Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Empotans Sertleşme Bozukluğu İktidarsızlık   Kuduz Önlenebilir Mi?   Astım Nedir?   İntragastrik Balon Nedir?   Diş Gıcırdatma   Saplantı Bozuklukları   Neden Obezite Cerrahisi?   Bel Ağrıları Bel Fıtığı   Lenfosit Nedir?   Yenidoğanda Sarılık Hakkında Merak Ettikleriniz   Topuk dikeni tedavisi   Şişmanlık Şişmanlık Cerrahisi   Kısırlık   Sinüs Pilonidal Kıl Kisti   Çocuklarda Seyahate Giderken   Sistektomi   Kızamık Belirtileri   Alerjenler ve Bağışıklık Sistemi   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Çıkık Belirtileri   Cinsel İlişki Kaygısı   Göz Anjiyosu   Kataraktın Belirtileri   Prostat Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Diyabet (Şeker Hastalığı) Ve Diş Tedavisi   Hemodiyaliz Nedir?   Çocuklarda Beslenme   Burun Profili Düzeltme   Migrenin Belirtileri Nelerdir?   İlk Yardım Nedir Amaçları   Anne Sütü Yetersizse, Anne Sütünün Az Olması   Bronşektazi   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Taş Hastalığı   Bademcik Büyümesi Belirtileri   Felç Tedavisi   Meme Ultrasonografisi   Endometriyozis   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Beyaz Akıntı   Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanimi   Gözbebeği İltihabı   Gebelikte Bakim Gebelik Döneminde Bakim   Gebelik Psikolojisi Gebelikte Psikoloji Stres   Bebeklerde Göbek İltihabı Hastalıkları   Titreme   Aura Dönemi Belirtileri   Kalp Pili   Kadin Ureme Organi Sistemi İc ve Dis Ureme   Braın Haemorrhage   Uyku Bozuklukları Uyku Hastalığı   Siyatik Lumbago ve Tedavisi   Beyin Hastalıklari ve Tedavisi   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri Bilgileri ve Açıklamaları   Sertleşme Kusuru   Lohusalık Dönemi ve Laktasyon Nedir   Aids Hastaligi Nasil Bulasir Cinsel Temasla   Dogmamis Bebegin Anne Karnindaki Gelisimi Evreleri   Dikkat Eksikliği   Beyin Kanaması Tedavisi   Çocuk Cerrahisi   Epilepsi   Panik Atakta Bulgular   Artrit İlaç Tedavisi   Saç Bakımı ve Saç Temizliği   Eng - Elektronörografi   Beyin kanamasına bağlı baş ağrıları   Çay ve Kahvenin Zararları   Parkinsondan Korunma Yolları   Romatoit Artrit Belirtileri   Hiperhidrozis   Safra Kesesi Taşlarının Belirtileri   Balon İle Sinüzit Tedavisi   Pülmoner Enfarktüsün Belirtileri Nelerdir?   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   Kalp-Damar Hastalıkları Ve Diş Tedavisi   Viral Testler   Tüberkülin Deri Testi (PPD)   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Trikomonas Hastalığı (trikomoniyaz)   Estetik Cerrahi   Kemik Metastaz   Enfantil Spazmlar Nedir?   Saç Nakli   Karpal Tünel Sendromu   Çocuk İhmali ve İstismarı Nedir?   Bebeklerde Konak   Trafik Kazalarında İlkyardım   Astım ve Alerji İlişkisi   Akciğer Kanserinin Belirtileri   Hepatit B Hakkında Bilinmesi Gerekenler   Bulaşıcı Hastalık Enfeksiyonları   Çocuklarda Kusma   Kanser Tedavisi Nedir?   Karaciğer Fonksiyon Testleri   Omurilik Pilleri   Piercing İltihapları Dövme İltihapları   Ağrı Bir Hastalığın Belirtisi Olabilir   Hemikranyektomi   Boyun Tutulması   Bel Soğukluğu Tanısı Nasıl Koyulur?   Diyaliz İğneleri   Anestezide Bulantı ve Kusma   Abo Kan Uyuşmazlığı   Glomus Tümörleri   Gebelikte Beslenme Diyet   Gebelikte Plasenta Nedir Hamilelikte   Endometriozis   Safra Kesesi Hastalığı   Metastatik Beyin Tümörü Ameliyatları   Çocuklarda Yanık Tedavisi   Kısırlık Nedir?   Basur   Kornea   Alt Islatma   Bronşektazi Bronş Genişlemesi   Erken Dönem Gelişme Geriliği   Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?   Osteoartrit ve Romatizma Ağrıları   Göz Hastalıkları   Omuz Ağrısı Nedenleri   Omorilik Tümörü   İshal Vakaları İçin Ne Zaman Tıbbi Yardıma Başvurulmalı?   Kemoterapi   Cinsel Kimliğin Gelişmesi   Aids   Vajinal kuruluğun tedavisi   Kulak Zarı Onarımı   Pektus Ekskavatum   Ankilozan Spondilitin Tanısı   Bronsiolitis Obliterans Bronsiyolitis BOOP   Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?   Makula Dejenerasyonu   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Burun Polipleri Nedir?   Günümüzde Bakteriyel Artrit   İntestinal Atreziler   Fibromiyalji   Guatr Ameliyatları   Prolaktinoma   Amipli Dizanteriden Korunma   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Premedikasyon Nedir?   Glomerülonefrit   Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Nedir?   Penis Doppler Ultrasonografisi   Makula Dejeneresansı   Siyatik Ağrı   Kordotomi   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Bel Ağrısı Nedir?   Sezaryen Operasyonu   İyot Zehirlenmesi   Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?   Röntgencilik (Voyörizm)   Carpal Tünel Sendromu   İdrar Yollarında Yanma   Fobiler   Tetanoz Aşısı   Böbrek Yetmezliği   Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?   Burun Estetiği Fiyatları   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Özofagus Kanseri   Ağız Kanseri   Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Wegener Granulomatosis   Bebeklerde Atelektazi   Travmatik Artrit   Burun Estetiği Ameliyatı   Gece İşemeleri ve Altına Kaçırma   Dişeti Hastalıkları   Krikotiroidotomi Açılması   İlaçlara Karşı Alerji, İlaç Alerji Hastalığı ve Tedavisi   Internal Podalik Versiyon   Obstetrik Palpasyon   Yılan Sokmaları   Crataegus