Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kemiklerin Yapısı   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Arpacık Tedavisi   Romatizma Tedavisi   Haşlanma Nedir?   Amipli Dizanteri   Erken Boşalmanın Tedavisi   Kalınbağırsak İltihabı   Ameliyattan Sonra Cinsellik   Saplantı Zorlantı   Besin Alerjisi Nedir?   Kabızlık Diyeti Bitkisel Diyet   Bebekte Hidrops Hali   Yılan Sokmaları İlk Yardım   Misvak Nasıl Kullanılır?   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Felç Tedavisi   Çocuklarda Evde İshal Tedavisi Diyeti   Vulva   Wegener Granulomatosis   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Bel Omurları Bel Omuru   İşyerinde Aids Tehlikesi   Parkinson Hastalığı Bunama Alzheimer Hastalığı Demans   Multipl Subpial Transseksiyon   Varis Ülseri   Glokom Karasa Su Hastalığı   Saç Bitleri Uyuz Hastalığı ve Tedavisi   Doğum Tarihi Hesaplama   Viral Hepatitler ve Aşılama   Uyku Apnesi Nedir?   Fistül Nedir?   Hipermetropi Yakını Görememe   Kolesterolu Düşüren Besinler   Kanserli Hastalarda Ağrı   Yanık ve Yanık Tedavisi   Kolesterol Neden Yükselir   Çocuklarda Solucan   İskemik İnme Nedenleri   Ağız Kanseri Tedavisi   Boyun Fıtığı Ve Kireçlenmesi Tedavisi   Apandisit Hastalığı Nedir?   Vücudda Ateş Ölçülebilir Yerler   Pankreas Ağrısı   Bebeği Anne Sütünden Kesme   Siroza Bağlı Gelişen Karaciğer Yetmezliğinin Semptomları   Safra Taşları   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   Yiyecek Alerjisi; Besin Alerjisi, Gıda Alerjisi, Süt Alerjisi, Balık Alerjisi   Sünnet ve Cinsel Yaşam   Kron Hastalığı   Lazer ile cilt tedavisi   Elasyon Nedir?   Gebelikte Hipotiroidi   Hamile Gebe Kalma Tarihleri   Birincil Kemik Tümörleri   Alerji   Crigler Najjar Sendromu   Mide Mukozası İltihabı   Zona ve Postherpetik Nevralji   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Amipli Dizanteri Teşhisi   Gözlük İle Şasılık Tedavisi   Tekrarlayan Düşükler   Şişkinlik Tedavisi   Osteoartritin Belirtileri Nelerdir?   Hangi Tür Apandisitler Vardır?   1 Aylık Bebek Beslenmesi   Akupunkturun Tarihçesi   Bebeklerde Susuz Kalma   Kemik Tümörü   Kene Isırığı Tedavisi   Mikroenjeksiyon Gebe Kalma   Sağlıklı Bir Boyun İçin Yapılması Gerekenler   Hipertiroidi   Thermal Welding   Akut Akciğer Ödemi ve Tedavisi   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Uykusuzluk   Diş Sağlığı Hakkında Yanlışlar Ve Doğrular   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Astigmat Belirtileri   Vertigo Nedir?   Kistik Fibroz Neden İleri Gelmektedir?   Çıkıkların Tedavisi   Mide Duodenum Grafisi   Behçet Hastalığı Tedavisi   Akciğer Apseleri   Yılancık Deri İltihabı Cilt Bakımı   Erken Boşalmanın Nedenleri   Kemik Metastazı   Bebek Mamaları   İdrar Kaçırmaya Botox Tedavisi   Psikojenik Ereksiyon Kaybı Empotans   Dogum Kontrol Yontemleri Gebelik Takvimi Spiral   Genital Herpes (cinsel Bölgede Uçuk)   Apandist   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Çocuklarda İshal   Pelvik Açı Genişlemesi   Çocuklarda Bebeklerde Ateş   Sinüs Pilonidal Kıl Kisti   Panik Atak Panik Bozukluk   Prostat Büyümesi Tedavisi   Mide Ülserinde Dikkat Edilmesi Gerekenler   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Beyin Ölümü Nedir?   Prostat Teşhisi   Ekinokok Nedir?   Bebeklerde Katarakt   Omuz Ağrısı Tedavisi   Çocuklarda Aşılar   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Akut Tonsillit Bademcik İltihabı   Çocuk Beslenmesi   Retina Hastalıkları Retina Yırtılması Retina Dekolmanı   Omuz Anatomisi   Anestezi ve Dil Dudak Yaraları   Zayıflama Kemeri Zayıflatan Kemer   Göz Kapağı Kisti   Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Anestezi Yöntemleri ve Anestezi Çeşitleri   Kist Hidatik Karaciğer Kisti   İştahsız Bebeklerde Beslenme   Varis Tedavileri   Faset Eklem Denervasyonu   İlk Organ Nakli   Santral Retinit Göz Nezlesi   Anestezi Nedir?   Sigara Çürük Yapar Mı?   Selülitten kurtulmanın yolları   Alın Kemiği Sinüsü Ameliyatı   Özefagus Kanseri   Keratokonus   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Göğüs Küçültme   Kene Isırması   Sırt Tutulması Sırt Ağrısı   Karaciğer Kanseri   Sinir Bozukluğu Nedir?   Haşimato Hastalığı   Çocuklarda Zeka Geriliği   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Gırtlak Kanseri Hastalığının Klasik Tedavi Şekli   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Sosyal Fobi Nedir?   Amniyosentez Nedir   İlaç Zehirlenmesi   Eksizyon Nedir?   Bel Kayması   Diyafrağma Hastalıkları, Hıçkırık (Singultus)   Atelektazi Nedir?   Burun Estetiği Ücretleri   Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi   İnme Ünitesi Yoğun Bakım Maliyetleri   Kronik Kan Kanserleri   Allerjik Kulak Hastalıkları   Çocuklarda Kabızlık Altına Kaçırma   5 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Şuur Kaybı   İnvaginasyon Çocuklarda İnvajinasyon   Bütün Akciğer Tümörleri Kanserli Midir?   Bulaşıcı Hastalıklar   Sinir Felci   Boyun Ağrısının Nedenleri   Dumping Sendromu Diyeti   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Pektus Ekskavatum   Çocuk Ortopedisi   Göz Kapağı Şişliği   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Aile Planlamasının Amacı   İnmeden Sonra Cinsellik   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri