Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Diş Granülomu   Böbrek hastalıkları ve Bağışıklık   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Sosyal Fobi Nedir?   Trombotik Trombositopenik Purpura Ttp   Beyin Yaşlanması ve Alzheimer Hastalığı   Kolonoskopi Bağırsak Kanseri   Apandisitte Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Lucey Driscoll Sendromu   Uyurgezerlik Belirtileri Nelerdir?   Mediastinoskopi   Alt Islatma   Bebeklerde Diş Çıkarma   Kurdeşen Nedir?   Çocuklarda Bronşit   Guatr Nedenleri   Larenks Kanseri   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Kalın Bağırsak Kanseri   Çocuklarda Kulak İltihabı   Çene Sinüsündeki Ameliyatlar   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Menstruasyon (Adet Görme)   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Çocukta İnmemiş Testis   Kalp Krizi Yüksek Tansiyon   Hipertiroidi   Besin Alerjileri Ölüme Neden Olabilir Mi ?   Bebek Cinsiyet Tayini   Apandist   Septum Deviasyonunun Belirtileri Olur Mu?   Siroz   Kron Hastalığı   Omuz Protezi   Saç Dökülmesi   Menisküs Yırtıkları   Karaciğer-Böbrek Yetmezliği Ve Diş Tedavisi   Yenidoğan Sarılığı Nedir?   Özofagus Kanseri   Demans Testleri   Kapak Şekil Bozuklukları   Zehirli Guatr   Alerjiden Korunma Yolları   Diz kapağı kemiği, Patella Nedir   Diş Çürükleri, Çürük Dişler İçin Tedavi   Bebekte Kulak Ağrısı   Karotis (şahdamar) Hastalığı   Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?   Aşılanma ve indometasin   Bademcik Ameliyatı   Dirsek   Hangi Tip Akciğer Enfeksiyonları Ameliyatı Gerektirebilir?   Hepatit C Ve Testler   Kolesterol Yüksekliği   Saplantı Zorlantı   Tifo ve Paratifo Hastalığı   Als   Çocuklarda Astım   Akciğer Tümörleri   Sarı Humma   Yüz Felci   Hamilelik Şikayetleri   Endosperm Nedir?   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Böbrek Kanserinde Tedavi   Hirşutizm   Solunum Sayma Nedir   Zatürre Nedir?   Güneş ve Cilt Yanıkları   Romatizmal polimiyalji Nedir?   Kırık, Kemik Kırıkları   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Afrika Humması   Göz Kapağı Kisti   Eklampsi Nedir?   Akciğer Apseleri Neden Olur?   Romatizma Ağrısı   Nöral Terapi   Metastatik Beyin Tümörü Ameliyatları   Mantar Zehirlenmesi Amanita Muscarina   Koroner Arter   Uyku Apnesi Nedir?   Enfeksiyöz Mononükleoz   Diz Cerrahisi   Hangi İlaçlar Alerjik Tepki Gösterebilir   Yenidoğan Sarılığı   Hiperkolesterolemi Ve Cinsel Fonksiyonlar   Kadınlarda İdrar Kaçırma   Beyin Kanamasi   Kadınsal Ağrılar   Alopesi Saç Dökülmesi Stresse Bağlı Saç Dökülmesi   Kalp Yetmezliği Nedir?   Ses Kısıklığı   Pankreas Başı Kanseri   Unutkanlık Nasıl Önlenir?   Cinsel Gücün Düşmanları   Akciğer Amibiasis Akciğer Askariasis   Obezite   Efor Sendromu Nedir?   Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?   Kalça Protezi   Akupunktur Ve Zayıflama   Dış Kalp Masajı Kalp Krizi   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Meniere Sendromu   Frengi   Öksürükle Ağızdan Kan Gelmesinin Sebebi Nedir?   Evlilikte İlk Gece   Kulak Hastalıkları   Penisilin Steroid   Engram Nedir?   Obezite Sıklığının Artmasının Nedenleri   Dejeneratif Disk Hastalığı   Omurga Yapısı Kemik Anatomisi   Kronik böbrek yetmezliği   Bademcik İltihapları   Alerjik Konjunktivit Göz Nezlesi   Gırtlak Kanseri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?   Anestezist İçin Neden Ayrıca Ücret Ödenmektedir   Beyin Tümörleri   Soğuk Alerjisi   Kolesterol Yükselmesine Yol Açan Hastalıklar   Hamilelikte Vucut Gebelikte Vucut Bakimi   Çıkık Belirtileri   Tromboliz   Barotravma Teşhisi   Meme Estetiği Meme Dikleştirme Meme Kaldırma   Adale Çekilmesi   Yakıcı Madde Zehirlenmesi   Burun Kanamasında İlk Yardım Tedbiri   Ergen Psikiyatrisi   Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Nedir?   Epidual İle Doğum Ağrısız Doğum   Hamile Gebe Kalma Tarihleri   Çocuklarda Kulak Ağrısı   Temriye   Çocuklarda Bebeklerde Havale Geçirme   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Sağlıklı Bir Boyun İçin Yapılması Gerekenler   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   İnme Sonrası Konuşma Terapisi   Hipermetropi Yakını Görememe   Şarbon Nedir (Antraks)   Rehabilitasyon İnme Sonrası Fizik Tedavi   Kadin Ureme Organi Sistemi İc ve Dis Ureme   Rahim Kanseri Belirtileri   Boyunda Sinir Sıkışması   Kronik Hepatit C   Diz Protezi Tedavisi   Kafatası Kırığı   Gut Nedir?   Dış Gebelik Nedir?   Primitif Nöroektodermal Tümör   Mediasten Tumorleri   Haemophilus influenzae tip b   Çocuklarda Seyahate Giderken   Depresyon Nedir?   Bebeklerde Anne Sütü ve Önemi   Akut Lenfositik Lösemiden Korunma   Boyun ve Baş Ağrısı   Difteri Boğmaca Tetanoz Aşısı Dbt   Enfantil Spazmlar Nedir?   Sinüs Enfeksiyonu   Tüp Bebek   Septum Deviasyonu Neden İleri Gelir?   Kırık Çıkık Tedavisi   Rayno Fenomeni   Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Pil Takma   Romatoid Akciğer Hastalığı   Mikroenjeksiyon Gebe Kalma   Hipertrofik Nedbe Keloid   Kemik Erimesi   Ekstazi Durumu   Lösemi Tedavisi   Döner Kemiği   Şişkinlik Tedavisi   Santral Retinit Göz Nezlesi   Etmoid Sinüslere Nasıl Ameliyatlar Yapılır?