Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Aids   Yenidoğanda İndirekt Hiperbilirubinemi   Burun Polipleri Neden Kaynaklanır?   Vajinal kuruluk nedir?   Bel Soğukluğu   Safra Kesesi Çamuru   Bebek Tırnak Temizliği   Çiçek Enfeksiyonu   Katarakt Ameliyatı   Boğmaca Hastalığı   Serviks Kanseri   Gebelikte Dusuk Hamilelikte Dusuk Yapma   Karpal Tünel   Hangi Yiyecekler Kolestrolü Düşürür?   Anestezi ve Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi   Böcek Allerjisi   Migren İle İlgili Terimler   Çocuklarda Ağlama Sinir Hastalıkları   Dış Gebelik Nedir Dış Gebelik Belirtileri   Kordosentez Nedir   Bel Ağrısı Nedir?   Kemik Kanseri Tedavisi   Akciğer Enfeksiyonu Stafilokok Pnömonisi   Cilt Kırışıklığı   Üveit Tanısı Nasıl Konmaktadır?   Depresyon Nedir?   Tokluk Kemeri Tok Tutan Kemer   Vaskülit Nedir?   Dogmamis Bebegin Anne Karnindaki Gelisimi Evreleri   Göz Zonası Göz Sağlığı   Horlama Nedenleri Kbb   Beyin İltihabı Ensefalit   Sistit Had İdrar Tutulması   Antraksın Tedavisi Nasıl Yapılır?   Kolitist   Tetanos Nasıl Meydana Gelir?   Meme Dikleştirme   İdrar Yolu Taş Hastalığı Nedir?   Damar Bozuklukları Tansiyon   Deniz Anası Isırması   Endişe (Anksiyete) Teşhisi   Kırışıklık Tedavileri   Kan Kanseri   Cocuklarda Bebeklerde Bogaz iltihabı   Kepçe Kulak Estetik Tedavi   Botoks   Bağırsak Tıkanmaları Hastalığı   Bebek Emziren Annelerde Aşılanma   Hidatik Kist Akciğer Kisti   Doğum Tarihi Hesaplama   Bel Ağrısı   Siroz   Penisilin Steroid   Karaciğer Fonksiyon Testleri   Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi   Kızıl Hastalığı   Ekosistem Nedir?   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu   Belkemiği Kırığı Tedavisi   Kanamalar İç Kanama Dış Kanama   Cinsel İsteksizlik Libido Azlığı   Somatizasyon Nedir?   Anestezi Riskli Midir?   Anjiofibromlar   Vajinismus Cinsel İlişkiye Girememe   Prematur Ejekulasyon   Dişler için Ozon Tedavisi ve Lazer   Crataegus   Yanık Tedavisi   AİDS'e Karşı Duyulan Gereksiz Korkular   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Alkolün İnsan Sağlığına Zararları   Ağız Temizliği Nasıl Olmalıdır?   İnce Barsak Pasaj Grafisi Enteroklizis   Eşeysiz Üreme Nedir?   Zayıflama Kilo Verme Diyet   Alkolün Etkileri Kalp ve Damar'a Zararları   Endokard   Gebelik Toksemisi Hiperemesis Nedir   İnme   Kulak Ameliyatı   İdrar Ve Gaz Kaçırma Sorunu   Nefrotik Sendrom Nedir?   Estetik Cerrahi   Doğumdan Sonra Cinsellik   Pülmoner Enfarktüs Nedir ?   Boyun Ağrıları   Alt Boynuzcuk Kemiği   Deri Alerjileri Hangileridir?   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Bağ Yaralanmaları   Böbrek hastalıkları ve Bağışıklık   Tromboliz   Damak Kemiği   Ağrı Kontrolü - Trigeminal Nevralji   Alerjiler Kalıtım Yolu İle Geçebilir Mi?   Hodgkin Hastalığı   Subfrenik Abse Nedir?   Astım İlaçları   Hematri   İndigestion   Bel Fıtığı Nedir?   Doğum Kontrol Yöntemleri   Erken Boşalmanın Tedavisi   Burun Estetiği Ameliyatı   Apandisit Hastalığı Nedir?   Bebeklerde Beden Eğitim   Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?   Endouroloji   Ürodinomi   Bademcik İltihabı   Miad Gun Gecmesi Surmaturasyon Nedir   Gastroözefageal Reflü Özefajit   Pamukçuk Hastalığı Nedir?   Lenf Kanseri Tedavisi   Hamilelikte, Gebelikte Göğüs Bakımı   Kistik Fibroz   Kürtaj   Kaşıntı   Çalışan Annelere Çocuk Bakımı Önerileri   Diabetik Diyabetik Retinopati   Safra Kesesi Longo+laser   Nedeni anlaşılmayan zehirlenmeler   Sıtma Hastalığının Tedavisi   Çene Protez Ameliyatları   Tekrarlayan Ateş   Kılcal Damar Tedavileri   Vulvar Vestibulit Sendromu   Alkol Zehirlenmesi Belirtileri   Bulaşıcı Hastalıklar   Atipik Akciğer Tüberkülozu   Hipermetrop Belirtileri Göz Tansiyonu   Eklem Tipleri ve Hareketleri   Anestezi İndüksiyonunun Anlamı Nedir?   Yüz Kızarması   Ezik Tedavisi   Tularemi Nasıl Önlenebilir?   Apse Nedir?   Derm Abrazyon Cilt Soyma Dolgu Botoks   Çocuk Beslenmesi   Alerjiler Tehlikelimidir?   Atelektazi Nedir?   Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?   Burun Kemiği   Yılancık Hastalığı   Travmatik Stres Bozukluğu   Lenf Kanseri Belirtileri   Besin Alerjisi   Efervesan Nedir?   Yukarı bakan köpek duruşu   Varis Tedavisi   Kalın Bağırsak İltihabı Nedir?   Kafa Travması Nedir?   Fiziki Alerji Nedir?   Gastrointestinal Kanamalar   En Sağlıklı Yağ Hangisi?   Menisküs Yırtıkları   Boğmaca Nasıl Anlaşılır?   Nefroz   Karında Şişlik   İdrar Kaçırmaya Botox Tedavisi   Çocuklarda Kabakulak Hastalığı Tedavisi   Çocuklarda Sinirlilik ve Sinir Krizleri   Migren Tedavisi Çocuklarda Migren   Kordonda Tek Atardamar Bulunması   Echo Virüsü Ciddi Bir Hastalık Mıdır?   Rotavirüs Aşısı   Beyin Kanaması Beyin Kanamaları   Kolera Hastalığı Ne Derece Ciddidir?   İnme Felç Tedavisi   Tansiyon Olculen Yerler Kan Basinci   Çocuklarda Bronşit Nedir?   Tetanos İnsana Nasıl Bulaşır?   Aids Hastalığı Belirtileri   Beyin Anjiosu   Kistik Fibrosis Kistik Fibrozis Nedir?   Osteoporoz Ağrıları   Unani Nedir?   Duodenal Atrezi Stenoz Anüler Pankreas   Bebeklerde Yemek Seçme