Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

BCG Aşısı Nedir?   İdrar Yolları Hastalıkları   El Tarağı Kemikleri   Bebeklere Ek Besinler Verilmesi   Romatoid Akciğer Hastalığı   Deri Alerjisi ve Egzama Hastalığı   Paranoid Bozukluklar Psikoz Şizofreni   Burunun Yapısı Ve Burun Kırılması   Antiseptik   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Herpes Tedavisi ve Aşı   Hamilelik Şikayetleri   Kondilom   Romatizma   Bademcik İltihabı Tanısı   Ekstrasistol Nedir?   Estetik Burun Ameliyatı Septum Deviasyonu   Kolon Kanseri Belirtileri   Çocuklarda Şaşılık   Migren Tedavisi Çocuklarda Migren   Çocuklarda ve Gençlerde Bel Ağrısı   Kaygı bozukluğu tedavisi   Kürtajın Riskleri   Habis Karaciğer Tümörleri   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Hirschsprung Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?   Asellüler Boğmaca Aşısı   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kanamalı Hastalık   Alın Kemiği - Frontal   Estetik Cerrahi   Akne Ergenlik Sivilceleri Tedavisi   Şişmanlık Obezite   Doğum Sonrası Cinsel Sorunlar   Serebral Palsy Nedir?   Romatizma Tedavisi   Hıçkırığın Tedavisi   Fiziki Allerjilerin Tedavileri   Eko Kardiyografi   Talamotomi   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Diz Ağrısı   Kene Isırması   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Weil hastalığı (Leptospiroz)   Baş Ağrısı Tedavisi   Barbitüratlarda Zehirlenme   Diş Bakımı   Kalp Pili   Bebeklerde Egzama Ekzama   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Hamilelikte Yolculuk Gebelikte Seyahat   Ayak Ağrısı   Böbrek Kanserinde Tedavi   Migren Nöbeti   Kadınsal Ağrılar   Akciğer Ödemi Had Tedavisi   Meme Büyültme Ameliyatı   Nefes Darlığı Nedir?   Oküler Protez Göz Protezi   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Böbrek Genişlemesi   Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Endişe)   Civa Zehirlenmesi   Kırık Çıkık Tedavisi   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Tetanos Nedir?   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Tedavisi   Kadınlarda Miyomlar   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Gözün Yapısı Göz Anatomisi   Kemik Kanseri   Koroner Bypass   Diz Kireçlenmesi   Kolon Kanseri   Doğuştan Kalça Çıkığı   Yüzde Ödem Tedavisi   Alkol Bağımlılığının İlaç İle Tedavisi   Ulusal Böbrek Bekleme Listesi   Estetik Cerrahi Face Lifting Yüz Germe Alın Germe   Medüller Tiroid Kanseri   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Karın Hastalığı Tekrarlar Mı?   Sertleşme Sorunları   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Yanık Kontraktürüyanık Cerrahisi   Safra Koliği   Çocuklarda Menenjit   Ürik Asit Kristalleri   Parkinson Hastalığı Cerrahisi   9 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Sistektomi   Transtrakeal İğne Ventilasyonu   Gerilim Tipi Baş Ağrısı   Hepatit ( Sarılık )   Ülser Diyeti Perhiz   Göğüs Dikleştirme   Bulimia Hastalığı (Yeme Krizi)   Romatoid Artrit   İskemik İnme Nedenleri   Kadin Ureme Organi Sistemi İc ve Dis Ureme   Apandisiti Önlemek İçin Bir Çare Var Mıdır?   Penis Büyütme   Kranyofaringioma   Endometriosis   Karaciğer Sirozu   Diş Dolgusu   Bebek Emzirme Saatleri   Hıv Virüsü Aşısı   Omuz Çıkığı   Bruselloz'a karşı aşılanma   Şeker ve Diş Çürüklerine Etkisi   Penis Doppler Ultrasonografisi   Bel Soğukluğu Tedavisi   Fiziki Alerji   Antraks Nasıl Gelişir?   Beyin Damarı Kökenli Hastalıklar   Kötü Kolesterol   İş Yaşamında Bel Ağrısı   Alerji Hastaları İçin Tedavi Önerileri, Alerji Nasıl Engellenir?   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Entellektüelleştirme Nedir?   Hipertansiyon Nedir?   Tiroid Kanseri Tipleri   Bronşektazi   Çiçek Hastalığı   Fiziki Allerji   Aort Cerrahisi   Boyun Ağrıları Boyun Fıtığı   Mani Manik Hastalar Maninin Tedavisi   Anestezide Bulantı ve Kusma   Diş Ağrısı Diş Sağlığı Tedavisi   Tonsil   Sistit Had İdrar Tutulması   Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Pülmoner Enfarktüs   İlâca Karşı Alerji Teşhisi Nasıl Konabilir?   Skleroderma Hastalığı Nedir (Sistemik Sklerosis)   Sarkoidosis Nedir (Sarcoidosis)   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Polen Aşısı Nedir?   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Alerjik Nezle   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Disparoni Nedir?   Burun Profili Düzeltme   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Varis Nedir?   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Sarı Humma   Soğuk Alerjisi   Kadın Cinsel Anatomi Ve Fizyolojisi   Hallitosiz Ağız Kokusu   Mükoviskoidoz   Akut Farenjit Boğaz Ağrısı   Kas Hastalıkları   Hamilelikte Guatr   Şeker Hastalığını Önlemek İçin Ne Yapılmalı   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Göz Tansiyonu Yüksekliği   Kan Transfüzyonları   İnek Yüzü Duruşu   Tifo Taşıyıcısı Ne Demektir?   Kalp Krizi Hakkında Merak Ettikleriniz   Eşşek arısı Bal arısı sokması   Otizm Bozukluklar   Göz Kapağı Sarkması   Böcek Alerjisi   Artrit İlaç Tedavisi   Ağrısız Doğum   Yağ Enjeksiyonu   Burun Sinüsleri Nedir?   Braın Haemorrhage   Kan Tükürmek   Hamilelikte Gebelikte Cinsellik   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Alexandrite Lazer İle Epilasyon