileri   Artrit   Horlama Nedenleri Kbb   Solunum Yetersizliği Kronik Obstruktif Akciğer   Tırnak Mantarı   Stili Hastalığı   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Eşeysiz Üreme Nedir?   Ayak Bileği Burkulması   Ense Ağrısı   Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Pnömokok Aşısı Streptokok Pnömoni   Kolesterol   Travmatik Artrit   Yılan Sokması   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   Yarık Damak   Yakıcı Madde Zehirlenmesi   Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis   Ereksiyon Nedir?   Amipli Dizanteriden Korunma   İnvaginasyon Çocuklarda İnvajinasyon   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Nörozlar Korku   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Felç   Hipertansiyon Tedavisi   Ense Ağrısı Belirtileri   Adale Çekilmesi Tedavisi   Şeker Şişmanlatır Mı?