Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Protein Diyeti   Gece Korkuları   Efektör Nedir?   Mide Ülseri Nasıl Tedavi Edilir?   Oligomenore Adet Azlığı   Mesane Kanseri   Hiperkolesterolemi Ve Cinsel Fonksiyonlar   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Gebeliğe Hazırlık Nedir?   Kemik Tümörü   Kolera Hastalığı   Vaskülit Nedir?   Tansiyon Olculen Yerler Kan Basinci   Worm Kemikleri Worm Kemiği   Glokom Karasa Su Hastalığı   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Stili Hastalığı   Fıtık   Çocuklarda Şaşılık   Alzheimer Tedavisi   Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?   Boyun Ağrısının Nedenleri   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Eritroblastoz   Ercp   Çocuklarda Bebeklerde Kulak Ağrısı Tedavisi   Kansızlık Nedir?   Saman Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?   Sara Hastalığı Nedir?   Tansiyon   Ampiyem Nedir (Pyotoraks), Ampiyem Tedavisi   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Anemi   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Cinsel Estetik   Kalça Kireçlenmesi Tedavisi   Elektromiyografi Emg   Aşılanma ve Prematürite   Polikistik Over Sendromu   Osteoartrit Nedenleri   Bel Omurları Bel Omuru   Astım İlaçları   Doğar Doğmaz Sünnet   Antibiyotikler   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Aids Hakkında Sık Sorulan Sorular   Romatizmal Artritin Sebebi Nedir?   Baş Ağrıları, Başağrısı Nedir   Eksojen Depresyon Nedir?   Kaş Estetiği   Prostat Belirtileri   Dang Hastalığı   Böbrek Hastalığı   Kafa Tabanı Tümörleri   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Pamukçuk   Hepatit C Nedir?   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Nedir?   Hepatit E   Kronik Yorgunluk Sendromu   Boğulmalar Nasıl Önlenir   Eko Kardiyografi   Fetişizm ve Cinsellik   Anksiyete Bozuklukları ve Nedenleri   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Akdeniz Tipi Beslenme Diyet   Karaciğer Sirozu İle Yaşamak   Tansiyon Yükselmesine Bağlı Baş Ağrısı   Okul Çağı Çocuk Beslenmesi   Kalça Çıkıkları   Karaciğer Sirozunun Belirtileri   Omuz Ağrısı Tedavisi   Cinsel Bölgede Bit   4 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Kan Kanseri Tedavisi   Nedeni anlaşılmayan zehirlenmeler   Kemik Kırıkları   Sağlıklı Bir Boyun İçin Yapılması Gerekenler   Selülitten kurtulmanın yolları   Diz Protezi Ameliyatı   Burun Kanamasında İlk Yardım Tedbiri   Gaz Gaita Kaçırma   Mediastinoskopi   Karaciğer Sirozu Nedir?   Tavuk Karası Nedir?   Akromegali   Yılan Sokması   Hamilelik Giyim Gebelik Giysileri   Yılan Sokmaları İlk Yardım   Glokom Nedir?   Varis Belirtileri   Endovasküler Embolizasyon   Gebelikte Plasenta Nedir Hamilelikte   Yumurtalık Kisti   Nefrotik Sendrom Nedir?   Pasif Bağışıklık   Serebral Palsy   Göz Kanlanması Nedir?   Tromboflebit   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Aort Stenozu   Subdural Hematom   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Bronşit   Kızarıklık Yanma ve Kabarıklık   Çocuk Düşürme Nedenleri   Aids Testi ve Test Yaptirma   Akciğer Embolisi Nedir?   Aşılama   Sakız Çiğnemek Çürüğü Önler Mi?   Hepatit Nedir?   Horlamanın Tedavisi   Amfizem Hangi Durumlarda Görülür?   Karaciğer Sirozu Neden Oluşur?   Apandisit Hastalığı Ne Kadar Yaygındır?   Barotravma Belirtileri   Menapoz Tedavisi   Sinüs Enfeksiyonu   Cinsel İstek Kaybı   Ağız Kanseri Tedavisi   Mukoza-altı Düzeltme Ameliyatı Tehlikeli Olabilir Mi?   Bronkoskopi   Et Beni Tedavisi   Çocuk Psikiyatrisi   Diyafrağma Felci   Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?   Karın Estetiği Yağ Alma Yağ Emme Liposuction Liposakşın   Ev Tozu Nereden Gelir?   Damar Sertliği   Kabakulak   Bebeklerde Egzama Ekzama   Bel Soğukluğu Tedavisi   Enkübasyon Nedir?   Plevra Sıvısının İncelenmesi   Mide Ekşimesi   Burun Ve Sinüslerde Yapılan Ameliyatlar   Tetanos İnsana Nasıl Bulaşır?   Gebelik Ve Cinsellik   Major Depresyon Tedavisi   Boğaz İltihabı Anjin   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   Crohn Hastalığı   Kalın Bağırsak Hastalıkları   Trigeminal Nevralji   Karaciğer Bağışı   Hamilelikte Bel Agrisi Gebelikte Bas Agrisi   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Menisküs   Diş Protezi, Diş Protezleri   Karaciğer Testleri   Panik Atak   Taş Devri Diyeti   Kemik Erimesi   Dişeti Enfeksiyonları   Piyelonefrit Nedir   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   Burun Polipleri Nedir?   Endosperm Nedir?   Multifaktöryel Kalıtımsal Hastalıklar   Akustik Nörinom   Miyokard Enfarktüsü Akut   Silikon Nedir?   Mikroenjeksiyon Gebe Kalma   Kemik Metastazı   Osteoartrit Belirtileri   Gebelikte Hipertiroidi   Ekstazi Durumu   Gece Yatmadan Önce Bir Şeyler Atıştırmak Zararlı Mı?   İdrar Tıkanıklığı   Panik Tedavisi   Lens Kullanımı   Topuk dikeni tedavisi   Hepatit B Aşısı   Effektif Nedir?   Zekâ Geriliği   Bağırsak Tıkanmaları Hastalığı   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Kızamıkla İlgili Merak Ettikleriniz