Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:

Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir

Bir aşının etkili olabilmesi, imal edildiği andan kullanıldığı ana kadar gücünü korumasıyla mümkündür. Soğuk bir yerde, gereken şekilde saklanmamış bir aşı çocukları, aşılandıkları enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyamaz.

Aşılar, kolayca bozulabilir. Bazı aşılar daima uygun sıcaklık derecesinde bulundurulmaları gereken canlı organizmalar içerirken diğerleri, çok düşük sıcaklık derecelerinde bozulur. Aşıların kesinlikle, + 2 ve + 8 °C arasında saklanmaları gerekir.

Işık ve pH değişiklikleri gibi birçok faktör, aşılarda değişiklik meydana gelmesinde rol oynar. Çözüme kavuşturulması en zor olan başlıca sorun, aşıların sıcağa ve ısı değişikliklerine duyarlı olmasıdır. Aşıların aktivitelerini korumalarını sağlayan soğuk zincir, yalnızca bir dizi depodan ve soğutucudan, izotermik kutulardan ve portatif buz kutularından ibaret değildir; bunların yanısıra taşıyıcıların. programcıların, depo işçilerinin ve aşıyı uygulayanların belli roller üstlendikleri ara fazlara da sahiptir.

Soğuk zincirin yapısı, Aşı Saklama

Soğuk zincir, birbirini tamamlayan iki bölümden meydana gelir:
1. Soğutucuların temsil ettiği yerleşik zincir
2. İzotermik kutuların ve buz kutularının temsil ettiği mobil zincir

Soğutucular, Aşı Soğuk Zincir

Gereken şekilde çalışması istenen bir soğutucu, odanın güneş ışığı almayan, uygun bir yerine yerleştirilmeli; soğutucunun arkasıyla duvar arasında, sıcaklığın dağılmasına izin verecek, yeterli bir aralık bulunmalıdır.
Eğer soğutucu gazla veya petrolle çalışıyorsa, hava cereyanından
uzakta tutulmalı ve yakıtın bitmesi durumunda hemen kullanıma
sokulabilecek yedek yakıt mevcut olmalıdır.

Soğutucunun doğru çalışması isteniyorsa, bazı kurallara uyulması
gerekir:
- Soğutucunun buzluk bölümüne; herhangi bir arıza durumunda aşıları koruyacak ve ayrıca buz kutularına yerleştirilecek buz paketleri konulmalıdır.
- Aşılar buzdolabına yerleştirilirken sulandırıcılarından ayrı yerleştirilmeli ve paketlerin arasında boşluklar bırakılmalıdır. Böylece soğutucu içerisinde yeterli hava dolanımına izin verilmelidir.
- Soğutucunun sabzelik kısmına, su dolu plastik şişeler konulmalıdır; bunlar, herhangi bir arıza durumunda soğuğu bir süre korur.
- Soğutucunun içerisindeki ısı derecesi, günde 1 ya da 2 defa bir termometreyle kontrol edilmeli ve bir karta işlenmelidir.
- Herhangi bir arızanın başlangıç zamanı ve süresi, ayrıca da bu süre içerisinde aşıların korunması için ne gibi önlemler alındığı kaydedilmelidir.
- Buzdolabının kapağındaki raflara hiçbir şey konulmamalı, aşıların saklandığı buzdolabına asla yiyecek ya da içecek yerleştirilmemelidir.
- Buzluk bölümünde belirli bir kalınlıkta (en çok 5 mm) buz oluştuğunda, defrost uygulanmalıdır. Defrost işlemi sırasında aşılar geçici olarak, bir izotermik kutuda saklanmalıdır.

