Türkiye'nin En Büyük ve Bir Numaralı Sağlık Adresi
Hazır Doktor Sitesi

Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?

Sayfa Sonu

Sorularınızın cevabı için iletişim bilgilerinizi bırakın.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?


Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarı na çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası


Not: "Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" konusu ile ilgili okuduğunuz yazı tamamen bilgi amaçlıdır. Tıbbi tedavi yerine kullanılmamalıdır. Bu nedenle sağlığınızı riske atmayın ve bir doktora danışın.

"Apandisit Vücudumuzun Neresindedir?" Konusuyla Alakalı Diğer Başlıklar

 
Sayfa Başı
Doktor Web Sitesi Saç Ekimi
Göğüs büyütme Göğüs küçültmeEtiketler

Atriyoventriküler Septal Defekt   Kusmak   Çıkıkların Tedavisi   Als   Doğum Sonrası Kanama ve Atoni Kanaması   Fobiler   Göz Kapağı Tümörleri   Bebek ve Çocuklarda Boğaz İltihabı   Veba Nedir?   Silikozun Tedavisi Var Mıdır?   Karın Ağrıları   İnme Ve Nedenleri   Yüksek Tansiyon Tedavisi   Verem Nedir?   Şişmanlık Nedir?   Epiglottit Nefes Borusu Kapakcığı İltihabı   Mikroplar   Ülser   Sıtma Hastalığının Tedavisi   Tuzak Nöropatisi   Ağrısız doğum nasıl olur?   Kulaklar   Virüs Zatürreesi Nedir?   Cocuklarda Bebeklerde Bogaz iltihabı   Çocuk Psikiyatrisi   Kırık Çeşitleri   Atelektazi Nedir?   Kolesterol Yüksekliği   Prostat   Yaşlılık Lekeleri   Doğumdan Sonra Cinsellik   Boşaltım Sisteminde (böbreklerde) Görülen Hastalıklar Nelerdir?   Depresion   Disk Kayması   Diz Artritinde Ameliyat Olmazsa Ne Olur?   Ektretemporal Lob Rezeksiyonları   Bel Ağrısında Eğitim   Beyin Felci Nedir?   Ülseratif Kolit Hastalığı   Kalın Bağırsak Kanseri   Yüzde Ödem Tedavisi   Kalp Anjiyografisi Anjiyografik İşlemler   Safra Kesesi Taşı   Tennis Elbow   Karbon Monoksit Zehirlenmesi   Cpap Cihazı   Kolon Kanseri Nedir?   Meniere Sendromu   Boyun Ağrıları Boyun Fıtığı   Berna Atıcı   Böbrek Tüberkülozu   Böbrek Nakli Ameliyatı   Ayak Terlemesi   Bütün Akciğer Tümörleri Kanserli Midir?   Amfizem Hangi Durumlarda Görülür?   Çalışan kalpte bypass   Omurga Yapısı Kemik Anatomisi   Omurga Nedir Omurga Kemikleri   Melazma Gebelik Lekesi Hamilelik Lekesi   Kızamıkçık Nedir?   Echo Virüsü Hastalığının Belirtileri   Gribal Enfeksiyon   Laparoskopi   Aşıların Tarihçesi   Sempatektomi   Başağrılarının Diğer Nedenleri   Enkübasyon Nedir?   Herpes Zoster Virüsü   Izgaranın Kansere Yol Açtığı Doğru Mu?   Dandy Walker Sendromu   Kalp Anjiosu   Anne Sütü Kesilmesi   Periferik Nöropati Hastalığı   Çocuklarda Beslenme   Endüstri Bronşiti   Barbitüratlarda Zehirlenme   Uterus Kanserleri   Kronik Glomerülonefrit   Su Çiçeği Nedir?   