Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Emg Çekimi   Bulimia Hastalığı (Yeme Krizi)   Barbitüratlarda Zehirlenme   Gastroözefageal Reflü Hastalığı   Bronşektazi Tedavisi   Kronik Periodontal Apse   Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı   Astım'da Bağışıklık Tedavisi   Bakteriyel Artritin Tedavi Koşulları Nelerdir?   Ağız Kokusu Halitozis   Kanser Tedavisi Nedir?   0-6 Yaş Cinsel Eğitimi   İnme Cerrahi Tedavisi   Damar Sertliği   El Terlemesi   Diz Artroplastisi   Radiofrekans İle Burun Cerrahisi   Selim Karaciğer Tümörleri   Artritin En Genel Türleri Hangileridir?   Kişilik Bozuklukları   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Yaygın Anksiyete Bozukluğu   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Bir Eklemden Sıvı Akıtmak Ne Demektir?   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi Nedir?   Osteoartrit Önlenebilinir Mi?   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Diş Çekimi ve Diş Çekimi Sonrası Yapılması Gerekenler   Kaşıntı   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   Bronşektazinin Nedenleri   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Apandisitin Görevi Nedir?   Kolera   Apseler Ve İltihaplar   Zayıflama Kemeri Zayıflatan Kemer   Düzgün oturma ne demektir?   Retina Dekolmanı   Tonsillektomi   Verem   Sarkoma Nedir?   Meme Küçültme Ameliyatı   Veba Nasıl Önlenir?   Çocuklarda Kafatası Travması   Epilepsi Sara Hastalığı   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Akdeniz Ateşi Hastalığı   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Diz Artroskopisi   Göz Kanlanması   Karaciğer Kanseri Nedir?   Diş Granülomu   Kulunç Ağrısı Nedir?   Karın Germe   Kulak Çınlaması Nedir?   Günde 8 Bardak Su İçmek Neden Önemli?   Bademcik İltihabı ve Anji Hastalığı   Pankreas Ağrısı   Cilt Analizi   Hepatit B Nedir?   Kusmak   Zehirlenme Çeşitleri   Diz Ağrısı   Akne Ergenlik Sivilceleri Tedavisi   İlik Kanseri   Profiloplasti   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Diyabet (Şeker Hastalığı) Ve Diş Tedavisi   Makula Dejeneresansı Nedir?   Saç Hastalıkları   Akciğer Ödemi Had Tedavisi   Dudak Estetiği Fiyatları   Polen Aşısı Nedir?   Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi   Emosyon Nedir?   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu   Böbrek Taşı Kırma   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   Kasık Ağrısı   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Trakunya Isırması   Okul Fobisi   Osteoartrit Nedenleri   Prostat Kanseri   Anestezide Kullanılan Aletler   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Bebekte Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Salisilat Zehirlenmesi   Beyin Ölümü Nedir?   Meme Dikleştirme   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Akupunktur İle Kaç Seansta Sigara Bırakılabilir?   Kuduz Hastalığının Oluşma Süresi   Manyetik Rezonans Görüntüleme   AİDS Taşıyıcıları ve AİDS Hastaları ile Yaşam   Kron Hastalığı   İlaç Alerjisi   Ülseratif Kolit İltihabi Barsak Hastalığı   Akciğer Kistleri Nasıl Tedavi Edilir?   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Elektrik Kazaları Elektirik Çarpması İlk Yardım   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Çocuklarda Konuşma Gecikmesi   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Astigmat   Ağrısız Doğum Epidural Anestezi   Gastrointestinal Alerjilerin Belirtileri Nelerdir?   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Endokrinolog   Kübital Tünel Sendromu   Tırnak Mantarı   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Alerjiler Psikosomatik Midir?   Anne Baba Danışmanlığı   Vagal Stimülasyon   20 Yaş Dişleri   Viral Hepatitler ve Aşılama   Rinoplasti   Ağız Kokusu   Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi   İris İltihabı İritis   Ulusal Böbrek Bekleme Listesi   Tükürük Bezi Tümör Cerrahisi   Toksoplazmoz Hastalığı   Hepatit C Ve Testler   Lenf Kanseri Tedavisi   Perthes Nedir?   Guatr Belirtileri Nelerdir?   Galvanoterapi   Genç artriti ve rheumatoid artrit   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Vajinal kuruluğun tedavisi   Ateşli Havale   Bebeklerde Sarılık   Memenin Yeniden Yapılması   Günlük Baş Ağrısı   Guatr Tedavisi   Mikroplar   Deri Kanseri   BCG Aşısı Nedir?   Gece Korkuları   Kişilik Bozuklukları Nelerdir   Lösemi Tedavisi   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   En Sağlıklı Yağ Hangisi?   Vajen Kanseri   Gözde arpacık tedavisi   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Yumurtalık Kanseri   Kene Isırığı Tedavisi   Ağız ve Diş Sağlığı   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Nörobehçet Hastalığı   Rektum Kanseri Belirtileri   Dismenore Sancılı Adet   Omurga Yapısı Kemik Anatomisi   Yirmi Yaş Dişi   Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?   Osteoporoz Nedir?   Kortizon, Eklem Zedelenmesini Önleyebilir Mi?   Tüberküloz   Uyku Problemleri Uykusuzluk   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Konstipasyon Kabızlık Kolesistit   Parkinson Hastalığı Tedavisi   Sırt Ağrısı   Göğüs Duvarı Deformiteleri   Panik Tedavisi   Febril Konvülsiyon   Tik Tikler   Obezite   Mide Kanseri   Frengi Hastalığı ve Tedavisi   Karbondioksit Zehirlenmesi