Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Aids Korunma Yollari Yontemleri   Çocuk Felci Aşısı   Zührevi Hastalıklar   Emg Elektromiyografi   Epandimoma   Sempatektomi   Alerji   Hareket Bozukluğu   Dişler için Ozon Tedavisi ve Lazer   Folliküler Tiroid Kanseri   Gözde arpacık tedavisi   Ülseratif Kolit Tedavisi   Yumurtalık Kanseri   Alerjik Astımdan Korunma   Boyun Düzleşmesi   Antibiyotikler Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Cilt Kanseri Nedir?   Testis Kanseri   Katarakt Nedenleri   Reflü Belirtileri   Kist Dermoid Kist Ben Nevüs   Bel Ağrısında Risk Faktörleri   Aids Belirtileri   Depresyon   Şizofreni Nedir?   Bebeklerde Göz Bozukluğu   Yüz Felci Tedavisi   Boyun Ağrıları Boyun Fıtığı   Pasif Bağışıklık   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Hirşutizm   Gece Yatmadan Önce Bir Şeyler Atıştırmak Zararlı Mı?   Kalp Krizi Nedir?   Migren Nöbeti   Akut Böbrek İltihabı   Epidermis Nedir?   Şeker Şişmanlatır Mı?   Böbrek Ağrısı   Hepatit G   Tüp Bebek Fiyatları   Besin Alerjisi ve Karın Ağrısı   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Çocuklarda Anjin   Kronik Bronşit   Meme Dikleştirme Meme Estetiği   Kırık   Epiloia Nedir?   Sporcu Beslenmesi   Elektif Dilsizlik Nedir?   Menopozda Kanser Riski   Kulak Hastalıkları   Akciğerlerin Anatomi Ve Fonksiyonları   Dirsek Kemiği   Kemik Erimesi   Bronsiolitis Obliterans Bronsiyolitis BOOP   Timpanoplasti   Kolon Kanseri Belirtileri   Parasetamol Zehirlenmesi   Aşılanma ve Prematürite   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Kemik Pelvis   Romatoit Artrit Belirtileri   Paget Hastalığı Kemikte Osteitis Deformans   İşyerinde İlk Yardım Bilgisi   Eeg Elektroenselografi   Bütün Akciğer Tümörleri Kanserli Midir?   Horlama   Diş Fırçalama Teknikleri   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Pet Positron Emission Tomography   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Volum Viral Akciğer Fonksiyon Testleri   El Ayak Mantarı   Erken Menopoz   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Saman Nezlesi Nedir Belirtileri Tedavisi   Hirschsprung Hastalığının Sebebi Nedir?   Alkolün Gebelik ve Fetus Üzerindeki Etkileri   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Echo Virüsü Hastalığı Nedir?   Anjiyografi   Çocuklarda Kistik Fibrozis   İskemi Kalp Krizi   Kulak Estetiği   Göz Yaralanmalari Göz Tedavisi   Hamilelikte Kramp Ayak Sismesi Eklem Agrilari   Tarsal Tünel Sendromu   Osteoporoz Kemik Erimesi   Balın Faydaları   Erektil İşlev Bozukluğu Nedenleri   Klamidya Enfeksiyonu   Kemik Metastazı   Sinüzit   Yağ Embolisi Sendromu   Uyku Abnesi   Burun Estetiği Resimleri   Tifo Paratifo İshal Ateş   Öfke Kontrolü   Akdeniz Ateşi Hastalığı   Çocuklarda Kabakulak Hastalığı Tedavisi   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Koryoid Pleksus Kisti   Miyopi Uzağı Görememe   Ağız Kanseri   Ağız Koruyucu   Astım Bronşiyal   Hirschsprung Hastalığı Nedir?   Hamilelikte Beyin Kanaması   İlaçlar Ve Cinsellik   Kasık Ağrısı   Eklem Tipleri ve Hareketleri   Vajinal kuruluğun tedavisi   Makrofaj Nedir?   Tansiyon Olculen Yerler Kan Basinci   Çekiç Parmak   Homosistein   Nükleoplasti nedir?   Kemoterapi Nedir?   Brucella Hastalığı Nedir?   Mandibula Kemiği Nedir?   Epilepsi ( Sara Hastalığı)   Septum Deviasyonunun Belirtileri Olur Mu?   Ense Ağrısı   Hamilelikte Spor Gebelikte Spor   Karaciğer Kanseri Nedir?   Böbrek Nakli Kimlere Yapılır?   Böbrek Kanserinde Kemoterapi   Aids Hastalığının Etkeni   Kalp Krizi Akut Miyokard Enfarktüsü   Göz İçi Kanaması Kırmızı Göz   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Bebeklerde Susuz Kalma Hastalık   Çocuklarda Aşılar   Üretra Darlığı   Bagassosis Nedir?   Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri   Cocuklarda Bebeklerde Bogaz iltihabı   Beyin Tümörleri   İç Kulakta Kemikleşme   Meme Dikleştirme Nedir?   Burkulmada İlkyardım   Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımı   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Akciğer Ödemi Had Tedavisi   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Mide Ağrısı   Kan Şekeri Düzeyleri   G Noktası Nedir?   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Bakteriyel Artrit Nedir?   Burun Polipleri Nedir?   Mesane Kanseri   Hepatit C Belirtileri   Karaciğer Primer Habis Tümörleri   Yutma Güçlüğü   Akciğer Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Cinsellik Hakkında Bilgisizlik   Kulak Ağrısı ve Kulağa Yabancı Cisim Kaçması   Aids?te Kuluçka Dönemi   Burkulma Nedir?   Romatizma Tedavisi   Tüberküloz   Egzistansiyel (varoluşçu) Psikiyatri   Yuvarlak Kurt (Ascaris)   Kemik Kanseri Tedavisi   Dalak Yaralanması Splenik Travma   Zehirlenme Tedavisi   Deri Alerjisi Sebepleri   Trigeminal Nevralji   Tifo Hastalığına Nasıl Yakalanılır?   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   İskemik İnme Nedenleri   Gaz Zehirlenmesi   Karın Ağrısı Çocuklarda Karın Ağrıları   Sinüzit Teşhisi Nasıl Yapılır?   Yenidoğan Sarılığı   Aura Dönemi Belirtileri   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Nedenleri   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri