Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

All Çocukluk Dönemi Lösemisi Tedavisi   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Ağız Kokusu Halitozis   Nefes Darlığı Nedir?   Addison Hastalığı   Sisteskopi   Deri Alerjileri   Şeker Hastalığı Nedenleri Sebepleri   Ciğerlerin Fonksiyonu Nedir?   Yüksek Tansiyon Nedir?   Tırnak Mantarı   Kemik Erimesi   Sinüzit Bağlı Baş Ağrısı   Bebek ve Çocuklarda Yüksek Ateş   Karaciğer Tümörü   Aft Hastalığı   Kimyasal Peeling   Eeg Elektroenselografi   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Göz Tansiyonu Yüksekliği   Aids Hastalığı Belirtileri   Alzheimer Hastalığı Bunama   Tifo Paratifo İshal Ateş   Çocuklarda Kızamık   İleri Zeka Eğitimi   Ameliyatsız Estetik   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Trigliserid   Nörozlar Korku   Migrene Alışmak Migren Tedavisi   Ecza Dolabı Malzemeleri İlk Yardım   Ekstrasistol Nedir?   Alın Kemiği Sinüsü Ameliyatı   Barsak Kanseri   Krikotiroidotomi Açılması   Şarbon Siyah Yara   Kabakulak Hastalığı   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Çocuklarda İştahsızlık   Kalp Krizi Belirtileri   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Vajina estetigi Vajina Daraltma Vajinoplasti   Bebek Mamaları   Sağırlık   Zigoma Elmacık Kemiği Mandibula   Osteoporoz Nedir?   Göz Kapağı Tümörü   İnmeden Sonra Cinsellik   Diz Protezi Hangi Hastaya Yapılmalıdır?   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Sedef Nedir?   Kemoterapi Nasıl Uygulanır?   Endosperm Nedir?   Akciğer Embolisi   Epididimit Epididimiorşit   Ağrı   Böbrek Hastalığı   Siyatik   Ortakulak İltihabı   Ayak Terlemesi   Akupunkturun Uyarı Noktaları   Gerilim Tipi Baş Ağrısı   Diabet   Anestezide Bulantı ve Kusma   Yaralanma Tedavisi   Gürültünün Kulağa Verdiği Zarar   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kan Zehirlenmesi   Emg Çekimi   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Panik Tedavisi   Veba   İnme Tedavisi   İnfluenza aşısı   Arterioskleroz Damar Sertliği   Estetik Cerrahi   Sütün Faydaları   Aşılama Çalışmaları   Emosyonel Yoksunluk   Röntgencilik (Voyörizm)   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   İnme Nedir?   Diş Beyazlatma Tedavisi   Akne İzi Akne Tedavisi Akne İlaçları   Kan Şekeri Düzeyleri   Tinnutis Kulak Çınlaması   Kene Nedir?   Kuduz Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Dalak Absesi   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Çocuklarda Solucan   Gece Korkuları   Ektopi Nedir?   Beyin Kanaması Riskini Azaltma   Gelişimsel Bozukluklar   Alerjik Rinit   Kalp Anevrizması   Virüs Hastalıklarına Karşı Bağışıklık   Hemoroid Basur Tedavisi   Konuşma ve Ses Bozuklukları   Pektus Karinatum   Ülserle İlgili Merak Ettikleriniz   Kalça Çıkığı Tanısı   Yay Duruşu   Koroner Anjiyografi   Koma Tedavisi ve Tehlikeleri   Böbrek Kanserinde Cerrahi Tedavi   Akut Kan Kanseri Tedavisi   Omuz Çıkıkları İncilmesi   Bronşektazinin Nedenleri   Ürojinekoloji   Samyeli Lekesi   Karaciğer Nakli Ameliyatı   Boşanmaların Çocuk Üzerinde Etkileri   Hipofizer Cücelik Büyüme Hormonu Eksikliğine Bağlı Boy Kısalığı   Kemik Kanseri Tedavisi   Fiziki Alerji   Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Pil Takma   Tüp Bebek Mikroenjeksiyon Icsı   Kanser Tedavisi Nedir?   Lösemi   Çocuklarda Beta   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Otoloji   Sistit Had İdrar Tutulması   Alkol Bağımlılığı Alkolizm Alkol Tedavisi   Şah Damarı   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Enflamasyon Nedir?   Zührevi Hastalıklar   Cushing   Sistit   Pamukçuk Hastalığı Önlenebilir Mi?   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Boğmaca Öksürük Seyri Evreleri   Nefroz Nedir?   Periferal Nöropati   Kistik Fibrozun Tedavisi Nedir?   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Kaval Kemiği, Kaval Kemik, Tibya Nedir?   Keratokonus Keratonus Tedavisi   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Barsak Damarlarının Tıkanıklığı   Boyun Tutulması   Bebekte Hidrops Hali   Vulva   Kisisel Hijyen ve Temizlik   Elmacık Kemiği   Ameliyatsız Prostat Tedavisi   Kas Hastalıkları   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Stereotaktik Biyopsi   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Kistik Fibroz Nedir?   Pnömokok Aşısı Streptokok Pnömoni   Fetişizm ve Cinsellik   Kısırlık   Tüberküloz Verem Hastalığı   Amipli Dizanteri Teşhisi   Buerger Hastalığı   Yüz Estetiği Yüz Estetik Ameliyatı   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   Hypostatic Zatürree Önlenebilir Mi?   Bebekte Şişme Hali   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Zatürre Nedir?   Deniz Kestanesi Batması   Tekrarlayan Düşükler   Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   Tiroid Hormon Tedavisi   Çıkık Belirtileri   Diş ve Diş Eti Hastalıkları   Müshil Almak Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Saman Nezlesi   Ekinokok Nedir?   Mide Ağrısı   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Kübital Tünel Sendromu   Çocukların Tik Sorunu