Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Reflü Nedir   Allerjik Nezle Neden Önemlidir?   Göbek Fıtığı Nedir?   Behçet Hastalığı   Atelektazi Nedir?   Aids   Sinirsel Gerginlik Nedir?   Kemoterapi Nedir?   Radyasyon Fibrosisi (Pnömonitisi)   Akciğer Kanseri   Devlik Hastalığıjigantizm Hastası Akromegali   Diyabet (Şeker Hastalığı) Ve Diş Tedavisi   Akut Romatizmal Ateş Nedir?   Anal Fistül   Kurşun Zehirlenmesi   Kalp Krizi Belirtileri   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Karpal Tünel Sendromu   Kulak Ameliyatı Nedir?   Veba Nedir?   Kan Çıbanı Kör Çıban Stafilokok   Bebeklerde Deri Hastalıkları   Sünnet   Çürük Nedir?   Safra Taşları   Elektroforesis Nedir?   Kedi Isırması   Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi   Zeka Geriliği Nedir?   İmplant Tedavisi   Yaşlılık Dönemi Olgunluk   Sağlıklı Zayıflama Diyeti   İdrar Kaçırma Tedavisi   Diş Beyazlatma Tedavisi   Prostat Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyonlar   Gastroözefageal Reflü Hastalığı   Bademciklerin ve Adenoitlerin Alınması   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Omuz Ağrıları Egzersizler   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Akne Tedavileri   Zayıflama   Premedikasyon Nedir?   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir?   Nükleoplasti nedir?   Boyun Kireçlenmesi Nedir?   Agorafobi Panik Bozukluk   Ağrının Anlamı   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Engram Nedir?   Solunum yolu ile zehirlenmeler   Gleet   Baş Ağrısı Nedenleri   Orgazm Sorunları   Alopesi Nedir?   Boy Kısalığı Tedavisi İllizarov Yöntemi   Ergenlik Ve Cinsellik   Böbrek Nakli   Gebelikte Kan Uyusmazligi Nedir   Antraks Nasıl Gelişir?   Bağırsak Parazitleri   Eşeyli Üreme Nedir?   Demir Zehirlenmesi   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Göz İçi Kanaması Kırmızı Göz   Anevrizma Nasıl Anlaşılır?   Yaşlılarda Bağışıklık   Vestibüler Schwannoma   Kanser Ağrısı   Vajinal Estetik Operasyon   Kistik Fibrosis Kistik Fibrozis Nedir?   Kadınlar için Orgazm Teknikleri   Boğaz İltihabı   Bebek İçin Vitamin Önemi   Halluks Valgus   Kan Şekeri Düzeyleri   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Mide Yanması   Alerjiler Önlenebilir Mi?   Apandist Ameliyatı   Yarık Dudak   Omurilik Tümörleri   Kokain Zehirlenmesi   Diş Hekimliği ve Anestezi   Yılan Sokmaları   İlk 6 Ayda Emzirme   Emülgatör Nedir?   Saçkıran Nedir?   Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım   Bademcik İltihabı   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Alerjiler Öldürücü Olur Mu?   Esansiyel Tremor Nedir?   Epilepsi Sara Hastalığı   Anestezi   Günümüzde Tifo Nasıl Tedavi Edilir?   Disparoni Kadında Ağrılı Cinsel İlişki   Astım   Aura Dönemi Belirtileri   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Göğüs Büyütme   Migren Belirtileri   Bıngıldak Nedir, Bıngıldak Gelişimi   Tularemi Nasıl Tedavi Edilir?   Gece İşemeleri ve Altına Kaçırma   Gut hastaları için beslenme   Doğum Belirtileri Gebelik   Krikotiroidotomi Açılması   Gerilim Tipi Baş Ağrısı   Kırık, Kemik Kırıkları   Paget Hastalığı Kemikte Osteitis Deformans   Ülseratif Kolit Kolit Tedavisi Kolit Belirtileri   Kanserde Erken Tanı   Beyin Anjiosu   Vajen Kanseri   Gömülü Dişler   Kortizon, Eklem Zedelenmesini Önleyebilir Mi?   Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Mide Bulantısı Nedir?   Adet Görme Aybaşı Kanaması   Teofilin Zehirlenmesi   Alerjilerin Mevsimi Var Mıdır?   Alerjiler Tehlikelimidir?   Üremi Nedir?   Skar El Yanığı Yüz Yanığı   Çocuklarda Boğmaca Hastalığı   Estetik Cerrahi Face Lifting Yüz Germe Alın Germe   Alerjik Rinit Sinüzit   İdrar Tutamamak   Glokom   Akut Hepatit B   Pişik Ve Tedavisi   Kafa Tabanı Tümörleri   Temporal Lobektomi   Çıban Tedavisi   Elasyon Nedir?   Timpanoplasti   Eklem Tipleri ve Hareketleri   Herpes Zoster Virüsü   Sünnet Derisi Darlığı   Kistik Fibroz Nedir?   Solunum Mekaniği Akciğer Fonksiyon Testi   Pnömosistis Karini   Adale Romatizması Tedavisi   Makrofaj Nedir?   Baş Ağrısı Tedavisi   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Tüp Bebek Maliyetleri   Gonore (belsoğukluğu)   Botulismus Zehirlenmesi Konserve Zehirlenmesi   İşitme Ve Denge Hastalıkları   Barsak Kanseri Belirtileri   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Göğüste Su Toplanması   Evlilikte İlk Gece   Obezite Cerrahisi Nedir?   İdeal Meslek Seçimi   Vitiligo Hastalığı Nedir?   Katarakt Nedenleri   Akut Skrotum Sebepleri   Mide Kelepçesi   Çocuklarda Bağırsak İplik Solucanı impetigo   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   Alerji Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?   Burun Nezlesi   Akciğer Apsesi Nasıl Teşhis Edilir   Barotravma (Hava Basıncı Travması)   Kimyasal Peeling   Lavmanda Kullanılan Solüsyonlar   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Akciğer Apseleri   Artrit Nedir?   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Osteoartrit Tedavi Edilebilir Mi?   Gebelik Sorunları