Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Böbrek Kanallarının Genişlemesi   Testis Hastalıkları Ve Cinsellik   Yaşlılık Hastaları Nedir?   Mezotelyoma   Glokom Tedavisi   Kuduz Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Romatoit Artrit Belirtileri   Enfeksiyon Sonrası Depresyon   Endokrin Sistem   Kalp Krizi Nedir?   Vücutta Yin Ve Yang   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   Fistül Nedir?   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Ülser Nedir?   Sinüzit Tedavisi   Tennis Elbow   Burkulmada İlkyardım   İnme Ünitesi Yoğun Bakım Maliyetleri   El Cerrahisi El Yaralanması   Lenf Kanseri Tanısı   Akut Karın Radyolojik Tanı   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Hipermetrop Nedir?   Dejeneratif Disk Hastalığı   Öksürük   Enfeksiyöz Mononükleoz Nedir?   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Fibromiyalji Hastalığı   Kızamıkla İlgili Merak Ettikleriniz   Kavernoma Cerrahisi   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Saplantı Bozuklukları   Akut Ve Kronik Gastrit   Çalışan kalpte bypass   Erkeklerde Cilt Bakımı   Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?   Zona Hastalığı (Herpes Zoster)   Androloji   Yabancı Cisim Yutmak ve Çıkarma   Burun Estetiği   Göz Protezi   Addison Hastalığı   Alerjiler Öldürücü Olur Mu?   İklim Değişikliği Astıma Yararlı Olabilir Mi?   Saman Nezlesinin Belirtileri Nelerdir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Kızamık Nedir Belirti Ve Bulguları Nelerdir   Orgazm Sorunlarında Tedavi   Periferik Kraniyal Sinir Yaralanmaları   Mide Küçültme   Bebeklerde Deri Hastalıkları   Keratoz Deri Kanseribazal Hücreli Kanser Yassı Epitel Hücreli Kanser   Adale Romatizması Tedavisi   Eşşek arısı Bal arısı sokması   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Gıda Alerjisi   Demans   Lenf Kanseri Belirtileri   Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri   Loeffler Sendromu   Tansiyon Düşüklüğü Değerleri Çeşitleri   Plevra Tümörleri, Plevra Tümörü   Koroner Stent   Cüzzamın İyileşme İmkânı Var Mıdır?   Ulnar Oluk   Tularemi Hastalığı   Aşılanma ve Hodgkin hastalığı   Kronik Bel Ağrısı   Ayak Terlemesi   Izgaranın Kansere Yol Açtığı Doğru Mu?   Karotis   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Romatizma Tedavisi   Bademcik Büyümesi Belirtileri   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Yüz Ağrısı Nedir?   Zehirlenme nedir?   Vertigo Cerrahisi   Damar Tıkanmalarına Bağlı Ağrılar   Emboli   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Karaciğer Sirozu İle Yaşamak   Bebeklerde Aşılama   Lenf Kanseri   Parkinson Hastalığının Nedenleri Bilinmiyor   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Sünnet Sonrasında Yaşanabilecek Problemler   Böbrek Hastalıkları   Erektil İşlev Bozukluğu Nedenleri   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Tularemi Nedir?   Cinsel Gücü Arttırıcı Maddeler   Esansiyel Tremor Nedir?   Kalp Hastalıkları Beslenme Diyet   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   Kuduz Nedir?   Zayıflama   Septum Deviasyonu Neden İleri Gelir?   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi   Aids Bulaşma Yolları   Kemik Kökenli Sarkomlar   Menopozda Kanser Riski   Hiperkolesterolemi Ve Cinsel Fonksiyonlar   Serum hastalığı Nedir?   Baş Ağrısı Migren Gerilim Tipi   Yüksek ve Düşük Ateş   Bebek İçin Vitamin Önemi   Omuz Distosisi   Raşitizm Hastalığı Nedir?   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   ureme-organlari-temizligi.html   Göz Zonası Göz Sağlığı   Hamilelikte Bel Fıtığı   Rinoplasti   Gırtlak Kanseri Nedir   Antraksın Tedavisi Nasıl Yapılır?   Günde Kaç Kalori Almalıyım?   Romatizma   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Huntingtom Nedir?   Kalp Krizi Belirtileri   Karaciğer Tümörleri   Tiroid Hormon Tedavisi   Düşük Grade'li Tümörler   Ortapedik Ayakkabı Nereden Alınır   Akciger Absesi Akciğer Apsesi Tedavisi   Leke Tedavileri   Santral Retinit Göz Nezlesi   Enfarktüs   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Hodgkin Hastalığı Tedavisi   Penis Kırılması   Vücud Şekeri Nasıl Kullanır?   Zatürree   Parkinson Hastalığı Nedir?   Ensefalon Nedir?   Gözaltı Torbası Sorunu Nedir?   Kornea Nakli Kornea Ameliyatı   Balgam   Beyin Kanaması Nedenleri   Kolesterol Nedir?   Normal Prostat Büyümesi   Hamilelikte Vucut Gebelikte Vucut Bakimi   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Özefagus Hastalıkları   Apandisitte Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar   İştahsız Bebeklerde Beslenme   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Lenfoma Nedir?   Bel Fıtığı Tedavisi   Bakır Zehirlenmesi   Rett Sendromu ve Bozukluğu   Kanser Aşıları Aşılama   Koroner Stent Nedir?   Fıtık   Diyafrağma Hastalıkları, Hıçkırık (Singultus)   Mani Manik Hastalar Maninin Tedavisi   Anne Sütü Sarılığı   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Endovasküler Gdc Embolizasyon   Antibiyotikler   Barsak Kanseri   Burun Tıkanıklığı   Akut Bronşiolit Tedavisi Obstrüktif Akciğer Hastalığı   Böbrek Yetmezliği Diyaliz   Migren   Kalp Anevrizması   Diz Yaralanmaları   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   Rahim Kanseri   Gastritis   Varislerin Tedavisi   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Akupunkturda Kulağın Önemi   Çocuk Aşıları   Ense Ağrısı Sebepleri   Erken Boşalma   Emosyonel Yoksunluk   Sertleşme Bozukluğu