Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Sütün Faydaları   Makrofaj Nedir?   Baş Ağrısı Migren Gerilim Tipi   Histoplasmosis Nokardiosis Nedir?   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Ankilozan Spondilit   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Amfizem   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis   Cüzzam   Anne Sütü Sarılığı   Homosistein   Alerjiden Korunma Yolları   Boğmaca   İncinme   Fonksiyonel Besinler Ne Demektir?   Topikal Fluorid   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   Kalça Çıkığı Tanısı   Alkol Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar   Yaz İshali   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Dizanteri   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Anal Fistül   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Klamidya Hastalığı   Koroner Arter Hastalıkları   Ensefalit   Akut Lenfositik Lösemi Nedenleri   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Baş-boyun Kanseri   Miyastenik Testler   Kısırlık Nedir?   Göz Yaşı Yolları Tıkanıklığı   Dirsek Kemiği   Diafragma Hastalıkları   Kısırlık Tedavisi   Anal Yetmezlik Anal İnkontinans   Çocuklarda Bebeklerde Bademcik Boğaz Ağrısı   Diş Hekimliği ve Anestezi   Kızıl Boğaz Ağrısı Ateş   Kemoterapi İle Tedavisi   Gebelikte Kanama Hamilelik Kanamasi   Diş Çekiminden Sonra Ağzımızda Neler Olur?   Spondyliti Nedir?   Tifüs Hastalığı   Habis Karaciğer Tümörleri   Hamilelik Diyeti   Dişler için Ozon Tedavisi ve Lazer   Sarkoidoz Nedir?   Akciğer Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Barotravma Teşhisi   Tavuk Karası Nedir?   Göz Kapağı Estetiği   Sinüzit Cerrahisi   Çıkık, Kırık ve Burkulma   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   Ağrı Kesici Kullanımı ve Analjezikler   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Saman Nezlesi Nedir Belirtileri Tedavisi   Hepatit Nedir?   Akciğer Ödemi Had Tedavisi   Bel Fıtığı Bel Sağlığını Koruma Yolları   Yüksek ve Düşük Ateş   Kan Kanseri Nedir?   Bebeklerde Anne Sütü Beslenme   AİDS Taşıyıcıları ve AİDS Hastaları ile Yaşam   Akciğer Veremi   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Temriye   Hareket Bozukluğu Cerrahisi   Akciğerin Ameliyatla Alınması   Egzama   Pallidotomi   Kız Çocuklarında İlk Adet Görme Menarş   Temporal Lobektomi   Böbrek Nakli   İskorpit Isırması   Bebeklerde Beslenme   Als   Multifaktöryel Kalıtımsal Hastalıklar   İlaçlar Ve Cinsellik   Bisinosis Nedir?   Kürtaj   Tansiyon Yüksekliği   Bulaşıcı Hastalıklar Nedir?   Hypostatic Zatürree Önlenebilir Mi?   Hemoroid Nedir?   Yüz Estetiği Yüz Estetik Ameliyatı   Obstrüktif Uyku Apnesi   Oligomenore Adet Azlığı   Sertleşme Bozukluğu   Bebeklerde Fıtık Bebek Fıtığı   Zatürree Nedir?   Diabet Şeker Hastalarına Öneriler   Akciğer Kanseri Nedir?   Alt Islatma   Otistik Bozukluklar   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Erkeklerde Meme Kanseri   Kor Pulmonale Solunum Yetersizliği   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Katarakt Belirtileri   Omuz Tutulması Omuz Ağrısı   Saman Nezlesinden Korunmanın Yolları   Alerji Riski Altında Olanlar   Diabetik Retinopati   Kron Hastalığı   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Böbrek Üstü Bezi   Barotravma Tedavisi   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Kırmızı Benler Kırmızı Et Beni   Aşılanma ve Antikoagülan   Ep Uyandırılmış Potansiyeller   Boşanmaların Çocuk Üzerinde Etkileri   Grip   Varis Ameliyatları   Yanlış Beslenme   Şarbon Nedir (Antraks)   Bel Fıtığında Fizik Tedavisi   Encephalitis Lethargica   Göz Zonası Göz Sağlığı   Parkinson Hastalığının Nedenleri Bilinmiyor   Amebik Karaciğer Absesi   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Hepatit C Belirtileri   Bebek ve Çocuklarda Boğaz İltihabı   Mikropenis Ve Küçük Penis   Lösemi   Bebek Emziren Annelerde Aşılanma   Trigeminal Nevralji   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   AİDS Virüsü Bulaştığında Yapılacaklar   Romatizma Tedavisi   Kişilik Bozuklukları Nelerdir   Yüksek Tansiyon Nedir?   Kübital Tünel Sendromu   Servikal Torakal Ve Lomber Disk Cerrahisi   Kafa Terlemesi   Bacak Kırıkları   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   Gebelik Takibi Ve Doğum   Vücut Dismorfik Bozukluğu   Çukur Tabanlık   Sedef Hastalığı Tedavisi   Akne İzi Akne Tedavisi Akne İlaçları   Ateşli Havale   Pulmoner Darlık   Kırıkta İlkyardım   Revaskülarizasyon Ameliyatları   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Romatizmal polimiyalji Nedir?   Penis Eğriliği Nedir?   Glokom   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Tıp Anestezileri Hangileridir?   Adale Çekilmesi Nedir?   Antraks   Ense Ağrısı Belirtileri   Bakır Zehirlenmesi   Bitkisel Zayıflama Ürünleri İle Kilo Vermek   Romatoit Artrit Belirtileri   Miyop   Kalp Damar Hastalıkları   Bypass Ameliyati   Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?   Bruselloz İnsandan İnsana Bulaşır Mı ?   Kalp Krizi Sonrası Yaşam   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Huntingtom Nedir?   Kol Damarlarının Hastalıkları   Normal Basınçlı Hidrosefali   Güneş Alerjisi