Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi



Etiketler

Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi   Kızamıkla İlgili Merak Ettikleriniz   Elektropleksi   Kemik Erimesi   Uyku Problemleri Uykusuzluk   Ağız Temizliği Nasıl Olmalıdır?   Göz Kapağı Kaldırma   Çocuklarda Alerji   Yemek Borusu Hastalıkları   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Kalça Dengeleme   Kan Çıbanı   Sıtma   Bebekte Hidrops Hali   Kolera Hastalığı   Alerji Testi, Alerji Testleri, Rast Alerjik Test   Aids Aşısı Bilgileri   Sarı Humma nedir?   Kanser Tedavileri   Konstipasyon Kabızlık Kolesistit   Prostat Kanseri Nedir   İyi Kolesterol   Gece Ağrıyan Dişe Ne Yapmalıyız?   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Hepatit Nedir?   Prostat Belirtileri   Effektif Nedir?   Boyun Ağrısı   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Sağırlık   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Romatizmal Artrit Nedir?   Mide Ve Sindirim Sistemi Bozuklukları   Engram Nedir?   Bebeklerde Konak   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Peptik Ulkus Ülser   Çocuklarda Soğuk Algınlığı   Tiroid Nodülleri   Diz Yaralanmaları   Penis Anatomisi Ve Fizyolojisi   Uyku Bozukluğu   Sinüs Kanserleri   Kemiklerin Mikroskobik Görünüşü Kemik Terkibi   Kuduz   Zigoma Elmacık Kemiği Mandibula   Ankilozan Spondilit   İnfertilite   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Tifo   Foniatri   Glioblastoma Multiforme   Talasemi Akdeniz Anemisi   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Kulak Ameliyatı   Aşıların Yan etkileri   Damar Sertliği Tedavisi   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Kepçe Kulak Kulak Kepçesi Estetiği   Empotans İktidarsızlık   Zayıflama Kemeri Zayıflatan Kemer   Terleme Tedavisi   Antraksın İyileşme Oranları Nedir?   Osteoporoz Kemik Erimesi   Eksizyon Nedir?   Çocuklarda Kulak İltihabı   Diafragma Hastalıkları   Konjektal Cerrahi   Histeroskopi   Blefaroplasti   Ense Ağrısı Teşhisi   Bel Ve Boyun Fıtığı   Cilt Bakımı   Blumia Nevroza Kilo Alma Verme   Dang Hastalığı Önlenebilir Mi?   Hipoparatiroidizm   Vücud Şekeri Nasıl Kullanır?   Vulva   Azı Dişleri   Deri Tahrişi Nedir?   Akut Romatizmal Ateş Nedir?   Baş Ağrısı Tedavisi   Kabızlık Dışkı Yapamama   Gözbebeği İltihabı   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Ağrısız doğum nasıl olur?   Ülseratif Kolit Tedavisi   Beyaz Akıntı   Periferik Kraniyal Sinir Yaralanmaları   Dev Meme   Bademcik İltihabı Tonsillittonsillektomi   Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   Orgazma Ulaşamamanın Nedenleri   Neden Obezite Cerrahisi?   Göğüs Duvarı Deformiteleri   Tarsal Tünel Sendromu   Çocuklarda İshal   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Cinsel Gücün Düşmanları   Besin Zehirlenmesi   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   Yenidoğanda Sarılık Hakkında Merak Ettikleriniz   Mide İltihabı   Kramp Girme   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Gebelikte Bakim Gebelik Döneminde Bakim   Cinsel İlişkinin Yararları   Asd Tedavisi   Multıple Skleroz   Larenks Kanseri Nedir?   Tüberküloz Verem Hastalığı   Teofilin Zehirlenmesi   Nörosonoloji   Böbrek Nakli Ameliyatı   Retrolental Fibroplazi   Yumurtalık Kisti   Çocuklarda Tik Kas Körelmesi   Kan Çıbanı ve Tedavisi   Kızamık   Ensefalon Nedir?   Apandisitin Görülme Sıklığı Nedir?   Rahim Duvarı Kanseri   Bağışıklık Sistemi Aşıları   Ses Kaybı Nedir?   Çocuklarda Sinüzit Enfeksiyonu   Gebe Kalamama   Virüs Hastalıklarına Karşı Bağışıklık   Meme Dikleştirme Nedir?   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Sertleşme Bozukluğu   Selim Karaciğer Tümörleri   Uyarı Eksikliği Nedir?   Güneş Yanıkları   Kalp Krizi Nedir?   Öfke Kontrolü   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Ayak Bileği Burkulma Tedavisi   Ağız Kokusu Halitozis   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Yılancık Hastalığı   Deri Alerjisi Nedenleri   Yüz Felci   Diğer Nadir Tümörler   Uyarılma   Gut Artriti Nedir?   İlk Gece Sorunu   Boy Kısalığı Tedavisi İllizarov Yöntemi   Burkulmada İlkyardım   Kabızlık Diyeti Bitkisel Diyet   Tromboliz   Frengi Nedir?   Vajinal Kaşıntı Vajinal Akıntı   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Meme Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Epandimoma   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Ağız Kanseri Belirtileri   Çocuklarda Anemi   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   Kolit Tedavisi Nedir?   Gırtlak Kanseri   Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı   Perikardit Tüberküloz   Zatürre Pnömoni   Bakteriyel Postpnömonik Plörezi   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Şok Geçiren Hastanın Tedavisi   Kaygı bozukluğu tedavisi   Akut Glomerülonefrit   Akciğer Apsesi Ameliyatı   Ayak Terlemesi   Burun Akıntısı   Beyin Sarsıntısı   Gözlük İle Şasılık Tedavisi   Uyluk Kemiği   Mide Ağrısı   Akut Hepatit C Tedavisi