Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Beyin Cerrahisi   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Vagal Stimülasyon   Cüzzam Neden İleri Gelir?   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Verem Nedir?   Çocuklarda Anjin   Bağışıklık Sistemi Nedir?   Kasık Ağrısı   Diz Ağrıları   Misvak Nasıl Kullanılır?   Çocuklarda Beyin Kanaması   Omuz Kol Ağrısı   Çıkık Nedir?   Atelektazi Nasıl Meydana Gelir?   Çay ve Kahve Dişleri Nasıl Etkiler?   Raşitizm   Endokard   Çıkıklar   Kurdeşen   Vaskülit Nedir?   Kan Kanseri   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   Anestezi Riskli Midir?   Bağ Yaralanmaları   Bağırsak Tıkanmaları Hastalığı   Çocuklarda Konuşma Gecikmesi   İnme Nedir?   Gebelik Ve Cinsellik   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Burun Kanamasında Tamponun Süresi   Gebe Kalamama   Plörezi Nedir?   Empati Nedir?   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Aşırı (Çok) Su İçmek Hastalığı   Bebeklerde Kundak, Kundak Bezi ve Yarım Kundak   Röntgencilik (Voyörizm)   Kimyasal Peeling   Çocuklarda Altına Kaçırma   Mesane Tümörü   Kulak Bakımı Kulak Ağrısı   Tifüs Hastalığı   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Demans Testleri   Çıkıkların Tedavisi   Gebelikte Beslenme Diyet   Hepatit B Tedavisi   Zekâ Geriliği   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Beyin Kanaması Sonuçları   Yüz Felci Tedavisi   Diz Protezi   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Hematri   Felç   Adölesan Dönemi Beslenmesi   Kıl Dönmesi   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   Osteoartrit Belirtileri   Civa Zehirlenmesi   Engellilere Ağız-Diş Sağlığı   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Oküloplastik   Kan Çıbanı   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Özefagus Varis Kanaması   Akut Sinüzit Sinüzit Belirtileri   Ötenazi Hakkı ve Ölüm İsteme   Gebelikte İlaç Kullanımı Hamilelikte İlaçlar   Göz Şişmesi   Kokain Zehirlenmesi   Silo İşçisi Hastalığı Nedir?   Akut Bronşit Şikayetleri   Pelvik Açı Genişlemesi   Koroner Arterlerin Anatomisi   Karaciğer Fonksiyon Testleri   Hipertiroid Hipotiroid Hipertiroit Hipotiroit   Kulak Çınlaması   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Derin Beyin Stimülasyonu(dbs)   Zayıflama   Kızamıkçık Hastalığı   Koroner Arter   Tetanoz, Tetanoz Aşısı   Tükürük Salgısı ve Önemi   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Nozokomyal Pnömoni   Apandist   Diabet Şeker Hastalığı   Boğmaca Nasıl Anlaşılır?   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Artrit ve romatizma nedir?   Diş Dolgusu   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   İnvaginasyon Çocuklarda İnvajinasyon   Ürodinami Nedir?   Safra Kesesi Hastalığı   Karpal Tünel   Hemikranyektomi   Anestezi İlaçları ve Kremi   Ses Hastalıkları   Akciğer Solunumu Hastalığı   Karında Şişkinlik   Torakoskopi   Prostat Kanseri Nedir   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   Ruhsal Gelişim   Serum hastalığı Nedir?   Aşılanma ve splenektomi   Ense Ağrısı Belirtileri   Kanser Diyeti   Hamilelikte Bel Agrisi Gebelikte Bas Agrisi   Diyaliz İğneleri   Laparoskopi   Kalp Yetmezliği   Penis Protezi   Ezik Tedavisi   Histerektomi   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Göz Kepegi Göz Kepeği Göz Çapağı   Birincil Kemik Tümörleri   Nefrotik Sendrom Nedir?   Gastritin Sebepleri   İdrar Yolu Enfeksiyonu   Bebeklerde Şaşılık Tedavisi   Apandisitin Görevi Nedir?   Veba Salgını Hastalığı   Beyin Damarlarında Tıkanma   Uyku Apnesi Nedir?   Akciğer Solunum Tikanıklığı   Diabet   Kızamık Nedir Belirti Ve Bulguları Nelerdir   Mide Kelepçesi   Ciğer Hastalıkları Irsi Olabilir Mi?   Kulaklar   Kızamıkla İlgili Merak Ettikleriniz   Cinsel Bölgede Bit   İdrar Tutamamak   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   İlkyardım Müdahalesi ve Hedefleri   Bebekte Beslenme Problemleri   Akciğer Kistleri Nasıl Tedavi Edilir?   Spinal Kord Yaralanmasi Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Göğüs Dikleştirme   Tethered Cord Sendromu   Aids Aşısı Bilgileri   Kapak Şekil Bozuklukları   Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?   İskemik İnme Tedavisi   Kalın Bağırsak Kanseri   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   Saç Nakli   Diyabet Hastalığı   Romatizmal Artritin Sebebi Nedir?   Penis Kanserleri   Saçkıran Nedir?   Edinsel Bağışıklık Yetmezliği   Endoskopi   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Ürtikerin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Mide Hastalıkları   Oksijen Yetersizliği   Diz Artroskopisi   Karın Hastalığı Sebepleri   Kan Basıncı Tansiyon Nedir   Fobi Hastalığı ve Panik Anksiyete   Mide Asidindeki Yükselmeye Karşı İlaçlar   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Gaz Zehirlenmeleri   Bebeklerde Susuz Kalma   Kadın Hastalıkları