Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Beta Mikrobu Nedir?   Kas Hastalıkları   Alerji Nedenleri, Alerji Neden Oluşur, Alerji Hastalıkları   Anestezi ve Dil Dudak Yaraları   Papilloma Virüsü   Anoreksi   Anesteziye Hazırlık   Kızamıkla İlgili Merak Ettikleriniz   Akciğer Apseleri Nedir?   Kızlık Zarı Tamiri   Astım ve Alerji İlişkisi   Atopik Deri İltihabı Nedir?   Aşk ve Cinsel Hayatta Aids   Kırık Çeşitleri   Sünnet   Hidrosefali   Ameliyatsız Estetik   Trikomonas Hastalığı (trikomoniyaz)   Bebeklerde Yanık   Ektropion Nedir?   Bebeklerde Beslenmenin Önemi   Penis ve İlk Ejekülasyon (Döl Gelmesi)   Memenin Yeniden Yapılandırılması Nedir?   Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu   İnme Sonrası Konuşma Terapisi   Bebeklerde Şaşılık Tedavisi   Dang Hastalığının Aşısı Var Mıdır?   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Böbrek Nakli   Barotravma Tedavisi   Burkulmada İlkyardım   Bel Ağrısında Eğitim   Makat Kanamaları   Ülseratif Kolit Tedavisi   İlâca Karşı Alerji Teşhisi Nasıl Konabilir?   Fonksiyonel Besinler Ne Demektir?   Pülmoner Enfarktüsün Belirtileri Nelerdir?   Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi   İdrar Yolları Hastalıkları   Myom   Kırık, Kemik Kırıkları   Zehirlenme nedir?   Epilepsi Sara Hastalığı   Allerjik Astım Tanısı   Elektrik Kazaları Elektrik Çarpması   Akut Glomerülonefrit   Kemoterapi Uygulaması   Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık   Baş Kemikleri - Kafa Kemikleri   Böbrek Kanserinde Kemoterapi   Eng - Elektronörografi   Akustik Tümör Cerrahisi   Romatizma   Kuyruklu Vatoz Isırması   Divertikülit Nedir?   Apse Nedir?   Şizofreni Nedir?   Migren Nedir Migren Baş Ağrısı Hastalığı   Kronik Böbrek Yetmezliği ve Üremi   Bademcik İltihabı Tanısı   Koroner Anjiyografi Nedir?   Lazer ile cilt tedavisi   Üreme Endokronolojisi   Burun Estetiği Ameliyatı   Teofilin Zehirlenmesi   Dogumda Kardinal Hareketler   Akciğer İnfeksiyonlarında Plevra Sıvısı   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Diş Dolgusu   Kalp Sağlığı Beslenme Diyet   Akciğer Tümörleri   Kırık Burnun İyileşmesi Ne Kadar Sürer ?   İncinme   Akut Bronşit Obstrüktif Akciğer Hastalıkları   Kişilik Bölünmesi   Safra Taşının Tanısı   Basit Migren Migrensel Nevarji Abdomen   Psöriasis Sedef Hastalığı   Burun Estetik Ameliyatları Rinoplasti   Hipertansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon   Prostat Ameliyatı   Lavman ve Kabızlık   Alerjiler Tehlikeli Olabilir Mi?   Meme Kanseri Taraması   Hava Basıncı Travması Belirtileri   Mide ve Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Anestezi Öncesi Açlık Süresi   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Atelektazi Akciğer Büzüşmesi   Anksiyete Bozuklukları ve Nedenleri   Alerjiler Önlenebilir Mi?   Kontakt Lenslerle Hangi Sorunlar Yaşanabilir   Mide Ülseri   Kemoterapi Sonrası Kontrol   Şeker Hastalığı Tedavisi ve Diyet   Deri Alerjisi ve Egzama Hastalığı   Prematur Ejekulasyon   Plevra Sıvısının İncelenmesi   Röntgencilik (Voyörizm)   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Endokard   Ses Kısıklığı   Siyatik Lumbago ve Tedavisi   Tikler   Meme Büyültme Ameliyatı   Yüz Kemikleri Üstçene Kemiği   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Egzibisyonizm Nedir?   Kranyofaringioma   Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Cushing Addison   Çocuklarda Kabızlık Altına Kaçırma   Difteri Boğmaca Tetanoz Aşısı Dbt   Çekirge Duruşu   Braın Haemorrhage   İstenmeyen Doğumlar   Sertleşme Kusuru   Adet Görme   Tinnitus   Kırık Belirtileri   Kızamıkcık   Bel Ağrısı Tedavisi   Sapan Kemigi - Vomer   Vagal Stimülasyon   Zayıf Kişilerde Beslenme   Uyku Hastalığı   Bebeklerde Egzama Ekzama   Derm Abrazyon Cilt Soyma Dolgu Botoks   Cilt Bakımı   El Bileği Burkulması   Mantar Nedir?   Karaciğer Sirozu   Sarkık Meme   Diz Kırıkları   Çocuk Düşürme Nedenleri   Crohn Hastalığı Belirtileri   Yarık Damak   Akciğer Solunumu Hastalığı   Aura Dönemi Belirtileri   Panik Bozukluk   Tuzak Nöropati   Bebekte Şişme Hali   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Baş Ağrısı   Hepatit G   Medulloblastoma   Çocuklarda Kızıl   Burun Kanaması Neden Kaynaklanır?   Alzheimer Hastalığı Nedir?   Omurga Anatomisi   Kulaklar   Karında Ağrı Tanısı   Boyun Fıtığı   Sağlıklı Bir Boyun İçin Yapılması Gerekenler   Bulaşıcı Ve Virüs Hastalıklarının Nedenleri   Gastroözofageal Reflü Hastalığı   Asd Tanı Nasıl Konulabilir?   Aids Bulaşma Yolları   Ayak Ağrıları   Kemik Metastazı Nedir?   Kafa Travması Nedir?   İltihabi Barsak Hastalık Cerrahisi   Bel Ağrıları Nasıl oluşur?   Çocuklarda Aşılar   Kalın Bağırsak Kanseri İçin Şifalı Bitkiler   Aşılanma ve nörolojik hastalıklar   Homosistein   Gastritis   Subdural Hematom   Ameliyatsız Prostat Tedavisi   Boyun Ağrısı Boyun Fıtığı   Hipertansiyon Nedir?   Hamilelikte Çocuk Emzirme   Emülgatör Nedir?   Spastik Kolit Nedir?   Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı   Seker Hastalığı Ve Göz   Thermal Welding   Prostat Ameliyatları