Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Mantar Zehirlenmeleri   Gebelik Süreci Nedir?   Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Aids Tehlikesi   Çene Protez Ameliyatları   Alerji Ne Ölçüde Yaygındır?   İleri Zeka Eğitimi   Hidatik Kist Akciğer Kisti   Çene Eklemi Bozukluğu   Tok Tutucu Kemer Mide Kemeri Tokluk Kemeri   Cilt Kanseri Nedir?   Boy Kısalığı Tedavisi İllizarov Yöntemi   Ağrı   Yanık Doktoru Yanık Estetiği   Akut Lenfositik Lösemiden Korunma   Hiyalin Zar Hastalığı Nedir?   Emg Elektromiyografi   Bacakların Atardamar Hastalığı   Okulda Alerji Güvenliği   Akciğer Kanseri Nedir?   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Hıv Virüsü Aşısı   Emülgatör Nedir?   Astım İlaçları   Çocuk Ve Gençlerde Anksiyete Bozukluk   Kuduz Önlenebilir Mi?   Bel Soğukluğu Nasıl Tedavi Edilir?   Gebelik Testleri Hamile Gebe Takibi   Status Astmatikus Belirtileri Tedavisi   Torasik Outlet Sendromu   Tiroid Kanseri Tedavisi   Ayak Tarağı Kemikleri   Safra Taşları   Çocuk Beslenmesi   Erektil Disfonksiyon İktidarsizlik : Nedenleri Risk Faktörleri Ve Tedavi Seçenekleri   Travmatik Artritin Tedavi Yolu Nedir?   Kemoterapi   Bel Ağrısı Bel Fıtığı İle İlgili Terimler   Arterioskleroz Damar Sertliği   İlaç Zehirlenmesi   Cüzzamın Tedavi Yolları   Diabetik Retinopati   Aids Tablosu Kaposi Sarkomu   Elektroansefalografi Nedir?   Antiseptik   Hodgkin Hastalığı   Dogumsal Kalp Hastalıkları   Kronik Bel Ağrısı   Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?   Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?   Ani Kalp Durması   Göğüste Su Toplaması Nedir?   Çocuklarda Seyahate Giderken   Tamponsuz Butun Ameliyatı   Romatoid Artrit   Üveit   Ergenlik Dönemi Sivilceleri   Kemiklerin Yapısı   Omuz Ağrısı Tedavisi   Radiofrekans İle Burun Cerrahisi   Sindirim Aksaklıkları   Bütün Akciğer Tümörleri Kanserli Midir?   Endişenin (Anksiyete) Doğal Tedavisi   Gut Artriti   Boğaz İltihabı   Akciğer Kanserinin Yerleşim Yerleri   Romatizmal Artritin Tedavisi Nedir?   Akut Bronşit   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Disparoni Nedir?   Penis Küçülmesi   Menstruasyon (Adet Görme)   Aşırı (Çok) Su İçmek Hastalığı   Miyop Nedir?   Sara Hastalığı   Yanık Kontraktürüyanık Cerrahisi   Şeker Hastalığını Önlemek İçin Ne Yapılmalı   Akut Sinüzit Sinüzit Belirtileri   Kız Çocuklarında İlk Adet Görme Menarş   Hipofiz Bezi Tümörleri   Sarkoidosis Nedir (Sarcoidosis)   Apandisitte Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar   Çocukluk Çağı Baş Ağrıları   Ultrasonografi Ultrason Usg Us   Rahim Uterus Anatomisi   6 Aylık Bebeğin Beslenmesi   Mikroplardan Korunma Yolları   Bebeklerde ve Çocuklarda Aşı Planı   Yapay Eklem   Zatürre Nedir?   Emosyonel Yoksunluk   Mesane Kanseri Nörojenik Mesane   Akromegali   Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı   Böcek Alerjisi   Toksoplazmoz Hastalığı   Osteoporoz Tedavisi   Diş Hekimi Korkusu   Nörozlar Korku   İntragastrik Balon Nedir?   Presbiyopi   Stent   Zayıflama Programları   Akut Hepatit C Tedavisi   Çocuklarda Kabızlık Altına Kaçırma   Sigara Alışkanlığı Sigara Bırakma   Menopoz   İdame Tedavisi Gerektiren Durumlar   Sedef Hastalığı   Osteoartritin Sonuçları Ne Olabilir?   Şeker Hastalığı Tedavisi ve Diyet   Tifo Hastalığında Kesin Teşhis Nasıl Elde Edilir?   Pnömotoraks Nedir   Bruselloz Nasıl Önlenebilir?   İskorpit Isırması   İmmünsüpresif tedavi uygulanan çocuklarda aşılama   Akut Mediastinitis Hastalığı Nedir?   Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Nedir?   Doğum Ağrısı   Mikrop Nasıl Bulaşır?   Sigara Bağımlıları İçin Kanserden Korunma Yolları   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Tonsil   Damar Sertliği Tedavisi   Dışkı Tutamama Encopresis Enkoprezis   Trombotik Trombositopenik Purpura Ttp   Az Görme Görmenin Azalması   Soluk Tıkanmaları ve Tedavisi   En Sağlıklı Yağ Hangisi?   Varikosel Kısırlık Sebebi Midir?   Kuduz   Bel Soğukluğu Nedir?   Kardeş Kıskançlığı   Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing   Zehirlenme Çeşitleri   Burun Sinüsleri Nedir?   Apandisitin En İyi Tedavi Yolu Nedir?   Çocuklarda Şaşılık   Virüs Pnömonileri   Ayak Masajıyla Gelen Sağlık   Antibiyotikler   Akciğer Kanseri Nedir Belirtileri Nelerdir   Boyun Tutulması Tedavisi   Sarkoidoz   Yüksek Kolesterolün Vücuda Zararları   Deri Alerjileri Hangileridir?   Aşılanma ve splenektomi   Gebelikte iliski Hamilelikte Cinsel İliski   Kepçe Kulak Estetik Tedavi   Sigara Ve Mesane Kanseri İlişkisi   Aşk ve Cinsel Hayatta Aids   Karaciğer Nakli   Pet Positron Emission Tomography   Bebeğinizin Göz Rengi Ne Olacak?   Yetişkinlerde Ortakulak İltihabı   Çiş Kaçırma   Burger   Penil Cilt Hastalıkları   Efervesan Nedir?   Sisteskopi   Talasemi Akdeniz Kansızlığı Anemisi   Titreme   Dalış Kazaları Denizaltı Dalış   Akut Skrotum Sebepleri   Sigarayı Bırakma Yolları Nelerdir?   Anestezi Muayenesi   Apandisit İle Bulantı Ve Kusma   Böbrek İltihabı   Mide Ülseri Nedir?   Karın Hastalığı   Akciğer Hastalıkları Belirtileri Öksürük ve Balgam   Örümcek Isırması   Kurşun Zehirlenmesi   Reaktif Artrit Steril   Çocuklarda Burun Kanaması Burkulma Yanık   Besin Alerjileri Ölüme Neden Olabilir Mi ?   İktidarsızlık Sertleşme Bozukluğu   Çalışan Annelere Çocuk Bakımı Önerileri   Kalp Krizi   Katarakt Nedenleri   Kalp Krizi Sonrası Yaşam