Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Salgın Grip Hastalığı   İnme   Skar El Yanığı Yüz Yanığı   Yeni Doğan Sünneti   Yaşlı Kadın Ve Cinsellik   Adale Krampları   Renalkolik Böbrek Ağrısı   Yarık Damak   Derin Ven Trombozu   Çocuklarda Grip   Tiroid Kanseri Tedavisi   Kistik Fibroz Neden İleri Gelmektedir?   Endosperm Nedir?   Apandist   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kan Zehirlenmesi   Evlat Edinme   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Alıç   Böbrek Genişlemesinin Sebepleri   2 Aylık Bebek Beslenmesi   Miyokard Enfarktüsü Akut   Terbezi Hastalıkları Nelerdir?   Aids Bulaşma Yolları   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Dezintegratif Bozukluk   Kadınlarda Orgazm Olamama Anorgazmi   Deri Alerjisi Nedenleri   Histerektomi   Akromegali   Zayıf Kişilerde Beslenme   Çocuklarda ve Bebeklerde Besin Alerjisi   Reflü Nedir   Lenfosit Nedir?   Prematur Ejekulasyon   Kist Dermoid Kist Ben Nevüs   İshal Vakaları İçin Ne Zaman Tıbbi Yardıma Başvurulmalı?   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Anksiyete Bozuklukları   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Mukoza-altı Ameliyatları Ne Derece Başarılı Olur?   Tendon Kesisi Sinir Kesisi Replantasyon   Miyop Nedir?   Worm Kemikleri Worm Kemiği   Gece Yatmadan Önce Bir Şeyler Atıştırmak Zararlı Mı?   Kalp Durması ve Sebepleri   Böbrek Kanserinde Kemoterapi   İncinme   Zührevi Hastalıklar   Hemoroid Basur   Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir   İntestinal Atreziler   Migren Belirtileri   Kafa Terlemesi   Endouroloji   Bruelloz   Gırtlak Stridoru İlk Nasıl Görülür?   Böbrek Taşı Kırma   Viagra Nedir?   Manyetik Rezonans Görüntüleme   Cüzzam Bulaşıcı Mıdır?   Göz Anjiyosu   Cinsel Dürtüleri Uyumsuz Olan Çiftler Ne Yapabilir?   Romatizma   Karın Zarı Hastalıkları   Kolera Hastalığı Ne Derece Ciddidir?   Ürodinami Nedir?   Gece Körlüğü Göz Tembelliği   İlaç Zehirlenmesi   Televizyon ve Çocuk Üzerindeki Etkileri   Virüs Zatürreesi Nedir?   Panik Bozukluğun Nedenleri   Vitaminler-beslenme Nedir?   Kol Damarlarının Hastalıkları   Halitozis   İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Sigarayı Bırakma Yolları Nelerdir?   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Embriyopati Nedir?   Aile Planlaması   Hamilelikte Kemoterapi   Cerrahi Enfeksiyonlar   Kalıtsal Gırtlak Stridoru Nedir?   Erken Menopoz   İris İltihabı İritis   Silikon Nedir?   Kron Hastalığı   Diyafrağma Hastalıkları, Hıçkırık (Singultus)   Kordosentez Nedir   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Kulak Sağılığı Kulak Temizliği   Elektif Dilsizlik Nedir?   Diabetik Retinopati   Stereotaksi   Poliomyelit Çocuk Felci Çocukfelci   Nörobehçet Hastalığı   Menisküs Yırtıkları   Beyin Damarı Kökenli Hastalıklar   Kalp Krizi Yüksek Tansiyon   Atelektazi Nasıl Meydana Gelir?   Uyku Bozukluğu   Gözbebeği İltihabı   Akne İzi Akne Tedavisi Akne İlaçları   Septum Deviasyonu   Enflamasyon   Parkinsondan Korunma Yolları   Saman Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?   Travmatik Artritin Tedavi Yolu Nedir?   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Multipl Skleroz Nedir?   Üveit Nedir?   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Selim Karaciğer Tümörleri   Karın Hastalıkları Apandisit   Romatoid Akciğer Hastalığı   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Elmacık Kemiği   Anne Sütü İle Bulaşan Sarılık   Kalça Kireçlenmesi Osteoartriti   Oligodenerogliom   Deli Dana Hastalığı Bovine Spongioforme   Bebeklerde Yanık   Bel Soğukluğu Nedir?   Hirschsprung Hastalığı   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Göğüs Küçültme   Miyom Nedir?   Gaz Değişimi Akciğer Fonksiyon Testi   Evlilikte İlk Gece Korkusu   Tularemi Nedir?   Diş Gıcırdatma Nedir?   Tularemi Nasıl Önlenebilir?   Çocuk Ortopedisi   Penis Eğriliği   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Beyin Kanaması Nedir   Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Alerji İlacı, Alerji İlaçları   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Gebeliği Reddetme   Vertigo   Kron İk Venöz Yetmezlik   Vitrektomi Retina Hastalıkları   Kızlık Zarı   Boyun Omurları Boyun Omuru   Somatoform Bozukluklar Histeri   Çocuklarda Sünnet ve Ruh Sağlığı   Miyop Belirtileri   Alkol Etkileri Solunum Sistemine Zararı   Çekirge Duruşu   Bebeklerde Anne Sütü ve Önemi   Melazma Gebelik Lekesi Hamilelik Lekesi   Alerji Testi, Alerji Testleri, Rast Alerjik Test   El Terlemesi   Safra Kesesi İltihabı Nedir?   Elektromiyografi   Asellüler Boğmaca Aşısı   Pnömokok   Keratokonus Keratonus Tedavisi   Ense Ağrısı Belirtileri   Anjiofibromlar   Bacakta Varis Tedavisi   Kalp Hastalıkları   Ekg Nedir?   Mikroplardan Korunma Yolları   Aşılanma ve indometasin   Kafatası Kemiği Kırığı Tedavisi   Bebekte Hidrops Hali   Fobiler   Bel Soğukluğu Hangi Rahatsızlıklara Yol Açar?   Anestezi İlaçları ve Kremi   Alkol Zehirlenmesi Tedavisi   Kanser Diyeti   Menisküs   BCG Aşısı Nedir?   Yanık ve Yanık Tedavisi   Sarılıklar İlgili Bitkisel Çözümler   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   Osteoartrit Belirtileri   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1