Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Çocuk Aşıları   Erkeklerde Meme Kanseri   Sigara Ve Mesane Kanseri İlişkisi   Boşaltım Sistemi   Oküler Protez Göz Protezi   Servikal Torakal Ve Lomber Disk Cerrahisi   Adet Görme   Boğulmalar Nasıl Önlenir   Kırık Belirtileri   Kenarlı Hebra Egzaması   Ankilozan Spondilit   İskemik İnme Tedavisi   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Romatizma Boyun Ağrısı ve Bursit   Adale Çekilmesi Belirtileri   Hepatit B   Et Beni Tedavisi   Otizm Bozukluklar   Epilepsi (sara)   Nöro Musculer   Sellulit Selulit Selülit Tedavisi   Tonsilit   Vulvar Vestibulit Sendromu   İris İltihabı İritis   Tarsal Tünel Sendromu Tts   Astım Tedavisiz Geçer Mi?   Uçuk Nedir?   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Miyop Cerrahisi   Miyom   Zayıf Kişilerde Beslenme   Kemiklerin Yapısı   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Kramp Girme   Hirschsprung Hastalığının Sebebi Nedir?   Periferik Nöropati Hastalığı   Gaz Zehirlenmeleri   Nedeni anlaşılmayan zehirlenmeler   Ameliyatsız Prostat Tedavisi   Penis Küçülmesi   Parazitozlara karşı aşılanma   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Osteoartrit Belirtileri   Artrit Nedir?   Epidural bölgeye steroid verilmesi   İnme Cerrahi Tedavisi   Akdeniz Ateşi Hastalığı   Sağlıklı Zayıflama Diyeti   İşçilerin Beslenmesi   Miyokard Enfarktüsüne Bağlı Ağrılar,   Ağrılı Kas Kasılmaları   Hepatit B Hepatit C   Premedikasyon Nedir?   Akupunkturun Tarihçesi   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   Diş Kırılması Tedavisi   Deri ve Vücud Sağlığı   Karaciğer Nakli Ameliyatı   Göğüste Su Toplanması   Yüz Germe   Şişmanlık Şişmanlık Cerrahisi   İncinme   Kan Tükürme Nedenleri   Kıl Dönmesi   Uyku Abnesi   Solunum yolu ile zehirlenmeler   Zatürre Nedir?   Şişmanlık Nedir?   Kızamık Hastalığı   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Anestezi Yapılırken Hangi Gazlar Kullanılır?   Ağrı   Diş Apsesi   Çiftçi Ciğeri Ne Demektir?   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Yüksek Tansiyon Nedir?   Kan Çıbanı Kör Çıban Stafilokok   Gastrit Belirtileri   Sıtma Nedir?   Beyin Hastalıklari ve Tedavisi   Safra Taşı Tedavisi   Periferal Nöropati   Ercp   Kistik Fibroz Neden İleri Gelmektedir?   Orgazm Sorunlarında Tedavi   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   Chiari Malformasyonu   Kulak Çınlamasında Akupunktur   Ölçüsüz Ve Hızlı Yemek   Kron Hastalığı   Kalp Pili   Burkulma   Kolon Kanseri   Portör Ne Demektir?   İmplant Nedir, İmplant Nasıl Yapılır?   İlk Yardım Nedir?   Erkeklerde İdrar Kaçırma   Cilt Bakımı   Kalça Kireçlenmesi   Mikrovasküler Dekompresyon   Omurga Yaralanmaları   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Eeg Nedir?   Gastritis   Beyin Kanaması Tedavisi   Tükrük Bezi İltihapları   Rahim Duvarı Kanseri   Troid-guatr Kanseri   Subakut Tiroidit   Bruselloz Nasıl Önlenebilir?   Tifo Taşıyıcısı Ne Demektir?   Akciğer Solunum Tikanıklığı   Hipertansiyon Tedavisi   Sünnet ve Cinsel Yaşam   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   İşitme Ve Denge Hastalıkları Nelerdir?   Renal Anjiografi   Horlama Tedavisi Fiyatı   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Karnım Açlıktan Kazındığında Bunu Nasıl Giderebilirim?   Kırık   Hipertiroidi   Anal Fissürler Anüste Çatlak   Günlük Kalori İhtiyacı   Sistit Had İdrar Tutulması   Stent   Katarakt   Drez Ameliyatı   Pamukçuk   Kronik Otit Cerrahisi   Apandisit Ameliyatı Ne Derece Ciddî Bir Ameliyattır?   Kısırlık Tedavisi   Hava Basıncı Travması (Barotravma)   Apandisit   Herpes Tedavisi ve Aşı   Deri Alerjisi ve Egzama Hastalığı   Bebeklerde Göz Bozukluğu   Psoriasis   Virüs Hastalıkları Nasıl Yayılır?   Paratiroid Bezi Bozuklukları   Bebek ve Çocuklarda Boğaz İltihabı   Alerji Riski Altında Olanlar   Fonksiyonel Besinler Ne Demektir?   Hamilelikte Diş Tedavisi   Kişilik Bölünmesi   Alkol Bağımlılığı Tedavisi, Alkolizmin Tedavisi, Alkol Tedavi   Bebek Emzirme Süresi Emzirme Süreleri   Akupunktur Ve Ağrı   Aids Belirtileri   Burun Ve Sinüslerde Yapılan Ameliyatlar   Gastritin Sebepleri   Çıban Tedavisi   Retrolental Fibroplazi Nedir?   Siyatik Ağrı   İç Kulakta Kemikleşme   Lepraya (Cüzzam) karşı aşılanma   Karın Ağrıları İçin Müshil   Allerjik Nezle Neden Önemlidir?   Akciğer Apseleri Nedir?   Kulak Estetiği Nedir?   Katarakt Tekrar Edermi   Testis Torsiyonu Vajinal Tunika   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Travay Pelvik Evresi   Kulak Kiri Nedir?   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Crosslinking   Bebekte Şişme Hali   Kanser Ağrısı Tedavisi   Böbrek Genişlemesinin Sebepleri   B1 Vitamin Eksikliği   Serebral Lenfoma   Sıtma (Malarya Hastalığı)   Hamilelikte Bel Fıtığı   Akut Bronşit   Emg Elektromiyografi   Endişe (Anksiyete) Teşhisi