İzotermik kutular, Aşı Saklama

izotermik kutular, dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. Bu kutular sayesinde çok miktardaki aşının, günlerce sürebilecek nakil işlemleriyle başka yerlere ulaştırılması mümkün olur. izotermik kutular iyi izole edilmiş ve sağlam olmalı, hava geçirmeyecek şekilde kapatılabilmelidir. Bunlar nakil işlemleri sırasında aşıların soğukta muhafaza edilmesi amacıyla ve soğutucunun defrost edilmesi sırasında yada arızalı olduğu zamanlarda kullanılabilir.
Aşıların daha iyi muhafaza edilebilmesi için, izotermik kutunun yanlarına ve aşı kutularının aralarına buz aküleri yerleştirilmelidir. Buz aküleriyle aşı kutularının arasına kağıt tabakalarının yerleştirilmesi, özellikle absorbe aşılar olmak üzere inaktive aşıların donarak işe yaramaz hale gelmesini önler. Aynı önlemler, az miktarda aşının örneğin bir araçla bir sağlık merkezine ya da bir gün yetecek miktarda aşınnın, toplu aşılama yapılacak okul, kışla gibi yerlere ulaştırılmasında kullanılan aşı nakil kaplarında da uygulanmalıdır. Bu nakil kaplarının gölge bir yerde tutulması ve buzun sık sık yenilenmesi, portatif aşı nakil çantasının uzun süre kullanılmasına olanak verir.

Soğuk zincir, yalnızca bazı malzemelerden, araçlardan ve gereçlerden ibaret değildir; aynı zamanda, aşıların tatmin edici koşullar altında saklanıp nakledilmesini sağlayacak, kalifiye personele de ihtiyaç vardır. En önemli kişi, soğuk zinciri idare edendir; bu kimsenin işinin ehli olmaması, en iyi soğutucuların ve en iyi nakil gereçlerinin kullanılması durumunda bile soğuk zincirin tamamen etkisiz kalmasına neden olabilir.

Soğuk zincirin lojistiği

Soğuk zincirin lojistiğinde, yani kurulup işletilmesinde, 5 dönem söz konusudur:
/. Aşıların sağlık ekibine ulaştırılmasında izlenecek yolun seçilip kararlaştırılması. Bu ekip sabit malzeme ve personelle çalışan sabit ya da personelin zaman zaman başka yerlere giderek görev yaptığı, doğru bir ekip olabilir; bu ikincisinde personelin yol masrafları ve fazladan soğutucu gereçler gibi giderler de hesaplanmalıdır. Ayrıca ekip mobil de olabilir, mobil ekibin üyeleri, soğutma olanağının olmadığı bölgelere giderek immünizasyon programını uygular.

2. Depolama noktasının seçilmesi. Bu seçim sırasında yalnızca elde mevcut güç kaynağı (elektrik, petrol, gaz) değil, aynı zamanda bu güç kaynağının ve depolama noktasının bakımını yapacak, işleri aksatmadan yürütebilecek personel de göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Aşıların dağıtılmasında kulanılacak yöntemin seçilmesi. Eldeki stok küçükse, soğutucunun arıza yapması durumunda aşıların zarar görme olasılığı daha azdır. Dağtımın daha kısa aralıklarla yapılması, aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi şeklindeki tehlikeyi azaltır. Aşılar doğrudan doğruya merkez depodan ya da soğutma olanağına sahip merkezlerden sağlanabilir. Dağıtım işleminin ritmi, katedilecek mesafeye ve elde mevcut nakil olanaklarına bağlıdır.

4. Depo kapasitesinin hesaplanması. Teslimat sıklığı, belirli bir dönem içerisinde kullanılan doz sayısı, kaynağın yeterlilik derecesi ve soğutucuların kapasitesi gibi faktörler göz önünde tutularak hesaplanır.

5. Gereçlerin seçilmesi. Mevcut koşullara ve enerji kaynağına (elektrik, petrol veya gaz) uygun soğutucular, izotermik kutular ve buz aküleri, depolanıp nakledilecek aşı miktarına uygun boyutlarda seçilmelidir.

Aşıların sıcağa duyarlığı, Aşıların Saklanma Koşulları

Aşıların stabilitesiyle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından yapılan bir çalışmada5 sıcağa en dayanıklı aşıların tetanoz ve difteri toksoidleri olduğu, bunları difteri-tetanoz aşısıyla beraber kullanılan boğmaca aşısının izlediği ve daha sonra da inaktive poliomiyelit, liyofilize BCG, kızamık ve canlı poliomiyelit aşılarının izlediği görülmüştür.

