Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Enfeksiyöz Mononükleoz Öpüşmeyle Bulaşıır Mı?   Alkol Bagimliligi - Alkolizm Nedir?   Subdural Hematom   Diş Gıcırdatma Nedir?   Adet Dönemi   Alerjik Astımdan Korunma   Gebelikte Bakim Gebelik Döneminde Bakim   Göz Kapağı Kisti   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Otoloji   Besin Zehirlenmesi ve Besin Alerjisi   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Özefagus   Primitif Nöroektodermal Tümör   Kolonoskopi Bağırsak Kanseri   Kızıl Hastalığı   Hemanjiom   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Orgazm Sorunları   Kolesterol Yüksekliği   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Çocuklarda Beta   Bebeklerde Fıtık Bebek Fıtığı   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Sempatektomi   Akut Glomerülonefrit   Çocuklarda Anjin   Adale Çekilmesinin Nedenleri   Mide Mukozası İltihabı   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Ruhsal Gelişim   Tetanos Nedir?   Akupunktur Ve Lazer Tedavi Merkezi   Burun Estetiği Ücretleri   Yeni Doğan Sünneti   Boyun Ağrıları Boyun Fıtığı   Sertleşme Bozukluğu   Tüberkülin Deri Testi (PPD)   Egzibisyonizm Nedir?   Kalp Hastalıkları Beslenme Diyet   Burun Tıkanıklığı   Trakunya Isırması   Diş Apsesi   Sinüzit   Dang   Az Görme Görmenin Azalması   Aids Aşısı   Astım ve Alerji İlişkisi   Gırtlak Kanseri   Akciğerlerin Anatomi Ve Fonksiyonları   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Sedef Nedir?   Şarbon Nedir?   Obezite Nedir?   Zatürree   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Yenidoğan Sarılığı Nedir?   Çocuklarda İştahsızlık   Cinsel Taciz   Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi   Ürodinami Nedir?   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Toz Hastalıkları   Apandisitin Görülme Sıklığı Nedir?   Genital Uçuk   Gebelik Ve Guatr   Bulaşıcı Hastalıklar Nedir?   Gebelikte Meydana Gelen Kazalar   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Solunum ve Solunum Çeşitleri   Deri Kanseri   Botoksla Migren Tedavisi Botoksla Başağrısı Tedavisi   Çıkık Nedir?   Lucey Driscoll Sendromu   Tırnak Mantarı   Dang Hastalığı   Allerjik Burun Sinüs Hastalıkları   Göz Hastalıkları   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Bronşektazi Belirtileri   Alkol Bağımlılığının İlaç İle Tedavisi   Mükoviskoidoz   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Safra Taşı Tedavisi   Vaskülit Nedir?   Vertigo Nedir?   Yanık ve Yanık Tedavisi   Kardeş Kıskançlığı   Anestezi ve Akciğer İnfeksiyonu   Adale Romatizması Tedavisi   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati   Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Doğum Belirtileri Gebelik   Rem Uykusu Nedir   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Astım Bronşit   Dumping Sendromu Diyeti   Göz Sulanması   Gelişimsel Bozukluklar   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Koroner Stent   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Kulak Estetiği Otoplasti   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Guatr Belirtileri   Fonolojik Bozukluk   Tekrarlayan Düşükler   Silikosis Hastalığı Nedir?   Lösemi   Panik Atak Nedir?   Burun Estetiği Resimleri   Kan Uyuşmazlığı   Edinsel Bağışıklık Yetmezliği   Varikosel Nedir?   Gleet   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Vebanın Belirtileri Nedir?   Şaşılık Tedavisi   Faset Eklem Denervasyonu   Vajinismus   Mongolizm Nedir?   Aids Cinsel Hastalık Mıdır?   Boyun Fıtığı   Baş Dönmesi   Burun Polipleri Nedir?   Göz Altı Morlukları   Servikal Rahim Boynu Tedavisi   Ödem Nedir?   Astım Nedir?   Diz Artroskopisi   Vagal Stimülasyon   Otolog Nedir?   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Horlama   Ankilozan Spondilitin Nedenleri   Romatizmal polimiyalji Nedir?   Hirşutizm   Çocuklarda Menenjit   Meme Estetiği   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   İdrar Yolu Ve Mesane Kanseri Nedir   Mide Kanseri Mide Kanseri Belirtileri   Çocuklarda Sinüzit Enfeksiyonu   Penis Eğriliği Ve Peyroni Hastalığı   Bebeklerde Salgın İshal Nedir?   Apandisit Nedir?   Emosyon Nedir?   Makrofaj Nedir?   Yumuşak Doku Tümörleri   Ne Gibi Maddeler Alerji Yapabilir?   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   Lenf Kanseri Belirtileri   Şizofreni Nedir?   Bebeklerde Kundak, Kundak Bezi ve Yarım Kundak   Göğüs Ağrısı Nedenleri   Sporcularda Bel Ağrısı   Ortapedik Ayakkabı Nereden Alınır   Prostat Kanseri Belirtileri   Blefaroplasti   Mantar Zehirlenmesi   Romatizma Nedir?   Bronkoskopi   Cinsellik Psikolojisi Ve Cinsel Sağlık   Çocuklarda Kansızlık   Böbrek Kanallarının Genişlemesi   Tuzak Nöropati   Derin Ven Trombozu   Hamilelikte Beyin Kanaması   Piercing İltihapları Dövme İltihapları   Diş Estetiği   Gut Hastalığı   Adale Çekilmesi   Kulak Estetiği Nedir?   Subfrenik Abse Nedir?   Hidrosefali   Bagassosis Nedir?