Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Anne Baba Danışmanlığı   Hepatit B Tedavisi   Anevrizma Belirtileri   Gastrointestinal Alerjiler Hangileridir?   Çocuklarda Sinüzit   Bel Kayması   Böbrek Tüberkülozu   İstenmeyen Doğumlar   Kanamalarda İlkyardım   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Engram Nedir?   Bebeği Sütten Kesme   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Çene Protez Ameliyatları   İnme Sonrası Konuşma Terapisi   Gebelikte İlaç Kullanımı Hamilelikte İlaçlar   Doğuştan Kalça Çıkığı Nedir?   Eng - Elektronörografi   İskemi Kalp Krizi   Kulak Estetiği Nedir?   Ciğerlerin Fonksiyonu Nedir?   Deri Mantarı   Sep Duyusal Uyandırılmış Potansiyeller   Mikropenis Ve Küçük Penis   İdrar Yolu Enfeksiyonu   Emg Eeg   Enflamasyon Nedir?   Kara Dirsek Dir Sek Nasırı   Böbrek Neden Atar?   Serebral Lenfoma   Burunun Yapı Ve Fonksiyonu Nedir?   Asd Tedavisi   Psöriasis Sedef Hastalığı   Kulaklar   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Bebek Pişiği, Pişik Neden Olur?   Gece Korkuları   Kronik Bronşit Tedavisi ve Amfizem   Hodgkin Hastalığı Tedavisi   Kanamalar İç Kanama Dış Kanama   Uçuk   Gastrit Tedavisi   Psoryatik artrit (Sedefli artrit)   Periferik Anevrizmalar   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Enflamasyon   Yanık Yanık Şoku Yanık Merkezi Yanık Ünitesi   Uyuz   Açık Kırıklar   Boyun Tutulması   Aids Klinik Belirtiler Enfeksiyonlar   Kansızlık   Kızamık Belirtileri   Psoriasis   Zamansız Yemek   En Emniyetli Anestezi Türü Hangisidir?   Astım Kalp Hastalıklarına Yol Açabilir Mi?   Koroner BT Anjiyografisi   Tükrük Bezi İltihapları   Çiçek Virüsü   Çocuklarda Sarılık Nedir?   Epidural İle Doğum   Uçuk Nedir?   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Bel Fıtığı Nedir?   Haşimato Hastalığı   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Prostat Kanseri Tedavisi   Cinsel Akıntı   Ergen Psikiyatrisi   Bebek İsimleri   Aort Darlığı   Aids Teşhisi, Aids Tedavisi, Aids Korunma   Pineal   Kalp Krizi   Crohn Hastalığı Regional Enterit   Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?   Kırıkta İlkyardım   Tıp Anestezileri Hangileridir?   Yüz Ağrısı Nedir?   Barsak Kanseri   Ektretemporal Lob Rezeksiyonları   Beyin Hastalıkları Beyin Sağlığı   Kornea Nakli Kornea Ameliyatı   Spontan Pnömotoraksın Tedavi Usulü Nedir?   Kornea   Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?   Bebeklerde Konak   Uçuk ve AFT Hastalığı Tedavisi   Metabolizmayı Özellikle Güçlendiren Yiyecekler Var Mı?   Herpes Nedir?   Tarsal Tünel Sendromu   Astrositom   Peptik Ülser   Menier Sendromu   Cüzzam Bulaşıcı Mıdır?   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Tüberküloz   Adale Çekilmesinin Nedenleri   Ağız Kanserleri   Göz Bozuklukları Nedir?   Zehirli Guatr   Eksizyon Nedir?   Akdeniz Tipi Beslenme Diyet   Penis Protezi   Gebelikte Beslenme Diyet   Hipofiz Bezi Tümörleri   Nabız Tansiyon Nedir İnsanda Nabız   Hipermetrop Belirtileri Göz Tansiyonu   Verem Nedir?   Huntingtom Nedir?   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Şaşılık Nedir?   Embriyo Nedir?   Göğüs Ağrısı   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Çocuklarda Kafatası Travması   Menapoz Hastalıkları   Penis Kırılması Fraktürü   Anne Sütü Yetersizse, Anne Sütünün Az Olması   Sarılık   Penis Doppler Ultrasonografisi   Karında Şişkinlik   Omurilik Felci   El Cerrahisi El Yaralanması   Çocuklarda Ateş   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Pişik Ve Tedavisi   Sinus Kanseri   Pediatrik Ortopedi   Mediasten Tumorleri   Kan Çıbanı   Akciğer Hastalıkları ve Belirtileri Hırıltılı Solunum   Elektra Kompleksi Nedir?   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Gut Artritinin Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?   Bayılma   Bakteriyel Artritin Tedavi Koşulları Nelerdir?   Şizofreni İlaçlar Psikozlar   Çay ve Kahvenin Zararları   Kolloid Kist   Mukoza-altı Düzeltme Ameliyatı Tehlikeli Olabilir Mi?   Akciğer Enfeksiyonları   Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir Aids Hastasi   Akciğer Kanserinin Belirtileri   Kızamık   Hamilelikte Guatr   Ankilozan Spondilitin Tanısı   Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım   Asellüler Boğmaca Aşısı   Çarpıntı Göğüs Kaburgaları   Obesite Obezite Cerrahisi Şişmanlık Tedavisi   Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir   Apandisitin Kesin Tedavisi   Göz Kanlanması Nedir?   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Kalp Hastalıkları   Karında Ağrı Tanısı   Retina Hastalıkları Retina Yırtılması Retina Dekolmanı   Çocuklarda Kabakulak   Nezle Nedir?   Bronşektazinin Nedenleri   Hasta Çocuk Bakımı Beslenme   Alzheimer   Bunama Nedir?   Kaş Kaldırma   Sessiz İskemi Kalp Krizi   Çürük Nedir?   Koroner Anjiografi   Apandisitin En İyi Tedavi Yolu Nedir?   Bel Kayması Nedir?   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   Bebeklerde Uyku Düzeni   Kordosentez Nedir   Çocuklarda Sarılık   Saç Dökülmesi   Ülser Ve Sigara   Ekosistem Nedir?