Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Orta Kulak İltihabı Nedir?   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   Kortizon, Eklem Zedelenmesini Önleyebilir Mi?   Karaciğer Sirozu İle Yaşamak   Botulismus Zehirlenmesi Konserve Zehirlenmesi   Bakteri İle Virüs Arasındaki Fark Nedir?   Solunum Sayma Nedir   Meme Protezi   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Kanamalar İç Kanama Dış Kanama   Göz Kepegi Göz Kepeği Göz Çapağı   Bayılmanın Nedeni?   Meme Bakımı ve Emzirme Teknikleri   Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Pil Takma   Aşılanma ve Prematürite   Bisinosis Nedir?   Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?   Şişmanlık Obezite   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Vaginismus   Larenjit Farenjit   Dalak Absesi   Böbrek Hastalıkları   Aşılama Çalışmaları   Dogum Kontrol Yontemleri Gebelik Takvimi Spiral   Migrene Alışmak Migren Tedavisi   Erkek Üreme Organları   Bal Zehirlenmesi   Erken Menopoz   Özefagus Hastalıkları   Böbrek Taşı Hastalığı   Yaygın Ateletektaziye Çok Rastlanır Mı?   Çocuklarda Astım   Kronik Prostat Hastalığı   Mikrovasküler Dekompresyon   Kranioplasti Nedir?   Aşılama   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Zamansız Yemek   Plantar Sinir Tuzaklaması   Veba Nedir?   Çocuklarda Ateş   Topuk dikeni tedavisi   Arteriyel Nefroskleroz   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Spinal Kord Stimülasyonu   Akut Skrotum Sebepleri   Çocuk Düşürme Nedenleri   Menapoz Hastalıkları   Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?   Migren Krizi   Bebeklerde Göbek İltihabı Hastalıkları   Karboksiterapi   Servikal Rahim Boynu Tedavisi   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Sedef Nedir?   Amfizem   Boyun Ağrısının Nedenleri   Cüzam Nedir?   Aşı Takvimi Nedir?   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Çocukta İnmemiş Testis   Meme Hastalıkları   Radyoterapi   Ateşli Havale   Sinüzit Nedir?   Haşlanma Nedir?   Mide Kelepçesi   Romatoid Artrit Nedir?   Dermatitis Nedir?   Yüz Felci   Embriyo Nedir?   Çocuklarda Su Çiçeği   Nörozlar Korku   Gebelikte Kilo Hamilelikte İdeal Kilo   Kalça Çıkığı   Diabet Şeker Hastalarına Öneriler   Göğüs Dikleştirme   Amnios Sivisi Amnios Sivisinin Zararlari   Endometriozis   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Dang Hastalığı Önlenebilir Mi?   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Diş Dolguları   Prematur Ejekulasyon   Gastroözefageal Reflü Hastalığı   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   İnsülin Tedavisi İnsülin Yetmezliği   Koroner Arter Anatomisi Nedir?   Aile Planlamasının Amacı   Karotis (şahdamar) Hastalığı   Sıtma Ateşli Enfeksiyon   Herpes Nedir?   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Bel Ağrısı Kas Ağrıları Siyatik Ağrısı   Şarbon Siyah Yara   Virüs Zatürreesi Nedir?   Reflü Tedavi Merkezleri   Anestezi Yöntemleri ve Anestezi Çeşitleri   Ruam Hastalığı   Çocuklarda Bebeklerde Kulak Ağrısı Tedavisi   Diş ve Ağız Sağlığını Bozan Nedenler   Karpal Tünel   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Mide Bandı   Göz Kanlanması   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Kronik Obstruktif - Pickwick Sendromu   Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi   Karaciğer Tümörleri   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Ayak Ağrısı   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Pektus Ekskavatum   Ergenlik Dönemi Sivilceleri   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Konjektal Cerrahi   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Burun Nezlesi   Gelişimsel Bozukluk   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Sırt Tutulması Sırt Ağrısı   Anestezi Muayenesi   Gece Körlüğü Göz Tembelliği   Pankreas Kanseri   Als   Stent   Karotis   Göğüs Duvarı Deformiteleri   Çekiç Parmak   Loeffler Sendromu   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Dişin Yapısı   Omurilik Tümörleri   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Arteriyovenöz Malformasyon   Sosyal Fobi Nedir?   Aile Planlaması   Kısırlık   Terbezi Hastalıkları Nelerdir?   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Tetanos Tedavisi Nasıl Yapılır?   Fiziki Allerji   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Kan Kanseri   Damar Sertliği   Orgazm Sorunlarında Tedavi   İnsomnia Uykusuzluk Tedavisi   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Preeklampsi Nedir Eklampsi Nedir Belirtileri   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Dil Kanseri   Ventriküler Tümörler   Crataegus   Egzama Nedir?   Tularemi Nedir?   Cinsel İsteği Artırma   Cilt Analizi   Somatizasyon Nedir?   Gonore Nedir?   Solunum Yollarının Açılması   Salgın Çocuk Felci   İnfertilite   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Kanser Ağrısı Tedavisi   Kalp Krizinden Korunma   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Hıçkırığın Tedavisi   Dudak Yarigi Damak Yariği   Bir İnsanda Alerji Olduğu Nasıl Anlaşılır?   Beslenme Diyet   Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım   Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?   Obesite Obezite Cerrahisi Şişmanlık Tedavisi   Trigeminal Nevralji Tedavisi   Göz Kanlanması Nedir?   Anemi