Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisitin Görevi Nedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisitin Görevi Nedir?


İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisitin Görevi Nedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisitin Görevi Nedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Bipolar Bozukluklar   Böbrek Kanserinde Cerrahi Tedavi   Kavernoma Cerrahisi   Şişmanlık (obezite)   Endometriosis   Volum Viral Akciğer Fonksiyon Testleri   Spinal Kord Yaralanmasi Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Oksijen Yetersizliği   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   Su Çiçeği Hastalığı   Mukoza Altı   Antibiyotikler   Cinsellik Psikolojisi Ve Cinsel Sağlık   Aids   Apandisitin Görevi Nedir?   Göz Kapağı Estetiği Nedir?   Hipofiz Bezi Tümörleri Nelerdir?   Kızlık Zarı Bozulması   Karbondioksit Zehirlenmesi   Sarımsak Faydaları   Hyelofibrol   Uyku Düzensizliğinde Akupunktur   Jinekolojik Kanserler   Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanimi   Döner Kemiği   Osteoartritin Sonuçları Ne Olabilir?   Damar Bozuklukları Tansiyon   Ense Pilisi Kalınlığının Artması   Akciğerlerin Vücuttaki Görevleri Nedir?   Karaciğer ve Böbrek Koliği   Cüzzam Lepra Tedavisi   Epilepsi   Din ve Diş Tedavisi   Dogumsal Kalp Hastalıkları   Baş Ağrıları, Başağrısı Nedir   Bebeklerde Pişik   Horlama Nedenleri Kbb   Biyonik Kulak Takılması   Argon Laser Fakik Vitrektomi   Ulnar Oluk   Öksürükle Ağızdan Kan Gelmesinin Sebebi Nedir?   Kas Kopması   Serebrovasküler Hastalıklar   Diş Ağrısı Tedavisi   Makula Dejeneresansı   Akciğer Hastalıklarına Bağlı Göğüs Ağrıları   Histerektomi   Bel Agrisi Tanisi ve Teshisi   Koroner Arter Hastalıkları   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Lenfoma - Lenfadenopatiler   Beslenme Diyet   B1 Vitamin Eksikliği   Mide Kanseri   Addison Hastalığı   Belkemiği Kırığı Tedavisi   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Astım ve Alerji İlişkisi   Varis Tedavisi   Alerjiler Kalıtım Yolu İle Geçebilir Mi?   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Kafa Travması Nedir?   Penis Eğriliği   Burun Estetiği   Glokom Teşhisi   Tokluk Kemeri Tok Tutan Kemer   Bitkisel Zayıflama Ürünleri İle Kilo Vermek   Sıtma Nedir?   Omorilik Tümörü   Boyun Ağrısının Nedenleri   Bağırsak Kanseri Belirtileri   Kalp Krizi Yüksek Tansiyon   Edinsel Egzama   Menisküs Yırtıkları   Menopoz   Hpv Ve Preinvaziv Servikal Patolojiler   Yaşlılarda Katarakt   Ağrı Kesici Kullanımı ve Analjezikler   Anestezide Bulantı ve Kusma   Bağışıklık Aşıları   Genital Uçuk   Göz Kapağı Kisti   Böbrek Taşı Hastalığı   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Anemi Nedir?   Yılancık Hastalığı   Farenjit Boğaz Ağrısı   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Deri Tahrişi Nedir?   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Bakteri İle Virüs Arasındaki Fark Nedir?   Beta Mikrobu Nedir?   Bebeklerde Vitamin   Somatizasyon Bozukluğu   Böbrek Ağrısı   Gaz Zehirlenmesi Hava Kirliliği   Akut Bronşit Şikayetleri   Çürük Nedir?   Geç Boşalma Nedir?   Sarkom   İshal Diyeti   Çocuklarlarda Aort Koarktasyonu   Eşşek arısı Bal arısı sokması   Bel Soğukluğu Olmayan Akıntı   Karın Hastalığı Tekrarlar Mı?   İskemik İnme Nedenleri   Kalp Krizi Akut Miyokard Enfarktüsü   Derin Ven Trombozu   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Mide Ekşimesi   İdrar Yolları Hastalıkları   Ateroskleroz   Siyatik   Uyku Problemleri Uykusuzluk   Akut Lenfositik Lösemiden Korunma   Akut Karın Zarı İltihabı   Saman Nezlesi   Kızlık Zarı Türleri Hymen   Distoni Nedir?   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri   İndigestion   Boyun Egzersizleri   İnme   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Gebelik Testleri Hamile Gebe Takibi   Osteoartritin Belirtileri Nelerdir?   Ekg Nedir?   Gebe Kalamama   Bademciklerin ve Adenoitlerin Alınması   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Şarbon Siyah Yara   Karında Ağrı Tanısı   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Gut hastaları için beslenme   Sırt Tutulması Sırt Ağrısı   Mantar Nedir?   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   Elektra Kompleksi Nedir?   Otoloji   Boğmaca Hastalığı   Bağımlılık Tedavisinde Akupunktur   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Kanserli Hastalarda Ağrı   Sigara Çürük Yapar Mı?   Sistemik lupus eritematozus   Lavmanda Kullanılan Solüsyonlar   Göz Ağrısı   Şeker Şişmanlatır Mı?   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Cinsel Taciz   Kranioplasti   Çocuklarda İdrar Kaçırma   Bel Fıtığı ve Ağrısı İçin Egzersizler   Vajinizm   Boynun Sıkısması Boyun İpi   Sıtma Hastalığının Tedavisi   Akciger Absesi Akciğer Apsesi Tedavisi   Hamilelik Riski Riskli Gebelik Nedir   Kırmızı Benler Kırmızı Et Beni   Şeker Hastalığı Nedenleri Sebepleri   Evlat Edinme   Hangi Besin Maddeleri Alerjiye Neden Olur?   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Nefrotik Sendrom Nedir?   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Kemoterapi Nasıl Uygulanır?   Migren Nöbeti   Yaygın Anksiyete Bozukluğu   Thermal Welding   Böbrek Kanserinde İmmünoterapi   Alerji   Elektropleksi   Adale Krampları Tedavisi   Bebek İsimleri   Alerjiler Tehlikelimidir?   Veba   Hemanjiom