Bronşiektazi   Doğar Doğmaz Sünnet   Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri Bilgileri ve Açıklamaları   Anemi   Reaktif Artrit Steril   Alexandrite Lazer İle Epilasyon   Bebeklerde Pamukçuk   Tırnak Yeme   Edward Sendromu (trisomi E)   Reflü Belirtileri Nelerdir?   Yaz İshali   Uyku Problemleri Uykusuzluk   Galvanoterapi   Emg Eeg   Kene Nedir?   Hamilelikte Yolculuk Gebelikte Seyahat   Siyatik Ağrı   Ultrason   Histerektomi   Bayılmanın Nedeni?   Kafatası Kırığı   Ezikler   Konjektal Cerrahi   Trigeminal Nevralji Tedavisi   Nörosonoloji   Kansızlık   Bel Fıtığı Nedir?   Omuz Ağrısı   Bebek Bakımı İle İlgili Bilgiler   Damar Sertliği   Hamileliğin Belirtileri   Zührevi Hastalıklar   Enfarktüs   Bel Kemiği Kırılması   Devlik Hastalığıjigantizm Hastası Akromegali   Gebelikte İlaç Kullanımı Hamilelikte İlaçlar   Mukoza-altı Ameliyatı Hangi Yaşta Yapılmalıdır?   Çocuklarda Beyin Kanaması   Blefaroplasti   Romatoid Akciğer Hastalığı   Bebek Banyo Yaptırma, Bebeğin Banyosu   Vaskülit Nedir?   Bilgisayarlı Tomografi Bt Ct Nedir   Bebeklerde Kundak, Kundak Bezi ve Yarım Kundak   Parkinson Hastalığı Nedenleri ve Alzheimer   Enfeksiyöz Mononükleozun Gelişme Süresi   Tifo   Alzheimer Belirtileri   Mesane Tümörü   Diş Hastalıkları   Göz Kanlanması Nedir?   Sado - Mazohizm ve Cinsellik   Gastroskopi   Şeker Hastalığı Diabetes Mellitus Belirtisi   Alerjiler Tedavi Edilebilinir Mi?   Aşılanma ve hemofili hastalığı   Karpal Tünel Sendromu Kts   Guatr İle İlgili Merak Edilenler   Bel Ağrılarından Korunma Yolları   Baep İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller   Omorilik Tümörü   Zehirli Guatrın Belirtileri   Dalak Yaralanması Splenik Travma   Çocuklarda Ortakulak İltihabı   Migrenin Belirtileri Nelerdir?   Gırtlak Kanseri Nedir   Şeker Hastalığı Tedavisi   Böcek ilaçları ile zehirlenme   Enfeksiyöz Mononükleozun Belirtileri Nelerdir?   Hipertansiyon ve Diş Tedavisi   Primitif Nöroektodermal Tümör   Kızamık Nedir Belirti Ve Bulguları Nelerdir   Bağ Yaralanmaları   Psikotik Bozukluklar Psikozlar   Koryoid Pleksus Kisti   Viagranın Bilinen Yan Etkileri   Kolloid Kist   Sertleşme Sorunu İktidarsızlık   Hava Basıncı Travması Teşhisi   Miyopi Uzağı Görememe   İlâç Alerjileri Nasıl Tedavi Edilir?   El Tarağı Kemikleri   Hamilelikte Spor Gebelikte Spor   Kepçe Kulak   Meme Dikleştirme Meme Estetiği   Kol Kırıkları Kol Kırığı Tedavisi   Bebek Pişiği, Pişik Neden Olur?   Damar Sertliği Tedavisi   Mide Mukozası İltihabı   Hamilelikte Sigara ve Alkol Kullanımı   Boyun Egzersizleri   Anevrizma Tedavisi   Liposuction Vakumla Yağ Aldırma   Yaşlılık Ve Cinsel Fonksiyonlar   Alerji Riski Altında Olanlar   Baş Dönmesi   Metastaz   Akut Kan Kanseri   Bebeğin Dışarı Çıkarılması   Tifo Enterik Ateş Enfeksiyonu Salmonella   Diz Protezi Ameliyatı