Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Alkol Zehirlenmesi   Bronşektazi Belirtileri   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Sosyal Yaşamda Aids Tehlikesi   Tennis Elbow   Taş Hastalığı   Kulak Hastalıkları   Jinekomasti   Nöropatik Ağrı   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Günlük Baş Ağrısı   Bademcik İltihabı Tanısı   Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda Çektirilmelidir?   Bebeklerde Katarakt   Aids Aşısı   Allerjik Nezle Nasıl Gelişir?   ureme-organlari-temizligi.html   İnfertilite   Çocuklarda Alt Islatma   Erken Boşalma Nedir?   Endişenin (Anksiyete) Doğal Tedavisi   Hiçbir Şey Yemeyerek Zayıflamak Tehlikeli Mi?   Leğen Kemiği   Green Light Lazer Tedavisi   Çocuk Düşürme Nedenleri   Gömülü Dişler   Pontoserebellar Köşe Tümörleri   Parasetamol Zehirlenmesi   Yarık Dudak   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Yılan Sokmaları   Kabızlık   Foniatri   Çocuklarda Duyma Bozuklukları   Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri   Barbitüratlarda Zehirlenme   Ani Atardamar Tıkanıklığı   Nabız Nasıl Ölçülür?   Salisilat Zehirlenmesi   Kontakt Lensler   Çocuklarda Kabakulak Hastalığı Tedavisi   Kontakt Lenslerle Uyunur Mu   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Adale Romatizması   Et Beni Tedavisi   Endokrin Hastalıklar   Migren Krizi   Pnömokok Aşısı Streptokok Pnömoni   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Zona Nedir?   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Eklem Nedir?   Çocuklarda Sünnet ve Ruh Sağlığı   Kronik Obstruktif - Pickwick Sendromu   Gebelik Ve Guatr   Allerjik Bronşit   Çocuk Ve Gençlerde Depresif Sendromlar   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Ereksiyon Nedir?   Çocuklarda Kulak İlhitabı   Koleranın Belirtileri Nelerdir?   Topuk Çatlağı Çatlak Topuğu   Mükoviskoidoz   Beyin Anjiosu   Penis Kırılması Fraktürü   Tularemi Hastalığı   Ağız Koruyucu   Üretra Darlığı Nedir?   Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri   Şeker Hastalığına Bağlı Ağrı (Diyabetik Nöropati)   İndigestion   İdrar Yolları Hastalıkları   Az Görme Görmenin Azalması   Effekt Nedir?   Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi   Epilepsi Sara Hastalığı   Doppler Ultrasonografi Arteriyel Venöz   Ağrının Anlamı   Bel Fıtığı Tedavisi   Osteoartrit Nedir?   Miyopi Uzağı Görememe   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   Gebe Olan Saman Nezlesi Hastası Tedavi Görmeli Midir?   Kalp ve Dolaşım Sisteminden Kaynaklanan Ağrılar   Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar   Sarkoidoz   Amnios Sivisi Amnios Sivisinin Zararlari   Dudak Estetiği Nedir?   Nakil Böbreğin Kullanım Süresi   Çekirge Duruşu   Prostat Tedavisi   Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji   Kronik Bronşit Tedavisi ve Amfizem   Arı Sokması   İskemik İnme Belirtileri   Edinsel Egzama   Reflü Belirtileri   Horlama Tedavisi Fiyatı   Bebek Bakımı   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Otolog Nedir?   Topikal Fluorid   Orta Kulak İltihabı Nedir?   Gebelik Takibi Ve Doğum   Kızlık Zarı Tamiri   Romatoit Artrit Belirtileri   Ruhsal Gelişim   Kulak Çınlaması   Oksijen Yetersizliği   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Kızıl   Alkol Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar   Lohusalık Dönemi ve Laktasyon Nedir   Mide Küçültme   Eşeyli Üreme Nedir?   Anosmi   Mikrovasküler Dekompresyon   Soğuk Alerjisi   Kalp Krizinden Korunma   Ameliyat Dışı Tedaviler Nelerdir?   Ektretemporal Lob Rezeksiyonları   Şişmanlık Obezite   Hamilelikte Guatr   Anne Sütü İle Bulaşan Sarılık   Apandisit Hastalığı Nedir?   Histerosalpingografi   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Kısırlık Tedavisi   Guatr İle İlgili Şifalı Bitkiler   Penis Eğriliği Ve Peyroni Hastalığı   Vajinal Duş   Omurga Hastalıkları Cerrahisi   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Omuz Ağrıları Egzersizler   Ağız Temizliği Nasıl Olmalıdır?   Somatizasyon Bozukluğu   Diş Dolgusu   Kırık Burnun İyileşmesi Ne Kadar Sürer ?   Amipli Dizanteri Tanısı   Konjenital Üriner Sistem Problemleri   Çocukların Hastalıkları Bebek Korunma   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Halsizlik İştahsızlık   Kronik Alt Karın Ağrıları   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Laparoskopi   İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler   Basilli Dizanteri İshal Tedavisi   Antraks Nedir?   Yüz Felci Tedavisi   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Aids Hastaligi Nasil Bulasir Cinsel Temasla   Metabolizmayı Özellikle Güçlendiren Yiyecekler Var Mı?   Empiyema   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Plastik Cerrahi Deri Greftlemesi Deri Yaması Deri Flabı   Saç Gençleştirme   Bebeklerde Sarılık   Meme Ultrasonografisi   Kolera Hastalığı   Ev Tozu Nereden Gelir?   Uçuk   Hepatit B Tedavisi   Astımın Belirtileri Nelerdir?   Distoni   Omuz Ultrasonografisi   Göz Kapağı Estetiği   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Atelektazi Nedir?   Aids Klinik Belirtiler Enfeksiyonlar   Gastroözofageal Reflü Hastalığı   Safra Kesesi Longo+laser   Brucella Hastalığı Nedir?   Boyun Egzersizleri   Baş Dönmesinin Nedeni Nedir?   Renal Anjiografi   Bebek Aşı Takvimi   Sünnet   Seker Hastalığı Ve Göz   Endojen Depresyon Nedir?   Vajinal Kaşıntı Vajinal Akıntı