Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Glokom Tedavisi   Baş Ve Boyun Kanseri Nedir?   Burun Ameliyatı   Adale Çekilmesi Belirtileri   Echo Virüsü Hastalığı Nedir?   Hepatit B   Kolon Kanseri Belirtileri   Elektra Kompleksi Nedir?   Fobiler   Solunum yolu ile zehirlenmeler   Ateroskleroz   Karaciğer Sirozu Nedir?   Inmemiş Testis   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Solunum ve Solunum Çeşitleri   Akustik Tümör Cerrahisi   Kol Damarlarının Hastalıkları   Kurdeşenin Sebepleri Nelerdir?   Kadınlarda Miyomlar   Labioplasti   Diyet Nedir?   Hemoperitoneum Travma Kanama   Ülseratif Kolit   Hepatit D   Otistik Bozukluklar   Kızamıkla İlgili Şifalı Bitkiler   Vitaminler-beslenme Nedir?   Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing   Prematur Ejekulasyon   Retrolental Fibroplazi   Egzama Nedir?   Osteoporoz Tedavisi   Lenfosit Nedir?   Dang Hastalığı   Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis   Kronik Subdural Hematom   Damar Tıkanması   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Hipertiroidi   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Boy Kısalığı Tedavisi İllizarov Yöntemi   Alerji Ne Ölçüde Yaygındır?   Toz Hastalıkları   Astım Hastalığı ve Nefes   Antraks İnsanlarda Nasıl Gelişir?   Uyku Düzensizliğinde Akupunktur   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Göz Kepeği Kirpik Kepeği   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Araknoid Kist   5 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Gribal Enfeksiyon   Üretra Darlığı Nedir?   Akut Rinit Allerjik Rinit   Lıposuctıon   Baş Ağrısı   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Sakrum, Kuyruk Sokumu Kemiği   İntihar Girişimleri Özkıyım Girişimi   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   İdrar Tutukluğu   Siroza Bağlı Gelişen Karaciğer Yetmezliğinin Semptomları   Akciğer Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   Yüksek Tansiyon Nedir?   Mandibula Kemiği Nedir?   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Duygusal Hallerin Saman Nezlesine Etkileri Var Mıdır?   Alzheimer Hastalığı Unutkanlık   Kolik Ağrısı ve Bebeklerde Beslenme   Konjektal Cerrahi   Böbrek Ağrısı   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Okulda Alerji Güvenliği   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Aids Aşısı Bilgileri   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Derm Abrazyon Cilt Soyma Dolgu Botoks   İshal Nedir?   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Burunun Yapısı Ve Burun Kırılması   Koroner Anjiyografi   Hamilelikte Kemoterapi   Burun Kanamasının Nedenleri   Koksiks, Kuyruk Sokumu Kemiği   Yanık Yanık Şoku Yanık Merkezi Yanık Ünitesi   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Tifo ve Paratifo Hastalığı   Parkinson Hastalığı Tedavisi   Miyopi Uzağı Görememe   Kübital Tünel Sendromu   Hipotiroid Tiroid Tedavisi Hipertiroid Hipotiroidizm   Endokard   Devic Hastalığı   Travmatik Artritin Tedavi Yolu Nedir?   Metabolizmayı Özellikle Güçlendiren Yiyecekler Var Mı?   Ayak Ağrıları   Erken Doğum Nedir Belirtileri Nedenleri   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Ülkemizde Böbrek Nakli   Hava Şartlarının Saman Nezlesine Etkisi Nedir?   Panik Atakta Bulgular   Ağrılı Kas Kasılmaları   Prostat Tedavisi   Obezite   Çalışan Annelere Çocuk Bakımı Önerileri   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Yerel Kompresyon Noktaları   Psoryatik artrit (Sedefli artrit)   Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Alerji İlacı, Alerji İlaçları   Larenks Kanseri Nedir?   Sinir Bozukluğu Nedir?   Gözaltı Torbası Sorunu Nedir?   Tümörlerde Plevra Sıvısı   Gastroenteroloji   Yanlış Beslenme Nedir?   Kanser Diyeti   Leke Tedavileri   Diz Ağrısı   Aşılanma ve splenektomi   Anestezi   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   Ağıziçi Tümör Cerrahisi   Ülseri Olanlara Diyet Önerileri   Ayak Terlemesi   Genital Herpes (cinsel Bölgede Uçuk)   Akne Tedavileri   Diafragma Hastalıkları   Blefaroplasti   Samyeli Lekesi   Ergenlik Dönemi Sivilceleri   Diyabet Hastalığı   Yumuşak Doku Romatizması   Doğum Hallerinde Çok Acı Çekilmesi Gerekli Midir?   Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Endişe)   Epandimoma   Empotans Sertleşme Bozukluğu İktidarsızlık   Alerjik Rinit   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Derin Disparoni   Miyokart Enfarktüsü Nedir   Gebelik Testi   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Kalp Krizi   Mantar Hastalığı (Aktinomikoz)   Apandisitin Görevi Nedir?   Cinsellik Hakkında Bilgisizlik   Bronş Nedir, Akciğer İltihabı (Bronkopnömoni) Nedir?   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Disk Kayması Nedir?   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Spontan Pnömotoraks Teşhisi Nasıl Yapılır?   Böbrek Kanserinde Tedavi   Kahvede Bulunan Kafein Kemikleri Zayıflatır Mı?   Kornea Nakli Kornea Ameliyatı   Buerger Hastalığı   Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri   Penis Doppler Ultrasonografisi   Erektil Disfonksiyon İktidarsizlik : Nedenleri Risk Faktörleri Ve Tedavi Seçenekleri   Nöromüsküler Nedir?   Engram Nedir?   Göz Şişmesi   Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım   Silikoz Önlenebilir Mi?   Zatürre Belirtileri ve Hastaligi   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Gözlük İle Şasılık Tedavisi   Baş Ağrısı Nedenleri   Parkinson Hastalığının Nedenleri Bilinmiyor   Kuduz Nedir?   Lipoliz   Kolit Tedavisi Nedir?   Omuz Ağrıları Egzersizler   Panik Atak   Süt Dişleri   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Eklem Nedir?