Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Çocuklarda Sarılık Nedir?   Topuk dikeni tedavisi   Cpap Cihazı   Osteoartrit Belirtileri   Artrit Nedir?   Kolloid Kist   Kıl Dönmesi Dermoid Kist Pilonidal Sinüs   Endişenin (Anksiyete) Doğal Tedavisi   Atelektazi   Diş Ağrısı Diş Sağlığı Tedavisi   Lösemi   Meme Büyütme Nedir?   Gebelikte Kan Uyusmazligi Nedir   Ülseratif Kolit İltihabi Barsak Hastalığı   Bebeklerde Susuz Kalma Hastalık   Etkilenme Fikirleri Nelerdir?   Pankreas Kanseri Belirtileri   Eklem Burkulmalarının Tedavisi   Burun Ve Sinüs Tümörleri   Melanoma Kanseri   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Bebek Mamaları   Yiyecek Alerjisi; Besin Alerjisi, Gıda Alerjisi, Süt Alerjisi, Balık Alerjisi   Kan yolu ile zehirlenmeler   Penis Eğriliği   Omuz Distosisi   Kolesterol Ve Yüksek Tansiyon   Tifo Nedir?   Lavman Uygulamasi Nasil Yapilir   Rett Sendromu ve Bozukluğu   Bilgisayar Ve Boyun Fıtığı   Estetik Burun Ameliyatı Septum Deviasyonu   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Aşıların Tarihçesi   Alkol Kullanımı ve Metabolizma Bozuklukları   Lenfosit Nedir?   Tedavi Edilmeyen Bir Gut Artriti Ne Gibi İlerlemeler Gösterir?   Salisilatlar Nedir?   Diyaliz İğneleri   Anestezide Bulantı ve Kusma   Açık Kırıklar   Zührevi Hastalıklar   Ter Bezi Apseleri İsilik   Aort Cerrahisi   Demir Zehirlenmesi   Kişilik Bozuklukları Nelerdir   Tansiyon Düşüklüğü   El Parmaklarının Damar Hastalıkları   Tularemi Hastalığı   Migren Tedavisi   Rahim Kanseri Nedir?   Misvak Nasıl Kullanılır?   Gebelik Süreci Nedir?   Cushing Sendromu Cushing Hastalığı   Ankilozan Spondilit   Diş Apsesi   Gastrointestinal Alerjiler Hangileridir?   Böbrek Taşı   Ankilozan Spondilit Tedavisi   Cinsel Bölgede Bit   Ayak Mantarı   Astrositom   Karpal Tünel Sendromu   Ağız Kanseri Tedavisi   Kırıklarda İlkyardım   Burun Kanamaları Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?   Kepçe Kulak Düzeltme Operasyonları   Ultrason   Şeker Hastalığını Önlemek İçin Ne Yapılmalı   Safra Kesesi Çamuru   Şok Geçirme Bilinç Kaybı   Sistit Nedir?   Alzheimer Hastalığı Nedir?   İnsan Isırması   Ülser Delinmesi ve Tedavisi   Sporcu Beslenmesi   Saplantı Bozukluğu   Karpal Tünel Sendromu Nedir   Akupunktur Nasıl Etki Ediyor   Böbrek Naklinde Doku Uyumu   Düz Taban   Sporcularda Bel Ağrısı   Karaciğer Kanseri Nedir?   Kol Kırıkları Kol Kırığı Tedavisi   Engram Nedir?   Erken Boşalmanın Tedavisi   Kaş Kaldırma Estetiği Nedir?   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Gerilim Ve Baş Ağrısında Akupunktur   Sinüzit Neden Olur?   Kas Hastalıkları Nelerdir?   Enfeksiyöz Mononükleoz Hastalığının Komplikasyonları Nedir?   Siroz   Ventrikül Genişlemesi   Yapay Eklem   Kol Damarlarının Hastalıkları   Deri Alerjisi Nedenleri   Kulunç Ağrısı Nedir?   Homopati Nedir?   Dış Gebelik Nedir?   Bulaşıcı Hastalık Enfeksiyonları   Haşimato Hasimato Hastalığı   Veba Nasıl Önlenir?   İnme Cerrahi Tedavisi   Romatid Artrit Hastalığı Nedir?   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Glokom Teşhisi   Mide Ülseri Nedir?   Piyelonefrit Nedir   Yeni Doğan Bebeklerde Troid Yetmezliği   Kan Kanseri   Ortapedik Ayakkabı Nereden Alınır   Üveit   Hipernatremi Sodyum Tedavisi   Hareket Sistemi - İnsan İskelet Yapısı   Effüzyon Nedir?   Alkol Bağımlılığı Alkolizm Alkol Tedavisi   Over Kanseri   Koporoz Kupnoz Hastalığı Çatlamış Kılcal Damar Koporoz Tedavisi   Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi   Göz Altı Morluklarının Nedeni Nedir?   Gebelik Ve Cinsellik   Bağışıklık Aşıları   Anestezide Karar Verme   Kalp Krizi Belirtileri   Ağız İçi Tümörleri Nelerdir?   Astigmat   Prostat Tümörü   Bebeklerde İshal Nasıl Teşhis Edilir?   İncinme   Baş Ağrıları Migren Menenjit   6 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Behçet Hastalığı   Safra Kesesi Hastalığı   Çene Protez Ameliyatları   Trachetomy Nedir?   Çocuklarda Yetişkinlerde Dişlerin Çürümesi   Kızamıkla İlgili Merak Ettikleriniz   Tansiyon Aletleri Çeşitleri   Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı   Guatr Tedavisi   Kanserde Erken Tanı   Burun Estetiği Fiyatları   Byssinosis Nedir?   Sosyal Fobiler   Müshil Almak Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Aids Kanserler Kaposi Sarkomu Lenfomalar   Ödem Nedir?   Çay ve Kahvenin Zararları   İleri Zeka Eğitimi   Vücud İsısı Ateş Yükselmesi   Zekâ Geriliği   Safra Kesesi Polip   Sarı Humma Nedir Ve Nasıl Bulaşır?   Gaz Zehirlenmesi   Bel Ve Boyun Fıtığı   Alzheimer Belirtileri   Oküler Protez Göz Protezi   Febril Konvülsiyon   Kafa Tabanı Tümörleri   Hemoroid Basur   Göz Tansiyonu Yüksekliği   Alkol Kullanımına Bağlı Bedensel Bozukluklar   Diyet Hataları   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   İdrar Yollarında Yanma   Diabet Diyabet Şeker Hastalığı Tedavisi   Ayak Bileği Burkulma Tedavisi   Haemophilus influenzae tip b   Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Aids Tehlikesi   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Penis Büyütme Teknik Ve Ameliyatları   Kolesterolu Düşüren Besinler   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Safra Kesesi Hastalıklarının Belirtileri   Romatizma Ağrısı   Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanimi   Aids Hastaligi Nasil Bulasir Cinsel Temasla   Echo Virüsü Hastalığında Nasıl İlaçlar Kullanılır?   Alkol ve Kan Hastalıkları