Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Çocuklarda Ortakulak İltihabı   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Apandisit Sebebi Nedir?   Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Tedavisi   Sigara Ve Astım   Gıda Zehirlenmeleri   Alkol Kullanımına Bağlı Bedensel Bozukluklar   Aşıların Tarihçesi   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Gebelikte Hipertiroidi   Ses Telleri   Eko Kardiyografi   Burun Kanaması Tedavisi   Akut Ve Kronik Farenjit   Bebekte Beslenme Problemleri   Romatoid Akciğer Hastalığı   Nabiz Tansiyon Dakikadaki Nabiz Sayisi   Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?   Bilgisayar kullanımı ve Bel Ağrısı   Anjinal Pektoris (Vitrin Hastalığı)   Ürodinami Nedir?   Alerjiler Psikosomatik Midir?   Alerjilere Karşı Savunma Silahları, Antijen Nedir?   Gebelik Ve Seks Nedir?   Prostat Tedavisi   Yay Duruşu   İnme Tedavisi   Astım Nöbetlerinin Nedenleri   Hangi Tür Apandisitler Vardır?   Portör Ne Demektir?   Müshil Almak Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Leğen Kemiği   Çene Kilitlenmesi (Trismus)   Diş Gıcırdatma   Kısırlık   İshal Tedavisi   Beyin Tümörleri   Yaygın Karın Zarı İltihabı   Kolon Kanseri Belirtileri   Kronik Bel Ağrısı   Ani Kalp Durması   Ağrı Bir Hastalığın Belirtisi Olabilir   Kısırlık Nedir?   Hepatit   Hareket Bozukluğu   Trigeminal Sinir Dal Avulsiyonu   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Kulak Hastalıkları   10 Aylık, 11 Aylık ve 12 Aylık Aylık Bebeğin Beslenmesi   Penis Kırılması Fraktürü   Adet Görme Aybaşı Kanaması   Göz Zonası Göz Sağlığı   Veba Salgını Hastalığı   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 4   Omuz Kol Ağrısı   Akut Böbrek İltihabı   Farenjit Tedavisi   Kolera   Panik Bozukluğun Tedavisi   İlaçlara Karşı Alerji, İlaç Alerji Hastalığı ve Tedavisi   Frengi Nedir?   Erken Boşalmanın Tedavisi   Mastürbasyon Anal Masturbasyon   Koroner Yetmezliği(kalp Damarların Sertleşmesi)   Edinsel Egzama   Yılancık Deri İltihabı Cilt Bakımı   Vulva-vajen Kanseri   Guatr Belirtileri   Bebeklerde İlk 3 Ay Beslenme   Kırmızı Mantar Reishi   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Bebek Mamaları   Horlama   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   Aort Anevrizma   Akupunkturda Uyarı Noktaları   Migren Nedir Migren Baş Ağrısı Hastalığı   Nöral Terapi   Fetişizm ve Cinsellik   Röntgencilik (Voyörizm)   Parazit Aşıları Aşılama   Bebek İçin Ek Gıdalar Nelerdir   Kabızlık Diyeti Bitkisel Diyet   Nefes Darlığı Nedir?   Akupunktur Ve Zayıflama   Pallidotomi   Çocuk İhmali ve İstismarı Nedir?   Zekâ Geriliği   Diş Beyazlatma   Sisteskopi   Artrit ve romatizma nedir?   Barotravma Teşhisi   Erkek Üreme Organları   Cinsel Dürtüleri Uyumsuz Olan Çiftler Ne Yapabilir?   Kalp Durması   Sindirim yolu ile zehirlenmeler   Aşılanma ve Hodgkin hastalığı   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Panik Bozukluğun Nedenleri   Bademcik İltihapları   Adale Romatizması   Gebelikte Beslenme Diyet   Arpacık Nedir?   Koma Tedavisi ve Tehlikeleri   Kızamıkçık Nedir?   Üretra Darlığı Nedir?   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Bel Omurları Bel Omuru   Kalp Krizi Hakkında Merak Ettikleriniz   Eklem Romatizması   Düz Tabanlık Tedavisi   Çocuklarda Bronşit   Ateroskleroz   Ventriküler Septal Defekt   Burun Estetiği Ücretleri   Göz Kapağı Kaldırma   Vücud Şekeri Nasıl Kullanır?   Anestezi Yapılırken Hangi Gazlar Kullanılır?   Akciğer Kistleri Nasıl Tedavi Edilir?   Mide Ülseri Nasıl Tedavi Edilir?   Satılık Böbrek   Terleme Tedavisi   Yaşlılık Hastaları Nedir?   Mantar Zehirlenmeleri   Kurdeşen   Mide Asidindeki Yükselmeye Karşı İlaçlar   Astigmat Nedir?   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Meme Ultrasonografisi   Omurga Nedir Omurga Kemikleri   Aort Hastalıkları   Gastrointestinal Alerjilerin Belirtileri Nelerdir?   Ağız Kanseri   Bel Fıtığı Ağrıları Teşhisi Tedavisi   Hemoroid Nedir?   Anne Sütü İle Bulaşan Sarılık   Romatizmal Artrit   Göz Çevresi Bakımı Göz Sağlığı   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Subfrenik Abse Nedir?   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Virüs Zatürreesi Nedir?   Fiziki Allerji   Gastroözefageal Reflü Hastalığı   Beriberi Hastalığı Tedavisi   Crigler Najjar Sendromu   Hıv Virüsü Aşısı   Alkol Kullanımı ve Metabolizma Bozuklukları   Kolesterol Nedir?   Diş Ağrısı Tedavisi   Prostat Kanseri Nedir   Kronik Amfizemin Belirtileri Nelerdir?   Ekzama Egzama Deri Döküntüsü Deride Pullanma   Gelişimsel Öğrenme Bozukluğu   İyot Zehirlenmesi   Orak Hücreli Anemi Kansızlık   Çocuklarda Rota Virüsü   Gırtlak Stridoru İlk Nasıl Görülür?   Deri Alerjisi Nedenleri   Orgazm Bozuklukları   Weil hastalığı (Leptospiroz)   Kemik Metastazı Nedir?   İnme Sonrası Konuşma Terapisi   Felç   Crohn Hastalığı   Çiftçi Bronşiti   Alkol Zehirlenmesi Belirtileri   Ürodinomi   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Hamilelikte Diş Tedavisi   Dolama Nedir?   Zatürree   Hangi Yiyecekler Kolestrolü Düşürür?   İnsülin Tedavisi İnsülin Yetmezliği   Kalp Pili   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Verem Nedir?   İdrar Ve Gaz Kaçırma Sorunu   Gebelikte Hipotiroidi