Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Sakız Çiğnemek Çürüğü Önler Mi?   Beyin Anjiyografisi   Gastroşizis Karın Duvarı Defekti Gastrokizis   Nöropatik Ağrı   Bunamaya Sebep Olan Hastalıklar   Kabakulak   Evlilikte İlk Gece   Osteoartrit En Çok Hangi Eklemlerde Görülür?   Endometriosis   Diyabet   Aşırı (Çok) Su İçmek Hastalığı   Ötenazi Hakkı ve Ölüm İsteme   Kemoterapi Nasıl Uygulanır?   Mikroplar   Spastik Kolit   Tonsillektomi   Leke Tedavileri   Böbrek Neden Atar?   Eritroblastoz   Romatizma Tedavisi   Tüp Bebek Fiyatları   Karaciğer Nakli Nedir?   Saman Nezlesi   Bademcik Ameliyatı   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi   Blepharoplasty   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (post Travmatik Stres)   Yıl Boyunca Devam Eden Saman Nezlesi Nedir?   Gece İşemeleri ve Altına Kaçırma   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Çocuklarda İshal   Yılan Sokmaları   Neden Obezite Cerrahisi?   Anaerob Bakteri Pnömonileri   Kulak Sağılığı Kulak Temizliği   Dev Meme   Diş Dolguları   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Kas Hastalıkları Tedavisi Myopati   Yatak Yarası Tedavisi Bakımı   Gıda Zehirlenmeleri   Meme Küçültme Ameliyatı   Doğuştan Glokom   Kuyruklu Vatoz Isırması   Kene Isırığı Tedavisi   Normal Prostat Büyümesi   Bel Kemiği Kırılması   Pontoserebellar Köşe Tümörleri   Kulak Hastalıkları   Milyer Tüberkülozu   Aşıların saklanması ve soğuk zincir nedir?   Menopoz Ve Cinsellik   Ekg Nedir?   Birincil Kemik Tümörleri   Sigara Çürük Yapar Mı?   Effektif Nedir?   Kedi Isırması   Gömülü Dişler   Sağlık Tıp Terimleri Sözlüğü - 1   Yılancık Deri İltihabı Cilt Bakımı   Sinüs İltihaplarında Cerrahi   Diyabetlilerde Bağışıklık   Gözde arpacık tedavisi   Guatr Sebepleri   Çocuklarda Sünnet   Dışkı Tutamama Encopresis Enkoprezis   Alzheimer Belirtileri   Apandisit Nasıl Anlaşılır?   Oksijen Yetersizliği   Dil Kanseri   Enflamasyon Nedir?   Akciğer Apsesi Nedir?   Çocuklarda Grip   Normal Basınçlı Hidrosefali   Barsak Kanseri   Kimyasal Peeling   Ense Ağrısı Tedavisi   Gözbebekleri İltihabı Nedir?   Aşırı Terleme   Ense Ağrısı Teşhisi   Çocuklarda İştahsızlık Nedir?   Kronik Ağrı ve Kronik Baş Ağrısı   Boyun Fıtığı   Bademciklerin Büyümesi   Aids Bulaşma Yolları   Hepatit B Tedavisi   Kadınlar için Orgazm Teknikleri   Kanserden Korunma Yolları   Kekeleme Nedir?   Hamilelikte Nefes Gebelikte Nefes Darligi   Kırık, Kemik Kırıkları   Cinsel Yaşamı Yok Eden Faktörler   Safra Kesesi Taşlarının Belirtileri   Sarkoidosis Nedir (Sarcoidosis)   Aşılanma ve Hodgkin hastalığı   Talamotomi   Oküloplasti Ve Göz Estetiği   Göz Kapağı Sarkması   Viral Hepatitler ve Aşılama   Pediatrik Odioloji   Ölçüsüz Ve Hızlı Yemek   Fil Hastalığı   Burunda Kırık Tedavisi   Böbrek Kanserinde Tedavi   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   Hepatit C Nasıl Bulaşır?   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Sedef Nedir?   Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?   Mikropenis Ve Küçük Penis   Karaciğer Sirozu Neden Oluşur?   Kaval Kemiği, Kaval Kemik, Tibya Nedir?   Bacak Kırıkları   Hamilelik Şikayetleri   Tüberkülin Deri Testi (PPD)   7 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Melazma Gebelik Lekesi Hamilelik Lekesi   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Ağız Koruyucu   3 Aylık Bebek Beslenmesi   Epidural İle Doğum   Alerjik Rinit   Bel Ağrısı Tedavisi   Az Görme Görmenin Azalması   Akciğer Apseleri Neden Olur?   Güneş Alerjisi   Ayak Protezi   Soğuk Alerjisi   Kafa Tabanı Tümörleri   Çocuklarda Bebeklerde İshal Tedavi   Antiseptik   Misvak Nasıl Kullanılır?   Elektif Dilsizlik Nedir?   Çocuklarda Şaşılık   Amipli Dizanteri Teşhisi   Endometriyozis   Hamilelikte Seks Hayatı Cinsel İlişki   Şişmanlık   Cilt Bakımı   Erişkinlerde Kronik Bademcik İltihabı   Baş Ağrısı Nedenleri   Gribal Enfeksiyon   Çiçek Enfeksiyonu   Endovasküler Gdc Embolizasyon   Frengi Sifiliz Cinsel Enfeksiyon   Abo Kan Uyuşmazlığı   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Ambliyopi - Göz Tembelliği   Hemanjiyom Hipospadiyas Mikrotia Doğuştan Anomali   Küçük Hücreli Akciğer Kanseri   Obsesif Kompulsif Nedir?   Şeker Hastalığını Önlemek İçin Ne Yapılmalı   Nöro Musculer   Ddh Belirtileri   Obezite Nedir?   Parkinsondan Korunma Yolları   Ses Telleri   Dişeti Enfeksiyonları   Tüp Bebek Nedir?   Çocuklarda Ateş   Omuz Çıkığı   Besin Alerjisi   Ense Pilisi Kalınlığının Artması   İşyerinde Aids Tehlikesi   Migren Nedir Migren Baş Ağrısı Hastalığı   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Aids Hastaligi Epidemiyoloji Nedir   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Travmatik Artritin Tedavi Yolu Nedir?   Kalp Yetmezliği Nedir?   Kızlık Zarı   Göz Kapağı Şişliği   Dogmamis Bebegin Anne Karnindaki Gelisimi Evreleri   Özefagus Varis Kanaması   Pektus Karinatum   Çalışan kalpte bypass   Çocuklarda Ortakulak İltihabı