Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Endovasküler Embolizasyon   Dudak Estetiği   Bebeklerde Egzama Ekzama   Uyku Hastalığı   Kemiklerin Yapısı   Dev Meme   İntestinal Atreziler   Özefagus Hastalıkları   Kalıtsal Gırtlak Stridoru Nedir?   Meme Büyültme Ameliyatı   Kalp Krizi Hakkında Merak Ettikleriniz   Kalp Krizi Tedavisi   Dismenore Sancılı Adet   Temas Egzaması   Göz Kapağı Tümörleri   Sınırlı Karın Zarı İltihabı   Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar   Huzursuz Bacak Sendromu   Kalça Kireçlenmesi   Diş Beyazlatma   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Çıkık Nedir?   Tetanos Tedavisi Nasıl Yapılır?   Çiçek Enfeksiyonu   Als   Kronik Kan Kanserleri   Mantar Zehirlenmesi   Arpacık Tedavisi   Glomerülonefrit   Sigil Nedir?   Biyonik Kulak   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Priapizm Penisin Uzun Süre Sert Kalması   Dang Hastalığı Önlenebilir Mi?   Stili Hastalığı   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Baş Ve Boyun Kanseri Nedir?   Çocuklarda İdrar Kaçırma   Astım Tedavisiz Geçer Mi?   Umbilikal Herni Göbek Fıtığı   Temasla Gelen Deri İltihabı Nedir?   Endoskopi   Deri Alerjileri ve Alerjik Deri   Tarsal Tünel Sendromu   Başağrılarının Diğer Nedenleri   Bebek ve Çocuklarda İshal Tedavisi   Araknoid Kist   Ürodinomi   Hipertansiyon Nedir?   Bir İnsanda Alerji Olduğu Nasıl Anlaşılır?   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Bebeklerde Konak   Ventrikül Genişlemesi   Göz Tansiyonu Yüksekliği   Gebeliği Reddetme   Kronik Prostat Hastalığı   Saman Nezlesi ve Hapşırmanın Nedeni   Mide İltihabı   Gebelik Testleri Hamile Gebe Takibi   Akut Akciğer Ödemi ve Tedavisi   Zehirler   Kanser Tedavisi   Kenarlı Hebra Egzaması   Donma, Donma Hali, Donma Tedavisi   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Amipli Dizanterinin Belirtileri   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Alzheimer Hastalığı Bunama   Seks Sorunları   Göğüs Ağrısı   Çıban Tedavisi   Bebeği Sütten Kesme   Zatürree   Leke Tedavileri   Diabet Şeker Hastalarına Öneriler   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Besin Alerjisi   Parkinson Hastalığı Cerrahisi   Meme Protezi Meme Küçültme Meme Büyütme   Kan Çıbanı ve Tedavisi   Obezite Ve Cinsellik   Santral Retinit Göz Nezlesi   Çocuklarda Kabızlık   Astigmat Nedir?   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Kontakt Lensler   Asd Tedavisi   Kalp Yetmezliği   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Üro-onkoloji   Artrit Nedir?   Hepatit C Tedavisi   Penis Eğriliği Ve Peyroni Hastalığı   Miyom Nedir?   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   Subfrenik Abse Nedir?   Dinlenme Ruhen Dinlenme   Lenf Kanseri Belirtileri   Carpal Tünel Sendromu   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Hamilelikte Aşı   Bakteriyel Artrit Nedir?   Akut Ve Kronik Kolit   Hepatit C Belirtileri   Adale Romatizması Belirtileri   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Bebekte Şişme Hali   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Toz Hastalıkları   Alerjen İçeren Besin Maddeleri   Kafa Tabanı Tümörleri   Erken Boşalmada Tedavisi   Akciğer Veremi   Uykusuzluk   Sara Hastalığı Nedir?   Duodenal Atrezi Stenoz Anüler Pankreas   Doğumdan Sonra Cinsellik   Kara Dirsek Dir Sek Nasırı   Mediastinoskopi   Hangi Anneler Bebek Emziremez?   Amebik Karaciğer Absesi   Prostat Kanseri Belirtileri   Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Bebeklerde Soğuk Algınlığı   Yarım İnme İnme Tedavisi   Haşlanma Nedir?   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   İlâca Karşı Alerji Teşhisi Nasıl Konabilir?   Bel Ağrısı Kas Ağrıları Siyatik Ağrısı   Böcek Allerjisi   Trigliserid   Meme Kanserinde Radyoterapinin Yan Etkileri   Alkol Zehirlenmesi Belirtileri   Doğuştan Katarakt   Fantom (Hayalet) Ağrısı   Kırık Çıkık Tedavisi   Hipofiz Bezi Tümörleri Nelerdir?   Sinüs Pilonidal Kıl Kisti   Meme Asimetrisi   Göğüs ve Göğüs Ucu Yarası   Omuz Ağrıları Egzersizler   Endojen Depresyon Nedir?   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Romatizma ve Eklemler   Kontakt Lenslerle Uyunur Mu   Cüzam (Lepra - Hansen hastalığı)   Endometriyozis   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Kıl Dönmesi   Zehirlenme Çeşitleri   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Devic Hastalığı   Göz İçi Kanaması Kırmızı Göz   Nabız Tansiyon Nedir İnsanda Nabız   Abo Kan Uyuşmazlığı   Ruhsal Gelişim   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Ağıziçi Tümörleri   Çocuklarda Tik Kas Körelmesi   Çocuk Felci Aşısı   Miyokard Enfarktüsü Akut   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Kurdeşen Nedir?   Çocuklarda Kulak İlhitabı   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Omuz Ağrısı Tedavisi   Akustik Nörinom   Guatr Kanseri   Silikon Nedir?   Göğüste Su Toplanması   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Hangi Hastaya Diz Protezi Gerekir?   Sterilizasyon ve Dezenfekte   Sıtma Hastalığının Tedavisi   Tefani Neden İleri Gelir ?