Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Karaciğer Sirozu Nedir?   Şişkinlik Tedavisi   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Yara Nasıl Tedavi Edilir   Burun Estetiği   Migren   Akut Karın Zarı İltihabı   Nöroblastom   Kürtaj   Böbrek hastalıkları ve Bağışıklık   Bebeklerde Uyku Düzeni   El Cerrahisi El Yaralanması   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Bulaşıcı Sarılık Nerelerde Bulunur?   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Çarpıntı Göğüs Kaburgaları   Vajinizm   Allerjik Astım Tanısı   Karaciğer Sirozu Neden Oluşur?   Tifo Hastalığında Kesin Teşhis Nasıl Elde Edilir?   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   Kuduzun Belirtileri Nelerdir?   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Şişmanlarda Beslenme   Misvak Nasıl Kullanılır?   Felç Tedavisi   Dalak   Cüzzamın Tedavi Yolları   Ağrı Kesici Kullanımı ve Analjezikler   Hpv Ve Preinvaziv Servikal Patolojiler   Alt Islatma   Veba Nasıl Bulaşır?   Verem Hastalığı   Meme Asimetrisi   Anestezi ve Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi   Diabetik Retinopati   Leke Tedavileri   Bebekler Neden Ağlar, Bebeklerde Ağlama   Ülseratif Kolit Hastalığı   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Ayak Bileği Burkulma Tedavisi   Pembe Noktalar Neyi İfade Eder?   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Astım Nedir?   Zekâ Geriliği   Nöromüsküler Nedir?   Karın Şişkinliği Nedir?   Burkulma   Kolon Kanseri   Ense Ağrısı Sebepleri   Okul Öncesi Beslenme   Damar Bozuklukları Tansiyon   Sarkoidoz   Lösemi Tedavisi   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Beslenme Diyet   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   Lavmanda Kullanılan Solüsyonlar   Çocuk Aşıları   Talasemi Akdeniz Anemisi   Çiçek Hastalığı   Diz Kırıkları   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Kübital Tünel Sendromu   Bebek Odası Hazırlama   Burun Kanaması Tedavisi   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Crohn Hastalığı Belirtileri   Nörojen Tümörler Tiroid Tümörleri   Göğüste Su Toplaması Nedir?   Embriyopati Nedir?   Adale Sorunları   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Parkinsondan Korunma Yolları   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   Apandisit Nasıl Anlaşılır?   Nefroz Nedir?   Crohn Hastalığı Regional Enterit   Genç Psikiyatrisi   El Kemikleri El Bileği Kemikleri   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Düzgün oturma ne demektir?   İlaç Zehirlenmesi   Apandisit Ameliyatı Ne Derece Ciddî Bir Ameliyattır?   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Adale Krampları   Manyetik Rezonans Görüntüleme   Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar   Ektopi Nedir?   Katarakt Nedir Belirtileri Nelerdir   Crohn Hastalığı   Glomus Tümörleri   Haemophilus influenzae tip b   Epandimoma   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Tok Tutucu Kemer Mide Kemeri Tokluk Kemeri   Boyun Tutulması Tedavisi   Aids Belirtileri   Zona Zona İçin Şifalı Bitkiler   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Akciğer Hastalık Belirtiler Syanoz ve Ateş   Trachetomy Nedir?   Wegener Granulomatosis   Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?   Hamilelikte, Gebelikte Göğüs Bakımı   Böbrek Nakli   Bel Fıtığı Ağrıları Teşhisi Tedavisi   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Ter Bezi Apseleri İsilik   Yabancı Cisim Yutmak ve Çıkarma   Basilli Dizanteri İshal Tedavisi   Çocuklarda Bademcik   Kızamık Hastalığından Korunma   Miyom Nedir?   Anaplastik Tiroid Kanseri   Atelektazi Nedir?   Şeker ve Diş Çürüklerine Etkisi   Ameliyattan Sonra Cinsellik   AİDS'e Karşı Duyulan Gereksiz Korkular   Prostat Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Rahim Kanseri Nedir?   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Çocuklarda Altına Kaçırma   Pediatrik Odioloji   Uyku Bozukluğu   Böbrek Nakli Nedir?   Saman Nezlesi ve Hapşırmanın Nedeni   Kistik Fibroz Nedir?   Mikrobiyal Dental Plak   Cpap Cihazı   İnme Geçici İskemik Atak   Otoloji   Kuyruklu Vatoz Isırması   Gırtlak Kanseri Nedir   Şizofreni   Alzheimer Hastalığı Unutkanlık   Ruam Hastalığı   Erkek Ureme Sistemi Organlari Hucreleri   Diş Estetiği   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Gebeliğe Hazırlık Nedir?   Kolera Hastalığı   Anne Baba Danışmanlığı   Otistik Bozukluklar   Hipermetrop Nedir?   Paratiroid Bezi Bozuklukları   B1 Vitamin Eksikliği   Asd Tedavisi   Adale Çekilmesi Nedir?   Ayak Terlemesi   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   Felç Hastalarına Spastik Hastalara Botox Botoks   Rett Sendromu ve Bozukluğu   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Çocuklarda Sinüzit Enfeksiyonu   Miyop Cerrahisi   Balın Faydaları   Hamilelikte Diş Tedavisi   Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir Aids Hastasi   Yeni Doğmuş Bebeklerde Salgın İshal   Estetik Cerrahi Face Lifting Yüz Germe Alın Germe   Sellulit Selulit Selülit Tedavisi   Artrit   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Kepçe Kulak Estetik Tedavi   Aşılanma ve splenektomi   Ürtikerin Sebepleri Nelerdir?   Mide İltihabı   Diş Granülomu   Gaz Gaita Kaçırma   Dudak Kanseri Lipom   Katarakt Belirtileri   Ankilozan Spondilitin Tanısı