Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Omuz Protezi   Servikal Disk   Terleme Tedavisi   Üfürüm   Elektroforesis Nedir?   Katarakt Nedir?   Tozaklamalar Nedir?   Hodgkin Hastalığı Belirtileri   Boğulma Suda Boğulmalar   Bebeklerde Diş Çıkarma   Yeme Bozuklukları   Çocuklarda Bağırsak İplik Solucanı impetigo   Vertigo Nedir?   Mide Bandı   Endokrinoloji Nedir?   Kedi Isırması   Çocuklarda Sinüzit   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon   Hematri   Apseler Ve İltihaplar   Akrep Sokması   Böbrek Genişlemesi   Normal Prostat Büyümesi   Karaciğer Kanseri Nedir?   Bebeklerde ve Çocuklarda Bağışıklık Sistemi   Mide Ülseri Nasıl Teşhis Edilir?   Gebelikde Epilepsi Sara Hastalığı   Mide Yanması   Hipertrofik Nedbe Keloid   Çocuklarda Boğmaca Öksürük   Fibromiyalji   Böbrek Genişlemesi Tedavisi   Bayılma   Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?   Ekojenik Barsak   Anestezi ve Titreme   Çocuklarda Ortakulak İltihabı   Varis Nedir?   Prostat Kanseri Belirtileri   Kurdeşen   Tükürük Salgısı ve Önemi   Abdominoplasti Karın Germe Ameliyatı   Ankilozan Spondilit Hastalığı   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Jigantizm   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Bebek ve Çocuklarda Yüksek Ateş   Cinsel Estetik Nedir?   Yarık Dudak   Bel Soğukluğu   Reaktif Artrit Steril   Diz Protezi   Burun Sinüsleri   Hepatit C   İklim Değişikliği Astıma Yararlı Olabilir Mi?   Alerjiden Korunma Yolları   Cinsel İsteksizlik Libido Azlığı   Bebeğinizin Göz Rengi Ne Olacak?   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   Balon Kompresyonu   Okulda Alerji Güvenliği   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Kişilik Bozuklukları Nelerdir   Kalp Masajı   Kalp Krizi Sonrası Yaşam   Çocuk Kulak Burun Boğaz   Bebeklerde Soğuk Algınlığı   Böbrek Hastalıkları Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   Hangi Tür Apandisitler Vardır?   Gelişim Anomolileri   Astım İlaçları   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Prezervatif Kaput Kondom   Çocuklarda Kulak İlhitabı   Sarkoma Nedir?   Açık Kırıklar   Romatizma   Özefagus Kanseri   Beriberi Hastalığı Tedavisi   Hirşutizm   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Kansızlık Anemi   Kömür Tozu Akciğerlere Nasıl Tesir Eder?   Çocuklarda Tik Kas Körelmesi   Fistül Nedir?   Guatr Belirtileri Nelerdir?   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Fiziki Allerji   Kemik Tümörü Metastazı   Allerjik Astım   Saçkıran Nedir?   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Subdural Hematom   Emosyon Nedir?   Misvak Nasıl Kullanılır?   Ciğerlerin Fonksiyonu Nedir?   Sünnet   Kasık Ağrısı   Saman Nezlesi Bulaşıcı Mıdır?   Mide Ülserinde Dikkat Edilmesi Gerekenler   Kanser Tedavileri   Bademcik Büyümesi Belirtileri   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Alzheimer   Gelişimsel Bozukluklar   Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   Pnömokok   Barsak Ameliyatları   Bel Kemiği Kırılması   Kranioplasti Nedir?   Kolesterol Yüksekliği   Saman Nezlesi Nedir Belirtileri Tedavisi   Ağrısız Doğum Epidural Anestezi   Larenks Kanseri Nedir?   Tifonun Yayılmasını Önlemek   Epilepsi Nedir?   Subfrenik Abse Nedir?   Kalp Durması   Mikrodermabrasyon   Diş Ve Diş Çekimi Ağrısı   Veba   Pankreas Kistleri   Şişmanlık Nedir?   Peritonit   En Sağlıklı Yağ Hangisi?   Göz Kapağı Estetiği Nedir?   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Zayıflama   İdrar Tutukluğu   Egzama   Bebeklerde Şaşılık Tedavisi   Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yolları   Vitiligo Hastalığı   Raşitizm Hastalığı Nedir?   Apandisit Nasıl Oluşur?   Menisektomi   Civa Zehirlenmesi   İlk Cinsel Birleşme   Klipsli Ets   Vitiligo Hastalığı Nedir?   Mide Mukozası İltihabı   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Saman Nezlesi Tedavisiz İyileşebilir Mi?   Erkeklerde Orgazm Bozukluğu   Burun Polipleri Nedir?   Tozun Yol Açtığı Hastalıklar   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Kulunç Ağrısı Nedir?   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Kronik Otit Cerrahisi   Diş Apsesi ve İltihap Tedavisi   Nabız Tansiyon Nedir İnsanda Nabız   Beyin neden Hücre Kaybına uğrar?   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Migren Neden Oluşur Migrenin Nedenleri   Sıcak Çarpması Tedavisi   Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar   Şişmanlığın Önlenmesi   Çocuklarda Nezle   Mesane Kanseri   Artrit Nedir?   Yara Nasıl Tedavi Edilir   Kızamık Nedir Belirti Ve Bulguları Nelerdir   Çay ve Kahvenin Zararları   Sarkoidozun Önlenmesi Ve Tedavisi   Kızamık Hastalığından Korunma   Akciğer Apseleri Nedir?   Bebeklerde Kansızlığı Önlemenin İpuçları   Yaşlılarda Katarakt   Burun Bakımı Burun Sağlığı   Anestezi Komplikasyonları   Kaburgalar, Kaburga Kemiği   Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?   Bel Soğukluğu Hangi Rahatsızlıklara Yol Açar?   Hamilelikte Gebelikte Cinsellik   Bebeklere Ek Besinler Verilmesi   Kramp   Doğuştan Kalça Çıkığı   Ortakulak İltihabı   Kolon Grafisi Kalın Barsak Filmi