Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Lumbar Disk Herniasyonu Bel Fıtığı   Lenfoma Belirtileri   Bel Fıtığında Fizik Tedavisi   Zayıflama Programları   Aşırı Terleme   Periferik Sinir Sıkışmaları   Fiziki Alerjinin Belirtileri Nelerdir?   Böcek Alerjisi   Mide Ekşimesi   Prostat Kanseri Nedir   Probiyotik Besin Ne Demektir?   Böbrek Yetmezliği Diyaliz   Orgazm Sorunlarında Tedavi   Özefagus Varis Kanaması   Böbrek Kanserinde Radyoterapi   Vulvar Vestibulit Sendromu   Sindirim Aksaklıkları   Yumurtalık Kanseri   Ağız Kokusu   Beriberi Hastalığı Tedavisi   Üveitin Belirtileri Ve Nedeni Nedir?   Genital Herpes (cinsel Bölgede Uçuk)   Çocuklarda Beyin Kanaması   Safra Taşı Tedavisi   Amipli Dizanteriden Korunma   Doğum Hallerinde Çok Acı Çekilmesi Gerekli Midir?   Sigara Çürük Yapar Mı?   Epilepsi Cerrahisi   Eksojen Depresyon Nedir?   Sıtma (Malarya Hastalığı)   Diş Protezi, Diş Protezleri   Boyun Omurları Boyun Omuru   Bagassosis Nedir?   Safra Taşının Tanısı   8 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Güneş Yanıkları   Akut Hepatit B   Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?   Koroner Anjiyografi   Hamilelikte Beslenme   Virüs Zatürreesi Nedir?   Lucey Driscoll Sendromu   Fraxel Lazer İle Yarasız Yüz Gençleştirme   Bebeklerde Susuz Kalma   Ürtiker Birkez Tedavi Edildikten Sonra Yeniden Tekrarlar Mı?   Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları   Kadınsal Ağrılar   Kısırdöngü   Tiroid Hastalıkları Tedavisi   Omuz Ağrısı Nedenleri   Blumia Nevroza Kilo Alma Verme   Apandisiti Önlemek İçin Bir Çare Var Mıdır?   Boyun Ağrıları   Ülser Diyeti Perhiz   Entrojeksiyon Nedir?   Klipsli Ets   Boğmaca   Romatizma Tedavisinde Akupunktur   Kızamıkcık   Romatizma   Dumping Sendromu Diyeti   Diş Çekiminden Sonra Ağzımızda Neler Olur?   Lpg İle Sellülit Tedavisi   Crigler Najjar Sendromu   Yanık Tedavisi   Glokom Nedir?   İshal Vakaları İçin Ne Zaman Tıbbi Yardıma Başvurulmalı?   Aids Bulaşma Yolları   Amebik Karaciğer Absesi   Gebeliğe Hazırlık Nedir?   İşitme Ve Denge Hastalıkları   İlâca Karşı Alerji Teşhisi Nasıl Konabilir?   Efektör Nedir?   Sedef Hastalığı   Gelişim Anomolileri   Galvanoterapi   Yüz Kızarması   Androloji   Radyoterapi   Nefrozun Tedavisi Nedir?   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Alkol Zehirlenmesi Tedavisi   Varis Tedavisi   Böbrek Yetmezliği Nedir?   Aşıların Tarihçesi   Osteoartritin Belirtileri Nelerdir?   Spor ve Beden Egitimi Nedir   Behçet Hastalığı Tedavisi   Karpal Tünel   Hepatit B Nedir?   Dişlerimiz İçin Önemli Mineral (Flor)   Vep Görsel Uyandırılmış Potansiyeller   Devic Hastalığı   Rayno Fenomeni   Kapak Şekil Bozuklukları   Beyin Tümörü   Ürtikerin Sebepleri Nelerdir?   En Yakın Hastane   Kafa Terlemesi   Pediatrik Ortopedi   Ülser   Sinir Blokları   Omurga Anatomisi   Kolon Kanseri   Migrende Akupunktur   Kızlık Zarı Tamiri   Yirmi Yaş Dişi   Çocuklar Büyüyünce Deri Alerjileri Geçebilir Mi?   Pankreas Başı Kanseri   Biyonik Kulak   Anestezi Nedir (PPT)   Mide Yanması Nedir?   Göğüs ve Göğüs Ucu Yarası   İdeal Kilo Hesaplama   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Hipermetropi Yakını Görememe   Doğuştan Katarakt   Gece Yanığı   Meme Dikleştirme   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Damar Bozuklukları Tansiyon   Gut hastaları için beslenme   Yeni Doğan Sünneti Nedir?   Kistik Higrom   Çocuklarda Tarama Testleri   Sigara Neden Zararlıdır?   Diz Protezi Ameliyatı   Herpes Tedavisi ve Aşı   İlaç Zehirlenmesi   Gıda Zehirlenmesi   Enflamasyon   Sporcularda Bel Ağrısı   Tularemi Nasıl Önlenebilir?   Anesteziye Hazırlık   Bel Soğukluğu Gonore   Kolerayı Önleme Yolları Nelerdir?   Adet Dönemi   Evlilikte İlk Gece   Protein Diyeti   Çocuklarda Altına Kaçırma   Bel ve Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir   Atelektazinin Sebebi Nedir?   Kronik Bronşit Tedavisi ve Amfizem   Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı Egzersizleri   Astım Hastalığı ve Nefes   Yaz İshali   Stent   Pektus Karinatum   Kolera Hastalığa Nerelerde Rastlanır?   Üfürüm   Kalp Masajı   Nörosonoloji   Bebeklerde Anne Sütü ve Önemi   Aids Hakkında Sık Sorulan Sorular   Burun Akıntısı   İdrar Kaçırmaya Botox Tedavisi   Barsak Kanseri   Uçuk ve AFT Hastalığı Tedavisi   Cushing Addison   Aids Kan Yoluyla Bulaşırmı   El Tarağı Kemikleri   Diş Kanaması   Göz Kanlanması   Öfke Kontrolü   Ağız Kanseri Belirtileri   İnfertilite Ve Ovulasyon Takibi   Multıple Skleroz   Myom   Emzirmenin Püf Noktaları   Papiller Tiroid Kanseri   Kuduz Hastalığı   Bebeklerde Göbek İltihabı Hastalıkları   Şişmanlık Nedir?   Multipl Subpial Transseksiyon   Amigdalohipokampektomi   Eeg Çekimi   Oksijen Toksisitesi, Toksisite Nedir?   Vajinal kuruluğun tedavisi   Kalça Çıkıkları   Göz Anjiosu