Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Katarakt   Röntgencilik (Voyörizm)   Menopozda Kanser Riski   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Edward Sendromu (trisomi E)   İskemik İnme Tedavisi   Tavşan Ateşi   Meme Kanserinde Radyoterapinin Yan Etkileri   Oküloplasti Ve Göz Estetiği   Abdominal Aort Anevrizmaları   Dişin Yapısı   Şeker Hastalığı Zararları Kan Damarları   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Safra Taşları   Koroner Anjiografi   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   İskemik İnme Nedenleri   Kollesteatom Cerrahisi   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   İnme Ünitesi Yoğun Bakım Maliyetleri   Kronik Alt Karın Ağrıları   Şakak Kemiği ? Temporal   Astigmatizma   Diyabetik Damar Hastalığı   Karaciğer Nakli Nedir?   Kanser Diyeti   Migren Nasıl Tedavi Edilir?   Kafa Travmaları   Sosyal Fobi Nedir?   Bel ve Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir   Endometriosis Ameliyatı Cerrahi Tedavi   Hemoperitoneum Travma Kanama   Otizm Bozukluklar   Gıda Zehirlenmesi   Osteosarkoma   Burun Ameliyatı   Fiziki Allerjilerin Tedavileri   Tetanos Nasıl Önlenebilinir?   Göz Kapağı Sarkması   genital-bolge-temizligi.html   Burger   Anestezi Yöntemleri ve Anestezi Çeşitleri   Conn Sendromu   Bel Ağrıları Nasıl oluşur?   Burunda Estetik Cerrahi   Sinüs Kanserleri   Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi Nedir?   Mide Mukozası İltihabı   Akciğer Hastalıkları ve Belirtileri Hırıltılı Solunum   Bakteriyel Artrit   Kemik Tümörü   Silikozun Belirtileri Nelerdir?   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu   Spondyliti Nedir?   Stereotaktik Biyopsi   Göz Yaşı Yolları Tıkanıklığı   Lenfoma Tedavisi   Behçet Hastalığı Tedavisi   20 Yaş Dişleri   Diz Ağrısı   Trikomonas Hastalığı (trikomoniyaz)   Gonore Nedir?   Omurga Anatomisi   Göğüs Asimetrisi   Atopik Egzama   Penis Eğriliği Düzeltilir Mi ?   Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar   İdeal Meslek Seçimi   Premamatür bebeklerin beslenmesi   Horlama Hastalığı   Arı Sokması   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Kalça Protezi   Beyin Kanaması Nedenleri   Beyin Hasarı ve Anestezi   Premedikasyon Nedir?   Paget Hastalığı Kemikte Osteitis Deformans   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Öksürük ve Balgam   Kanser Tedavisi   Bel Soğukluğu   Yaygın Atelektazi Nedir?   Cinsel Performans Anksiyetesi   Polikistik Over Sendromu   Zayıflama   Miyop Nedir?   İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler   Boyun Ağrısı Nedir?   Foniatri   Hıçkırığın Tedavisi   Nörojen Tümörler Tiroid Tümörleri   Reflü Nedir   Nörobehçet Hastalığı   Devlik Hastalığıjigantizm Hastası Akromegali   Vagal Stimülasyon   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Endüstri Bronşiti   Böbrek Kanallarının Genişlemesi   Sinirsel Gerginlik Nedir?   Karın Hastalığı Sebepleri   Eng - Elektronörografi   Bilgisayar Sırt Çantası ve Bel Ağrısı   Burkulma Nedir?   Şah Damarı   Kaka Kaçırma   Erkeklerde İdrar Kaçırma   Hamilelikte Beslenme   Testis Torsiyonu Vajinal Tunika   Erektil Disfonksiyon İktidarsizlik : Nedenleri Risk Faktörleri Ve Tedavi Seçenekleri   Çene Protez Ameliyatları   Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar   Osteoporoz Tedavisi   Hepatit A   Psoryatik artrit (Sedefli artrit)   Demir Zehirlenmesi   Şeker Şişmanlatır Mı?   Aşk ve Cinsel Hayatta Aids   Posalı Yiyeceklerin Önemi   Jinekolojik Kanserler   Makula Dejenerasyonu   Baş Dönmesi   İnfluenza Aşısı Aşılama   Silikon   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı   Böbrek Kanserinde Radyoterapi   Çocuk Düşürme Nedenleri   Kan Dolaşımı Bozuklukları   Deri Alerjisi Nasıl Oluşur?   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Tularemi Aşısı Var Mıdır?   Vajinal Duş Nedir?   Şuur Kaybı   Yanık Kontraktürüyanık Cerrahisi   Hepatit B Hepatit C   Pankreas Kanseri   Çocuklarda Aşılar   İdrar Tutamama   İdrar Kaçırma Hastalıkları   Anti Aging   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Böbrek Kanserinde Cerrahi Tedavi   Uyku Apnesi   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   Kız Çocuklarında İlk Adet Görme Menarş   Bağırsak Kanseri Belirtileri   Hava Şartlarının Saman Nezlesine Etkisi Nedir?   Uçuk ve AFT Hastalığı Tedavisi   Dişeti Enfeksiyonları   Kırışıklık Tedavileri   Adams Stokes Sendromu Senkop   Kulak Ameliyatı Nedir?   Gözkapağı İltihabı Nedir?   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Aura Dönemi Belirtileri   Hiperhidrozis   Ağrı Cerrahisi   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Omuz Ağrısı   Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Pil Takma   Mide Yanması Nedir?   Kuduz Aşısı Var Mıdır?   Cilt Analizi   Adale Krampı Belirtileri   Apandisit Ameliyatı Ne Derece Ciddî Bir Ameliyattır?   Mide Rahatsızlıkları Nelerdir?   Endokard   3 Aylık Bebek Beslenmesi   Bayılma Senkop   Penis Kırılabilir Mi ?   Erkek Eşcinselliği   Kolitist   Hymen Bekaret Bozma   Laparoskopik Lazer   Hepatit C Ve Testler   Hipertiroidi   İyi Kolesterol   Sapan Kemigi - Vomer   Mide Kanseri   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Meme Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir