Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Bel Fıtığında Fizik Tedavisi, Bel Fıtığı Egzersiz ve hareketleri

Biraz da fizik tedavi yöntemlerinden söz edelim... Fi­zik tedavi neleri içerir?
Elektroterapi olarak da adlandırılan fizik tedavi, alet­lerle ve elle uygulanan sıcak-soğuk uygulamalar, çeşitli elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj ve elle tedavi (manipülasyon) gibi fiziksel yöntemleri kapsar.

Fizik tedavi sorunu temelden çözen, ortadan kaldıran bir yöntem değildir. Fizik tedavinin amacı, ağrı ve kas gerginliğini azaltarak egzersizlerin yapılmasını ve hare­ketleri kolaylaştırmaktır. Fizik tedavide genellikle birkaç yöntem bir arada uygulanır.
Hem sıcak hem soğuk uygulamalar dediniz. Sıcak uy­gulama yaygın olarak bilinir, ama soğuk uygulama genellikle bilinmez. Soğuk uygulama hangi durumlarda uy­gulanır?

Boyun Bel Fıtığı

Çok şiddetli ağrılı dönemde buz paketleriyle soğuk uygulama önerilir. Buz doğrudan cilde uygulanmaz. So­ğuk uygulamanın, akut ağrılı dönemde, anı bel tutulma­sında özellikle ilk 3 gün içinde yapılması uygundur.

Daha sonraki dönemde ise sıcak suya batırılan havlu kompresi veya sıcak su torbası kullanılır.
Sıcak-soğuk yöntemler, elektrik akımları ve masaj te­davisiyle birleştirilebilir. Sıklıkla bel fıtıklı hastalarda ilaç tedavisi ve birkaç fizik tedavi yöntemi aynı anda kullanılarak ağrı hızla azaltılmaya çalışılır. Bu durumda fıtıkta iyileşme olmadan, ödem ve sinire bası azalmadan sadece ağrı azaldığından hasta aniden ayağa kalkar ve günlük işlerine başlar. Böylece tam iyileşme olmadan zorlanma ve yüklenmeye neden olur ve yakınmaları da tekrar artabilir.
Fizik tedavinin zararı da olabilir mi? Gerektiğinde ve doğru teknikle uygulandığında zarar­lı etkisi yoktur. Hatta başka rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, mesela mide ya da karaciğeri sorunu olan hastalarda fizik tedavi avantaj sağlar. Fizik tedavi uygulaması fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından önerilmeli ve fizyoterapist tarafından uygu­lanmalıdır.

Fizik tedavinin uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

Fizik tedavi kanser, iltihaplı mikrobik hastalıklar ve ciddi psikolojik rahatsızlıklar gibi bazı hastalıklarda ya­rar yerine zarar verdiğinden uygulanmaz.

Fizik Tedavi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz

Fizik tedavi kanserli hastalarda kullanılan ışın tedavi­si değildir.
Fizik tedavi alışkanlık yapmaz.
Fizik tedavi seans sayısı hastanın durumuna göre de­ğişir. 21 seansın gerekli olduğu düşüncesi doğru değil­dir.
Fizik tedavi uygulamasından sonra istirahat şart de­ğildir. Seanstan sonra günlük yaşam sürdürülebilir.

Fizik tedavinin alışkanlık yaptığı konusunda bir iddia var, bu doğru mu?
Halk arasında fizik tedavi konusunda bazı yanlış bilgi­ler var. Kanserli hastaların tedavisinde uygulanan ışın te­davisiyle karıştırılır ve hücreleri öldürecek ve kurutacak diye endişe duyulur. Oysa bu bilgi tamamen yanlıştır. Fizik tedavinin ışın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Bir diğer yanlış bilgi de fizik tedavinin alışkanlık yaptı­ğı, bir kere uygulandığında her yıl tekrarlanması gerektiği yönünde. Bu doğru değil. Kesin olmamakla beraber 6 ay­dan önce yeni bir fizik tedavi kürü önerilmez.

Fizik tedavinin 21 seans uygulanması düşüncesi de yanlıştır. Süre hastaya göre değişmekle birlikte 10-15 se­ans yeterli olur.

Hastalar arasında fizik tedavinin istirahatla bir arada uygulanması gibi doğru olmayan bir düşünce de vardır. Hastaya sadece fizik tedavi sonrası ağır fiziksel aktivite yapmaması önerilir. Bunun dışında kişi günlük yaşamını sürdürebilir.

Korse kasları zayıflatır

Bel fıtığında çok sık kullanılan korselerin tedavideki yeri nedir?
Çeşitli tipteki bel korseleri ağrının azaltılmasında yar­dımcıdır. Ağrılı atak döneminde plastik destekli ve çelik balenli bel korseleri bel hareketlerini kısıtlayarak ağrının azalmasında etkilidir. Fakat uzun süreli kullanımları kas güçsüzlüğüne yol açtığından belli bir süre için ve uygun egzersizlerle birlikte kullanılmalıdır. Oturma sırasında bel kavisini küçük bir yastıkla destekleyerek beli koruyan bel destekleri yararlıdır. Bele konan küçük bir yastık aynı gö­revi görür. Bedensel .çalışanlarda, iş sırasında kullanılan destekleyici bel korseleri korunmada etkilidir.

Uzun süreli seyahat ve ağır fiziksel aktiviteler sırasında plastik destekli korse kullanılması önerilmektedir.

Korse gerekli olduğunda üç haftadan fazla kullanılma­malı ve mutlaka egzersizlerle bir arada uygulanmalıdır. Egzersiz uygulanmadığında hareketsizliğe bağlı olarak kasların hızla zayıfladığı unutulmamalıdır.

Genellikle eskiler bellerine yün kuşak sararlar. Bunun faydası var mıdır?
Evet, bele sarılan yün kuşak da bir çeşit yün elastik bel korsesi gibi görev görür. Beli sıcak tutarak belin his­sedilmesini sağladığından korunmada ve iyileşmede yar­dımcıdır.

Halk arasında bel çekme olarak bilinen yöntemle ilgili yorumunuz nedir?

Elle belirli bir teknikle uygulanan ve manipülasyon ola­rak adlandırılan tedavi, bel ağrısı ve bel fıtığında etkilidir. Uygulanmaması gereken durumlarda (kanser, iltihaplı ro­matizma gibi) ve yanlış teknikle uygulandığında sinir felci­ne hatta ölüme kadar varabilen ciddi zararlar verebilir. Bunun için manipülasyon mutlaka teknik konusunda eği­tim almış doktor tarafından yapılmalıdır.

Son zamanlarda yaygınlaşan akupunktur da tedavide kullanılan bir teknik midir?
Binlerce yıl önce Çin'de geliştirilen akupunktur, günü­müzde Batı tıbbında da yaygın olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel fıtığında da ağrıyı azalt­mada yararlı olabilir. Ülkemizde akupunkturu uygulama sertifikası olan hekimler tarafından yapılması zorunludur.

Omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkili

Bir de omuriliğe yapılan iğnelerle tedaviden söz edilir. Bu iğnelerin özelliği nedir?
Bel fıtığı tedavisinde sinir kökü yakınlarına, eklemlere ve omuriliğin bulunduğu kanala özel tekniklerle uygulanan ve girişimsel tedavi yöntemleri olarak adlandırılan omurga enjeksiyonları ağrıyı azaltmada etkilidir. Fakat bel fıtıklı hastada ilk tedavi seçeneği değildir. Bu yöntem, enjeksiyon tekniği bilen bir doktor tarafından uygun koşullarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda yapılmalıdır.

Bu iğneler sadece bel fıtığında mı uygulanır, yoksa bü­tün bel hastalıklarında kullanılır mı?
Daha çok bel fıtığında kullanılır. Fakat omurilik kanalı darlığında kasların tutulduğu miyofasial ağrı sendromunda ve arkadaki küçük eklemlerin tutulmasında da kullanılır.

Omurga enjeksiyonlarını hangi uzmanların yapması gerekir?
Omurga enjeksiyonları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ağrı tedavisi uzmanları (algologlar) tarafın­dan uygulanmaktadır.

Genellikle omurilik adını duyunca korkulur. Bu iğneler korkutucu sonuçlar doğurabilir mi?

Enjeksiyonlar, doğrudan omuriliğin içine değil, çevresi­ne yapılır. 50 yıl gibi çok uzun süreden beri yapılan bu uy­gulamada başarı için "skopi" denilen görüntüleme yön­temleri kullanılmalı ve steril koşullar sağlanmalıdır. Basan­da uygun hasta seçimi ve tekniğin doğru olması önem taşır.

Omurgaya yapılan iğnelerin yaran nedir?
Enjeksiyon sırasında kullanılan ağrı kesici ve kortizo­nun ağrıyı azaltma etkisi vardır. Böylece egzersiz yapılması kolaylaşır.

İğneler nasıl bir teknikle uygulanır?

Enjeksiyon, bel bölgesinden veya kuyruksokumundan girilerek yapılır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra hasta evine gidebilir. Uygulama sonrası 24 saat kadar ağır fizik­sel aktivite yapılmaması önerilir.

Hasta işlem sırasında acı hisseder mi?
İşlemden önce enjeksiyon bölgesi ağrı kesici ilaçla uyuşturulduğundan genelde hasta ağrı hissetmez.

Omurga enjeksiyonlarının yan etkileri var mıdır?
Yapılan tekniğe ve kullanılan ilaca bağlı olarak az oranda da olsa yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler baş ağrısı , enfeksiyon, bacakta geçici hissizlik ve kuvvet azalması olabilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak tansiyon, şeker metabolizması, böbrek üstü bezleri ve kemikler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca enjeksiyon sırasında kullanı­lan lokal anesteziye bağlı çok az oranda alerjik etki görü­lebilir. Özellikle yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan­larda enjeksiyon için yan etkiler nedeniyle dikkatli karar verilmelidir.
iğnelerin yapılma sıklığı nasıl olmalıdır?

Genellikle bir yıl içerisinde, 15-20 gün aralıklarla 3 en­jeksiyon önerilir.


Not: "Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Antraks Nedir?   Paget Hastalığı Nedir?   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Tedavisi   Pediatrik Ve Alerjik Kbb   Burunda Estetik Cerrahi   Bel Fıtığı Ameliyatı   Derm Abrazyon Cilt Soyma Dolgu Botoks   Göz Kapağı Tümörleri   Uçuk Nedir?   Bebek Cinsiyet Tayini   Tuzak Nöropatisi   Çocuklarda Beyin Kanaması   Kas Erimeleri Omurilik Hastalıkları Als Als Polio   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Koroner BT Anjiyografisi   Kalp Krizinden Sonra Cinsellik   Çocukların Tik Sorunu   Yumuşak Şankır Şankroid Ulcus Mollei   Aşılanma ve hemofili hastalığı   Kemik Kırıkları   Kulunç Ağrısı Nedir?   Afrika Humması   Çıkıkların Tedavisi   Hymen Bekaret Bozma   Ortakulak İltihabı   Sedef Hastalığı   Yanık Yanık Şoku Yanık Merkezi Yanık Ünitesi   Bulaşıcı Hastalıklar   Çocuklarda Alerji   Testis Kanseri   Sezaryen Operasyonu   Tokluk Kemeri Tok Tutan Kemer   Diş Çürümesi   Hamilelikte Kemoterapi   Multipl Subpial Transseksiyon   Amebik Karaciğer Absesi   Osteoporoz Ağrıları   Bağırsak Kanseri   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Kızamık Hastalığı   Botox   Herpes Zoster Virüsü   Sivilce Tedavisi Nedir?   Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Endişe)   Safra Taşları   Disk Kayması   Aşılanma ve indometasin   Kızılın Nedenleri   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Paranoid Bozukluklar Psikoz Şizofreni   Bebeklerde Aşılama   Kalp Krizi Nedir?   Tansiyon Aletleri Çeşitleri   Skar El Yanığı Yüz Yanığı   Bel Soğukluğu Nasıl Bulaşır?   Diş Estetiği   Göğüs Asimetrisi   Çocuklarda Aşılar   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Salisilat Zehirlenmesi   Tıp Anestezileri Hangileridir?   Diz Ağrıları   Dudak Yarigi Damak Yariği   Doğum Hallerinde Çok Acı Çekilmesi Gerekli Midir?   Parazit Aşıları Aşılama   Servikal Rahim Boynu Kanseri   Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing   Braın Haemorrhage   Diyet Hataları   Soğuk Alerjisi   Ağrısız Doğum   Trigeminal Nevralji   Gammaglobülin ve İmmün yetmezlik Sendromu   Nozokomyal Pnömoni   Diş Bakımı İmplant Tedavisi   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Egzama Nedir?   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Tiroid Fonksiyon Testleri   Testis Torsiyonu Ekstravajinal İntravajinal   Migren Neden Oluşur Migrenin Nedenleri   Şeker Hastalığı Tedavisi   Soğanın Yararları   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   Disparoni   Göz Altı Torbalarını Aldırma   Boğmaca Nedir?   Lavman Uygulamasi Nasil Yapilir   Adale Romatizması Tedavisi   Gut Tedavisi   Üreme Endokronolojisi   Yürüme Analizi   Böbrek Taşı   Horlamanın Tedavisi   Empati Nedir?   Mani Manik Hastalar Maninin Tedavisi   Vertigo   Böbrek Nakli Kimlere Yapılır?   Depresyon Depresif Bozukluk   Böbrek Fonksiyon Testleri   Larenks Kanseri Nedir?   Bel Ağrısı Nedir?   Kadın Hastalıklarında Endoskopik Cerrahi   Aids Belirtileri   Bebeklerde Diş Çıkarma   Pamukcuk Nedir?   Akupunktur Ve Ağrı   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Hamilelikte Beyin Kanaması   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Laparoskopik Lazer   Septum Deviasyonu Nedir?   Cocuklarda Bebeklerde İshal Kusma Karın Ağrısı   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Gelişimsel Bozukluk   Vitiligo Hastalığı   Dişin Yapısı   Obstetrik Palpasyon   Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir Aids Hastasi   Kadınlar için Orgazm Teknikleri   Astımın Belirtileri Nelerdir?   İşitme Kayıpları   Kapak Şekil Bozuklukları   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Kusmak   Yüz Ağrısı   Sperm testi nedir?   Şişmanlığın Önlenmesi   Mikropenis Ve Küçük Penis   Boyun Düzleşmesi   Tonsilit   Göz Tansiyonu   Cinsel Yaşam Nedir?   Apandisit Ağrısı   Ektoderm Nedir?   Gaz Zehirlenmesi Hava Kirliliği   Anomalili Kusurlu Bebekler   İç Kulakta Kemikleşme   Hipermetrop Nedir?   Hareket Bozukluğu Cerrahisi   Hamilelik Lekesi   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları   Emosyon Nedir?   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Bel Fıtığı Belirtileri   Penis Büyütme Teknik Ve Ameliyatları   İllizarov Cerrahisi   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Düşük Grade'li Tümörler   Ameliyattan Sonra Cinsellik   Aort Anevrizma   Lenfoma Nedir?   Kolesterol Neden Yükselir   Barotravma Belirtileri   Parkinson Parkinson Hastalığı   Cinsel Bölgede Bit   Blefaroplasti   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri   Silikon Nedir?   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Çocuk Ürolojisi   Kızamıkcık   Miyopi Uzağı Görememe   Astım İlaçları   Epilepsi Hastası İçin Yapılması Gerekenler   Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?   Böbreğin Ömür Ne Kadardır?   Miad Gun Gecmesi Surmaturasyon Nedir   Hyelofibrol   İdrar Tutukluğu   Meme Estetiği Ameliyatı Nedir?   Spor Yaralanmaları   Guatr Nedir Belirtileri Nelerdir   Lepraya (Cüzzam) karşı aşılanma   Bağışıklık Aşıları   Aşılama   Torasik Çıkış Sendromu   Travmatik Artritin Tedavi Yolu Nedir?