Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Horlama   İnsan Isırması   Kıl Dönmesi Dermoid Kist Pilonidal Sinüs   Bel Ağrısı   Allerjik Nezle Sık Görülen Bir Hastalık Mıdır?   Glomus Tümörleri Nelerdir?   Kabızlıkta Müshil ve Laksetif İlaçlar   Ekstazi Durumu   Sistit Nedir?   Bebeklerde Sarılık   Obezite Cerrahisi Nedir?   Kemik Kanseri Tedavisi   Reflüde Teşhis Ve Tedavi   Ensefalit   Gözaltı Morlukları Nasıl Giderilir?   Eşşek arısı Bal arısı sokması   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   İshal Diyeti   Bel Fıtığı   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Tansiyon   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Sarılık   Kızamık Aşısı   Kısırdöngü   Penis Kırılması   Gelişim Anomolileri   Selülit Nedir?   Kolesterol Neden Yükselir   Burun Bakımı Burun Sağlığı   Gebelik Testleri Hamile Gebe Takibi   Mide Ülserinde Dikkat Edilmesi Gerekenler   Hepatit   Erken Boşalma Tedavi Yöntem Ve Teknikleri   Ağıziçi Tümör Cerrahisi   Gastrit   Makrofaj Nedir?   Epizyotomi Nedir   Akciğer Hastalık Belirtileri Göğüs Ağrısı   Kolon Kanseri Belirtileri   Çocuklarda Aşılar   Diş Çekimi Sonrası Kanamalar   Burkulma Nedir?   Mezotelyoma   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Zayıflama Programları   Bakteri İle Virüs Arasındaki Fark Nedir?   Timpanoplasti   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Hepatit B Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Spastik Kolit   1 Aylık Bebek Beslenmesi   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Şizofreni   Lens Kullanımı   Menisektomi   Nefroz Nedir?   Terbezi Hastalıkları Nelerdir?   Rahim Sarkması   Gut Bir Ailevi Hastalık Olabilir Mi?   Zona ve Postherpetik Nevralji   Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Tedavisi   Distimik Bozukluğun Başlıca Özelliği Nedir   Anestezi Tetkikleri   Varikosel Nedir?   Kanser Ağrısı   Yaşlılarda Kalça Kırığı   Alkol ve Kan Hastalıkları   Osteoartrit Önlenebilinir Mi?   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Üretra Darlığı   Boşaltım Sistemi Hastalıkları   Sporcu Beslenmesi   Yutma Güçlüğü   Akupunkturda Uyarı Noktaları   Tiroid Tiroit Nodül   Artrit Nedir?   Mantar Nedir?   Prostat Büyümesi Tedavisi   Aşılama Aşı Türleri BCG Karma Aşı   Akut Rinit Allerjik Rinit   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Yeni Doğmuş Bebeklerde Salgın İshal   Aids Hastaligi Epidemiyoloji Nedir   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Osteoporoz Nedir?   Lösemi   Byssinosis Nedir?   Sarkoidoz Nedir?   Yaş İlerledikçe Astım Geçer Mi?   Plörezi Nedir?   Solunum Yolu Tıkanıklıkları   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Öfke Yönetimi   Koroner Anjiyografi Nedir?   Kalp Hastalıkları   Gebelikten Okul Çağına Kadar AİDS Virüsü   Morton Sendromu   Hiperkolesterolemi Ve Cinsel Fonksiyonlar   Bebekte Şişme Hali   Safra Kesesi Taşlarının Belirtileri   Kan Dolaşımı Bozuklukları   Lenfoma Belirtileri   Zehirlenme Belirtileri   Epilepsi Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Hemodiyaliz Nedir?   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   Sfenoid Sinüsünde Nasıl Ameliyatlar Yapılır?   Çocuklarda Seyahate Giderken   Adet Görme   Boğaz İltihabı   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Yumurtalık Kanserleri   Kafa Travması   Kafa Travması Nedir?   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Derin Beyin Stimülasyonu(dbs)   Karaciğer İltihabı Hepatit   genital-bolge-temizligi.html   Glokom Karasa Su Hastalığı   Sınav Kaygısı   Kisisel Hijyen ve Temizlik   Tırnak Batması   Ergenlik Ve Cinsellik   Yeni Doğan Sünneti   Boğmaca Nedir?   Erkek Eşcinselliği   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Histoplasmosis Nokardiosis Nedir?   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Pülmoner Enfarktüs Neden İleri Gelir?   Kramp Girme   Gırtlak Stridoru İlk Nasıl Görülür?   İdrar Tutukluğu   Hemoroid Basur Tedavisi   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Mide Duodenum Grafisi   Çocuklarda Sinüzit   Mukoza-altı Ameliyatları Ne Derece Başarılı Olur?   Saç Mantarı   Tecavüz Cinsel Taciz   Astım Nöbetlerinin Nedenleri   Apandisit Ağrısı   Gebelikte Plasenta Nedir Hamilelikte   Kafa Travmaları   Ereksiyon Nedir?   Çocuklarda Kansızlık   Mide Küçültme   Edward Sendromu (trisomi E)   Selim Karaciğer Tümörleri   Pnömokok   Kronik Yorgunluk Sendromu   Ülseroza   Gebelik Sorunları   Başağrılarının Diğer Nedenleri   Oküloplastik   Papiller Tiroid Kanseri   Vertigo   Açık Kırıklar   Vakum Cihazı   Doruk Akışölçer   Kancalı Kurt Parazit Kansızlık   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Baygınlık Yaralıya İlk Mudahale   Kas Krampları   Akupunktur Nasıl İğnedir?   Diafragma Hastalıkları   Obezite Nedenleri   Özefagus Varis Kanaması   Kuyruklu Vatoz Isırması   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Mantar Hastalığı (Aktinomikoz)   Yüz Germe   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Diş Sağlığı Diş Eti Bakımı   Siyatik Hastalığı Siyatalji   Cilt Kanseri Nedir?   Eksojen Depresyon Nedir?