Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç EkimiEtiketler

Diz Ağrısı   Ultrasonografi Ultrason Usg Us   Kızamık Tedavisi Nedir?   Gırtlak Kanseri Belirtileri   Bel Ağrıları Nasıl oluşur?   Kadınlarda İdrar Kaçırma   Düşük Grade'li Tümörler   Arpacık Nedir?   Vajinal Mantar Vajinal Akıntı   Bulimia Hastalığı (Yeme Krizi)   Ventriküler Septal Defekt   En Çok Rastlanan Zatürree Tipi Hangisidir?   Şuur Kaybı Bilinç Kaybı ve Tedavisi   Kasık Fıtıkları İnguinal Herniler   Septorinoplasti   Solunum Bozuklukları ve Tedavisi   Bebeklerde Göz Hastalıkları   Ağıziçi Tümörleri   Papağan Hastalığı (Pisitakoz)   Hamilelikte Kontrol Gebelikte Doktor Kontorlu   Fonolojik Bozukluk   Kalp Pili   Öğrenme Bozukluğu Nedir?   Parkinson Hastalığı Cerrahisi   Amipli Dizanteriden Korunma   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri   Bakteriyel Postpnömonik Plörezi   Oksijen Yetersizliği   Raşitizm Hastalığı Nedir?   Refleksoloji Haritası ve Artrit Tedavisi   Zona ve Postherpetik Nevralji   Tüberküloz Verem Hastalığı   Izgaranın Kansere Yol Açtığı Doğru Mu?   İltihaplı Barsak Cerrahisi   Dorsal Rizotomi   Bebeklerde Aşılama   Epididimis Nedir?   Gastrointestinal Alerjiler Hangileridir?   İdeal Kilo Hesaplama   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Karın Germe   Epiloia Nedir?   Yeni Doğmuş Bebeklerde Kanamalı Hastalık   Hazımsızlık   Bebek Gobek Kordonu Nedir Dusmesi   Astım Bronşit   Koroner BT Anjiyografisi   Tansiyon Aletleri Çeşitleri   Nefroz Nedir?   Akupunktur Ve Ağrı   Reflü Tedavi Merkezleri   Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi   Kalça Çıkığı Tanısı   Hipermetrop   Gırtlak Kanseri   Apandisit Nedir?   Çocuklarda Ateş   Hymen Bekaret Bozma   Piercing İltihapları Dövme İltihapları   Guatr Belirtileri   Gözaltı Torbası Ameliyatı   Yaz İshali   Fibromiyalji   Yenidoğan Sarılığı Nedir?   Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları   Mide İltihabı   Zamansız Yemek   Guatr Nedenleri   Birincil Kemik Tümörleri   Zehirlenmelere Karşı Önlemler   Depresyon Depresif Bozukluk   Ağız ve Diş Sağlığı   Anestezi ve Titreme   Köprücük Kemik, Köprücük Kemiği Nerededir?   Lösemi Tedavisi   Doğumdan Sonra Cinsellik   HIV'e Karşı Dezenfeksiyon Yolları   Genital Uçuk   Obesite Obezite Cerrahisi Şişmanlık Tedavisi   Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Aids Tehlikesi   Çocuklarda Bebeklerde Su Çiçeği Hastalığı   Koporoz Kupnoz Hastalığı Çatlamış Kılcal Damar Koporoz Tedavisi   Gebelik Takibi Ve Doğum   Gıda Zehirlenmesi   Yüz Felci Trigeminal Nevralji Tedavisi   İskemik İnme Tedavisi   Akciğer Kistleri Nasıl Tedavi Edilir?   Disparoni Kadında Ağrılı Cinsel İlişki   Menenjit Hastalığı   Difteri Kuşpalazı Hastalığı   Sistektomi   Lösemi Nedir?   Dogmamis Bebegin Anne Karnindaki Gelisimi Evreleri   Solunum Yollarının Açılması   Ağrısız Doğum Epidural Anestezi   Alt Çene Kemiği Yüz Kırığı   Vestibüler Schwannoma   Diş Beyazlatma   Prostat Ameliyatları   Kaonjestij Kalp Hastalığı   Hirşutizm   Meme Dikleştirme Nedir?   Prostat Büyümesi Tedavisi   Sinüzit Neden Olur?   Analitik Psikodinamik Yaklaşımlar   Trişinoz Hastalığı   Hodgkin Hastalığı   Beyin Kanaması Sonuçları   Gut hastaları için beslenme   Lipoliz   Endoskopi   Sistit   Boğaz Ağrısı   Kontakt Lensler Hangi Amaçlarla Kullanılırlar   Astım, Alerjik Astım   Diyafrağma Felci   Zehirlenme Belirtileri   Dışkı Tutamama Encopresis Enkoprezis   Burun Kanamasında Tamponun Süresi   Siroza Bağlı Gelişen Karaciğer Yetmezliğinin Semptomları   Diyabetik Damar Hastalığı   Rahim Uterus Anatomisi   Gıda Zehirlenmeleri   Diş Kırılması   Horlama Hastalığı   Yüksek Gradeli Tümörler   Ayak Ağrıları   Vajen Kanseri   İnme Geçici İskemik Atak   Kulak Bakımı Kulak Ağrısı   Verem   Akciğer Apseleri Neden Olur?   Akciğer Kanserinin Yerleşim Yerleri   Tifo   Lenfoma Tanısı Nasıl Konur?   Bulantı-kusma Nedir?   Pnömokok   Örümcek Isırması   Devic Hastalığı   Oksijen Tedavisi Oksijen Tüpü Kullanımı   Kıl Kisti Tedavisi Kıl Dönmesi Tedavisi   Osteoartritin Belirtileri Nelerdir?   Çocuklarda Alt Islatma   Enfeksiyonlar Ve Deri Reaksiyonları   Subtalamotomi   Pediatrik Retinopati   Effüzyon Nedir?   Kalça Kemiği   Diabetik Diyabetik Retinopati   Adale Krampları   Çocuk Cerrahisi   Şekersiz Diyet Diabet   Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi   Romatizma Nedir?   Bakır Zehirlenmesi   Tularemi Nedir?   Göz İltihabı Nedir?   Akciğer Kanseri   Vulva-vajen Kanseri   Mide Ülseri   Burun Akıntısı   Alzheimer Beyin Hastalığı Atrofi Nedir?   Hallitosiz Ağız Kokusu   Akciğer Enfeksiyonları   Kan Dolaşımı Bozuklukları   Antraks Nasıl Gelişir?   Hipertansiyon Tedavisi   Balın Faydaları   Böbrek Damarlarının Hastalığı Renovasküler   Pankreas Ağrısı   İlaçlara Karşı Alerji, İlaç Alerji Hastalığı ve Tedavisi   Elektromiyografi Emg   Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri   Tifo ve Paratifo Hastalığı   Bebeklerde Sarılık   Burun Kanamasında İlk Yardım Tedbiri   Bel Ağrısında Kişisel Riskler   Çocuklarda Beslenme   Kan Değiştirilmesi   Fistül Fissür Tedavisi Anal Fistül Fissür