Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Düz Tabanlık Tedavisi   Çalışan kalpte bypass   Çocukların Tik Sorunu   Obesite Obezite Cerrahisi Şişmanlık Tedavisi   Depresyon Nedir?   Böbrek Kanallarında Genişleme   Sigarayı Bırakan Bir İnsanın Vücudundaki Olumlu Gelişmeler Nelerdir?   Karında Şişlik   Epilepsi   Epididimit Epididimiorşit   Plevra Hastalıkları Plevra Nedir?   Diş Taşı (Tartar Nedir), Diş Taşı Temizliği   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Göz Altı Morluklarının Nedeni Nedir?   Aids Aşısı   Bilgisayarlı Tomografi Bt Ct Nedir   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Safra Yolu Taşı   Apandisit Nedir?   Vertigo   Veba Nedir?   Varis Ülseri   İdrar Kaçırma Tedavisi   Demir Zehirlenmesi   Göğüste Su Toplanması   Karaciğer Kanseri   Retrolental Fibroplazi   Yanık Tedavisi   Disparoni Kadında Ağrılı Cinsel İlişki   Gerilim Tipi Baş Ağrısı   Çene Protez Ameliyatları   Akupunktur   Kan Uyuşmazlığı   Migren Tedavisi   Mide Balonu   Tromboflebit   Glomus Tümörleri   Artrit Nedir?   Hemikranyektomi   Katarakt Hakkında Doğru Ve Yanlışlar   Kranioplasti   Torasik Outlet Sendromu   Karın Hastalığı Nedir?   Pülmoner Enfarktüs Neden İleri Gelir?   Hidrosefali   Gastrit Tedavisi   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Şakak Kemiği ? Temporal   Mezotelyoma   Kanserden Korunma Yolları   Nefes Borusu Tıkanıklığı İlkyardım   Aids Hastaligi Hakkinda Bilgiler   Portör Ne Demektir?   Deri Alerjileri   Normal Penis Gelişimi   Gut Hastalığı   Glomus Tümörleri Nelerdir?   Hidatik Kist Akciğer Kisti   Boğmaca Nedir?   Sivilce Tedavisi Nedir?   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Miyop Belirtileri   Primitif Nöroektodermal Tümör   Tüberkülin Deri Testi (PPD)   Migrenin Nedenleri Migren Neden Oluşur   Ekosistem Nedir?   Makula Dejenerasyonu   Stres Depresyon Stres Atma   Çocuklarda Seyahate Giderken   Gastroözefageal Reflü Özefajit   Makat Kanamaları   Pülmoner Enfarktüs   Şeker Şişmanlatır Mı?   Tüp Bebek Nedir?   Şaşılık Tedavisi   Alzheimer Tedavisi   Bebek Emzirme Saatleri   Adale Romatizması Nedir?   Deri ve Vücud Sağlığı   Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon   Hamilelik Şikayetleri   Cushing Addison   Ne Gibi Maddeler Alerji Yapabilir?   Alerji Hastaları İçin Tedavi Önerileri, Alerji Nasıl Engellenir?   Kondom Prezervatif Gebelikten Korunma   Menisküs Tedavisi   Şarbon Nedir (Antraks)   Kaş Kaldırma   Uykusuzluk   Sinüs İltihaplarında Cerrahi   Mide Kanaması   Diz Artroskopisi   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Bronşektazi Tanısı   Ayak Ağrısı   Yaşlılıkta Sık Görülen Beyin Hastalıkları   El Ve Ayak Titremeleri   Anestezi İlaçları ve Kremi   Kalp Krizi   Gürültünün Kulağa Verdiği Zarar   Etkilenme Fikirleri Nelerdir?   Göğüste Su Toplaması Nedir?   Bağırsak Kanseri   Penis Kırılması   Endometriozis   Crataegus   Kronik Bronşit Tedavisi ve Amfizem   Burun Akıntısı   Dişler için Ozon Tedavisi ve Lazer   Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar   Kırık Çıkık İçin Bitkisel Çözümler   Yarım İnme İnme Tedavisi   Protein Diyeti   Eksojen Depresyon Nedir?   Fibromiyalji Hastalığı   Ayak Bileği Burkulması   Bademciklerin Büyümesi   Aşırı Kilo (overweight) Nedir?   Çocuklarda Kansızlık   Hepatit D   Genel Endişe Hali - Anksiyete Ölçeği   Alerjik Durumlarda Erken Teşhis Önemli Midir?   Epilepsi (sara)   Nefroz Nedir?   Böcek Allerjisi   Alkolün İnsan Sağlığına Zararları   Hipertansiyon Nedir?   Ulnar Oluk   Cinsel Dürtünün Az Olma Nedenleri   Burun Polipleri Nasıl Tedavi Edilir?   Hamilelikte Aşı   Prostat Ameliyatı   Esansiyel Tremor Nedir?   Prostat Ameliyatları   Anjiofibromlar   Kakao yağı nelere iyi gelir?   Astım, Alerjik Astım   Apandisitte Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar   Kalp-Damar Hastalıkları Ve Diş Tedavisi   Dissosiyatif Bozukluklar   Vücudda Ateş Ölçülebilir Yerler   Hava Basıncı Travması Teşhisi   Travmatik Artrit   Gece Ağrıyan Dişe Ne Yapmalıyız?   Glomerünolefritin Nedenleri   Fobi Hastalığı ve Panik Anksiyete   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   Karaciğer Sirozu Nedir?   Bel Soğukluğu   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Astım Bronşit   Topuk Kemiği   Glioblastoma Multiforme   Endosperm Nedir?   Kızarıklık Yanma ve Kabarıklık   Erken Boşalma Tedavi Yöntem Ve Teknikleri   İlaç Zehirlenmesi   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Zekâ Geriliği   Baş Dönmesi Nedir?   Huzursuz Bacak Sendromu   Saç Bitleri Uyuz Hastalığı ve Tedavisi   Hıv Enfeksiyonu Ve Aıds   Kronik Kan Kanserleri   Diabet Ve Göz   Ülser Ve Sigara   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Solunum Yetersizliği Kronik Obstruktif Akciğer   Yüz Nevraljisi Trigeminal Nevraljisi   Nörosonoloji   Prostat   Diş Fırçalama Teknikleri   Sjögren Sendromu Nedir?   Kısırlık Nedenleri   Difteri Kuş Palazı Aşısı   Uyku Bozukluğu   Vertigo Cerrahisi   Alerjik Konjunktivit Göz Nezlesi   İdrar Tutamamak