Difteri ve tetanoz aşıları, 37°C gibi yüksek sıcaklık derecelerine aylarca dayanabilir; liyofilize kızamık aşısı ise kullanıma hazırlandıktan sonra ancak birkaç saat boyunca stabildir.
Bazı aşılar, saklanmak amcıyla dondurulur. Bunlar hemen her zaman için oral polio, sarı humma, kızamıkçık, kabakulak, kızamık gibi zayıflatılmış canlı virüsler içerin virüs aşılarıdır. Ancak dondurularak saklanma, beraberinde eriticisini de içeren tek kullanımlık ambalajlar için önerilen bir yöntem değildir; çünkü eriticinin içerisinde bulunduğu flakon ya da ampul, dondurma işlemi sırasında patlayabilir. Özellikle adsorbe olanlar olmak üzere inaktive aşıları ise, hiçbir zaman dondurulmamalıdır; WHO tarafından yapılan çalışmanın5 sonuçlarına göre DTCOQ veya DTVAX gibi adsorbe aşıların dondurulması, aktivitelerini azaltabilir ve kullanılmalarının kesinlikle sakıncalı olmasına yol açar. Ayrıca dondurularak saklanan ve daha sonra da kullanılmak üzere çözülmeye bırakılan adsorbe aşıların içerisinde granüller veya partiküller ortaya çıkar; aşı çalkalandıktan sonra 30 dakika içerisinde dibe çöken bu partiküller, saydam bir sıvı tabakasının dibinde adeta bir tortu tabakası olarak gözükür. Böyle bir görüntü, aşının dondurularak saklanmış olduğunu anlatır.

Sıcağa en duyarlı aşılar, soğutucunun en soğuk bölümünde, yani üst raflarında saklanmalıdır.

Ayrıca yüksek sıcaklık derecelerine tekrar tekrar maruz kalınması, aşının aktivitesine zarar verir.


