Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Dirsek   Enfeksiyöz Mononükleozun Gelişme Süresi   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Öksürük ve Balgam   Ürtikerin Sebepleri Nelerdir?   Egzamanın Nedenleri   Ekstazi Durumu   Dizanteri   Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nedir?   Çıkık   Internal Podalik Versiyon   Kolesterol Yüksekliği   Alerji Testi, Alerji Testleri, Rast Alerjik Test   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Çocuklarda Kafatası Travma   Katarakt Nedenleri   Mastektomi   Efor Sendromu Nedir?   Endometriosis   İşitme Kayıpları   Gebelik Ve Seks Nedir?   Kulak İltihabı   Çocuk Düşürme Nedenleri   Sarkoma Nedir?   İyi Kolesterol   Kepçe Kulak   İlaç Alerjisi   Kol Kırıkları Kol Kırığı Tedavisi   Katarakt Ameliyatı Doktorları   Kırmızı Benler Kırmızı Et Beni   Bronşektazi   Herpes Tedavisi ve Aşı   Meme Küçültme Ameliyatı   Kasık Ağrısı   Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Bozuklukları   Parkinson Hastalığı Parkinson Sendromu   Bronşektazi Tedavisi   Deri Mantarı   Kafa Tabanı Tümörleri   Burunda Beliren Rahatsızlıklar   Zatürre Belirtileri ve Hastaligi   Mide Ülseri Tedavisi   Pnömokok Aşısı Streptokok Pnömoni   Saman Nezlesinin Yaygınlığı Ne Ölçüdedir?   Parkinson Hastalığı Belirtileri   Fiziki Alerjinin Belirtileri Nelerdir?   Romatizma Ağrısı   Burkulmada İlkyardım   Tiroid Kanseri Tedavisi   Vertigo Nedir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Tefani   Çocuklarda Sünnet   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Diş Kanaması   Buerger Hastalığı   Bel Soğukluğu   Diz Protezi Ameliyatı   Kalça Çıkığı   Bebek ve Çocuklarda Menenjit   Şarbon Siyah Yara   Burun Sinüsleri   Alerji Riski Altında Olanlar   İlk 6 Ayda Emzirme   Ektretemporal Lob Rezeksiyonları   Whipple Yöntemiyle Pankreas Kanseri Ameliyatı   Göz Sulanması   Ülser Çeşitleri   Temas Egzaması   Sıtma (Malarya Hastalığı)   Silikon   Dalak Ağrısı   Duyma Kaybı   Diş Hekimi Korkusu   Hirşutizm   Ektopi Nedir?   Lejyonellosis Lejyon Hastalığı Nedir?   Gebelik Ve Guatr   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Anestezi Nedir?   İdrar Yolu Taş Hastalığı Nedir?   Ağız Yaraları   Alıç   Epilepsi ( Sara Hastalığı)   Gebelikte Hipertiroidi Belirtileri   Yürüme Analizi   Bebek İçin Ek Gıdalar Nelerdir   Mide Hastalıkları   Yaşlılık Hastaları Nedir?   Osteoporoz Kemik Erimesi   Cinsel Akıntı   Mesane Kanseri   Göze Yabancı Cisim Kaçması   Kızamık Hastalığı   İntragastrik Balon Nedir?   Kedi Isırması   Varis Tedavisi   Vajinizm   Artritin En Genel Türleri Hangileridir?   Elasyon Nedir?   Araknoid Kist   Yüz Ağrısı Nedir?   Ektoderm Nedir?   Anestezi   Subtalamotomi   Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi   Pediatrik Retinopati   Ağız Kanseri Tedavisi   AİDS'e Karşı Duyulan Gereksiz Korkular   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Sarılıklar İlgili Bitkisel Çözümler   Asd Tanı Nasıl Konulabilir?   Trafik Kazalarında Yaralıya Müdahale   Bademcik İltihabı   Göz Kapağı Düşüklüğü Pitosi Z   Epidural İle Doğum   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Bel Ağrısının Nedenleri Siyatik   Alerji Nedenleri, Alerji Neden Oluşur, Alerji Hastalıkları   Safra Yolu Taşı   Tüberküloz Plörezisi, Tüberküloz Plörezi Nedir?   Diyaliz Korkusu   Ektropion Nedir?   Bisinosis Nedir?   Kan Basıncı Tansiyon Nedir   Göğüs Yapısı göğüs kafesi   Doğum Sonrası Kanama ve Atoni Kanaması   Sinüs İltihaplarında Cerrahi   Bağışıklık Sistemi Nedir?   Sarkoma   Status Astmatikus Belirtileri Tedavisi   Lösemi Nedir?   Karotis   Belkemiği Kırığı Tedavisi   Gırtlak Kanseri Hastalığının Seyri Nasıldır?   Kronik Otit Cerrahisi   Cinsel Performans Anksiyetesi   Akut Bronşiolit Tedavisi Obstrüktif Akciğer Hastalığı   Ekstrapiramidal Sendromlar Nedir?   Tifüs Hastalığı   Oküloplasti Ve Göz Estetiği   Çocuk Kulak Burun Boğaz   Çocuklarda Kistik Fibrozis   Burun Sinüsleri Nerede Bulunurlar?   Çene Eklemi Hastalıkları ve Ağrısı   Bulaşıcı Hastalıkların Sebepleri   Nezle Nedir?   Diş Sağlığı Diş Eti Bakımı   Yumurta Kolesterol Açısından Kötü Mü?   Bronkoskopi   Testis Hastalıkları Ve Cinsellik   Böbrek Nakli Nedir?   Dişin Yapısı   Sistit Nedir?   Şeker Eksikliği Koması   Akciğer Embolisi Nedir?   Saç Kıran - Saçkıran   Kapak Şekil Bozuklukları   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Bronşektazinin Nedenleri   Leğen Kemiği   Grip   Günümüzde Bakteriyel Artrit   İshal Nedir?   Obezite Nedenleri   Diyafrağma Evantrasyonu   Kanser Tedavisi   Taş Hastalığı Nedir?   Yeni Doğan Bebeğin Beslenmesi   Kuduz Hastalığı   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Diz Protezinde Ameliyatsız Tedavi   Diyafram Fıtığı   Efervesan Nedir?   Böbrek Üstü Bezi   Kulak Estetiği Nedir?   Akciğerlerin Anatomi Ve Fonksiyonları   Kronik Farenjit   Balon İle Sinüzit Tedavisi   Diyabetik Damar Hastalığı   Cüzzam Bulaşıcı Mıdır?