Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Enflamasyon Nedir?   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?   Pülmoner Enfarktüsün Belirtileri Nelerdir?   Kanser Diyeti   Karotis   Ağız Kanseri Nedir   Prostat Ameliyatları   Hava Basıncı Travması Belirtileri   Kadın Hastalıklarında Endoskopik Cerrahi   Hamilelik Diyeti   Diş Apsesi ve İltihap Tedavisi   Bel Okulu Nedir?   İskemi Kalp Krizi   Karaciğer Nakli Kimlere Yapılır?   Tifüs Hastalığı   Peptik Ülser   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   İskemik İnme Belirtileri   Sıtma Hastalığının Tedavisi   Anevrizma   Ürodinami   Obstetrik Palpasyon   Baş Kemikleri - Kafa Kemikleri   Boğmacanın Tedavisi Nedir?   Kulunç Romatizması   Kalp Krizi Nedir?   Tansiyon Yükselmesine Bağlı Baş Ağrısı   Subdural Hematom   Uyku Apnesi Uykusuzluk   Erkeklerde Orgazm Bozukluğu   Doğum Sonrası Cinsel Sorunlar   Barsak Ameliyatları   Anksiyete Bozuklukları   Göz Tansiyonu Yüksekliği   Dış Gebelik Nedir?   Kıl Dönmesi Dermoid Kist Pilonidal Sinüs   Böbrek Tüberkülozu   Retrogasserian Radyofrekans Termokoagulasyonu   Kansızlık   Plörezi ve Göğüs Ağrısı   Apandisit Hastalığı Nedir?   Pamukcuk Nedir?   Mide Ülseri Nedir Belirtileri Nelerdir   İş Yeri Kazaları ve Çesitleri   Prostat Kanseri Tedavisi   Aids Korunma Yollari Yontemleri   Koroner Stent Nedir?   Kron Hastalığı   Felç Hastalarına Spastik Hastalara Botox Botoks   Ağız Kokusu Halitozis   Meme Dikleştirme Nedir?   Hava Basıncı Travması Tedavisi   Gammaglobülin ve İmmün yetmezlik Sendromu   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Burunda Kırık Tedavisi   Kranioplasti   Süt Dişleri   Çocuğun Odası, Bebeğin Odası   Yüksek Tansiyon Nedir?   Tecavüz Cinsel Taciz   Ağrısız doğum nasıl olur?   Ortodonti Tedavisi   Alerjik Astımdan Korunma   Kekeleme Nedir?   Kalp Hastalıkları Ve Cinsellik   Hipermetrop Belirtileri Göz Tansiyonu   İdeal Meslek Seçimi   Migren Belirtileri   Karnım Açlıktan Kazındığında Bunu Nasıl Giderebilirim?   Diz Artroplastisi Sonuçları Nasıldır?   Okul Öncesi Beslenme   Cinsel Dürtünün Az Olması   Otizm Bozukluklar   Miyokard Enfarktüsü Akut   Karpal Tünel Sendromu Kts   Tiroid Kanserleri   Zona Nedir?   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Mide Kanseri Mide Kanseri Belirtileri   Prostat Belirtileri   Ülseratif Kolit Hastalığı Nedir?   Şarbon Nedir?   Entellektüelleştirme Nedir?   Kolesterol Ve Beslenme   Çocuklarda Nezle   Demans Testleri   Dogumda Kardinal Hareketler   Boyun Tutulması Tedavisi   Vep Görsel Uyandırılmış Potansiyeller   Çocuklarda Zatürre   Dölyolu Akıntısı   Sağlıklı Zayıflama Diyeti   Pülmoner Enfarktüs   Kronik Kan Kanserleri   Terleme Tedavisi   Sakız Çiğnemek Çürüğü Önler Mi?   Dermatitis Nedir?   Göğüs İskeleti, Toraks Nedir, Toraks Anatomisi   Diş Ve Diş Çekimi Ağrısı   Siyatik   Yanlış Beslenme Nedir?   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Paget Hastalığı Kemikte Osteitis Deformans   Vitaminler-beslenme Nedir?   Romatizma   Omurga Kemik Eğrilmesi Skolyoz Lordoz   Hepatit B   Burun Kanaması   Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir   Testis Torsiyonu Ekstravajinal İntravajinal   Crohn Hastalığı Regional Enterit   Egzama   Orgazm Bozuklukları   Pazı Kemiği - Kol Kemiği   İş Yaşamında Bel Ağrısı   Hiperhidrozis   Allerjik Astım   Bir Eklemden Sıvı Akıtmak Ne Demektir?   Çocuklarda Kafatası Travması   Sırt Tutulması Sırt Ağrısı   Hiper Aktivite   Normal Penis Gelişimi   Burun Polipleri Neden Kaynaklanır?   Akciğer Kistlerine Nerede Rastlanır?   Romatid Artrit Hastalığı Nedir?   Hepatit C Tedavisi   Pineal   Hamilelikte Kasinti Gebelikte Akinti Gelmesi   Alerji Riski Altında Olanlar   Uyuşturucu Bağımlıları ve Aids   Kaza nedir Travma Nedir   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Yiyecek Alerjisi; Besin Alerjisi, Gıda Alerjisi, Süt Alerjisi, Balık Alerjisi   Karaciğer Sirozu İle Yaşamak   Akromegali   Gastrik Hiperasidite Gastropitoz Kardioosefagal Spazm   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Premedikasyon Nedir?   Bulaşıcı Hastalıkların Sebepleri   Ateşli Romatizma   Hidatik Kist Akciğer Kisti   Anevrizma Kliplenmesi   Damak Kemiği   Yüz Felci Tedavisi   Aşılama Çalışmaları   Apandisit Ameliyatı   Gebeliği Reddetme   Nefes Darlığı   Hirşutizm   Çocuklarda Aşı Dönemleri   Tükürük Bezi Tümör Cerrahisi   Romatizma Artrit Hastalığı Tedavisi   Kemik Kanseri   Çocuklarda Bebeklerde Havale Geçirme   Sertleşme Kusuru   Akut Karın Radyolojik Tanı   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Baş Ağrısı Ve Göz Sorunları   Klamidya Enfeksiyonu   Alzheimer Hastalığı Tedavisi   Pankreas Başı Kanseri   Güneş Yanıkları   Parkinson Hastalığı Belirtileri   Yeni Doğan Sünneti   Alerjiler Kalıtım Yolu İle Geçebilir Mi?   Ödem Nedir?   Zona Kurdeşen   Cinsel Yaşam Nedir?   Angina Pektoris   Aşılama   Bademciklerin Büyümesi   Tularemi Nedir?   Dumping Sendromu Diyeti   Mükoviskoidoz   Hepatit ( Sarılık )   BCG Aşısı Nedir?   Karında Ağrı Tanısı   Dalak Ağrısı   Göz Hastalıkları