Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   Bebeklere Ek Besinler Verilmesi   Kronik Rekürren Tonsillit   Dalak Yaralanması Splenik Travma   Penis Eğriliği Nedir?   Silikon   Status Astmatikus Belirtileri Tedavisi   Alerjiden Korunma Yolları   Yenidoğanda Sarılık Hakkında Merak Ettikleriniz   Tetanos   Endokard   Antibiyotikler   Parkinson Hastalığı   Ekinokok Nedir?   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   Karaciğer İltihabı Hepatit   Arı Sokması   Bel Ağrısında Eğitim   Kulak İltihabı   Leke Tedavileri   Hemoroid Nedir?   Diyet Hataları   Çocuklarda Bebeklerde Havale Geçirme   Kedi Isırması   Eklem Nedir?   Yaşlılarda Kalça Kırığı   Çocuklarda Zatürre   Eşşek arısı Bal arısı sokması   Deri Alerjisi Sebepleri   İnmeden Sonra Cinsellik   Fenilketonüri Nedir Hastalığı Çengelli Kurt   Şişmanlık Nedir?   Bağ Yaralanmaları   Sertleşme Sorunu İktidarsızlık   Balgam   Elektropleksi   Kronik Bel Ağrısı   Mevsimsel Alerjik Rinit   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Astım Nöbetlerinin Nedenleri   Trachetomy Nedir?   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Menapoz Tedavisi   Enkübasyon Nedir?   Polimyositis ve Dermatomyositis   Omuz Ağrısı   Kalp Durması ve Sebepleri   Kordonda Tek Atardamar Bulunması   Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?   İlk Organ Nakli   Parkinson Hastalığı Cerrahisi   Bal Zehirlenmesi   Bebek Tırnak Temizliği   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Baş Ağrıları Migren Menenjit   Ektopi Nedir?   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   İnsan Isırması   Böbrek İltihabı   Kızamık Tedavisi   Alkol Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar   Kalça Kırığı   Kafatası Kırığı   Güneş Alerjisi   Nefes Darlığı   Akciğer Kanseri Nedir?   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Diabet Şeker Hastalarına Öneriler   Cinsel İlişkinin Yararları   Gastritin Sebepleri   Adale Çekilmesi Belirtileri   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Dang   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   Ameliyatsız Aort Tedavisi   Korozif Madde Zehirlenmeleri   Allerjik Burun Sinüs Hastalıkları   Anüs Kaşıntısı   Loeffler Sendromu   Bebeklerde Emzirme   Bebeği Anne Sütünden Kesme   Hepatit D   Osteoartrit ve Romatizma Ağrıları   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   İşçilerin Beslenmesi   Gebelik Ve Seks Nedir?   Allerjik Rinit (allerjik Nezle) Nedir?   Oksidatif Stres ve DNA Hasarları   Egzibisyonizm Nedir?   Kuduz Aşısı Var Mıdır?   Gebelik Sırasında Cinsellik   Hymen Bekaret Bozma   Ayak Tarağı Kemikleri   Uyku Hastalığı   Ekstrasistol Nedir?   Gingivit Dişeti İltihabı   Uyarı Eksikliği Nedir?   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Doğuştan Kalça Çıkığı   Mani Manik Hastalar Maninin Tedavisi   Ayak Terlemesi   Doğum Belirtileri Gebelik   Akut Skrotum Sebepleri   Mukoza Altı   Tüp Bebek Mikroenjeksiyon Icsı   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Zayıf Kişilerde Beslenme   Boşaltım Sistemi   Böbrek Fonksiyon Testleri   Diskin iltihabı   İnfertilite Kısırlık Tedavisi   Antraks Nedir?   Gebelikte Sigara   Vaskülit Nedir?   Tükürük Salgısı ve Önemi   Cushing   Akciğer Tıkanması Hastalıkları   Nevralji   Bebeklerde ve Çocuklarda Bağışıklık Sistemi   Çiçek Enfeksiyonu   Ağız Kanseri Tedavisi   Pelvik Açı Genişlemesi   Üveit Tedavisi Nasıldır?   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Hipermetrop   Dirsek Protezi   Anestezi Komplikasyonları   Anne Sütü Yetersizse, Anne Sütünün Az Olması   Sertleşme Kusuru   Makula Dejeneresansı Nedir?   Boynun Sıkısması Boyun İpi   Kızlık Zarı Dikimi   Meme Ultrasonografisi   Gıda Alerjisi   Hepatit B Aşısı   Ekopraksi Nedir?   Böbrek Ağrısı   Şok Geçirme Bilinç Kaybı   Gaz Zehirlenmesi   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Akciğer Hastalık Belirtiler Syanoz ve Ateş   Fibromiyalji Boyun Fıtığı   Gebelikte Guatr   Hiperhidrozis   Günlük Kalori İhtiyacı   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Kemik Tümörü Metastazı   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Büyük Meme   Çocuklarda İshalin Nedeni   Bel Soğukluğu   Mikroplardan Korunma Yolları   Reflü Ağrısı   Varis Tedavileri   Zehirlenme nedir?   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Kızamıkçık Hastalığı   İdrar Kaçırma Dışkı Tutamama   Alerji Nedenleri, Alerji Neden Oluşur, Alerji Hastalıkları   Zührevi Hastalıklar   Yirmi Yaş Dişi   Eritroblastoz   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Trofoblastik Tümörler   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   İdeal Meslek Seçimi   Çıkık   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Gözde arpacık tedavisi   Ürodinami Nedir?   Baş Ağrısı   Böcek Alerjisi   Burun Kanaması   Eklem Romatizması   Migren Nasıl Tedavi Edilir?   Deri Mantarı   Tüp Mide   Obezite Nedir?