Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Obezite Nedir?   Beyin Tümörleri   Penis Kanserleri   Burger   Meme Asimetrisi   Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi   Peptik Ülser   Çukur Tabanlık   Akut Lenfositik Lösemi Nedenleri   Epidural bölgeye steroid verilmesi   Çocuklarda Şaşılık   Ankilozan Spondilit   Akciğer Kanseri Nedir?   Torasik Aorta Anevrizmaları   Huntingtom Nedir?   Erkeklerde Meme Kanseri   Beyin Kanaması Beyin Kanamaları   Karaciğer Nakli Türkiye   Çocuk Ortopedisi   Günümüzde Bakteriyel Artrit   Teofilin Zehirlenmesi   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Lipoliz   Kemoterapi   Burun Sinüsleri Nedir?   Fenilketonüri Nedir?   Atelektazi Çeşitleri Nelerdir?   Kramp   Uykunun Önemi ve Fizyolojisi   Çocukluk Çağı Retin Sorunları   Kimyasal Peeling   Ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı   Kafa Kaidesi Tümörleri   Mantardan Zehirlenme   Karaciğer Kanseri   Kene Nedir?   Azalmış Cinsel İşlev Bozukluğu   Bakteriyel Postpnömonik Plörezi   Bebeklerde Uyku Düzeni   Kurşun Zehirlenmesi   Enfeksiyonlar Ve Deri Reaksiyonları   Koroner Bypass   Katarakt Belirtileri   Ezikler   Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)   Silo İşçisi Hastalığı Nedir?   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Burunda Kırık Tedavisi   Nabız Sayma Nabız Alma Tansiyon   Alerji Tedavisi, Alerji İçin Tıbbi Testler ve Tedavi Yöntemleri   Kabızlık Dışkı Yapamama   Beyin Hastalıklari ve Tedavisi   Bebek Gaz Sancısı   Selülit Nedir?   Tifo Enterik Ateş Enfeksiyonu Salmonella   Çocuklarda Altına Kaçırma   Omurga Yaralanmaları   Karaciğer Sirozunun Belirtileri   Alerjik Rinit Sinüzit   Boyun Kireçlenmesi, Boyunda Kireçlenme   Prostat Tedavisi   İlk 6 Ayda Emzirme   Çocuklarda Aşılar   Kemik Metastaz   Akupunkturla Ağrı Tedavisi   Hamilelikte Kramp Ayak Sismesi Eklem Agrilari   Adale Krampları Tedavisi   Migren Nedir Migren Baş Ağrısı Hastalığı   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Diyabetlilerde Bağışıklık   Yaşlılarda Kırık Tedavisi   İdrar Kesesi Rahatsızlıkları   Cüzzam Lepra Tedavisi   Hepatit B Nedir?   Prostat İltihabı   Tifo Nedir?   Ülseri Olanlara Diyet Önerileri   Aids Virusu Lav Htlv III   Pelvik Açı Genişlemesi   Bel Ağrısı Tedavisi   Alopesi Nedir?   Kanser Tedavisi Nedir?   Tikler   Multipl Subpial Transseksiyon   Pazı Kemiği - Kol Kemiği   Yüz Kızarması   Bebeklerde Konak   Yılancık Hastalığı   Doğum Sonrası Kanama ve Atoni Kanaması   Orgazm Sorunları   Az Görme Görmenin Azalması   Bel Ve Boyun Fıtığı   Menenjit Hastalığı   Sistektomi   Bebeklerde Beslenme   Yılancık Deri İltihabı Cilt Bakımı   Hepatit B Aşısı   Obezite Cerrahisi   Beyin Sarsıntısı   Spastik Kolit Nedir?   Tennis Elbow   Dirsek Ağrısı   Göz Altı Morlukları   Öfke Yönetimi   Besin Alerjisi   Astımatik Krizler Anî Gelir Mi?   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   En Yakın Hastane   Arpacık Tedavisi   Zehirli Guatrın Belirtileri   Göz Hastalıkları   Hamileliğin Belirtileri   Kolesterol Niye Yükselir?   Tansiyon Nedir   Polen Aşısı Nedir?   Özefagus Hastalıkları   Lösemi Tedavisi   Gece İşemeleri ve Altına Kaçırma   Aids Kan Yoluyla Bulaşırmı   Saplantı Bozuklukları   Kulak Ameliyatı   Baş Ağrısı Migren Gerilim Tipi   İnsülin Tedavisi İnsülin Yetmezliği   Dirsek Protezi   Temporal Lobektomi   Deli Dana Hastalığı Bovine Spongioforme   Kondom Prezervatif Gebelikten Korunma   Dışkı Tutamama Encopresis Enkoprezis   Döküntü Nedir?   Çocuklarda ve Gençlerde Bel Ağrısı   Uterus Kanserleri   Yılan Sokması   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Alerjik Hastalıklar, Alerji Hastalığı   Bronşektazi Ameliyatı ve Tedavisi   Akciğer Kanseri Belirtileri   Diş Çürüklerinin Tedavisi   Kornea   Cinsel Sağlıkta Özel Durumlar   Tuzak Nöropati   Vajen Kanseri   Adet Görme Nedir?   Şeker Hastalığı Tedavisi ve Diyet   İşitme Ve Denge Hastalıkları   Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi   Hapşırık, Nezle ve Diğerleri   Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar   Hematri   Diyafrağma Hastalıkları, Hıçkırık (Singultus)   Karaciğer Hastalıkları Merkezi   Burun Tıkanıklığı Nedir?   Alerjik Konjunktivit Göz Nezlesi   Apandisit Ameliyatı   Kuş Gribi Virüsü Enfeksiyonu   Böbrek Neden Atar?   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Larenks Katı Engeller Tedavisi   Jinekomasti Rinoplasti   Yanık Tedavisi   Boynun Sıkısması Boyun İpi   Akut Kan Kanseri Tedavisi   Alzheimer Tedavisi   Burun Akıntısı   Akciger Absesi Akciğer Apsesi Tedavisi   Kalp Damar Hastalıkları   Vaginismus   Alerji Belirtileri Nasıl Ortaya Çıkar?   Ep Uyandırılmış Potansiyeller   Agorafobi Nedir ve Teşhisi   Varis Ameliyatları   Prozac Likit ilacı   Varislerin Tedavisi   Afektif Duygulanım Bozuklukları   Apandisiti Önlemek İçin Bir Çare Var Mıdır?   Romatizma Ağrısı   Migren   Zona Hastalığı (Herpes Zoster)   Mongolizm Nedir?   Evlilikte İlk Gece Korkusu   Çiçek Virüsü