Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Sarılıklar İlgili Bitkisel Çözümler   İlaç Alerjisi   Premamatür bebeklerin beslenmesi   Multifaktöryel Kalıtımsal Hastalıklar   Böbrek Kanserinde Radyoterapi   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Siğil   Doğum Tarihi Hesaplama   Kafa Travması   Şok Geçirme Bilinç Kaybı   Şarbon Nedir?   Erkeklerde İdrar Kaçırma   Mide Kanseri Nedenleri   Osteoporoz Nedir?   Zehirlenme Belirtileri   Alkol Bagimliligi - Alkolizm Nedir?   Kulunç Romatizması   İlaç Bağımlılığı   Çocuklarda Su Çiçeği   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   Yüzde Ödem Tedavisi   Koroner Anjioplasti   Dişeti Enfeksiyonları   Dölyolu Akıntısı   İdeal Kilo Hesaplama   Somatizasyon Nedir?   Göz Kepegi Göz Kepeği Göz Çapağı   Erken Boşalma Nedir?   Kalça Cerrahisi   Menisküs Yırtıkları   Hastane Enfeksiyonları   Böbrek Nakli Nedir?   Gırtlak Kanseri   Mikrodermabrasyon   Katarakt Tekrar Edermi   Nedeni anlaşılmayan zehirlenmeler   Hayat Öpücüğü Nasıl Uygulanır?   Kontakt Lenslerle Hangi Sorunlar Yaşanabilir   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Saman Nezlesi Nasıl Teşhis Edilir?   Çocuklarda Sinüzit Enfeksiyonu   Gözlük İle Şasılık Tedavisi   Hamilelikte Bel Fıtığı   Burun Kanamasında İlk Yardım Tedbiri   Boyun Tutulması Tedavisi   Zona Hastalığı (Herpes Zoster)   Akut Lenfositik Lösemi Nedenleri   Akut Akciğer Ödemi ve Tedavisi   Kemik Tümörü Tedavisi   Aort Anevrizma   Göz Kapağı Tümörleri   Ensefalit   Afrika Humması   Omorilik Tümörü   Hemanjioblastoma   Sindirim yolu ile zehirlenmeler   Nöro Musculer   Böbreğin Ömür Ne Kadardır?   Böbrek Nakli Kimlere Yapılır?   Bebeği Anne Sütünden Kesme   Yüksek ve Düşük Ateş   Beyin Damarlarında Tıkanma   Tifo Enterik Ateş Enfeksiyonu Salmonella   Alzheimer   Hamilelikte Beslenme   Besin Alerjileri Ölüme Neden Olabilir Mi ?   Kızamık Hastalığından Korunma   Makula Dejeneresansı   Penis Kanserleri   Koroner Arterlerin Anatomisi   Guatr Nedir Belirtileri Nelerdir   Kalp Yetmezliği   Omuz Artroskopisi   Beyin Sarsıntısı   Meme Küçültme   Düz Tabanlık Tedavisi   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Apandisit İle Bulantı Ve Kusma   Nefroz   Ağıziçi Tümörleri   Diş Granülomu   Baş Dönmesi   Kızılın Nedenleri   Cinsel İlişkinin Yararları   Aids Aşısı   Çocuklarda Bronşit Nedir?   Tansiyon Yüksekliği   Hipoparatiroidizm   Aşk ve Cinsel Hayatta Aids   Ulnar Oluk   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Kraniosinostos   Akne İzi Akne Tedavisi Akne İlaçları   Effüzyon Nedir?   Çocuk Felci Aşısı   Periferik Nöropati Hastalığı   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Kafa Travmaları   Bronşektazinin Nedenleri   Sarkık Meme   Karın Hastalığı Sebepleri   Boyun Ağrısı Nedir?   Yüksek Tansiyon Tedavisi   İlaçlar Ve Cinsellik   Sinüs Enfeksiyonu   Gözkapağı İltihabı Nedir?   Antraks   Tüp Bebek Fiyatları   Anestezi Riskli Midir?   Tularemi Aşısı Var Mıdır?   Meme Dikleştirme   Mikrobiyal Dental Plak   Tiroidit Guatr Nodülü   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Ekolali Nedir?   Çiçek Hastalığı   Mide Kanseri   Yabancı Cisim Yutmak ve Çıkarma   Bağışıklık Sistemi Aşıları   Alkol Tedavisi Kronik Alkolizm   Damar Bozuklukları Tansiyon   Vulvar Vestibulit Sendromu   Safra Taşının Tanısı   Tendon Kesisi Sinir Kesisi Replantasyon   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Eeg Elektroenselografi   Glokom   Atriyoventriküler Septal Defekt   Hipofiz Bezi Tümörleri Nelerdir?   Güneş Alerjisi   Akciğer Tümörleri   Polen Aşısı Nedir?   Sapan Kemigi - Vomer   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Mide Ağrısı   Miyop Belirtileri   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Cinsel Bölgede Bit   Diz Yaralanmaları   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Bayılmanın Nedeni?   Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?   Kisisel Hijyen ve Temizlik   Sütün Faydaları   Çocuk Kundak Yapılması Çocuğun Tuzlanması   Endişenin (Anksiyete) Doğal Tedavisi   Anevrizma Kliplenmesi   Gastroenteritler   Echo Virüsü Hastalığı Nedir?   Hamileliğin Belirtileri   Deri Alerjisi Sebepleri   Anafilaksi ve Anafilaktik   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Sırt Ağrısı   Motor Nevroz Hastalığı   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Kalp Romatizması   Glokom Tedavisi   Bronşit   All Çocukluk Dönemi Lösemisi Nedenleri   Göğüs Ağrısı Nedenleri   Eşeyli Üreme Nedir?   Kafa Tabanı Tümörleri   Bebeklerde Sarılık   Amipli Dizanteri Tedavisi   Aşılanma ve kistik fibrozis hastalığı   Distoni Nedir?   Göğüs Ağrıları   Kişilik Bölünmesi   Prozac Likit ilacı   Burkulma Belirtileri   Karın Şişkinliği Nedir?   Kol Damarlarının Hastalıkları   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Gastroözofageal Reflü Hastalığı   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Yüz Kemikleri Üstçene Kemiği   Göz Sulanması Nedir?