Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Bel Fıtığı Belirtileri   Kısırdöngü   Vaginismus   Boğmaca   Barsak Kanseri Belirtileri   Elasyon Nedir?   Gece Körlüğü   Anal Fistül   Homopati Nedir?   Kadavra Listelerine Nasıl Girilir?   Göğüs Ağrısı Nedenleri   Vitaminler-beslenme Nedir?   Kaka Kaçırma   Ep Uyandırılmış Potansiyeller   Tansiyon Aletleri Özellikleri   Aşıların Yan etkileri   Gebeliği Önleyici Yöntemler   Göbek Fıtığı Nedir?   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Fil Hastalığı   Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir Aids Hastasi   Panik Atakta Bulgular   Karaciğer Primer Habis Tümörleri   Fonolojik Bozukluk   Barotravma (Hava Basıncı Travması)   Adet Görme Nedir?   İdrar Yolu Ve Mesane Kanseri Nedir   Saman Nezlesinden Korunmanın Yolları   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Kulak Çınlaması Nedir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kanamalı Hastalık   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Ankilozan Spondilitin Nedenleri   Frengi Hastalığı ve Tedavisi   Deri Alerjisi Nedenleri   Toksoplazmoz Hastalığı   Küçük Meme   Fibromiyalji   Mide Ülseri   Herpes Zoster Virüsü   Habis Karaciğer Tümörleri   Mezansefalotomi   Şeker Hastalığı Diabetes Mellitus Belirtisi   Envazyon Nedir?   Elektrik Kazaları Elektirik Çarpması İlk Yardım   Ense Ağrısı   Kakao yağı nelere iyi gelir?   Antiseptik   Gastritin Sebepleri   Sosyal Fobiler   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Yara Nasıl Tedavi Edilir   Pankreatit   Konik Kemikler   Göğüs Küçültme   Yukarı bakan köpek duruşu   Az Görme Görmenin Azalması   Histoplasmosis Nokardiosis Nedir?   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   Pelvik Açı Genişlemesi   Sezaryen Operasyonu   Amipli Dizanterinin Belirtileri   Huzursuz Bacak Sendromu   Apandisit Nasıl Anlaşılır?   Bel Soğukluğu Nedir?   Siğil   Bebekte Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı   Bebeklerde Pişik   İdeal Kilo Hesaplama   Egzama Nedir?   Stroke   Allerjik Rinit (allerjik Nezle) Nedir?   Erkek Kısırlığı   Osteoartrit   Bel Ağrısı Tedavisi   Gözbebeği İltihabı   Diabet Hastalığı Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Göz Çevresi Bakımı Göz Sağlığı   Gargara   Akciğer Tıkanması Hastalıkları   Deri ve Vücud Sağlığı   Bebeklerde Diş Çıkarma   Aids Virusu Lav Htlv III   Çukur Tabanlık   Alkol Bağımlılığının İlaç İle Tedavisi   Çıbanlar   Sigara Neden Zararlıdır?   Yirmilik Diş   Bronşektazi Belirtileri   Foniatri   Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar   Bayılma Senkop   Röntgencilik (Voyörizm)   Epilepsi Hastası İçin Yapılması Gerekenler   Osteoartrit ve Romatizma Ağrıları   Vertigo   Gebelikte Kanama Hamilelik Kanamasi   Kızıl Boğaz Ağrısı Ateş   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Ekoensefalogram   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Parkinson Hastalığı Belirtileri   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Akne İzi Akne Tedavisi Akne İlaçları   Ektoderm Nedir?   İncinme   Nöro Musculer   Tüp Bebek Nedir?   Testis Kanseri   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Glukoz Toleransı   Çıkıkların Tedavisi   Lenfödem   Burun Kanaması Neden Kaynaklanır?   Kızamık Hastalığı   Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar   Karın Germe   Sinirsel Gerginlik Nedir?   Kalça Kireçlenmesi   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Derin Beyin Stimülasyonu   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Dişeti Hastalıkları   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Göğüs Büyütme   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Kontakt Lensler   Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?   Karaciğer Nakli Türkiye   Omurga Kemik Eğrilmesi Skolyoz Lordoz   Karaciğer Tümörü   Somatizasyon Bozukluğu   5 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Boşaltım Sistemi   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   Pülmoner Enfarktüs Neden İleri Gelir?   Diz Cerrahisi   Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?   Diş Dolguları   Yapay Solunum Suni Solunum   Çiçek Hastalığı   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Tedavisi   Gece Yatmadan Önce Bir Şeyler Atıştırmak Zararlı Mı?   Meme Filmi Röntgeni Mammografi   Tifo ve Paratifo Hastalığı   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Kalça Protezi   Gebelikte Meydana Gelen Kazalar   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Makrofaj Nedir?   Çocuklarda Alt Islatma   Kızlık Zarı Dikimi   Enfeksiyöz Mononükleoz Öpüşmeyle Bulaşıır Mı?   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar   Demans   Obezite Sıklığının Artmasının Nedenleri   Kulak Çınlamasında Akupunktur   Bel Fıtığında Fizik Tedavisi   Kardiak Arrest   Tendon Kesisi Sinir Kesisi Replantasyon   Diş Beyazlatma Tedavisi   Anomalili Kusurlu Bebekler   Mikroplar   Akciğer Apsesi Nedir?   İdrar Yolları Hastalıkları   Alerjik kimselerde Aşılama ve Bağışıklık   Çıkıkta İlkyardım   Aids Nedir Aids Hastaligi Hakkinda Bilgi   Saplantı Bozukluğu   Omurilik Pilleri   Kemik Tümörü Tedavisi   Meme Kanseri Tedavisi Ve Tedavinin Yan Etkileri   Lazerle Akupunktur   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Çıban Tedavisi   Retina Dekolmanı   Vulva