Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Ürtikerin Sebepleri Nelerdir?   Vajinal Duş   Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemi   Çocuklarda Kızamıkçık   Çocuklarda Öksürük   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Kataraktın Belirtileri   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Erkeklerde Cilt Bakımı   Kranioplasti Nedir?   Dang Hastalığı Nedir?   Ağrının Anlamı   Uçuk Nedir?   Burun Kanaması Neden Kaynaklanır?   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 2   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Bacakta Varis Tedavisi   Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavi Merkezi   Allerjik Nezle Sık Görülen Bir Hastalık Mıdır?   Akciğer Kanseri Tedavisi   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Kabakulak   Akut Glomerülonefrit   Bebeklerde Uyku Düzeni   Hareket Bozuklukları   Dang Hastalığı Önlenebilir Mi?   Gece İşemeleri ve Altına Kaçırma   Bebeklik Anoreksisi   Aids Hakkında Sık Sorulan Sorular   Mantar Zehirlenmeleri   Şeker Hastalığını Önlemek İçin Ne Yapılmalı   İnme   Alkol Bagimliligi - Alkolizm Nedir?   Sosyal Fobi Nedir?   Hamilelikte Kasinti Gebelikte Akinti Gelmesi   Zigoma Elmacık Kemiği Mandibula   Cüzzam Bulaşıcı Mıdır?   Ekzama Nedir?   Boğmaca Enfeksiyonu   Silikon Nedir?   Dudak Estetiği Nedir?   Pülmoner Enfarktüs   Tifonun Yayılmasını Önlemek   Stapez Cerrahisi   Meme Küçültme   Kızamık Tedavisi Nedir?   Verem Hastalığı   Boyun Tutulması   Akut Böbrek İltihabı   İnsülin Takviyesi İnsülin Tedavisi   Depresyon Nedir?   Karpal Tünel Sendromu   Kömür Tozu Akciğerlere Nasıl Tesir Eder?   Estetik Burun Ameliyatı Septum Deviasyonu   Çocuk Fıtığı   Septorinoplasti   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Pil Takma   Kas Eklem Ağrıları   Erkeklerde Meme Büyümelerinin Tedavisi   Etkilenme Fikirleri Nelerdir?   İskemik İnme Nedir?   Kavernoma Cerrahisi   Akupunkturla Ağrı Tedavisi   Omuz Ağrısının Sebepleri   Göz Kapağı Estetiği Nedir?   Reaktif Artrit Steril   Oligodenerogliom   Melanoma Kanseri Nedir?   Miyokard Enfarktüsü Akut   Makrofaj Nedir?   Hapşırık, Nezle ve Diğerleri   Hangi Besin Maddeleri Alerjiye Neden Olur?   Kemik Kökenli Sarkomlar   Anestezide Karar Verme   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Polikistik Over Sendromu   Göz Çevresi Bakımı Göz Sağlığı   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Diş Kırılması Tedavisi   Apandisit Nasıl Oluşur?   Yılancık Deri İltihabı Cilt Bakımı   Ürtiker Birkez Tedavi Edildikten Sonra Yeniden Tekrarlar Mı?   Uyku Düzensizliğinde Akupunktur   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Nefroz Nedir?   Makat Ağrısı, Makatta Ağrı   Kepçe Kulak Estetik Tedavi   Sünnet   Kondilom   Hepatit C Ve Testler   Kızlık Zarı Tamiri   Burkulmada İlkyardım   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Larenks Kanseri Nedir?   Kemik Kanseri Tedavisi   Gözde arpacık tedavisi   Yürüme Analizi   Fonksiyonel Besinler Ne Demektir?   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Seker Hastalığı Ve Göz   Bel Fıtığı Ameliyatı   Gut hastaları için beslenme   Bronşektazinin Nedenleri   Endotrachea Anestezi Nedir?   Ense Ağrısı Sebepleri   Erken Boşalmada Tedavisi   Salgın Çocuk Felci   Alkol Zehirlenmesi Tedavisi   Bebeklerde Pişik   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Çocuklarda Kansızlık   Cpap Cihazı   Astım'da Bağışıklık Tedavisi   Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Nefes Alma Teknikleri   Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi   Ameliyatsız Aort Tedavisi   Zehirler   Kronik Alt Karın Ağrıları   Akciğer Ödemi Had Tedavisi   Bademcik İltihapları   Santral Retinit Göz Nezlesi   Kene Isırması   Saç Hastalıkları   Allerjik Astım Tanısı   Guatr Tedavisi   Bel Fıtığı Fizik Tedavi   Sakrum, Kuyruk Sokumu Kemiği   Testis Kanseri Tedavisi   Kalça Kireçlenmesi   Bebeklerde Egzama Ekzama   Karaciğer Nakli Nedir?   Uterus Kanserleri   Anoreksi   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Gebelik Takibi Ve Doğum   Topuk dikeni tedavisi   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Zayıf Kişilerde Beslenme   Burun Ameliyatı   Damak Kemiği   Normal Prostat Büyümesi   Penis Küçülmesi   Alerji Nedenleri, Alerji Neden Oluşur, Alerji Hastalıkları   Damar Sertliği Tedavisi   AİDS Virüsü Bulaştığında Yapılacaklar   Gıda Zehirlenmeleri   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Depresyon Depresif Bozukluk   Adet Görme   Çocuk Beslenmesi   Prostat Hastalığı   Pamukcuk Nedir?   Bebek Aşı Takvimi   Alerjik Konjunktivit Göz Nezlesi   Akut Rinit Allerjik Rinit   Besin Zehirlenmesi   Hiçbir Şey Yemeyerek Zayıflamak Tehlikeli Mi?   Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar   Baş Ağrısı Tedavisi   Bağışıklık Sistemi Diyeti   Gastrointestinal Kanamalar   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   İdrar Yollarında Yanma   Beyin Kanaması Tedavisi   Seks Sorunları   Böbrek Naklinde Doku Uyumu   Mide Mukozası İltihabı Nedir?   Ağız ve Diş Sağlığı   Vitiligo Hastalığı Nedir?   Kalça Kırığı   Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler   Çıkık, Kırık ve Burkulma   Kalça Kireçlenmesi Osteoartriti   Anaerob Bakteri Pnömonileri