Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

İşçilerin Beslenmesi   Klipsli Ets   Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi   Distimik Bozukluk   Kanser Tedavisi   Katarakta Yol Açan Nedenler   Antraks Nasıl Gelişir?   Bacakta Varis Tedavisi   Tularemi Nasıl Tedavi Edilir?   Çocuklarda Beslenme Bozuklukları   Endokrin Hastalıklar   Aşılanma ve kistik fibrozis hastalığı   Trafik Kazalarında İlkyardım   Karın Estetiği Yağ Alma Yağ Emme Liposuction Liposakşın   Zona Nedir?   Kirpik Kaynağı Kirpik Dökülmesi   Göz Kapağı Sarkması   Tırnak Kırılması Tırnak Çatlaması Tırnak Soyulması   Fetişizm ve Cinsellik   Kronik Hepatit C Belirtileri   Boyun Kireçlenmesi   Bel Ağrısı Niçin önemlidir?   Astım Nöbetlerinin Nedenleri   Bebeklere Ek Besinler Verilmesi   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Yatak Yarası Tedavisi Bakımı   Fiziki Allerji   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Ağız İçi Tümörleri Nelerdir?   Parkinson Hastalığı Belirtileri   Silikoz Önlenebilir Mi?   Genetiği Değiştirilmiş Besinler Kanser Yapar Mı   Epilepsi Sara Havale Nöbeti   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Apandisit Hastalığı Ne Kadar Yaygındır?   Rahim Uterus Anatomisi   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   10 Aylık, 11 Aylık ve 12 Aylık Aylık Bebeğin Beslenmesi   Diz Yaralanmaları   Boyun Kireçlenmesi Nedir?   Prezervatif Kaput Kondom   Parkinson Hastalığı Bunama Alzheimer Hastalığı Demans   Ağız Kokusu   Safra Taşının Tanısı   Kas Sinir Kavşağı Hastalıkları Myasteni Gravis   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Çocuklarda Astım   Pektus Ekskavatum   Meme Küçültme   Yaşlı Kadın Ve Cinsellik   Haşimato Hastalığı   Motor Nevroz Hastalığı   Rayno Fenomeni   Tetanos İnsana Nasıl Bulaşır?   Ankilozan Spondilit   Kabızlık Diyeti Bitkisel Diyet   Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği)   Osteoporoz Nedir?   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Sara Hastalığı   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   Gut Bir Ailevi Hastalık Olabilir Mi?   Spondyliti Nedir?   Yutma Güçlüğü   Multipl Subpial Transseksiyon   Boyun ve Baş Ağrısı   Alkol ve Madde Bağımlılığı İle İlgili Bilgiler   Akciğerlerin Vücuttaki Görevleri Nedir?   Menenjit Hastalığı   Cinsel Performans Anksiyetesi   Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi   Botoks   Amipli Dizanteri   Kızamık Nedir?   Menisküs Tedavisi   Kronik Subdural Hematom   Bağırsak Parazitleri   İskemik İnme   Polen Aşısı Nedir?   Kafa Travması Nedir?   Titreme   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Hipertiroidi   Akciğer Kistlerine Nerede Rastlanır?   Empotans Sertleşme Bozukluğu İktidarsızlık   Kanamalarda İlkyardım   Priapizm Penisin Uzun Süre Sert Kalması   Doğum Ağrısı   Epizyotomi Nedir   Sistektomi   Viral Testler   Anestezi Muayenesi   Gözün Yapısı Göz Anatomisi   Beyin Damarlarında Tıkanma   Fiziki Allerjilerin Tedavileri   Cüzzam Lepra Tedavisi   Baş Dönmesi Nedir?   Doğuştan Kalça Çıkığı Tanısı   Yanık İzi Tedavisi Yanık Nedbesi   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Travmatik Stres Bozukluğu   Terbezi Hastalıkları Nelerdir?   Kekeleme Nedir?   Temporal Lobektomi   Kalp Krizi   Çiftçi Ciğeri Ne Demektir?   Bulaşıcı Hastalıkların Sebepleri   Tüberküloz Tedavisini Etkileyen Durumlar   Şişkinlik Tedavisi   Disk Kayması Nedir?   Vakum Cihazı   Uyku Bozuklukları Uyku Hastalığı   Ülseratif Kolit Tedavisi   Kalp Masajı Nasıl Yapılır?   Besin Zehirlenmesi   Bebeklerde Beslenmenin Önemi   Osteoartritin Sonuçları Ne Olabilir?   Nöro Musculer   Göğüs Büyütme   Şizofreni İlaçlar Psikozlar   Nörozlar Korku   Hangi Türlerde Zatürree Vardır?   Tüp Bebek Tedavisi   Pankreatit   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Beyin Hastalıkları Beyin Sağlığı   Bebekte Şişme Hali   Kadavra Nakillerinde Acil Listeleri   Ulusal Böbrek Bekleme Listesi   Eko Kardiyografi   Medulloblastoma   Verem Nedir?   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Sıtma Ateşli Enfeksiyon   Migren İle İlgili Terimler   Veba Nedir?   Koporoz Kupnoz Hastalığı Çatlamış Kılcal Damar Koporoz Tedavisi   Grip Soğukalgınlığı Tedavisi   Bulimia Hastalığı (Yeme Krizi)   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Uyarılma   Ekoensefalogram   Cocuklarda Bebeklerde Lavman   Solunum ve Solunum Çeşitleri   Empati Nedir?   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Salisilatlar Nedir?   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Kadın Eşcinselliği   Migren Tedavisi   Prostat Tümörü   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Allerjik Astım   Premedikasyon Nedir?   Uyku Bozuklukları Tedavisi   Çocuklarda Kulak İlhitabı   Boyun Tutulması   Çıkıkların Tedavisi   Kas Eklem Ağrıları   Disparoni Nedir?   Sarkom Kanseri   Şizofreni Nedir?   Herpes Tedavisi ve Aşı   Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır   Eklem İnflamasyonu   Emg Elektromiyografi   Yumurta Kolesterol Açısından Kötü Mü?   Balgam   Gut ve romatoit artrit   Menisküs Tamiri   Labioplasti   Sertleşme Sorunları   Akut Kan Kanseri