Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Crohn Hastalığı   Sistit Nedir?   Tüp Bebek Nedir?   Romatizmal Ateş Nedir?   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Tetanoz Tedavisi   Koroner Arterlerin Anatomisi   Çiçek Enfeksiyonu   Ayak Bakımı Ayak Sağlığı   Omurilik Yaralanmasından Sonra Cinsellik   Bebeklerde Reflü   Doğuştan Kalça Çıkığı Nedir?   Mide Ağrısı   Sosyal Fobiler   Alerjik Nezle   Aids Klinik Belirtiler Enfeksiyonlar   Böbrek Kanserinde Cerrahi Tedavi   Serebral Lenfoma   Ağrı Kesici Kullanımı ve Analjezikler   Hiperkolesterolemi Ve Cinsel Fonksiyonlar   Basit Migren Migrensel Nevarji Abdomen   Anestezi Yapılırken Hangi Gazlar Kullanılır?   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Duyma Kaybı   Topuk Dikeni   Çocuk Felci Aşısı   Sıcak Çarpması Tedavisi   Meme Dikleştirme Nedir?   Alerjik Rinit   Çocuklarda Bebeklerde İshal Tedavi   Konuşma Bozukluğu   Ense Ağrısı Tedavisi   Menisküs Yırtığı   Arterioskleroz Damar Sertliği   Akciğer Apseleri Neden Olur?   Büyük Meme   Abdominal Aort Anevrizmaları   Kırık Belirtileri   Omuz Çıkığı   Talamotomi   Astrositom   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   İlk Yardım Nedir?   Lavman Uygulamasi Nasil Yapilir   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Akupunktur İle Sigara Nasıl Bırakılabilir?   Meme Filmi Röntgeni Mammografi   Klamidya Hastalığı   Okul Fobisi   Bebeklerde Uyku Problemi   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Atipik Pnomoni ve Mikoplasma Pnömoni   Anesteziye Hazırlık   Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım   Besin Alerjisi   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Kalınbağırsak İltihabı   Romatizma Kemik ve Kaslar   Çıkık Belirtileri   Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir?   Embriyopati Nedir?   Antibiyotikler   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Kordosentez Nedir   Mongolizm   Gammaglobülin ve İmmün yetmezlik Sendromu   Elmacık Kemiği   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Safra Kesesi Longo+laser   Gırtlak Kanseri Hastalığının Klasik Tedavi Şekli   Mukoza-altı Ameliyatı Hangi Yaşta Yapılmalıdır?   Çürük Nedir?   Periferik Anevrizmalar   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Diyet Hataları   Apandisit Hastalığı Ne Kadar Yaygındır?   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Hepatit B Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Kakao yağı nelere iyi gelir?   Dejeneratif Disk Hastalığı   Kasık Ağrısı   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Polen Aşısı Nedir?   Diz Kırıkları   Yumuşak Şankır   Guatr için şifalı bitkiler   Crohn Hastalığı Belirtileri   Boyun Ağrısı   Kalp Krizi Akut Miyokard Enfarktüsü   Safra Taşı Tedavisi   Apandisitin Görevi Nedir?   Anestezide Bulantı ve Kusma   Poliomyelit Çocuk Felci Çocukfelci   9 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Yuvarlak Kurt (Ascaris)   Omurga Kemik Eğrilmesi Skolyoz Lordoz   Entellektüelleştirme Nedir?   İşitme Kayıpları   Baş Ağrısı Nedenleri   Hematri   Alerjik Rinit Sinüzit   Makat Kanamaları   Apandisit Ameliyatı   Sıcak Çarpmasında İlkyardım   El Terlemesi   Ülseratif Kolit İltihabi Barsak Hastalığı   Burun Kemiği   Tifo Nedir?   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Kemik Metastazı   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   Doğum Kontrol Yöntemleri   Obezite Ve Cinsellik   Gleet   Kronik Subdural Hematom   Alkol ve Madde Bağımlılığı İle İlgili Bilgiler   Alın Kemiği Sinüsü Ameliyatı   Penis Eğriliği Düzeltilir Mi ?   Omuz Anatomisi   Ventrikül Genişlemesi   Endometriosis   Kalça Protezi   Şok Geçiren Hastanın Tedavisi   Çölyak Hastalığı   Gebelik Toksemisi Hiperemesis Nedir   Ayak Mantarı   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Baş Dönmesi Nedir?   Yılan Sokmaları İlk Yardım   Lösemi Nedir?   Ankilozan Spondilitin Tanısı   Kızamıkcık   Tularemi Nasıl Tedavi Edilir?   Çocuk Fıtığı   Karaciğer Nakli Türkiye   Fiziki Alerjinin Belirtileri Nelerdir?   Prostat Kanseri Nedir   Şeker Hastalığı Diyabet Tedavisi   Kas Hastalıkları Nelerdir?   Virüs Hastalıklarına Karşı Bağışıklık   Temasla Gelen Deri İltihabı Nedir?   Hidrosefali   Alerjiler Öldürücü Olur Mu?   Hepatit B Aşısı   Böbrek Nakli Nedir?   Bel Okulu Nedir?   Kurşun Zehirlenmesi   İdrar Yolu Enfeksiyonu   Akut Bronşit Etkenleri   Kurdeşenin Sebepleri Nelerdir?   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   İnmeden Sonra Cinsellik   Hipermetropi Yakını Görememe   Vajinal Dış Gebelikten Korunma   Koma Tedavisi ve Tehlikeleri   Akciğer Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Parazit Aşıları Aşılama   Tinnutis Kulak Çınlaması   Obstrüktif Uyku Apnesi   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Anevrizma Belirtileri   Dirsek   Kemik Tümörü Tedavisi   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Akut Ve Kronik Farenjit   Kan Tükürme Nedenleri   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Sara Hastalığı   Koroner Arter Anatomisi Nedir?   Spastik Kolit Nedir?   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   Sertleşme Bozukluğu   Kron Hastalığı   Farenjit Boğaz Ağrısı   Elektra Kompleksi Nedir?   Akupunktur Nedir?   Mide Ülseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi