Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Safra Yolları Tıkanıklığı   Kemik Pelvis   Alerjik Rinit Sinüzit   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Posalı Yiyeceklerin Önemi   Çocuklarda Sinüzit   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Bruselloz Brusella Tedavisi   Bel Ağrısı Kas Ağrıları Siyatik Ağrısı   Akciğer Hastalık Belirtileri Göğüs Ağrısı   Gaz Problemi Gaz Çıkaramama   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Tinnitus   Cinsel İşlev Bozuklukları   Boyun Tutulması   Kırık Çeşitleri   Kas Hastalıkları Nelerdir?   Safra Yolu Taşı   Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?   Çocuklarda Bademcik   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Günde Kaç Kalori Almalıyım?   Carpal Tünel Sendromu   Koroner Arter   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Böbrek Kanallarının Genişlemesi   Penis Eğriliği Nedir?   Crohn Hastalığı Belirtileri   Çocuklarda Kabızlık   Bebekler Neden Ağlar, Bebeklerde Ağlama   Bel Fıtığı   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Tiroid Hormon Tedavisi   Çocuklarda Bebeklerde İshal Tedavi   Kalp Damar Hastalıkları   Periferik Sinir Sıkışmaları   Erkeklerde İdrar Kaçırma   Genetik Hastalıklar   Göz Yaşı Yolları Tıkanıklığı   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Üremi Nedir?   Jinekolojik Kanserler   Omuz Ultrasonografisi   Akciğer Apseleri   Kırıkta İlkyardım   Böbrek Kanseri   Hemoroid Tedavisi   Lösemi Tedavisi   Ağız İçi Tümörü Belirtileri   Çocuklarda Bronşit   Melanoma Kanseri Nedir?   Kas Hastalıkları   Mide Ülseri Nedir?   Tozun Yol Açtığı Hastalıklar   Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemi   Glomus Tümörleri   Prozac Likit ilacı   Spontan Pnömotoraks Teşhisi Nasıl Yapılır?   Bebeklerde ve Çocuklarda Aşı Planı   Akciğer Kanseri Belirtileri   Kakao yağı nelere iyi gelir?   Solunum Mekaniği Akciğer Fonksiyon Testi   Antiseptik   Ağız Kanseri Tedavisi   Kronik Pankreatit   Nöroblastom   Kalça Kemiği   Osteoporoz Hastalığı   Zehirlenme nedir?   Enfeksiyondan İleri Gelen Akıl Semptomları   Zigoma Elmacık Kemiği Mandibula   Egzamanın Nedenleri   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Kronik Otit Cerrahisi   Bel Fıtığı Belirtileri   Sezeryanlı Doğumda Anestezi Gerekli Midir?   Kara Dirsek Dir Sek Nasırı   Artritin Tedavisinde Kortizonun Rolü Nedir?   Mukoza-altı Ameliyatı Hangi Yaşta Yapılmalıdır?   Alzheimer Hastalığı   Derin Beyin Stimülasyonu(dbs)   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Nefrotik Sendrom Nedir?   Kronik Periodontal Apse   Böbrek Kanserinde Hormon Tedavisi   Kulak Kiri Nedir?   Akromegali   Akut Akciğer Ödemi ve Tedavisi   Anjiyografi   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Penis Kanserleri   Hıçkırığın Tedavisi   Bronşektazi Ameliyatı ve Tedavisi   Tırnak Batması   Kronik Hepatit C Belirtileri   Vücut Bilişim Analizi   İndigestion   Stapez Cerrahisi   Sınav Kaygısı   Apandisit Nasıl Oluşur?   Kavernoma   Salisilatlar Nedir?   Bel Soğukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur?   Röntgencilik (Voyörizm)   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Akciğer Kistleri   Diyabetlilerde Bağışıklık   Burun Tıkanıklığı   Kronik Amfizemin Belirtileri Nelerdir?   Gastritis   Böbrek Kanserinde Radyoterapi   Kan Tükürmek   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Epidermis Nedir?   Pnömosistis Karini   Öfke Yönetimi   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Aşıların Tarihçesi   Şizofreni   Tetanoz Aşısı   Disk Hamisi Bel Fıtığı   Bruselloz Nedir?   Bilgisayar Sırt Çantası ve Bel Ağrısı   Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi   Ülseratif Kolit Tedavisi   Liver Transplant Turkey   Kronik Prostat Hastalığı   Mesane Tümörü   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   Sezaryenle Doğum   Terleme Tedavisi   Damar Sertliği Tedavisi   Yeni Doğan Bebeklerde Troid Yetmezliği   Şişmanlarda Beslenme   Diş Hastalıkları   Kan Çıbanı ve Tedavisi   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Beyaz Akıntı   Ağız ve Diş Sağlığı   Toz Hastalıkları   Taş Hastalığı   Ayak Protezi   Obstetrik Palpasyon   Uyku Apnesi Uykusuzluk   Basur   Çocuklarda Kabızlık Altına Kaçırma   Erken Boşalma Tedavi Yöntem Ve Teknikleri   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Çocuklarda İşitme Kayıpları   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Hepatit B Hepatit C   Karın Şişkinliği Nedir?   Fistül Nedir?   Fil Hastalığı   Hemoroid Basur   Adale Romatizması Nedir?   Kanamalarda İlkyardım   Oksijen Tedavisi Oksijen Tüpü Kullanımı   Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri   Nevralji   İskemik İnme Tedavisi   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Alerjiler Öldürücü Olur Mu?   Byssinosis Nedir?   Penis Küçülmesi   Fiziksel Aktivite Oryantasyonu (intragastik Balon)   Altçene Kemiği   Aşırı Terleme   Osteomyelit Kemik İliği İltihabı   Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?   Artrit   Kısırlık Nedir?   Çevresel sinir sistemi   Üro-onkoloji   Sünnet Derisi Darlığı   Bebek Bakımı   Ağız ve Dudaklarda Çıkan Yaralar