Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Omuz Protezi   Çocuk Ortopedisi   Tetanos Teşhisi Nasıl Konur?   Spontan Pnömotoraks   Tennis Elbow   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Dalış Kazaları Denizaltı Dalış   Tiroidit Guatr Nodülü   Sarkoidosis Nedir (Sarcoidosis)   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Kalp Deliği   Pet Positron Emission Tomography   Kalp Anjiosu   Sosyal Fobi Nedir?   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Omuz Distosisi   Şekersiz Diyet Diabet   Beyin Cerrahisi   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Böbrek İltihabı   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Çocuk Beslenmesi   Trombotik Trombositopenik Purpura Ttp   Eko Kardiyografi   Hava Basıncı Travması (Barotravma)   Kızlık Zarı Tamiri   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri   Bel Fıtığı Fizik Tedavi Hareketleri   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Adale Romatizması Nedir?   Tansiyon Olculen Yerler Kan Basinci   Hipertrofik Nedbe Keloid   Ciğer Sönmesi Öldürücü Olabilir Mi?   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Hipofiz Bezi Tümörleri Nelerdir?   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi   Çocuklarda Kızıl   Tinnutis Kulak Çınlaması   Manyetik Rezonans Görüntüleme   Burun Kanamasının Nedenleri   Tetanos   Sigara Çürük Yapar Mı?   Soğanın Yararları   Zayıflama Kemeri Zayıflatan Kemer   Tetanos İnsana Nasıl Bulaşır?   Besin Alerjisi   İshal Nedir?   Çocuklarda Zatürre   Priapizm Penisin Uzun Süre Sert Kalması   Kalça Kireçlenmesi   Ekosistem Nedir?   Migren İle İlgili Terimler   Serum hastalığı Nedir?   Böbrek Taşı Kırma   Kronik Ağrı ve Kronik Baş Ağrısı   Karın Zarı İltihabı   Yüksek Gradeli Tümörler   Atipik Pnomoni ve Mikoplasma Pnömoni   Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım   Testis Hastalıkları Ve Cinsellik   Diyabetlilerde Bağışıklık   Miyop Kusurunun Şikayetı Ve Bulguları   Cilt Kanseri Nedir?   Diş Hastalıkları   Hipermetropi Yakını Görememe   Meme Hastalıkları   Akut Ve Kronik Farenjit   Beyin Kanaması Belirtileri   Bebeklerde ve Çocuklarda Bağışıklık Sistemi   Alerjik Astımdan Korunma   10 Aylık, 11 Aylık ve 12 Aylık Aylık Bebeğin Beslenmesi   Bacakta Varis Tedavisi   Sjögren Sendromu Nedir?   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Akciğer Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Saplantı Bozuklukları   Meme Büyütme   Pediatrik Odioloji   Kan yolu ile zehirlenmeler   Gebelik Sorunları   Diş Beyazlatma Tedavisi   Dang   Cushing   Atelektazi Çeşitleri Nelerdir?   Ağrı Bir Hastalığın Belirtisi Olabilir   Cinsel İşlev Bozuklukları   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Televizyon ve Çocuk Üzerindeki Etkileri   Kronik Rekürren Tonsillit   Kronik Obstruktif - Pickwick Sendromu   Alkol Kullanımına Bağlı Bedensel Bozukluklar   Panik Atak   Akut Bronşitte Fiziki Bulgular   Gastrit Tedavisi   Hastane Enfeksiyonları   Sınav Kaygısı   Cinsel İlişki Sırasında Ağrının Nedenleri   Memede Kitle   Arteriyovenöz Malformasyon   Din ve Diş Tedavisi   Migren Neden Oluşur Migrenin Nedenleri   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Mantar Hastalığı (Aktinomikoz)   Bebeklerde Vitamin   Sertleşme Kusuru   Yüzde Ödem Tedavisi   Kokain Zehirlenmesi   Kalça Kireçlenmesi Tedavisi   Akciğer Apseleri Nedir?   Depresif Bozukluklar   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   Aşılanma ve Prematürite   Saman Nezlesi Bulaşıcı Mıdır?   Laparoskopi   Rem Uykusu Nedir   Varis Nedir?   Akut Basili Dizanteri   Osteosarkoma   Boğaz Ağrısı   Paratiroid Bezi Bozuklukları   Myom   Anoreksi   Glokom   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Polimyositis ve Dermatomyositis   Vitaminler-beslenme Nedir?   Genital Siğil (cinsel Bölgede Siğil)   Talasemi Akdeniz Anemisi   Grip Soğuk Algınlığı Tedavisi   Adölesan Dönemi Beslenmesi   Sarı Humma nedir?   Blepharoplasty   Boyun Fıtığı   Penis Kırılması Fraktürü   Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)   Yüz Estetiği Yüz Estetik Ameliyatı   İshal Tedavisi   Konuşma Bozukluğu   Zatürre Belirtileri ve Hastaligi   Okul Çağı Çocuk Beslenmesi   3 Aylık Bebek Beslenmesi   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Reflü Belirtileri   Gıda Zehirlenmesi   Erkek Kısırlığı   Guatr   Edward Sendromu (trisomi E)   Akciğer Solunum Tikanıklığı   Sıtmanın Teşhisi Nasıl Yapılır?   Amigdalohipokampektomi   Trişinoz Hastalığı   Bel Fıtığı ve Omurilik pilleri   Katarakt Nedenleri   Diabet Şeker Hastalığı   Araknoid Kist   Vajinal kuruluk nedir?   Eşeyli Üreme Nedir?   Sigara Bağımlıları İçin Kanserden Korunma Yolları   Bronşial Astım Nöbeti Astma   Böbrek Fonksiyon Testleri   Egzama Nedir?   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Özefagus Kanseri   Stili Hastalığı   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Miyop Cerrahisi   Enkübasyon Nedir?   Döner Kemiği   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri   Kan Değiştirilmesi   Hemoroid Basur Tedavisi   Gaz Zehirlenmesi Hava Kirliliği   Penis Eğriliği Düzeltilir Mi ?   Ergenlik Ve Cinsellik   Depresyon Depresif Bozukluk   Doğum Sonrası Cinsel Sorunlar   Erkek Protestosu Nedir?   Fobiler   Kemiklesme Nedir Bagdoku Kemiklesmesi   Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar