Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Yutma Güçlüğü   İlaçlar Ve Cinsellik   Boyun ve Baş Ağrısı   Diz Artroskopisi   Kızamık Nedir?   Akut Lenfositik Lösemi Nedenleri   Omurga Anatomisi   Alerji Çeşitleri ve Tipleri   Kemik Tümörü   Bebeği Sütten Kesme   Şeker Hastalığı   Tırnak Yeme   Konjektal Cerrahi   Temporal Lobektomi   Kolitist   Artrit Nedir?   Saman Nezlesi Nedir?   Şişmanlık Fobisi   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Kavernoma   Kranioplasti Nedir?   Şizofreni İlaçlar Psikozlar   Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Nedir?   Kronik Hepatit C   Vulva   Akciğer Apsesi Nedir?   Beyin Kanamasi   Yeni Doğan Bebeklerde Giyim Eşyaları   Kapak Şekil Bozuklukları   İdrar Yollarında Yanma   Laparoskopik Lazer   Hıyarcıklı Vebası Nedir?   Kas Eklem Ağrıları   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Depresyon Depresif Bozukluk   Sıcak Uygulama Termofor Uygulaması   Trişinoz Hastalığı   Nöroblastom   Kadınlarda Miyomlar   Multifaktöryel Kalıtımsal Hastalıklar   Lenf Kanseri Belirtileri   Göz Kapağı Estetiği Nedir?   Genetiği Değiştirilmiş Besinler Kanser Yapar Mı   Böbrek Tüberkülozu   Bayılma   Kortizon, Eklem Zedelenmesini Önleyebilir Mi?   İleri Zeka Eğitimi   Endometriozis   Karboksiterapi   Bel Soğukluğu Nasıl Tedavi Edilir?   Çiçek Virüsü   Şişmanlığın Önlenmesi   Romatid Artrit Hastalığı Nedir?   Kolonoskopi   Romatizmal Artrit Nedir?   Diz Protezi   Bacakta Varis Tedavisi   Akne Ergenlik Sivilceleri Tedavisi   Kronik Otit Cerrahisi   İris İltihabı İritis   Sünnet Sonrasında Yaşanabilecek Problemler   Hiper Aktivite   Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs   Kuduz Nedir?   Aşırı Terleme   Çocuklarda İşitme Kayıpları   Pnömosistis Karini   Emosyonel Yoksunluk   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   Saç Hastalıkları   Erken Boşalma Nedir?   İşitme Ve Denge Hastalıkları Nelerdir?   Biyonik Kulak   Glokom Tedavisi   Alkolün Gebelik ve Fetus Üzerindeki Etkileri   Bebeklerde Atelektazi Nasıl Tedavi Edilir?   Kronik Obstruktif - Pickwick Sendromu   Akciğer Amibiasis Akciğer Askariasis   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Kemoterapi Nedir?   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Uyku Abnesi   Empotans İktidarsızlık   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Şarbon Nedir?   Bel Fıtığı Fizik Tedavi   Bulaşıcı Hastalıklar   Kalça Çıkıkları   Parestetika Meraljia   Menopoz Ve Cinsellik   Çocuk Kulak Burun Boğaz   Diyabetlilerde Bağışıklık   Hiperhidrozis   Guatr Belirtileri   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Kulak Estetiği   Göğüs Estetiği   Beyin Kanaması Nedenleri   Gebelikte Hipotiroidi Belirtileri   Kızlık Zarı Bozulması   Akciger Absesi Akciğer Apsesi Tedavisi   Günde Kaç Kalori Almalıyım?   Safra Koliği   Hamilelikte Beyin Kanaması   Sapan Kemigi - Vomer   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Aids ile Tükrük Ter İdrar İlişkisi   Kırık   Anksiyete Bozuklukları   Epilepsi ( Sara Hastalığı)   Bel Soğukluğu Bulaşması Nasıl Önlenebilir?   Burun Estetiği Fiyatları   Gerilim Tipi Baş Ağrısı   Anne Sütü Sarılığı   Apandisit Nedir?   Pediatrik Ve Alerjik Kbb   Arterioskleroz Damar Sertliği   Bebeklerde Fıtık Bebek Fıtığı   Travmatik Stres Bozukluğu   Kakao yağı nelere iyi gelir?   Ayak Ağrısı   Deri ve Vücud Sağlığı   Oksidatif Stres ve DNA Hasarları   Akciğer Embolisi Nedir?   Siyatik Ağrı   Doğum Sonrası Kanama ve Atoni Kanaması   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Afrika Humması   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Çocuklarda Bebeklerde Ateş   Kötü Kolesterol   Apandisit Ölüme Neden Olabilir Mi?   Böbrek Nakli   Burnun Belli Bir Görünüşü Var Mıdır?   Gebelikte Guatr   Böbrek Kanserinin Tanısı   Cinsel İlişki Sırasında Ağrının Nedenleri   Hepatit C Nedir?   Tetanos   İskemi Kalp Krizi   Epandimoma   Siyatik   Astım Nasıl Tedavi Edilir?   Büyük Meme   Panik Atak   Kansızlık Anemi   Plevra Hastalıkları Plevra Nedir?   Çocuklarda Boğmaca Öksürük   Bayılmanın Nedeni?   Amorotik Kalıtsal Akıl Geriliği Belirtileri   İşitme Kayıpları   Migren Tedavisi   Klamidya Enfeksiyonu   Yarım İnme İnme Tedavisi   Göğüs Asimetrisi   Bebeklerde Kabızlık   İmplant Tedavisi   Sünnet ve Cinsel Yaşam   Perikardit Tüberküloz   Tuvalet Alışkanlığı Tuvalet Eğitimi   Burun Kanamasında Tamponun Süresi   Sertleşme Sorunları   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Bulaşıcı Hastalıklar Nedir?   Akut Romatizmal Ateş Nedir?   Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?   Ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı   Bronşit   Adale Krampları Tedavisi   Gaz Değişimi Akciğer Fonksiyon Testi   Kalça Cerrahisi   Parkinson Hastalığı   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Kan Transfüzyonları   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Kolera Nedir?   Larenks Kanseri   Ensefalit   Sıtma (Malarya Hastalığı)   Bel Fıtığı Nedir?