Not: "Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Emosyon Nedir?   Kalp Sağlığı Beslenme Diyet   Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?   Bebeklerde Pişik   Hipermetropi Yakını Görememe   Kusmak   Dudak Yarigi Damak Yariği   Aile Planlaması   Yaygın Anksiyete Bozukluğu   Koroner Arterlerin Anatomisi   Osteoporoz Nedir?   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Yüz Kemikleri Üstçene Kemiği   Şişkinlik Tedavisi   Televizyon ve Çocuk Üzerindeki Etkileri   Neden Obezite Cerrahisi?   Kırık Çeşitleri   Bebeği Anne Sütünden Kesme   Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir?   Hematri   Lepraya (Cüzzam) karşı aşılanma   Alt Islatma   İnmeden Sonra Cinsellik   Tırnak Kırılması Tırnak Çatlaması Tırnak Soyulması   Anestezi Nedir (PPT)   İklim Değişikliği Astıma Yararlı Olabilir Mi?   Efervesan Nedir?   Elektromiyografi   Prostat İltihabı   Şarbon Nedir (Antraks)   Gıda Alerjisi   Crohn Hastalığı Belirtileri   Çocuklarda Kızıl   Asellüler Boğmaca Aşısı   Gebe Kalamama   Kalp Anjiosu   Papağan Hastalığı (Pisitakoz)   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Kalça Kırığı   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Kan Çıbanı Kör Çıban Stafilokok   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   Mongolizm Neden İleri Gelir?   Alkol Bağımlılığı Alkolizm Alkol Tedavisi   Alerjiden Korunma Yolları   Basur   Astım'da Bağışıklık Tedavisi   Diş Kırılması Tedavisi   Anksiyete Bozuklukları   Aids?te Kuluçka Dönemi   Meniere Sendromu   Osteomyelit Kemik İliği İltihabı   Soluk Tıkanmaları ve Tedavisi   Rotavirüs Aşısı   Psikolojik Sorunlara Bağlı Baş Ağrısı   Prezervatif Kaput Kondom   Mide Kelepçesi   İlk Cinsel Birleşme   Epiloia Nedir?   Bel Fıtığı Teşhisi   Edinsel Bağışıklık Yetmezliği   Göz Kapağı Tümörü   Kızamıkçık Hastalığı   Beyin neden Hücre Kaybına uğrar?   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Mide ve Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Psoriasis   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Hamilelikte Kasinti Gebelikte Akinti Gelmesi   Yukarı bakan köpek duruşu   Menisektomi   Kurdeşenin Sebepleri Nelerdir?   Pediatrik Retinopati   Artoplasti   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Viral Testler   Aort Anevrizma   Sarılıklar İlgili Bitkisel Çözümler   Glokom   Frengi Sifiliz Cinsel Enfeksiyon   Testis Kanseri   Çocuklarda Bebeklerde Havale Geçirme   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Doğum Kontrolü Yöntemleri   Böcek Allerjisi Nedir?   Kolesterol Ve Beslenme   Diğer Nadir Tümörler   Burkulma Nedir?   Hepatit ( Sarılık )   Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir   Deli Dana Hastalığı Bovine Spongioforme   Kistik Fibrosis Kistik Fibrozis Nedir?   Atelektazi Akciğer Büzüşmesi   Kulak Ameliyatı   Veba Ciddi Bir Hastalık Mıdır?   Mikroplardan Korunma Yolları   Alerji Riski Altında Olanlar   Yaygın Ateletektaziye Çok Rastlanır Mı?   Kızamık Hastalığından Korunma   Septum Deviasyonu Nedir?   Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri   Diş Çürümesi   Zeka Geriliği Nedir?   Prostat Kanseri   İris İltihabı İritis   Özefagus Varis Kanaması   Zihinsel Engellilik   Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı   Bebek Bakımı   Klamidya Enfeksiyonu   Empotans İktidarsızlık   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Agorafobi Panik Bozukluk   Alkol Zehirlenmesi   Diş Kanaması   Diş Ağrısı Diş Sağlığı Tedavisi   Aids Testi ve Test Yaptirma   Vulva-vajen Kanseri   Ulnar Oluk   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Sedef Hastalığı   Göz Kepeği Kirpik Kepeği   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Sigara Neden Zararlıdır?   Verem Hastalığı   Masturbasyon (Cinsel Tatmin)   Obstetrik Palpasyon   Ensefalit   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   Artrit   Tifo Hastasının İyileştiği Nasıl Anlaşılır?   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Çocuklarda İştahsızlık   Zehirlenmeler   Karpal Tünel Sendromu Kts   Spinal Kord Stimülasyonu   Küçük Hücreli Akciğer Kanseri   Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?   Besin Zehirlenmesi ve Besin Alerjisi   Ekinokok Nedir?   Ezik Tedavisi   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Reaktif Artrit Steril   Gut Artriti Nedir?   Emosyonel Yoksunluk   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Siroz   Kan Basıncı Tansiyon Nedir   Kron Hastalığı   Boşaltım Sistemi   Ankilozan Spondilit Hastalığı   Motor Nevroz Hastalığı   Fonolojik Bozukluk   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Apandisit İle Bulantı Ve Kusma   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Plörezi Nedir?   Göz Bozuklukları Nedir?   Dış Gebelik Nedir?   Çölyak Hastalığı   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Derin Disparoni   Elektra Kompleksi Nedir?   Epandimoma   Epididimis Nedir?   Kanamalarda İlkyardım   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Göz Protezi   Erkeklerde İdrar Kaçırma   Lavman Uygulamasi Nasil Yapilir   Tükürük Salgısı ve Önemi   Migren Krizi   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Hemodiyaliz Nedir?   Vajen Kanseri   Ülser Nedir?   Tükürük Bezi Tümör Cerrahisi   Üveit   Astım Çeşitleri