Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Nefes Darlığı Nedir?   Glomus Tümörleri   Zona Zona İçin Şifalı Bitkiler   Kuduz Nedir?   Gaz Zehirlenmeleri   Omurilik Pilleri   Dölyolu Akıntısı   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Dil Ülseri   Hepatit B Tedavisi   Diabetik Diyabetik Retinopati   Ekojenik Barsak   Çocuklarda Sinüzit   Anestezide Karar Verme   Orgazm Bozuklukları   Tansiyon Ölçme Teknikleri   Bunama Belirtileri ve Alzheimer   Kemik Kanseri   Okul Öncesi Beslenme   Böbrek Kanserinde Cerrahi Tedavi   Ecza Dolabı Malzemeleri İlk Yardım   Göz Altı Torbaları   Kemoterapi İle Tedavisi   Kızlık Zarı Bozulması   Vücut Dismorfik Bozukluğu   Uyku Hastalığı   İlkokul Çağında Cinsel Eğitim   Kaşıntı   Kısırlık Nedir?   Ergenlik Sivilceleri   Eşeyli Üreme Nedir?   Uçuk ve AFT Hastalığı Tedavisi   Fobi Hastalığı ve Panik Anksiyete   Bayılma   Sigara Neden Zararlıdır?   Kistik Fibroz Nedir?   Zehirlenme nedir?   Mevsimsel Alerjik Rinit   Penis Küçülmesi   Kırıkta İlkyardım   El parmağı kemikleri - Dizi kemikleri   Kalça Kireçlenmesi   Apandisit   Şekersiz Diyet Diabet   Ventrikül Genişlemesi   Bebeklerde ve Çocuklarda Aşı Planı   Boşanmaların Çocuk Üzerinde Etkileri   Yarım İnme İnme Tedavisi   Viagra Nedir?   Bel Soğukluğu Doktorları   Akupunktur Ve Sigara Bırakma   Aort Darlığı   Zatürre Pnömoni   Çocuk Kulak Burun Boğaz   Guatr Sebepleri   Kist Hidatik Karaciğer Kisti   Katarakta Yol Açan Nedenler   Bel Ağrıları Bel Ağrısı Bel Fıtığı   Ercp   Çocuklarda Duyma Bozuklukları   İlk 6 Ayda Emzirme   Karaciğer Kanseri   Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis   Diabetik Retinopati Nedir?   Allerjik Bronşit   Kanser Diyeti   Kulak Kiri Nedir?   Baş Ağrıları Migren Menenjit   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Gaz Değişimi Akciğer Fonksiyon Testi   Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Nedir?   Sistit   Trigeminal Sinir Dal Avulsiyonu   Echo Virüsü Hastalığında Nasıl İlaçlar Kullanılır?   Farenjit Boğaz Ağrısı   Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi   Akut Bronşit Tedavisi   Aids?te Kuluçka Dönemi   Kronik Böbrek Hastalığı   Histerektomi   Anne Sütü Kesilmesi   Burunda Estetik Cerrahi   Karnım Açlıktan Kazındığında Bunu Nasıl Giderebilirim?   Hamilelikte Kemoterapi   Lenf Kanseri Tanısı   Diz Artritinde Ameliyat Olmazsa Ne Olur?   Yaşlılarda Kalça Kırığı   Doğum Kontrolü Yöntemleri   Emzirmenin Püf Noktaları   Göz Kapağının İçe Dönmesi   Gözkapağı İltihabı Nedir?   Boyun Egzersizleri   El Cerrahisi El Yaralanması   Akut Bronşitte Fiziki Bulgular   Kızılın Nedenleri   Gebeliği Reddetme   Astım İle İlgili Dogru Ve Yanlışlar   Tansiyon Aletleri Özellikleri   Deri Alerjileri Hangileridir?   Anosmi   Tomosentez   Beyin Damarı Kökenli Hastalıklar   Varis Nedir?   Kalp Boşluğunda Ekojen Odak   Hipermetropi Yakını Görememe   Özefagus Nedir?   Larenks Kanseri   Kıkırdak Zedelenmeleri   Fenilketonüri Nedir Hastalığı Çengelli Kurt   Hamilelikte Beslenme   Kemik Kırıkları   Bağışıklık Sistemi   Bağışıklık Aşıları   Hamilelikte Kansizlik Gebelikte Anemi   Omurga Nedir Omurga Kemikleri   Ateş Ölçmenin İlkeleri   Frengi Sifiliz Cinsel Enfeksiyon   Üveit Nedir?   Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Tedavisi   Sistit Had İdrar Tutulması   Hepatit D   Cinsel Yaşam Nedir?   Hymen Bekaret Bozma   Gece Yanığı   Agorafobi Panik Bozukluk   Bilgisayar Sırt Çantası ve Bel Ağrısı   Elasyon Nedir?   Aft Hastalığı   Ekinokok Nedir?   Mikst Tümörler   En Yakın Hastane   Şişmanlığın Önlenmesi   Baharatlı Yiyecekler Ülser Yapar Mı?   Şaşılık Tedavisi   Engellilere Ağız-Diş Sağlığı   Çocuklarda Nezle   Satılık Böbrek   Bayılma Senkop   Barsak Parazitleri   Mezansefalotomi   Anestezi Nedir (PPT)   Dış Kulak Yolu İltihabı Enfeksiyonu   Amnios Sivisi Amnios Sivisinin Zararlari   Mide ve Onikiparmak Bağırsağı Ülseri   Antibiyotikler Artrite Yardımcı Olabilir Mi?   Yukarı bakan köpek duruşu   Cinsel Estetik   Koroner Bypass   Bitkisel Zayıflama Ürünleri İle Kilo Vermek   Aşırı Tüylenme Kıllanma   Testis Kanseri   Çocuklarda Ateş   Göz Kapağı Tümörü   Atelektazi Nedir?   Zehirlenme Çeşitleri nelerdir?   Mide Yanması Nedir?   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler   Bronşial Astma Hastalığı Hakkında Bilgiler   Gece Yatmadan Önce Bir Şeyler Atıştırmak Zararlı Mı?   Jinekomasti   Ayak Ağrıları   Ameliyatsız Aort Tedavisi   Aşılanma ve kanser Aşısı   Preeklampsi Nedir Eklampsi Nedir Belirtileri   Siyatik Ağrı   Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?   Romatizmal Artritin Sebebi Nedir?   Karaciğer Kanseri Nedir?   Çene Protez Ameliyatları   Milyer Tüberkülozu   Ürtiker Nedir?   Yatak Yarası Tedavisi Bakımı   Kızlık Zarı Dikimi   Timpanoplasti   Wegener Granulomatosis   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Anesteziye Hazırlık   Boğmaca